BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Bryn Fon a Catrin MaraY Bonc Fawr
Meddwi ar sioe dafarn
 • Adolygiad Rhian Price o Y Bonc Fawr. Cwmni Theatr Bara Caws. Clwb Wellmans, Llangefni nos Iau Tachwedd 3, 2005.

  Mae unrhyw un sydd wedi gweld un o sioeau clybiau Cwmni Theatr Bara Caws yn gwybod yn union beth i'w ddisgwyl.
  Mae gan y rhai hynny na fu erioed ar eu cyfyl, hyd yn oed, ryw glem.

  Robin Griiffith a Fraser Cains
  Testun gwawd
  Mae'n debyg y bydd sawl celpan i rai o ffigyrau amlyca'r genedl ac mi fyddwch yn siŵr o fod yn destun gwawd y cast os meiddiwch chi godi i fynd i'r bar neu'r tŷ bach yn nghanol y perfformiad.

  Ac oni bai iddi fod yn sioe arbennig o wael mi fydd yna lot o chwerthin.
  A do, mi fu digon o hwnnw yng Nghlwb Wellmans Llangefni yn un o berfformiadau cyntaf y sioe ddiweddaraf, Y Bonc Fawr. Braf oedd gweld y clwb dan ei sang ar nos Iau lawog, oer, a buan iawn y cynhesodd y gynulleidfa.

  Gosodwyd cywair y noson o'r cychwyn cyntaf gyda chân gan bum aelod y cast yn rhestru rhai o'r bobl o fewn cymdeithas sy'n "ei chael hi'n galad".

  Chwarelwr
  A'i chael hi'n galed ar sawl ystyr y mae prif gymeriad y sioe, y chwarelwr Richard Puw - Dic, bid siwr, i bawb sy'n ei nabod - sy'n cael ei bortreadu gyda'r arddeliad arferol gan Bryn Fôn.

  Crafu byw ar drugaredd perchennog y chwarel mae Dic a'i ferch ddiniwed, Ffani (Awen Wyn Williams) ac mae Dic yn dyheu am rywfaint - unrhyw faint - o serch yn ei fywyd ers marwolaeth ei wraig.

  Er mwyn gwella'u sefyllfa ariannol mae'n rhaid i Dic ennill ras geffylau ond, wrth reswm, mae sawl clwyd o'i flaen i'w neidio cyn y daw unrhyw newid ar ei fyd.

  Dau fwci
  Yn sefyll yn ei ffordd y mae'r ddau fwci Gwyddelig, Pat a Shamus (ystrydebol tu hwnt, ond digri' iawn, iawn), gweinidog dieflig, a Camilla, nith perchennog y chwarel sy'n aros yn farus eiddgar i etifeddu'r cyfan.

  Catrin Mara, Robin Griffith a Fraser Cains yw actorion eraill y cynhyrchiad ac fe gafwyd perfformiadau clodwiw gan bob un.

  Uchelbwyntiau
  Heb ollwng y gath o'r cwd ac amharu ar fwynhad darllenwyr sydd eto i weld y sioe, mae'r uchelbwyntiau yn cynnwys y ras geffylau sy'n ffars lwyr ac yn hynod ddoniol, a'r ffordd y mae wynebau dau o'r actorion yn ymddangos yn annisgwyl ar y llwyfan wrth ymuno ag un o'r caneuon.

  Mae ad-libio Bryn Fon hefyd yn wych er mae'n anodd dweud weithiau beth sy'n fyrfyfyr a beth oedd yn y sgript.

  Awen Wyn Williams a Bryn Fon
  Rhaid canmol sgript Geraint Derbyshire - camp anodd, mae'n siwr, yw amrywio fformat cyfarwydd a ffeindio ffyrdd newydd o gyflwyno'r un hiwmor o flwyddyn i flwyddyn.

  Mynd o chwith
  Un o elfennau doniolaf y sioe glybiau yw'r pethau hynny sy'n mynd o chwith - actorion yn chwerthin yn ystod perfformiad, mwstashis a wigiau'n gwrthod aros yn eu lle a thrafferthion wrth agor a chau drysau.

  Bwriadol, dybiwn, yw rhai o'r elfennau hyn gan eu bod yn plesio'r dorf, ac mae rhywun yn cael argraff bendant fod yr actorion yn mwynhau eu hunain lawn gymaint a'r gynulleidfa.

  Roedd y set yn gynnil ond effeithiol gyda'r rhan fwyaf o'r stori'n digwydd yng nghegin Dic a Ffani.

  Gofod eithaf cyfyng oedd ar gael i'r actorion ond fe wnaethon nhw'r mwyaf ohono ac roedd y diffyg lle hwnnw yn sicr yn ychwanegu at ddoniolwch golygfa'r ras geffylau.

  Prinder enwogion!
  Yr unig beth oedd yn groes i'm disgwyliadau, falle, oedd cyn lleied y jôcs am enwogion Cymru, er y bu'n amhosib gwrthsefyll y temtasiwn i roi swadan gyffredinol i gyflwynwyr Radio Cymru a chyfeirio o leiaf unwaith at un o gerddorion amlyca' Môn.

  Fel arall, mi gefais yn union yr hyn yr oeddwn wedi ei ddisgwyl, sef reiat o sioe a berodd imi wenu wrth yrru gartre drwy'r glaw.

  Gweddill y daith:
  Nos Sad. 12 Tachwedd Clwb Rygbi Bethesda 7.30 Linda 01248 601526 neu Huw 01248 602480
 • Nos Fawrth 15 Tachwedd Gwesty Kinmel Manor, Abergele 7.30 Berwyn Roberts 01745 812672
 • Nos Ferch. 16 Tachwedd Gwesty Kinmel Manor, Abergele 7.30 Maldwyn 01745 860515 a Ioan 01745 860661
 • Nos Iau 17 Tachwedd Clwb Rygbi Bro Ffestiniog, Blaenau Ffestiniog Glyn 01766 830314 neu'r Clwb: 01766 830005
 • Nos Wener 18 Tachwedd Clwb Rygbi Bro Ffestiniog 7.30 Glyn 01766 830314 neu'r Clwb: 01766 830005
 • Nos Sad. 19 Tachwedd Clwb Rygbi Bro Ffestiniog 7.30 Glyn 01766 830314 neu'r Clwb: 01766 830005
 • Nos Fawrth 22 Tachwedd Gwesty'r Eagles, Llanrwst 7.30 Menter Iaith Conwy 01492 642357 neu Siop Bys a Bawd,Llanrwst
 • Nos Ferch. 23 Tachwedd Gwesty'r Eagles, Llanrwst 7.30 01492 642357 neu Siop Bys a Bawd
 • Nos Iau 24 Tachwedd Clwb Chwaraeon Porthmadog 7.30 Robert 01766 514217 neu 07831101231
 • Nos Wener 25 Tachwedd Clwb Chwaraeon Porthmadog 7.30 Robert 01766 514217 neu 07831101231
 • Nos Lun 28 Tachwedd Clwb Pel-droed, Caernarfon 7.30 Huw 01286 675607 neu 07818651752
 • Nos Fawrth 29 Tachwedd Clwb Pel-droed, Caernarfon 7.30 Huw 01286 675607 neu 07818651752
 • Nos Ferch 30 Tachwedd Clwb Pel-droed, Caernarfon 7.30 Huw 01286 675607 neu 07818651752
 • Nos Wener 2 Rhagfyr Clwb Simdde Wen, Wylfa, Cemaes 7.30 Ian 07919205217
 • Nos Sad. 3 Rhagfyr Clwb Simdde Wen, Wylfa, Cemaes 7.30 Linda Brown, 01286 676335
 • Nos Lun 5 Rhagfyr Clwb Cymdeithasol Bangor 7.30 Linda Brown 01286 676335 neu Christine 01248 600580
 • Nos Fawrth 6 Rhagfyr Clwb Cymdeithasol Bangor 7.30 Linda Brown 01286 676335 neu Christine 01248 600580
 • Nos Ferch. 7 Rhagfyr Gwesty'r Marine, Criccieth 7.30 Chris 01766 522946
 • Nos Iau 8 Rhagfyr Gwesty'r Marine, Criccieth 7.30 Chris 01766 522946
 • Nos Wener 9 Rhagfyr Canolfan Gymdeithasol Machynlleth 7.30 Siwan Hywel 01654 703944
 • Nos Sad. 10 Rhagfyr (Y Drill Hall) .. .. 7.30 Cynllun Gweithredu Iaith

 • Cysylltiadau Perthnasol
  Bara caws


  cyfannwch


  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Enw a lleoliad:

  Sylw:  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

  Eisteddfod
  Bei-Ling Burlesque
  Mwnci ar Dân
  A Toy Epic
  A4
  Actus Reus
  Actus Reus - adolygiad
  Ar y Lein
  Araith hir yn y gwres
  Back to the Eighties
  Bitsh
  Branwen
  Branwen - adolygiad
  Bregus
  Breuddwyd Branwen
  Breuddwyd Noswyl Ifan
  Bryn Gobaith
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caban Ni Caban Nhw
  Caerdroia
  Caffi Basra
  Café Cariad
  Café Cariad
  Camp a Rhemp -
  Canwr y Byd Caerdydd
  Cariad Mr Bustl
  Crash
  Cymru Fach
  Cysgod y Cryman
  Cysgod y Cryman - barn arall
  Dan y Wenallt
  Dawns y Cynhaeaf
  Deep Cut
  Deinameit
  Dewi Prysor DW2416
  Digon o'r Sioe
  Dim Mwg
  Diweddgan
  Diweddgan - barn Aled Jones Williams
  Dominios - adolygiad
  Drws Arall i'r Coed
  Erthyglau Cynllun Papurau Bro
  Esther - adolygiad
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch
  Gwaun Cwm Garw - adolygiad
  Gwe o Gelwydd
  Gwell - heb wybod y geiriau!
  Halen yn y Gwaed
  Hamlet - adolygiad 1
  Hamlet - adolygiadau
  Hedfan Drwy'r Machlud
  Hen Bobl Mewn Ceir
  Hen Rebel
  Holl Liwie'r Enfys
  Iesu! - barn y beirniaid
  Jac yn y Bocs
  Johnny Delaney
  Life of Ryan - and Ronnie
  Linda - Gwraig Waldo
  Lleu
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llywelyn anghywir
  Lysh gan Aled Jones Williams
  Macsen
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
  Maes Terfyn
  Maes Terfyn - adolygiad
  Marat - Sade
  Mari'r Golau
  Martin, Mam a'r Wyau Aur
  Meini Gwagedd
  Melangell
  Mosgito
  Mythau Mawreddog y Mabinogi
  Môr Tawel
  Nid perfformiad theatrig
  Noson i'w Chofio
  O'r Neilltu
  O'r boddhaol i'r diflas
  Owain Mindŵr
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar:
  adolygiadau ac erthyglau

  Pwyll Pia'i
  Rapsgaliwns
  Redflight Barcud
  Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
  Sibrydion
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - barn Iwan Edgar
  Sundance
  Tafliad Carreg
  Tair drama tair talaith
  Taith Ysgol Ni
  Taith yr Urdd 2007
  Theatr freuddwydion
  Trafaelu ar y Trên Glas
  Tri Rhan o Dair - Adolygiad
  Tri Rhan o dair
  Twm Siôn Cati
  Tŷ ar y Tywod
  Wrth Aros Godot
  Wrth Borth y Byddar
  Y Bonc Fawr
  Y Crochan
  Y Dewraf o'n Hawduron
  Y Gobaith a'r Angor
  Y Pair
  Y Pair - Adolygiad
  Y Pair - adolygiad Catrin Beard
  Y Twrch Trwyth
  Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
  Yn y Ffrâm
  Yr Argae
  Yr Ystafell Aros
  Zufall
  Eisteddfod
  Yr Eisteddfod
  Genedlaethol
  2008 - 2004

  Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


  Eisteddfod 2004
  Eisteddfod 2003
  Eisteddfod 2002
  erthyglau
  Bitsh! ar daith drwy Gymru
  Adeilad y Theatr Genedlaethol
  Alan Bennett yn Gymraeg
  Beckett yn y Steddfod
  Blink
  Bobi a Sami a Dynion Eraill
  Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
  Buddug James Jones
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caerdroia
  Clymau
  Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
  Cysgod y Cryman - her yr addasu
  Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
  Dominos
  Drws Arall i'r Coed
  Ennyn profiadau Gwyddelig
  Esther
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch yng Ngwlad Siec
  Frongoch
  Grym y theatr
  Gwaun Cwm Garw
  Gŵyl Delynau Ryngwladol
  Hamlet - ennill gwobr
  Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
  Hen Rebel
  Holi am 'Iesu'
  Iesu! - drama newydd
  Llofruddiaeth i'r teulu
  Lluniau Marat-Sade
  Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
  LluniauMacsen - Pantomeim 2007
  Llyfr Mawr y Plant ar daith
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Marat - Sade
  Marat - Sade: dyddiadur actores
  Mari'r Golau
  Mari'r Golau - lluniau
  Meic Povey yn Gymrawd
  Melangell
  Migrations
  Mrch Dd@,
  Mwnci ar Dân
  Myfyrwyr o Goleg y Drindod
  Olifer - Ysgol y Gader
  Owain Glyndŵr yn destun sbort
  Panto Penweddig 2006
  Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Ploryn
  Porth y Byddar
  Romeo a Juliet
  Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
  Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
  Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
  Sion Blewyn Coch -
  y seicopath?

  Siwan ar daith
  Streic ar lwyfan
  Sundance ar daith
  Teulu Pen y Parc
  Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
  Tŷ ar y Tywod
  Tŷ ar y Tywod
  - y daith

  Wrth Aros Godot - holi actor
  Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
  Y Pair
  Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
  Y ferch Iesu
  Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
  Yr Argae ar daith


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy