BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Poster Bobi a Sami Bobi a Sami a Dynion Eraill
Taith newydd yn deyrnged i Wil Sam
Teyrnged i un o ddramodwyr mwyaf diddorol y theatr Gymraeg fydd cynhyrchiad cyntaf Cwmni Theatr Genedlaethol Cymru yn 2009.

Er mai gyda'r cymeriad cegog a lliwgar hwnnw, Ifas y Tryc, y bydd W S Jones - Wil Sam - a fu farw Tachwedd 2007, yn cael ei gysylltu yn bennaf yr oedd hefyd yn ddramodydd ac iddo lais Ewropeaidd yn nhraddodiad mawrion fel Beckett a Pinter.

Yr oedd hefyd yn gwmniwr diddan a difyr ac yn berson llawn hiwmor.

Theatr yr Abswrd
Ond ar drothwy taith o amgylch Cymru a fydd yn deyrnged i'w gyfraniad i fyd y ddrama Gymraeg dywedodd llefarydd ar ran y Theatr Genedlaethol:

"Er bod cymeriadau cofiadwy y dramodydd o Eifionydd, William Samuel Jones (WS Jones neu Wil Sam), yn rhai Gymraeg a Chymreig o ran iaith ac anian, y mae nhw hefyd yn perthyn i steil o ysgrifennu sydd â chyd-destun Ewropeaidd iddo."

Daeth Wil Sam dan ddylanwad Theatr yr Abswrd a ddatblygwyd gan ddramodwyr byd enwog fel Harold Pinter, Eugene Ionesco a Samuel Beckett yn ystod ail hanner yr Ugeinfed Ganrif.

Theatr sy'n fath ar gomedi ond sy'n gymysg ag elfennau trasig gyda'r cymeriadau wedi'u caethiwo mewn sefyllfaoedd anobeithiol ac yn cael eu gorfodi i ailadrodd ac ail-wneud yr un pethau gan ddefnyddio deialog sy'n llawn ystrydebau a chwarae ar eiriau.

"Roedd Wil Sam yntau'n feistr ar y math yma o ysgrifennu," meddai Cyfarwyddwr Artistig Theatr Genedlaethol Cymru, Cefin Roberts.

"Gan ei osod yn solet gyda'r dramodwyr enwog eraill yng nghanol traddodiad Theatr yr Abswrd," ychwanegodd.

Enghraifft orau
Dywedir mai un o'r enghreifftiau gorau o'r math yma o ddrama gan Wil Sam yw Bobi a Sami y bydd y Theatr genedlaethol yn teithio a hi o amgylch Cymru yn ystod Chwefror a Mawrth dan y teitl Bobi a Sami...a Dynion Eraill.

Yr actorion fydd Llŷr Evans, Sion Pritchard a Llion Williams ac yn ogystal â pherfformio Bobi a Sami ei hun bydd y tri hefyd yn llwyfannu monolog newydd sbon gan Luned Emyr, Meical ynghyd â dwy ddrama heb eiriau gan Samuel Beckett.

Gwerthfawrogi a deall
"Ein nod yw ceisio gwerthfawrogi a deall y dylanwadau fu ar waith Wil Sam," eglurodd Cefin Roberts sy'n cyd gyfarwyddo'r cynhyrchiad gyda Judith Roberts.

"Dyma gyfle Theatr Genedlaethol Cymru i anrhydeddu mawredd y dramodydd nodedig hwn a'i gyfraniad i fyd y ddrama Gymraeg," meddai.

Cynllunwyd y set ar gyfer y cyhyrhciad gan ŵyr WS Jones, Gwyn Eiddior Parry, a chyfannsoddwyr y gerddoriaeth gan aelod o'r grŵp Sibrydion. Nick Mumford sy'n gyfrifol am y goleuo.

Y daith
Bydd y daith yn cychwyn yn Y Llwyfan, Caerfyrddin (01267 233882) nosweithiau Mercher, Iau a Gwener, Chwefror 11-13, 2009 gan ymweld wedyn â:

Galeri, Caernarfon Mawrth, Mercher, Iau a Gwener, Chwefror 17-20.

• Theatr y Gromlech, Crymych (01239 831455). Mawrth a Mercher, Chwefror 24-25.

Canolfan Gelfyddydau Aberystwyth Sadwrn, Chwefror 28.

Y Neuadd Les, Ystradgynlais Mawrth a Mercher, Mawrth 3-4.

Stiwdio Weston, Canolfan Y Mileniwm, Caerdydd Gwener a Sadwrn, Mawrth 6-7 Mawrth.

• Neuadd Goffa, Cricieth (01766 522491) Mawrth a Mercher, Mawrth 10-11.

Clwyd Theatr Cymru, Yr Wyddgrug Gwener a Sadwrn, Mawrth 13-14.Oherwydd ffurf y seddi cyfyngir y cynulleidfaoedd i 120 ym mhob perfformiad.

Cysylltiadau Perthnasol
 • Theatr Genedlaethol Cymru

 • Eisteddfod
  Bei-Ling Burlesque
  Mwnci ar Dân
  A Toy Epic
  A4
  Actus Reus
  Actus Reus - adolygiad
  Ar y Lein
  Araith hir yn y gwres
  Back to the Eighties
  Bitsh
  Branwen
  Branwen - adolygiad
  Bregus
  Breuddwyd Branwen
  Breuddwyd Noswyl Ifan
  Bryn Gobaith
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caban Ni Caban Nhw
  Caerdroia
  Caffi Basra
  Café Cariad
  Café Cariad
  Camp a Rhemp -
  Canwr y Byd Caerdydd
  Cariad Mr Bustl
  Crash
  Cymru Fach
  Cysgod y Cryman
  Cysgod y Cryman - barn arall
  Dan y Wenallt
  Dawns y Cynhaeaf
  Deep Cut
  Deinameit
  Dewi Prysor DW2416
  Digon o'r Sioe
  Dim Mwg
  Diweddgan
  Diweddgan - barn Aled Jones Williams
  Dominios - adolygiad
  Drws Arall i'r Coed
  Erthyglau Cynllun Papurau Bro
  Esther - adolygiad
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch
  Gwaun Cwm Garw - adolygiad
  Gwe o Gelwydd
  Gwell - heb wybod y geiriau!
  Halen yn y Gwaed
  Hamlet - adolygiad 1
  Hamlet - adolygiadau
  Hedfan Drwy'r Machlud
  Hen Bobl Mewn Ceir
  Hen Rebel
  Holl Liwie'r Enfys
  Iesu! - barn y beirniaid
  Jac yn y Bocs
  Johnny Delaney
  Life of Ryan - and Ronnie
  Linda - Gwraig Waldo
  Lleu
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llywelyn anghywir
  Lysh gan Aled Jones Williams
  Macsen
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
  Maes Terfyn
  Maes Terfyn - adolygiad
  Marat - Sade
  Mari'r Golau
  Martin, Mam a'r Wyau Aur
  Meini Gwagedd
  Melangell
  Mosgito
  Mythau Mawreddog y Mabinogi
  Môr Tawel
  Nid perfformiad theatrig
  Noson i'w Chofio
  O'r Neilltu
  O'r boddhaol i'r diflas
  Owain Mindŵr
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar:
  adolygiadau ac erthyglau

  Pwyll Pia'i
  Rapsgaliwns
  Redflight Barcud
  Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
  Sibrydion
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - barn Iwan Edgar
  Sundance
  Tafliad Carreg
  Tair drama tair talaith
  Taith Ysgol Ni
  Taith yr Urdd 2007
  Theatr freuddwydion
  Trafaelu ar y Trên Glas
  Tri Rhan o Dair - Adolygiad
  Tri Rhan o dair
  Twm Siôn Cati
  Tŷ ar y Tywod
  Wrth Aros Godot
  Wrth Borth y Byddar
  Y Bonc Fawr
  Y Crochan
  Y Dewraf o'n Hawduron
  Y Gobaith a'r Angor
  Y Pair
  Y Pair - Adolygiad
  Y Pair - adolygiad Catrin Beard
  Y Twrch Trwyth
  Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
  Yn y Ffrâm
  Yr Argae
  Yr Ystafell Aros
  Zufall
  Eisteddfod
  Yr Eisteddfod
  Genedlaethol
  2008 - 2004

  Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


  Eisteddfod 2004
  Eisteddfod 2003
  Eisteddfod 2002
  erthyglau
  Bitsh! ar daith drwy Gymru
  Adeilad y Theatr Genedlaethol
  Alan Bennett yn Gymraeg
  Beckett yn y Steddfod
  Blink
  Bobi a Sami a Dynion Eraill
  Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
  Buddug James Jones
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caerdroia
  Clymau
  Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
  Cysgod y Cryman - her yr addasu
  Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
  Dominos
  Drws Arall i'r Coed
  Ennyn profiadau Gwyddelig
  Esther
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch yng Ngwlad Siec
  Frongoch
  Grym y theatr
  Gwaun Cwm Garw
  Gŵyl Delynau Ryngwladol
  Hamlet - ennill gwobr
  Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
  Hen Rebel
  Holi am 'Iesu'
  Iesu! - drama newydd
  Llofruddiaeth i'r teulu
  Lluniau Marat-Sade
  Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
  LluniauMacsen - Pantomeim 2007
  Llyfr Mawr y Plant ar daith
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Marat - Sade
  Marat - Sade: dyddiadur actores
  Mari'r Golau
  Mari'r Golau - lluniau
  Meic Povey yn Gymrawd
  Melangell
  Migrations
  Mrch Dd@,
  Mwnci ar Dân
  Myfyrwyr o Goleg y Drindod
  Olifer - Ysgol y Gader
  Owain Glyndŵr yn destun sbort
  Panto Penweddig 2006
  Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Ploryn
  Porth y Byddar
  Romeo a Juliet
  Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
  Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
  Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
  Sion Blewyn Coch -
  y seicopath?

  Siwan ar daith
  Streic ar lwyfan
  Sundance ar daith
  Teulu Pen y Parc
  Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
  Tŷ ar y Tywod
  Tŷ ar y Tywod
  - y daith

  Wrth Aros Godot - holi actor
  Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
  Y Pair
  Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
  Y ferch Iesu
  Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
  Yr Argae ar daith


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy