BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
BlinkBlink
Gofidio nad oes llwyfan i addasiad Cymraeg
Mae awdur drama Saesneg yn ymwneud â phlant a gafodd eu camdrin gan eu hathro wedi dweud ei fod yn gofidio nad yw fersiwn Gymraeg wedi cael ei llwyfannu.

Bu Blink gan Ian Rowlands ar daith o amgylch Cymru yn ystod Hydref a Thachwedd 2007.

Mae'n ymwneud â'r hyn a ddigwyddodd yn Ysgol Gyfun Rhydfelen yn yr Wythdegau pryd cafodd plant eu cam-drin gan un o'r athrawon, John Owen.

Arweiniodd y cyhuddiadau yn erbyn John Owen at gyhoeddi adroddiad Clywch gan Gomisiynydd Plant Cymru.

Ond cyn hynny yr oedd John Owen, athro Addysg Grefyddol yn Rhydfelen ac athro a oedd yn ganolbwynt gweithgareddau drama a pherfformio yr ysgol, wedi lladd ei hun cyn i achos llys yn ei erbyn gael ei gynnal.

Cael pobl i ddeall
Yr oedd Ian Rowlands yn un o ddisgyblion yr ysgol ar y pryd ac er na chafodd ef ei hun ei gam-drin dywedodd ei fod yn ei hystyried yn "orfodaeth" arno sgrifennu a rhoi'r hanes ar lwyfan "fel bo pobl Cymru yn deall beth a ddigwyddodd".

Ian Rowlands ar leoliad un o'i gynyrchiadau "Roeddwn i'n teimlo fy mod i eisiau bod yn llais i'r rhai wnaeth ddatgan eu poen i mi," meddai wrth gael ei holi gan Gwilym Owen ar y rhaglen radio, Wythnos Gwilym Owen ddydd Llun, 19 Tachwedd, 2007.


gwrandoIan Rowlands a Lisa Palfrey yn sgwrsio gyda Gwilym Owen ar y rhaglen radio, Wythnos Gwilym Owen, dydd Llun, 19 Tachwedd, 2007.

"Y ddawn sydd gen i yw sgrifennu dramâu felly felly sut allwn i ddefnyddio y ddawn sydd gen i, i unioni rhyw fath o gam," meddai.

Addasiad Cymraeg
Er bod addasiad Cymraeg o Blink wedi ei baratoi gan y dramodydd, Gareth Miles, dywedodd Ian Rowlands ei fod o'n siomedig nad yw'r addasiad hwnnw yn cael ei lwyfannu hefyd.

"Mae addasiad Gareth Miles yn un hynod ac fe fyddai'r ddrama wedi atseinio mewn ffordd hollol wahanol gyda chynulleidfa Gymraeg," meddai Ian Rowlands.

"Nid yn [ddrama] gryfach [yn y Gymraeg] ond yn wahanol achos fe fyddai'r touchstones wedi bod yn wahanol ac fe fydden nhw wedi deall y cyd-destun Cymraeg dipyn bach mwy," meddai.

"Yn y ddrama bresennol does yna ddim lot o sôn am yr iaith er enghraifft," ychwanegodd.

Cytunodd ei bod yn anffodus nad oes neb wedi gafael yn y fersiwn Gymraeg a'i lwyfannu.

"Mae yn addasiad arbennig," meddai.

"Yr oedd yna fwriad i'w llwyfannu ac ar y funud olaf fe dynnwyd yn ôl," eglurodd.

"Fe welodd rhai o'r actorion y ddrama [Saesneg] yng Nghaernarfon ac fe ddywedson nhw, 'Pam nad ydym ni wedi gwneud y ddrama yma fe fuasem ni wedi bod wrth ein bodd cael ei gwneud yn y Gymraeg?'

"Ac fe fyddwn innau wrth fy modd hefyd," meddai Ian Rowlands.

'Bwli carismatig'
Yn cymryd rhan yn y drafodaeth hefyd yr oedd un o actorion Blink, Lisa Palfrey, yr oedd John Owen yn 'athro dosbarth' iddi yn yr ysgol.

Dywedodd ei bod yn ei gofio fel "bwli" a "dyn pwerus iawn" ond ni chafodd hi yn bersonol ei thrin fel rhai o'r plant eraill a fu'n cwyno am ei ymddygiad.

"Fel plentyn bach roeddwn i wrth fy modd yn ei gwmni e. Yr oedd yn ddyn a charisma ffantastig. Roedd e'n gwneud pethau gwych gyda drama ac fel rhywun oedd wastad eisiau bod yn actores, wrth gwrs roeddwn i eisiau i'r dyn yma fy hoffi fi a rhoi rhan i mi yn y dramâu," meddai.

"Ond roeddwn i hefyd yn gweld ochr greulon iawn i'r dyn yma, hyd yn oed pan oeddwn i'r ferch fach [11 oed].

"Roedd e'n chwarae gyda meddyliau plant, eu emosiynau nhw.

Golygfa o'r ddrama "Roedd e'n fwli o'r radd eithaf ac er fy mod i ofn y dyn ac yr oedd hwnna wedi cario mlaen trwy gydol fy amser yn yr ysgol [ond] yr oedd yna rhyw reddf yna fy mod i'n dal eisiau iddo fy hoffi i," meddai.

Ychwanegodd ei fod "yn ddyn pwerus iawn" gyda'r "rhan fwyaf o blant yn byw mewn ofn o John Owen".

Meddai: "Yr oedd e naill ai'n eich hoffi chi neu ddim ac ef oedd yn penderfynu pryd oedd e yn gwneud hynny.

"Yr oedd hyd yn y oed y plant mwyaf caled yn yr ysgol ofn John Owen.

"Fel roeddwn i'n dweud, roedd e'n ddyn pwerus iawn ac mewn ffordd ef oedd yn rhedeg yr ysgol. Roedd e fel teyrn ar yr holl beth."

Ychwanegodd: "Mae'n anodd disgrifio. Ond fel plentyn 11 oed dyna'r unig brofiad oeddwn i'n wybod ac roeddwn i'n meddwl ei bod yn normal cael ein trin fel yna gan athro."

Dosbarth gweithiol
Dywedodd yn ystod y sgwrs hefyd fod y bechgyn yr oedd John Owen yn eu "dewis" yn dod o gartrefi di Gymraeg, dosbarth gweithiol.

"A beth oedd e'n i wneud oedd 'grŵmio' y rhieni hefyd a dwi'n meddwl ei bod yn bwysig fod y ddrama yn yr iaith Saesneg achos plant o deuluoedd di-Gymraeg oedd gan amlaf yn cael eu cam-drin," meddai.

Ychwanegodd i'r profiad o actio yn Blink fod yn "un o'r gweithiau mwyaf pwysig rydw i erioed wedi wneud" ac iddo fod yn brofiad cartharthig iawn iddi fel person.

 • Cynhyrchwyd Blink gan gwmni theatr newydd FAB o Gaerdydd.


  gwrandoY sgwrs gyflawn rhwng Ian Rowlands, Lisa Palfrey a Gwilym Owen.

 • Cysylltiadau Perthnasol
 • Cyhoeddi adroddiad 'Clywch'


 • cyfannwch


  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Enw a lleoliad:

  Sylw:  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

  Eisteddfod
  Bei-Ling Burlesque
  Mwnci ar Dân
  A Toy Epic
  A4
  Actus Reus
  Actus Reus - adolygiad
  Ar y Lein
  Araith hir yn y gwres
  Back to the Eighties
  Bitsh
  Branwen
  Branwen - adolygiad
  Bregus
  Breuddwyd Branwen
  Breuddwyd Noswyl Ifan
  Bryn Gobaith
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caban Ni Caban Nhw
  Caerdroia
  Caffi Basra
  Café Cariad
  Café Cariad
  Camp a Rhemp -
  Canwr y Byd Caerdydd
  Cariad Mr Bustl
  Crash
  Cymru Fach
  Cysgod y Cryman
  Cysgod y Cryman - barn arall
  Dan y Wenallt
  Dawns y Cynhaeaf
  Deep Cut
  Deinameit
  Dewi Prysor DW2416
  Digon o'r Sioe
  Dim Mwg
  Diweddgan
  Diweddgan - barn Aled Jones Williams
  Dominios - adolygiad
  Drws Arall i'r Coed
  Erthyglau Cynllun Papurau Bro
  Esther - adolygiad
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch
  Gwaun Cwm Garw - adolygiad
  Gwe o Gelwydd
  Gwell - heb wybod y geiriau!
  Halen yn y Gwaed
  Hamlet - adolygiad 1
  Hamlet - adolygiadau
  Hedfan Drwy'r Machlud
  Hen Bobl Mewn Ceir
  Hen Rebel
  Holl Liwie'r Enfys
  Iesu! - barn y beirniaid
  Jac yn y Bocs
  Johnny Delaney
  Life of Ryan - and Ronnie
  Linda - Gwraig Waldo
  Lleu
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llywelyn anghywir
  Lysh gan Aled Jones Williams
  Macsen
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
  Maes Terfyn
  Maes Terfyn - adolygiad
  Marat - Sade
  Mari'r Golau
  Martin, Mam a'r Wyau Aur
  Meini Gwagedd
  Melangell
  Mosgito
  Mythau Mawreddog y Mabinogi
  Môr Tawel
  Nid perfformiad theatrig
  Noson i'w Chofio
  O'r Neilltu
  O'r boddhaol i'r diflas
  Owain Mindŵr
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar:
  adolygiadau ac erthyglau

  Pwyll Pia'i
  Rapsgaliwns
  Redflight Barcud
  Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
  Sibrydion
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - barn Iwan Edgar
  Sundance
  Tafliad Carreg
  Tair drama tair talaith
  Taith Ysgol Ni
  Taith yr Urdd 2007
  Theatr freuddwydion
  Trafaelu ar y Trên Glas
  Tri Rhan o Dair - Adolygiad
  Tri Rhan o dair
  Twm Siôn Cati
  Tŷ ar y Tywod
  Wrth Aros Godot
  Wrth Borth y Byddar
  Y Bonc Fawr
  Y Crochan
  Y Dewraf o'n Hawduron
  Y Gobaith a'r Angor
  Y Pair
  Y Pair - Adolygiad
  Y Pair - adolygiad Catrin Beard
  Y Twrch Trwyth
  Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
  Yn y Ffrâm
  Yr Argae
  Yr Ystafell Aros
  Zufall
  Eisteddfod
  Yr Eisteddfod
  Genedlaethol
  2008 - 2004

  Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


  Eisteddfod 2004
  Eisteddfod 2003
  Eisteddfod 2002
  erthyglau
  Bitsh! ar daith drwy Gymru
  Adeilad y Theatr Genedlaethol
  Alan Bennett yn Gymraeg
  Beckett yn y Steddfod
  Blink
  Bobi a Sami a Dynion Eraill
  Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
  Buddug James Jones
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caerdroia
  Clymau
  Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
  Cysgod y Cryman - her yr addasu
  Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
  Dominos
  Drws Arall i'r Coed
  Ennyn profiadau Gwyddelig
  Esther
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch yng Ngwlad Siec
  Frongoch
  Grym y theatr
  Gwaun Cwm Garw
  Gŵyl Delynau Ryngwladol
  Hamlet - ennill gwobr
  Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
  Hen Rebel
  Holi am 'Iesu'
  Iesu! - drama newydd
  Llofruddiaeth i'r teulu
  Lluniau Marat-Sade
  Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
  LluniauMacsen - Pantomeim 2007
  Llyfr Mawr y Plant ar daith
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Marat - Sade
  Marat - Sade: dyddiadur actores
  Mari'r Golau
  Mari'r Golau - lluniau
  Meic Povey yn Gymrawd
  Melangell
  Migrations
  Mrch Dd@,
  Mwnci ar Dân
  Myfyrwyr o Goleg y Drindod
  Olifer - Ysgol y Gader
  Owain Glyndŵr yn destun sbort
  Panto Penweddig 2006
  Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Ploryn
  Porth y Byddar
  Romeo a Juliet
  Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
  Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
  Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
  Sion Blewyn Coch -
  y seicopath?

  Siwan ar daith
  Streic ar lwyfan
  Sundance ar daith
  Teulu Pen y Parc
  Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
  Tŷ ar y Tywod
  Tŷ ar y Tywod
  - y daith

  Wrth Aros Godot - holi actor
  Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
  Y Pair
  Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
  Y ferch Iesu
  Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
  Yr Argae ar daith


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy