BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Bitsh! ar daith drwy Gymru
Addasiad John Ogwen o nofel Eirug Wyn
Mae un o nofelau Eirug Wyn wedi ei throi yn ddrama lwyfan gan un o action mwyaf adnabyddus Cymru - John Ogwen. Bitsh fydd cynhyrchiad cyntaf erioed y cwmni theatr mewn addysg, Cwmni'r Fran Wen, i fynd ar daith drwy Gymru gyfan.

Bydd y daith yn cychwyn yn Neuadd Dwyfor, Pwllheli, Hydref 10, gan ymweld â Bangor, Aberystwyth, Caerfyrddin, Casnewydd, Harlech a Rhuthun.

Gwobrwywyd y nofel wreiddiol yng nghystadleuaeth Gwobr Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod Genedlaethol Tyddewi 2002 dan amgylchiadau dwys iawn.

Cynulleiudfa newydd
Dywed Cwmni'r Fran Wen - sydd wedi bod yn cynhyrchu dramâu ar gyfer disgyblion ysgol ers blynyddoedd lawer - mai'r bwriad gyda'r cynhyrchiad hwn yw denu cynulleidfa newydd i'r theatr Gymraeg.

"Ein nod wrth deithio Bitsh yw ymateb yn uniongyrchol i anghenion sefyllfa bresennol y theatr Gymraeg, sef yr angen dybryd i ddenu cynulleidfa newydd," meddai Ceri Owen, Swyddog Marchnata'r cwmni.

"Credwn fod Bitsh yn gyfle gwych i agor cil y drws ar fyd y theatr brif ffrwd Gymraeg i drawsdoriad eang o gynulleidfa, yn fynychwyr hen a newydd fel ei gilydd," ychwanegodd.

Dwys a ffraeth
Mae'r addasiad gan John Ogwen yn cael ei ddisgrifio fel un dwys a phwerus sydd hefyd yn frith o ffraethineb.

Poster y daith Yr actorion fydd Carwyn Jones, Rhian Blythe, Catrin Fychan, Jonathan Nefydd, Maldwyn John, Eilir Jones a Mari Wyn.

Mae'r stori yn troi o gwmpas gwewyr Abi, sy'n gweithio yn Woolworth, i ddod i delerau â'i rywioldeb yn y Chwedegau.

Trwy ei atgofion ef caiff y gynulleidfa ei thywys drwy'r degawd gyda cherddoriaeth y Stones, y Beatles a Bob Dylan yn gefndir.

"Wrth i Abi dwrio drwy ei atgofion, daw'r caneuon yma â chysur pendant wrth iddo geisio canfod yr atebion hynny sy'n angenrheidiol i ddeall ei orffennol," meddai Ceri.

"Cyffyrddir â themâu oesol dynolryw: bywyd a marwolaeth, cenedl ac unigolyn, rhyddid a chaethiwed, cariad a chasineb," meddai.

Tyddewi
Yr oedd yr achlysur yn Eisteddfod Tyddewi, pan dderbyniodd Eirug Wyn ei wobr yn un emosiynol ag yntau wedi cael gwybod iddo ennill y wobr a chael gwybod ei fod yn dioddef o ganser o fewn deuddydd i'w gilydd.

Dywedodd wedi'r seremoni i'r edrych ymlaen at y diwrnod fod yn fodd i'w gynnal yn ystod triniaeth feddygol egr. Ni wyddai tan y munud diwethaf a fyddai'n ddigon cryf i fod yn bresennol.

Yr eildro
Dim ond yr eildro yw hwn i Gwmni'r Fran Wen gynhyrchu drama prif lwyfan. Yn 2004 llwyfannwyd Stags a Hens, cyfieithiad Bethan Gwanas o ddrama Willy Russell ond dim ond yn y gogledd y perfformiwyd honno.

"Mae Bitsh! yn dynodi carreg filltir arbennig yn hanes y cwmni wrth inni dorri cwys newydd a mentro i deithio'n genedlaethol," meddai Ceri.

fgh
 • Yr oedd Eirug Wyn yn un o lenorion mwyaf cynhyrchiol a phoblogaidd Cymru. Enillodd wobr Daniel Owen a'r Fedal Ryddiaith ddwywaith.

  Cyhoeddodd 15 o gyfrolau er 1992 gan gynnwys: Y Dyn yn y Cefn Heb Fwstash (2004), Powdwr Rhech (2001) a Tri Mochyn Bach (2000)

  Bu farw wedi brwydr hir yn erbyn canser, fis Ebrill 2004.

 • Er yn fwy adnabyddus fel actor mae John Ogwen wedi sgrifennu o'r blaen ar gyfer y theatr gan gynnwys Un Nos Ola Leuad ac y mae disgwyl mawr am ei addasiad o Bitsh!.

  Y daith
  Nos Fawrth, 10 Hydref 2006 - Neuadd Dwyfor, Pwllheli.
  Nos Fercher, 11 Hydref 2006- Neuadd Dwyfor, Pwllheli.
  Nos Iau, 12 Hydref 2006 - Theatr Gwynedd, Bangor.
  Nos Wener, 13 Hydref 2006 - Theatr Gwynedd, Bangor.
  Nos Sadwrn, 14 Hydref 2006 - Theatr Gwynedd, Bangor.
  Nos Fawrth, 17 Hydref 2006 - Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth.
  Nos Fercher, 18 Hydref 2006 - Theatr yr Halliwell, Caerfyrddin.
  Nos Wener 20 Hydref 2006 - Theatr Glan yr Afon, Casnewydd.
  Nos Fawrth, 24 Hydref 2006 - Theatr Ardudwy, Harlech.
  Nos Fercher, 25 Hydref 2006 - Theatr Ardudwy, Harlech.
  Nos Iau, 26 Hydref 2006 - Theatr John Ambrose, Rhuthun.
  Nos Wener, 27 Hydref 2006 - Theatr John Ambrose, Rhuthun.
 • Pob perfformiad yn dechrau am 7.30
 • Cynhyrchiad ar gyfer rhai dros 14 oed yw hwn.

  Cysylltiadau Perthnasol
 • Eirug Wyn yn Eisteddfod Tyddewi

 • Cwmni'r Fran Wen - gwefan sy'n cael ei datblygu

 • Marw Eirug Wyn


 • cyfannwch

  Rhiannon Thomas o Aberystwyth
  Pam mae dim ond un noson mae'r ddrama hon yn Aberystwyth ag yn ardaloedd y Gogledd am ddwy neu dair noson  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Enw a lleoliad:

  Sylw:  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

  Eisteddfod
  Bei-Ling Burlesque
  Mwnci ar Dân
  A Toy Epic
  A4
  Actus Reus
  Actus Reus - adolygiad
  Ar y Lein
  Araith hir yn y gwres
  Back to the Eighties
  Bitsh
  Branwen
  Branwen - adolygiad
  Bregus
  Breuddwyd Branwen
  Breuddwyd Noswyl Ifan
  Bryn Gobaith
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caban Ni Caban Nhw
  Caerdroia
  Caffi Basra
  Café Cariad
  Café Cariad
  Camp a Rhemp -
  Canwr y Byd Caerdydd
  Cariad Mr Bustl
  Crash
  Cymru Fach
  Cysgod y Cryman
  Cysgod y Cryman - barn arall
  Dan y Wenallt
  Dawns y Cynhaeaf
  Deep Cut
  Deinameit
  Dewi Prysor DW2416
  Digon o'r Sioe
  Dim Mwg
  Diweddgan
  Diweddgan - barn Aled Jones Williams
  Dominios - adolygiad
  Drws Arall i'r Coed
  Erthyglau Cynllun Papurau Bro
  Esther - adolygiad
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch
  Gwaun Cwm Garw - adolygiad
  Gwe o Gelwydd
  Gwell - heb wybod y geiriau!
  Halen yn y Gwaed
  Hamlet - adolygiad 1
  Hamlet - adolygiadau
  Hedfan Drwy'r Machlud
  Hen Bobl Mewn Ceir
  Hen Rebel
  Holl Liwie'r Enfys
  Iesu! - barn y beirniaid
  Jac yn y Bocs
  Johnny Delaney
  Life of Ryan - and Ronnie
  Linda - Gwraig Waldo
  Lleu
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llywelyn anghywir
  Lysh gan Aled Jones Williams
  Macsen
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
  Maes Terfyn
  Maes Terfyn - adolygiad
  Marat - Sade
  Mari'r Golau
  Martin, Mam a'r Wyau Aur
  Meini Gwagedd
  Melangell
  Mosgito
  Mythau Mawreddog y Mabinogi
  Môr Tawel
  Nid perfformiad theatrig
  Noson i'w Chofio
  O'r Neilltu
  O'r boddhaol i'r diflas
  Owain Mindŵr
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar:
  adolygiadau ac erthyglau

  Pwyll Pia'i
  Rapsgaliwns
  Redflight Barcud
  Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
  Sibrydion
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - barn Iwan Edgar
  Sundance
  Tafliad Carreg
  Tair drama tair talaith
  Taith Ysgol Ni
  Taith yr Urdd 2007
  Theatr freuddwydion
  Trafaelu ar y Trên Glas
  Tri Rhan o Dair - Adolygiad
  Tri Rhan o dair
  Twm Siôn Cati
  Tŷ ar y Tywod
  Wrth Aros Godot
  Wrth Borth y Byddar
  Y Bonc Fawr
  Y Crochan
  Y Dewraf o'n Hawduron
  Y Gobaith a'r Angor
  Y Pair
  Y Pair - Adolygiad
  Y Pair - adolygiad Catrin Beard
  Y Twrch Trwyth
  Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
  Yn y Ffrâm
  Yr Argae
  Yr Ystafell Aros
  Zufall
  Eisteddfod
  Yr Eisteddfod
  Genedlaethol
  2008 - 2004

  Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


  Eisteddfod 2004
  Eisteddfod 2003
  Eisteddfod 2002
  erthyglau
  Bitsh! ar daith drwy Gymru
  Adeilad y Theatr Genedlaethol
  Alan Bennett yn Gymraeg
  Beckett yn y Steddfod
  Blink
  Bobi a Sami a Dynion Eraill
  Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
  Buddug James Jones
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caerdroia
  Clymau
  Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
  Cysgod y Cryman - her yr addasu
  Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
  Dominos
  Drws Arall i'r Coed
  Ennyn profiadau Gwyddelig
  Esther
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch yng Ngwlad Siec
  Frongoch
  Grym y theatr
  Gwaun Cwm Garw
  Gŵyl Delynau Ryngwladol
  Hamlet - ennill gwobr
  Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
  Hen Rebel
  Holi am 'Iesu'
  Iesu! - drama newydd
  Llofruddiaeth i'r teulu
  Lluniau Marat-Sade
  Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
  LluniauMacsen - Pantomeim 2007
  Llyfr Mawr y Plant ar daith
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Marat - Sade
  Marat - Sade: dyddiadur actores
  Mari'r Golau
  Mari'r Golau - lluniau
  Meic Povey yn Gymrawd
  Melangell
  Migrations
  Mrch Dd@,
  Mwnci ar Dân
  Myfyrwyr o Goleg y Drindod
  Olifer - Ysgol y Gader
  Owain Glyndŵr yn destun sbort
  Panto Penweddig 2006
  Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Ploryn
  Porth y Byddar
  Romeo a Juliet
  Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
  Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
  Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
  Sion Blewyn Coch -
  y seicopath?

  Siwan ar daith
  Streic ar lwyfan
  Sundance ar daith
  Teulu Pen y Parc
  Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
  Tŷ ar y Tywod
  Tŷ ar y Tywod
  - y daith

  Wrth Aros Godot - holi actor
  Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
  Y Pair
  Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
  Y ferch Iesu
  Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
  Yr Argae ar daith


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy