BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Ros Evans gyda pherfformwyrRedflight Barcud
Gwynt dan adenydd
Adolygiad Gwyn Griffiths o Redflight Barcud gan adran WNO MAX o Opera Cenedlaethol Cymru yng Nghanolfan y Mileniwm, Gorffennaf 19 a 21 2005.

Opera siambr fer sy'n dod a bywyd gwyllt y wlad at blant y ddinas yw Redflight Barcud.

Eisoes gwelwyd y perfformiad yn amryw o drefi a phentrefi Cymru a bydd yn mynd i Birmingham a Lerpwl yn yr hydref.

Ennyn diddordeb
Mae'r stori yn cychwyn gyda'r Cofnodwr Barcutiaid - a genir gan Craig Yates - yn ceisio denu diddordeb y plant yn hanes yr aderyn prin. Gwyneth Lewis

Nid yw'n hawdd, ond mae'n llwyddo.

Mae'r stori'n cael gwynt dan ei hadenydd ac awn i fyd y barcud.

Mae'r Iâr Farcud o Gymru (Ros Evans) yn cyfarfod â Cheiliog Barcud o wlad dramor (Mark Evans) ac yntau'n cael ei swyno gan ei harddwch a'i hacen, a hithau'n ceisio dysgu tipyn o'i hiaith iddo.

Y mae libreto Gwyneth Lewis (uchod) yn cynnwys rhywfaint o Gymraeg.

Syrthio mewn cariad
Mae'r plant a'r Cofnodwr anaracaidd yn gwylio dawns garu'r Ceiliog a'r Iâr, sy'n syrthio mewn cariad, adeiladu nyth a gwylio'n gariadus dros eu hwyau nes iddyn nhw ddeor.

Mae'r Cofnodwr, drwy'r plant, yn hysbysu'r gynulleidfa am y peryglon i nythod y barcutiaid - pobl yn dwyn wyau ac adar eraill, yn arbennig brain - yn ymosod arnyn nhw.

Wedi i'r cywion ddeor a thra bo'r Ceiliog allan yn chwilio am fwyd, daw'r brain ac ymosod ar y nyth a lladd un o'r cywion.

Gwelir y ddau farcud ifanc, gwancus, a arbedwyd yn tyfu, yn ffraeo ac yn y diwedd mae'r ceiliog ifanc yn hedfan i ffwrdd ond mae'r iâr ifanc yn aros.

Cawn wybod, drwy'r Cofnodwr a'r plant, ystadegau am y barcutiaid, eu niferoedd a'r lleihad dros y blynyddoedd. Ond y maent ar gynnydd unwaith eto diolch i ymdrechion pobl a gwarchodwyr.

Gwylio pobl
Erbyn hyn, yn ôl y stori, nid yn unig y mae pobl yn gwylio'r barcutiaid ond mae'r barcutiaid yn gwylio'r bobl!

Mae hwn yn gynhyrchiad gwreiddiol sy'n ymestyn dychymyg cynulleidfa ifanc - plant oedd y rhan fwyaf o'r gynulleidfa yn y perfformiad a welais i.

Mae'r olygfa ganolog ar lun lolfa gyda soffa foethus, teledu a'r teledu hwnnw yn sydyn droi'n nyth.

Ceir awgrym mai byd adar yw hwn drwy gymorth darlun ar y wal a phâr o adenydd yn hongian oddi ar y wal.

Mae'r Ceiliog Barcud wedi ei wisgo mewn siwt barchus a'r Iâr mewn dillad hardd, lliwgar.

I gryfhau'r syniad ein bod yn gwylio adar rhaid dibynnu ar symudiadau adarol ac, yn wir, llwyddodd Mark Evans a Ros Evans i wneud hyn yn rhyfeddol.

Yr oedd y golygfeydd caru'n hyfryd.

Syml a dyfeisgar
Defnyddiwyd eisteddle'r gynulleidfa'n ardderchog i gyfleu'r syniad o adar yn hedfan. Syml, ond dyfeisgar.Plant Ysgol Gynradd Crist y Brenin, Caerdydd, oedd yn cynorthwyo'r Cofnodwr, a chwarae rhan y brain yn y perfformiad welais i.

Mewn perfformiadau eraill chwaraewyd y rhannau hyn gan ddisgyblion Ysgol Gymraeg Pwll Coch.

Dywedwyd wrthyf i'r elfen ddwyieithog fod yn gryfach yn y cynhyrchiad gyda'r Ysgol Gymraeg.

Profiad gwerthfawr
Yr oedd hwn yn berfformiad arbennig ac yn brofiad gwerthfawr, yn sicr i'r plant a gymerai ran - ond hefyd i'r gynulleidfa.

Hoffais yn arbennig amrywiaeth cerddoriaeth y cyfansoddwr Richard Chew.

Yn anffodus, nid oedd y geirio bob amser yn glir iawn i fedru barnu pa mor dda oedd y libreto. Nid oeddwn yn siŵr bob amser ai yn Gymraeg ynteu yn Saesneg yr oedd yr unawdwyr yn canu.

Ond cynhyrchiad llawn dychymyg a dyfeisgarwch, serch hynny.

Cysylltiadau Perthnasol
Oriel luniau
Gwyneth Lewis


cyfannwch


Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad:

Sylw:Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

Eisteddfod
Bei-Ling Burlesque
Mwnci ar Dân
A Toy Epic
A4
Actus Reus
Actus Reus - adolygiad
Ar y Lein
Araith hir yn y gwres
Back to the Eighties
Bitsh
Branwen
Branwen - adolygiad
Bregus
Breuddwyd Branwen
Breuddwyd Noswyl Ifan
Bryn Gobaith
Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
Caban Ni Caban Nhw
Caerdroia
Caffi Basra
Café Cariad
Café Cariad
Camp a Rhemp -
Canwr y Byd Caerdydd
Cariad Mr Bustl
Crash
Cymru Fach
Cysgod y Cryman
Cysgod y Cryman - barn arall
Dan y Wenallt
Dawns y Cynhaeaf
Deep Cut
Deinameit
Dewi Prysor DW2416
Digon o'r Sioe
Dim Mwg
Diweddgan
Diweddgan - barn Aled Jones Williams
Dominios - adolygiad
Drws Arall i'r Coed
Erthyglau Cynllun Papurau Bro
Esther - adolygiad
Ffernols Lwcus
Fron-goch
Gwaun Cwm Garw - adolygiad
Gwe o Gelwydd
Gwell - heb wybod y geiriau!
Halen yn y Gwaed
Hamlet - adolygiad 1
Hamlet - adolygiadau
Hedfan Drwy'r Machlud
Hen Bobl Mewn Ceir
Hen Rebel
Holl Liwie'r Enfys
Iesu! - barn y beirniaid
Jac yn y Bocs
Johnny Delaney
Life of Ryan - and Ronnie
Linda - Gwraig Waldo
Lleu
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llywelyn anghywir
Lysh gan Aled Jones Williams
Macsen
Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
Maes Terfyn
Maes Terfyn - adolygiad
Marat - Sade
Mari'r Golau
Martin, Mam a'r Wyau Aur
Meini Gwagedd
Melangell
Mosgito
Mythau Mawreddog y Mabinogi
Môr Tawel
Nid perfformiad theatrig
Noson i'w Chofio
O'r Neilltu
O'r boddhaol i'r diflas
Owain Mindŵr
Pishyn Chwech
Plas Drycin
Porth y Byddar
Porth y Byddar
Porth y Byddar
Porth y Byddar:
adolygiadau ac erthyglau

Pwyll Pia'i
Rapsgaliwns
Redflight Barcud
Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
Sibrydion
Siwan - adolygiadau
Siwan - adolygiadau
Siwan - barn Iwan Edgar
Sundance
Tafliad Carreg
Tair drama tair talaith
Taith Ysgol Ni
Taith yr Urdd 2007
Theatr freuddwydion
Trafaelu ar y Trên Glas
Tri Rhan o Dair - Adolygiad
Tri Rhan o dair
Twm Siôn Cati
Tŷ ar y Tywod
Wrth Aros Godot
Wrth Borth y Byddar
Y Bonc Fawr
Y Crochan
Y Dewraf o'n Hawduron
Y Gobaith a'r Angor
Y Pair
Y Pair - Adolygiad
Y Pair - adolygiad Catrin Beard
Y Twrch Trwyth
Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
Yn y Ffrâm
Yr Argae
Yr Ystafell Aros
Zufall
Eisteddfod
Yr Eisteddfod
Genedlaethol
2008 - 2004

Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


Eisteddfod 2004
Eisteddfod 2003
Eisteddfod 2002
erthyglau
Bitsh! ar daith drwy Gymru
Adeilad y Theatr Genedlaethol
Alan Bennett yn Gymraeg
Beckett yn y Steddfod
Blink
Bobi a Sami a Dynion Eraill
Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
Buddug James Jones
Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
Caerdroia
Clymau
Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
Cysgod y Cryman - her yr addasu
Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
Dominos
Drws Arall i'r Coed
Ennyn profiadau Gwyddelig
Esther
Ffernols Lwcus
Fron-goch yng Ngwlad Siec
Frongoch
Grym y theatr
Gwaun Cwm Garw
Gŵyl Delynau Ryngwladol
Hamlet - ennill gwobr
Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
Hen Rebel
Holi am 'Iesu'
Iesu! - drama newydd
Llofruddiaeth i'r teulu
Lluniau Marat-Sade
Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
LluniauMacsen - Pantomeim 2007
Llyfr Mawr y Plant ar daith
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Marat - Sade
Marat - Sade: dyddiadur actores
Mari'r Golau
Mari'r Golau - lluniau
Meic Povey yn Gymrawd
Melangell
Migrations
Mrch Dd@,
Mwnci ar Dân
Myfyrwyr o Goleg y Drindod
Olifer - Ysgol y Gader
Owain Glyndŵr yn destun sbort
Panto Penweddig 2006
Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
Pishyn Chwech
Plas Drycin
Ploryn
Porth y Byddar
Romeo a Juliet
Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
Sion Blewyn Coch -
y seicopath?

Siwan ar daith
Streic ar lwyfan
Sundance ar daith
Teulu Pen y Parc
Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
Tŷ ar y Tywod
Tŷ ar y Tywod
- y daith

Wrth Aros Godot - holi actor
Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
Y Pair
Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
Y ferch Iesu
Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
Yr Argae ar daith


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy