BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Sue Roderick, Dyfan Roberts a Valmai JonesActus Reus - adolygiad
Gor goractio - os oes y fath beth!
Dau adolygiad o'r Bara Caws diweddaraf
 • Adolygiad Rhodri Ll Evans o Actus Reus gan Valmai Jones. Bara Caws. Tachwedd 2006.


 • Gellir clicio i adolygiad arall ar waelod y ddalen

  Roedd llofruddiaeth yn y gwynt yn Neuadd Goffa Amlwch wrth i'r neuadd lawn ddisgwyl yn eiddgar am berfformiad diweddaraf Bara Caws, Actus Reus gan Valmai Jones gyda Tony Llywelyn yn cyfarwyddo.

  Nrewid byd
  Mae Magi Bowen (Valmai Jones) yn actores sydd bellach wedi cyfnewid byd y llwyfan am westy Ash Hall (da ŵan...) ym Mhen Llŷn.

  Yn ei helpu (dadleuol), y mae Beenie Stokes (Maldwyn John), rhyw gr'adur diniwed Manuel-aidd sydd ag obsesiwn â George Formby.

  Â'r mags braidd yn dynn, mae Magi yn gwahodd Henryd P. Rowlands (Dyfan Roberts) a'i bladras o wraig, Dame Elenora Pritchard OBE (Sue Roderick) i gynnal Murder Mystery Weekend ger bron twristiaid o Lerpwl - perfformiad o Death of a Diva Henryd.

  Yn rhan o'r 'cast' y mae Richard Edgar (Eilir Jones) ac yn nes ymlaen yn y ddrama, Rhys ap Brynmor (Jonathan Nefydd).

  Maent oll yn actorion sydd wedi hen ddweud ta-ta wrth eu hoes aur ar lwyfannau'r wlad a gellir eu dosbarthu i'r grwpiau canlynol:
  Magi (yr actores sy'n hiraethu am y dyddiau a fu),
 • Beenie Stokes (yr hoffus ddiniwed),
 • Henryd (y 'perfformiwr mawr' sydd byth a beunydd yn dyfynnu llithiau Marc Anthony),
 • Elenora (y difa di-flewyn-ar-dafod sy'n yfed jin fesul galwyn)
 • Richard Edgar (y perfformiwr camp) a
 • Rhys (yr actor sy'n cael y cyfle i wireddu ei freuddwyd o gael actio'r Inspector go-iawn).

  Actor marw
  Ond wrth iddi luwchio'n ddidrugaredd y tu allan, mae'r ymwelwyr o Lerpwl yn ffonio i ganslo a chyn i'r cast gilio o'r llwyfan, mae un ohonynt yn farw.

  A hynny dan amgylchiadau amheus iawn.
  Llofruddiaeth.

  Buan iawn y daw'n amlwg i'r cast fod y llofrudd yn eu plith...

  Yr hyn a gawn wedyn yw'r hen, hen, fformiwla (boblogaidd) o Inspector unig yn ceisio canfod y llofrudd a hynny dan amgylchiadau clawstroffobig gwesty gwledig dan warchae'r eira.

  Y cast Hen het braidd ac nid oes gwir ymgais i gynnig cipolwg newydd ar genre sy'n llethol o sâff.

  Dull hirwyntog
  Roedd meddwl am Cluedo, Poirot, Midsomer Murders a'u tebyg yn anochel wrth wylio'r ddrama ac mae'n rhaid i mi gyfaddef iddi rygnu yn ei blaen tuag at ei therfyn gyda'r diweddglo yn gymharol ragweladwy.

  Gellid fod wedi ei thocio'n sylweddol a'i chyflymu rhyw fymryn.

  Roedd cyflwyno 'motif' neu gymhelliad pob cymeriad fesul un yn ddull eithaf hirwyntog a'r cyfan yn llithro i niwl diflastod wedi i'r 'Inspector' gyfweld yr ail gymeriad.

  Â chynulleidfaoedd ledled Cymru bellach wedi hen arfer â hiwmor ffraeth Bara Caws, llugoer oedd ymateb cynulleidfa'r Neuadd Goffa yn Amlwch i'r hyn a oedd ar y llwyfan ac ni fu morio chwerthin torfol o gwbl, dim ond rhyw 'ha-ha-ha' cwta yn awr ac yn y man.

  Oedd, roedd rhai llinellau a golygfeydd yn ennyn mwy o ymateb na'i gilydd ond ar y cyfan, teimlwn fod y sgript braidd yn fflat ac yn brin o'r 'sbarc' hwnnw a fu mor nodweddiadol o berfformiadau Bara Caws ar hyd y blynyddoedd.

  Ond eto, roedd y 'sbarc' i'w gael ar adegau - jôcs am enwogion Cymru ac ati - ac yn nes at steil y sioeau clwb ond nodwyddau mân mewn tas fawr oedd y rhain yn anffodus.

  Gor goractio
  Gwn mai comedi yw hi ac mai goractio, o bosib, yw un o nodweddion amlycaf dramâu'r genre hwnnw a gwn hefyd mai hynny yw un o rinweddau'r lyfis ystrydebol a bortreadir ynddi ond mae ffasiwn beth a gor goractio ac roedd ambell un o berfformwyr y noson yn ei gorwneud hi'n sylweddol.

  Serch hyn, dylid nodi fod y rhai ieuanc yn y gynulleidfa yn ei morio hi ar adegau ac yn hyn o beth, roedd yn llwyddo yn ei hamcan fel 'comedi deuluol'.

  Mae'n debyg mai eu hoff gymeriad oedd Elenora - rhyw Cruela De Ville feddw, finiog ei thafod.

  Yr unig drueni yw nad oedd y rhieni yn cael yr un diddanwch â'u plant.

  Efallai bod llunio sgript ar gyfer plant ac oedolion a diddanu'r ddwy garfan i'r un graddau yn dasg braidd yn rhy uchelgeisiol. Rwy'n sicr y byddai dwy sioe ar wahân - un i blant ac un arall i oedolion - yn llawer mwy llwyddiannus.

  Tipyn o siom, felly, oedd Actus Reus. Enghraifft brin iawn o gynhyrchiad Bara Caws yn methu â tharo deuddeg.

 • Cysylltiadau Perthnasol
 • Manylion taith Actus Reus

 • Adolygiad Glyn Jones


 • cyfannwch


  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Enw a lleoliad:

  Sylw:  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

  Eisteddfod
  Bei-Ling Burlesque
  Mwnci ar Dân
  A Toy Epic
  A4
  Actus Reus
  Actus Reus - adolygiad
  Ar y Lein
  Araith hir yn y gwres
  Back to the Eighties
  Bitsh
  Branwen
  Branwen - adolygiad
  Bregus
  Breuddwyd Branwen
  Breuddwyd Noswyl Ifan
  Bryn Gobaith
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caban Ni Caban Nhw
  Caerdroia
  Caffi Basra
  Café Cariad
  Café Cariad
  Camp a Rhemp -
  Canwr y Byd Caerdydd
  Cariad Mr Bustl
  Crash
  Cymru Fach
  Cysgod y Cryman
  Cysgod y Cryman - barn arall
  Dan y Wenallt
  Dawns y Cynhaeaf
  Deep Cut
  Deinameit
  Dewi Prysor DW2416
  Digon o'r Sioe
  Dim Mwg
  Diweddgan
  Diweddgan - barn Aled Jones Williams
  Dominios - adolygiad
  Drws Arall i'r Coed
  Erthyglau Cynllun Papurau Bro
  Esther - adolygiad
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch
  Gwaun Cwm Garw - adolygiad
  Gwe o Gelwydd
  Gwell - heb wybod y geiriau!
  Halen yn y Gwaed
  Hamlet - adolygiad 1
  Hamlet - adolygiadau
  Hedfan Drwy'r Machlud
  Hen Bobl Mewn Ceir
  Hen Rebel
  Holl Liwie'r Enfys
  Iesu! - barn y beirniaid
  Jac yn y Bocs
  Johnny Delaney
  Life of Ryan - and Ronnie
  Linda - Gwraig Waldo
  Lleu
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llywelyn anghywir
  Lysh gan Aled Jones Williams
  Macsen
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
  Maes Terfyn
  Maes Terfyn - adolygiad
  Marat - Sade
  Mari'r Golau
  Martin, Mam a'r Wyau Aur
  Meini Gwagedd
  Melangell
  Mosgito
  Mythau Mawreddog y Mabinogi
  Môr Tawel
  Nid perfformiad theatrig
  Noson i'w Chofio
  O'r Neilltu
  O'r boddhaol i'r diflas
  Owain Mindŵr
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar:
  adolygiadau ac erthyglau

  Pwyll Pia'i
  Rapsgaliwns
  Redflight Barcud
  Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
  Sibrydion
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - barn Iwan Edgar
  Sundance
  Tafliad Carreg
  Tair drama tair talaith
  Taith Ysgol Ni
  Taith yr Urdd 2007
  Theatr freuddwydion
  Trafaelu ar y Trên Glas
  Tri Rhan o Dair - Adolygiad
  Tri Rhan o dair
  Twm Siôn Cati
  Tŷ ar y Tywod
  Wrth Aros Godot
  Wrth Borth y Byddar
  Y Bonc Fawr
  Y Crochan
  Y Dewraf o'n Hawduron
  Y Gobaith a'r Angor
  Y Pair
  Y Pair - Adolygiad
  Y Pair - adolygiad Catrin Beard
  Y Twrch Trwyth
  Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
  Yn y Ffrâm
  Yr Argae
  Yr Ystafell Aros
  Zufall
  Eisteddfod
  Yr Eisteddfod
  Genedlaethol
  2008 - 2004

  Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


  Eisteddfod 2004
  Eisteddfod 2003
  Eisteddfod 2002
  erthyglau
  Bitsh! ar daith drwy Gymru
  Adeilad y Theatr Genedlaethol
  Alan Bennett yn Gymraeg
  Beckett yn y Steddfod
  Blink
  Bobi a Sami a Dynion Eraill
  Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
  Buddug James Jones
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caerdroia
  Clymau
  Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
  Cysgod y Cryman - her yr addasu
  Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
  Dominos
  Drws Arall i'r Coed
  Ennyn profiadau Gwyddelig
  Esther
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch yng Ngwlad Siec
  Frongoch
  Grym y theatr
  Gwaun Cwm Garw
  Gŵyl Delynau Ryngwladol
  Hamlet - ennill gwobr
  Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
  Hen Rebel
  Holi am 'Iesu'
  Iesu! - drama newydd
  Llofruddiaeth i'r teulu
  Lluniau Marat-Sade
  Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
  LluniauMacsen - Pantomeim 2007
  Llyfr Mawr y Plant ar daith
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Marat - Sade
  Marat - Sade: dyddiadur actores
  Mari'r Golau
  Mari'r Golau - lluniau
  Meic Povey yn Gymrawd
  Melangell
  Migrations
  Mrch Dd@,
  Mwnci ar Dân
  Myfyrwyr o Goleg y Drindod
  Olifer - Ysgol y Gader
  Owain Glyndŵr yn destun sbort
  Panto Penweddig 2006
  Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Ploryn
  Porth y Byddar
  Romeo a Juliet
  Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
  Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
  Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
  Sion Blewyn Coch -
  y seicopath?

  Siwan ar daith
  Streic ar lwyfan
  Sundance ar daith
  Teulu Pen y Parc
  Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
  Tŷ ar y Tywod
  Tŷ ar y Tywod
  - y daith

  Wrth Aros Godot - holi actor
  Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
  Y Pair
  Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
  Y ferch Iesu
  Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
  Yr Argae ar daith


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy