BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
Tanio'r llosgfynydd
Cynhyrchiad newydd yn arwyddbost i'r dyfodol
Ebrill 2004
Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
Cynhyrchiad cyntaf Theatr Genedlaethol Cymru
Adolygiad gan Jon Gower


Ewch hefyd i ddarllen am
Yr ymateb i'r noson gyntaf

Meddai Jon Gower:
Mae 'na rywbeth folcanig am waith Meic Povey - tensiynau a chyfrinachau'n ffrwtian fel lafa dan yr wyneb, yn mud-ferwi nes bo pethau'n rili chwythu'i fyny.

Yn ei ddrama, Yn Debyg Iawn i Ti a Fi mae teulu'n dod at ei gilydd ar ôl claddu'r fam a'r broblem fawr i'w datrys yw pwy sy'n mynd i edrych ar ôl y mab sy'n dioddef o sgitsoffrenia.

Bydd y mynydd yn chwythu, sdim dowt am hynny

Yn nghynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru roedd yr actorion yn chwarae cyn dynned ag unrhyw bedwarawd llinynnol.

Pitsio'n berffaith
Glyn Pritchard oedd yn chwarae'r anffodusyn, Derec, gan smocio, neu o leia danio sigarets yn ddiddiwedd.

Glyn PritchardGallai fod wedi hawlio pob golygfa gan efelychu Dustin Hoffman yn Rainman ond roedd Glyn Pritchard wedi pitsio'r rhan yn berffaith, yn stumio heb ddwyn y sylw.

Doedd ei chwaer Olwen (Gwenno Hodgkins) heb fod i'w weld ers hydoedd a dim lle yn ei bywyd dosbarth canol ar y Wirral i frawd sy'n llenwi ei drôns a hithau bron wedi ei pharlysu gan y ddilema.

Dynes oer, nid o ran natur ond o ran dosbarth - sy'n medru bod yn waeth.

Portread cyhyrog
Roedd y brawd arall, Glyn (Bryn Fon) wedi dewis aros ym mro ei febyd a'i rwystredigaethau a'i genfigen wedi creu dyn tanllyd, treisgar.

Cafwyd portread cyhyrog o ddyn sy'n eitha sâl ei feddwl ynddo ef ei hun.

Mae ei wraig, Elin, yn glwtyn llawr a Siw Hughes yn ei chwarae hi'n angylaidd o oddefgar.

Marciau llawn i Cefin Roberts, y cyfarwyddwr artistig hefyd am greu noson wirioneddol theatrig gan ychwanegu at dduwch y sgwennu.

Rhythmau a sain

Cadwodd rythmau'r ddrama yn fyw a gwneud yn hollol siwr fod y gynulleidfa'n cael noson bleserus o anghysurus wrth weld pob peth ym mynd ar chwâl yn yr hen dy Cymreig ar lethr mynydd.

Roedd yr effeithiau sain a'r defnydd o gorws i gyfleu y lleisiau ym mhen Derec yn hynod effeithiol a'r set ei hun - wedi ei ysbrydoli gan un o fythynnod Mynydd Llandygai yn ychwanegu at glawstroffobia'r sefyllfa.

Arwyddbost
Nid noson gyntaf gyffredin mo hon ond yn hytrach rhyw fath o arwyddbost at ddyfodol cwmni cenedlaethol newydd.

Fel un sydd wedi ei sbwylio gan bethau gwych ar lwyfan eleni - Eugene Onegin y Cwmni Opera Cenedlaethol a Brian Wilson yn perfformio'r albwm cudd Smile mae'n rhaid dweud fod y cynhyrchiad hwm yn brofiad llawn cystal.

Byddaf yn mynd i weld Ti a Fi eto yn ystod ei thaith, sy'n gymeradwyaeth ynddi'i hun.

Gweddill y daith:

Theatr Torch, Aberdaugleddau - Ebrill 29 - Mai 1
Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth - Mai 6-7
Theatr Taliesin, Abertawe - Mai 13 - 15
Theatr Gwynedd, Bangor - Mai 20 - 22
Theatr Sherman, Caerdydd - Mai 27 - 29

Ymateb i'r noson gyntaf

www.theatr.com

cyfannwch


Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad:

Sylw:Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

Eisteddfod
Bei-Ling Burlesque
Mwnci ar Dân
A Toy Epic
A4
Actus Reus
Actus Reus - adolygiad
Ar y Lein
Araith hir yn y gwres
Back to the Eighties
Bitsh
Branwen
Branwen - adolygiad
Bregus
Breuddwyd Branwen
Breuddwyd Noswyl Ifan
Bryn Gobaith
Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
Caban Ni Caban Nhw
Caerdroia
Caffi Basra
Café Cariad
Café Cariad
Camp a Rhemp -
Canwr y Byd Caerdydd
Cariad Mr Bustl
Crash
Cymru Fach
Cysgod y Cryman
Cysgod y Cryman - barn arall
Dan y Wenallt
Dawns y Cynhaeaf
Deep Cut
Deinameit
Dewi Prysor DW2416
Digon o'r Sioe
Dim Mwg
Diweddgan
Diweddgan - barn Aled Jones Williams
Dominios - adolygiad
Drws Arall i'r Coed
Erthyglau Cynllun Papurau Bro
Esther - adolygiad
Ffernols Lwcus
Fron-goch
Gwaun Cwm Garw - adolygiad
Gwe o Gelwydd
Gwell - heb wybod y geiriau!
Halen yn y Gwaed
Hamlet - adolygiad 1
Hamlet - adolygiadau
Hedfan Drwy'r Machlud
Hen Bobl Mewn Ceir
Hen Rebel
Holl Liwie'r Enfys
Iesu! - barn y beirniaid
Jac yn y Bocs
Johnny Delaney
Life of Ryan - and Ronnie
Linda - Gwraig Waldo
Lleu
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llywelyn anghywir
Lysh gan Aled Jones Williams
Macsen
Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
Maes Terfyn
Maes Terfyn - adolygiad
Marat - Sade
Mari'r Golau
Martin, Mam a'r Wyau Aur
Meini Gwagedd
Melangell
Mosgito
Mythau Mawreddog y Mabinogi
Môr Tawel
Nid perfformiad theatrig
Noson i'w Chofio
O'r Neilltu
O'r boddhaol i'r diflas
Owain Mindŵr
Pishyn Chwech
Plas Drycin
Porth y Byddar
Porth y Byddar
Porth y Byddar
Porth y Byddar:
adolygiadau ac erthyglau

Pwyll Pia'i
Rapsgaliwns
Redflight Barcud
Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
Sibrydion
Siwan - adolygiadau
Siwan - adolygiadau
Siwan - barn Iwan Edgar
Sundance
Tafliad Carreg
Tair drama tair talaith
Taith Ysgol Ni
Taith yr Urdd 2007
Theatr freuddwydion
Trafaelu ar y Trên Glas
Tri Rhan o Dair - Adolygiad
Tri Rhan o dair
Twm Siôn Cati
Tŷ ar y Tywod
Wrth Aros Godot
Wrth Borth y Byddar
Y Bonc Fawr
Y Crochan
Y Dewraf o'n Hawduron
Y Gobaith a'r Angor
Y Pair
Y Pair - Adolygiad
Y Pair - adolygiad Catrin Beard
Y Twrch Trwyth
Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
Yn y Ffrâm
Yr Argae
Yr Ystafell Aros
Zufall
Eisteddfod
Yr Eisteddfod
Genedlaethol
2008 - 2004

Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


Eisteddfod 2004
Eisteddfod 2003
Eisteddfod 2002
erthyglau
Bitsh! ar daith drwy Gymru
Adeilad y Theatr Genedlaethol
Alan Bennett yn Gymraeg
Beckett yn y Steddfod
Blink
Bobi a Sami a Dynion Eraill
Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
Buddug James Jones
Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
Caerdroia
Clymau
Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
Cysgod y Cryman - her yr addasu
Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
Dominos
Drws Arall i'r Coed
Ennyn profiadau Gwyddelig
Esther
Ffernols Lwcus
Fron-goch yng Ngwlad Siec
Frongoch
Grym y theatr
Gwaun Cwm Garw
Gŵyl Delynau Ryngwladol
Hamlet - ennill gwobr
Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
Hen Rebel
Holi am 'Iesu'
Iesu! - drama newydd
Llofruddiaeth i'r teulu
Lluniau Marat-Sade
Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
LluniauMacsen - Pantomeim 2007
Llyfr Mawr y Plant ar daith
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Marat - Sade
Marat - Sade: dyddiadur actores
Mari'r Golau
Mari'r Golau - lluniau
Meic Povey yn Gymrawd
Melangell
Migrations
Mrch Dd@,
Mwnci ar Dân
Myfyrwyr o Goleg y Drindod
Olifer - Ysgol y Gader
Owain Glyndŵr yn destun sbort
Panto Penweddig 2006
Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
Pishyn Chwech
Plas Drycin
Ploryn
Porth y Byddar
Romeo a Juliet
Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
Sion Blewyn Coch -
y seicopath?

Siwan ar daith
Streic ar lwyfan
Sundance ar daith
Teulu Pen y Parc
Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
Tŷ ar y Tywod
Tŷ ar y Tywod
- y daith

Wrth Aros Godot - holi actor
Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
Y Pair
Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
Y ferch Iesu
Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
Yr Argae ar daith


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy