BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Ar y Lein
Maen nhw'n byw drws nesa ond mewn bydoedd gwahanol
Adolygiad gan Catrin Jones

Mawrth 2004
Dau, cwbwl wahanol, yn byw drws nesa i'w gilydd yw cymeriadau Ar y Lein, cynhyrchiad diweddara' Theatr Bara Caws sydd wedi ei ysgrifennu gan Gwyneth Glyn.

Dyw'r un ohonynt yn ymwybodol o fodolaeth y llall, nes iddyn nhw ddod wyneb yn wyneb un diwrnod.

Mae Brenda (Tammi Gwyn), neu Psychic Susan, yn byw ar ei phen ei hun ac er mwyn cadw dau ben llinyn ynghyd yn darogan ffawd ei chwsmeriaid dros y ffôn.

Gan fod ei bywyd i gyd yn troi o fewn pedair wal yr ystafell mae, yn ei hunigrwydd, yn sgwrsio'n barhaus â'i harwr Russell, y seryddwr Russell Grant.

A thrwy ei sgyrsiau â'i harwr anweledig rydym ni'n dod i'w hadnabod.

Dyn busnes
Wedyn mae Daniel (Rhodri Meilir), dyn busnes y mae ei fywoliaeth yn dibynnu ar ba geffyl sy'n ennill pob ras.
Mae ei fywyd ef yn cylchdroi o amgylch y cae rasio ceffylau ac yntau'n cadw llygad barcud ar y canlyniadau o sgrîn ei gyfrifiadur, gartref.

Bywyd unig sydd ganddo yntau, a chymaint yw'r unigrwydd hwnnw, ei gyfaill pennaf yw'r bocs Sugar Puffs.

Trwy ei sgyrsiau â'r bocs hwnnw cawn gipolwg ar ei fywyd.

Mae cymeriad Brenda yn taro deuddeg o'r dechrau.
Wrth i'w ffôn ganu - a hithau yn ei chap sipsi yn gwneud ei gorau glas i ddenu'r pwerau hud - allwn ni ddim peidio â chwerthin a byddai wedi gallu diddanu'r gynulleidfa am gyfnod hir ar ei phen ei hun.

Ond fe gymrodd fwy o amser imi ddod i arfer â chymeriad Daniel. Cymeriad llwyd ydi o'i gymharu â Brenda ac eisiau clywed mwy o hanes Brenda yr oeddwn i.

Drych o fywydau
Ond wedi i ni gael ein cyflwyno i'r ddau mae'r dramodydd yn plethu'r ddwy olygfa a daw'r ddau gymeriad yn rhan o'r un stori. Y ddau, fel pe baen nhw'n ddrych o fywydau'i gilydd.
Rydyn ni'n clywed hanes y ddau ar yr un pryd.

Mae'n rhaid canmol perfformiad y ddau actor, roedd eu hamseru yn berffaith.

A'r gwahaniaeth rhwng y ddau gymeriad sydd yn y pen draw yn eu tynnu at ei gilydd.

Ond sut y daw dau mor wahanol at ei gilydd?

Wna i ddim datgelu mwy am hynny bydd rhaid i chi weld y ddrama.

Fel y dywed Gwyneth Glyn yn y rhaglen: "Nid stori garu sydd yma, ond stori ganfod" - a dyna sy'n bwysig.

Mae hyn i gyd yn gweithio'n arbennig o dda ar lwyfan sydd wedi ei rannu'n ddau i gynrychioli'r ddau dy ac felly rydyn ni'n gweld bywydau'r ddau gyfochrog â'i gilydd a hynny'n tanlinellu'r gwahaniaethau ac, i raddau, y tebygrwydd rhwng y ddau.

Dyma un peth na fyddai wedi gweithio hanner cystal ar sgrîn.

Ar ben hynny mae'n sgript ffraeth gyda digon o hwyl.
Braf ydi gweld drama wedi ei hysgrifennu a'i chyfarwyddo gan awdures ifanc.

Mae'n brawf o lwyddiant cynllun Bara Caws i hybu sgwennwyr a syniadau newydd. Dwi'n edrych ymlaen at weld mwy o gynhyrchiadau ffres gan awduron ifanc eraill, yn y dyfodol agos gobeithio.cyfannwch

Ieuan Watkins, Nannerch
Oedd, yr oedd "Ar y Lein" yn ddifyr iawn.Da i weld rhywun mor ifanc yn cyfarwyddo'n llwyddiannus yn ogystal a sgwennu.Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad:

Sylw:Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

Eisteddfod
Bei-Ling Burlesque
Mwnci ar Dân
A Toy Epic
A4
Actus Reus
Actus Reus - adolygiad
Ar y Lein
Araith hir yn y gwres
Back to the Eighties
Bitsh
Branwen
Branwen - adolygiad
Bregus
Breuddwyd Branwen
Breuddwyd Noswyl Ifan
Bryn Gobaith
Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
Caban Ni Caban Nhw
Caerdroia
Caffi Basra
Café Cariad
Café Cariad
Camp a Rhemp -
Canwr y Byd Caerdydd
Cariad Mr Bustl
Crash
Cymru Fach
Cysgod y Cryman
Cysgod y Cryman - barn arall
Dan y Wenallt
Dawns y Cynhaeaf
Deep Cut
Deinameit
Dewi Prysor DW2416
Digon o'r Sioe
Dim Mwg
Diweddgan
Diweddgan - barn Aled Jones Williams
Dominios - adolygiad
Drws Arall i'r Coed
Erthyglau Cynllun Papurau Bro
Esther - adolygiad
Ffernols Lwcus
Fron-goch
Gwaun Cwm Garw - adolygiad
Gwe o Gelwydd
Gwell - heb wybod y geiriau!
Halen yn y Gwaed
Hamlet - adolygiad 1
Hamlet - adolygiadau
Hedfan Drwy'r Machlud
Hen Bobl Mewn Ceir
Hen Rebel
Holl Liwie'r Enfys
Iesu! - barn y beirniaid
Jac yn y Bocs
Johnny Delaney
Life of Ryan - and Ronnie
Linda - Gwraig Waldo
Lleu
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llywelyn anghywir
Lysh gan Aled Jones Williams
Macsen
Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
Maes Terfyn
Maes Terfyn - adolygiad
Marat - Sade
Mari'r Golau
Martin, Mam a'r Wyau Aur
Meini Gwagedd
Melangell
Mosgito
Mythau Mawreddog y Mabinogi
Môr Tawel
Nid perfformiad theatrig
Noson i'w Chofio
O'r Neilltu
O'r boddhaol i'r diflas
Owain Mindŵr
Pishyn Chwech
Plas Drycin
Porth y Byddar
Porth y Byddar
Porth y Byddar
Porth y Byddar:
adolygiadau ac erthyglau

Pwyll Pia'i
Rapsgaliwns
Redflight Barcud
Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
Sibrydion
Siwan - adolygiadau
Siwan - adolygiadau
Siwan - barn Iwan Edgar
Sundance
Tafliad Carreg
Tair drama tair talaith
Taith Ysgol Ni
Taith yr Urdd 2007
Theatr freuddwydion
Trafaelu ar y Trên Glas
Tri Rhan o Dair - Adolygiad
Tri Rhan o dair
Twm Siôn Cati
Tŷ ar y Tywod
Wrth Aros Godot
Wrth Borth y Byddar
Y Bonc Fawr
Y Crochan
Y Dewraf o'n Hawduron
Y Gobaith a'r Angor
Y Pair
Y Pair - Adolygiad
Y Pair - adolygiad Catrin Beard
Y Twrch Trwyth
Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
Yn y Ffrâm
Yr Argae
Yr Ystafell Aros
Zufall
Eisteddfod
Yr Eisteddfod
Genedlaethol
2008 - 2004

Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


Eisteddfod 2004
Eisteddfod 2003
Eisteddfod 2002
erthyglau
Bitsh! ar daith drwy Gymru
Adeilad y Theatr Genedlaethol
Alan Bennett yn Gymraeg
Beckett yn y Steddfod
Blink
Bobi a Sami a Dynion Eraill
Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
Buddug James Jones
Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
Caerdroia
Clymau
Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
Cysgod y Cryman - her yr addasu
Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
Dominos
Drws Arall i'r Coed
Ennyn profiadau Gwyddelig
Esther
Ffernols Lwcus
Fron-goch yng Ngwlad Siec
Frongoch
Grym y theatr
Gwaun Cwm Garw
Gŵyl Delynau Ryngwladol
Hamlet - ennill gwobr
Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
Hen Rebel
Holi am 'Iesu'
Iesu! - drama newydd
Llofruddiaeth i'r teulu
Lluniau Marat-Sade
Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
LluniauMacsen - Pantomeim 2007
Llyfr Mawr y Plant ar daith
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Marat - Sade
Marat - Sade: dyddiadur actores
Mari'r Golau
Mari'r Golau - lluniau
Meic Povey yn Gymrawd
Melangell
Migrations
Mrch Dd@,
Mwnci ar Dân
Myfyrwyr o Goleg y Drindod
Olifer - Ysgol y Gader
Owain Glyndŵr yn destun sbort
Panto Penweddig 2006
Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
Pishyn Chwech
Plas Drycin
Ploryn
Porth y Byddar
Romeo a Juliet
Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
Sion Blewyn Coch -
y seicopath?

Siwan ar daith
Streic ar lwyfan
Sundance ar daith
Teulu Pen y Parc
Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
Tŷ ar y Tywod
Tŷ ar y Tywod
- y daith

Wrth Aros Godot - holi actor
Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
Y Pair
Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
Y ferch Iesu
Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
Yr Argae ar daith


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy