BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Myfyrwyr o Goleg y Drindod
Myfyrwyr ar daith ddramatig
Profi'r wefr o gyfansoddi, llwyfannu a pherfformio
Y maen arferiad i fyfyrwyr o Goleg y Drindod, Caerfyrddin, deithio gyda sioe lwyfan o gwmpas Cymru
Yma, y mae un or myfyrwyr yn son sut yr aeth pethau gydar sioe ddiweddaraf dros yr wythnosau diwethaf..


Y maen arferiad i fyfyrwyr o Goleg y Drindod, Caerfyrddin, deithio gyda sioe lwyfan o gwmpas Cymru.

Yma, y mae un or myfyrwyr yn son sut yr aeth pethau gydar sioe ddiweddaraf dros yr wythnosau diwethaf.

Ydi ngwallt i'n iawn?Yn ystod fy nwy flynedd yn fyfyrwraig ar y cwrs Theatr, Cerdd ar Cyfryngau yng Ngholeg y Drindod yr ydym wedi teithio o amgylch Cymru gyda dwy sioe - Cymry Xpres a Pwythau.

Eleni roeddem ni eisiau gwneud rhywbeth gwahanol, rhywbeth gwreiddiol wedii lunio gennym nir myfyrwyr.

Mae digon o wahanol agweddau ir cwrs, yn amrywio o waith perfformio, yr ochr dechnegol ar gwaith o greur sioe.

Gwnaethom benderfynu ar y dechrau fod pawb oedd yn dymuno cymryd rhan yn mynd ati i roir sioe wrth ei gilydd.

Dechreuodd y sgription syth bin gyda pawb oedd yn credu fod ganddynt rywbeth iw gynnig yn cyfarfod yn gyson i drafod syniadau.

Fel yr oedd yr amser yn mynd yn ei flaen roedd y tîm sgriptio yn mynd yn llai er mwyn gallu canolbwyntio ar rai syniadau au datblygu.

Wedi inni benderfynu ar y syniad ar gyfer y sioe, roedd pethaun rhedeg yn llyfnach ac or diwedd, roedd y sgript gyflawn yn barod ir perfformwyr fynd ati i ymarfer.

Roedd yr ymarferion yma yn cael eu cyfarwyddo gan ein darlithydd drama, Delyth Mai, ar ochr gerddorol gan bennaeth y cwrs, Marian Thomas.

TrafodRoedd yn rhaid trafod sut yr oedd cerddoriaeth a dawns yn mynd i asion ddrama.

Ar sail ein profiad or sioeau cynt yr oeddem yn gwybod fod y cynulleidfaoedd yn hoffir gymysgedd rydym yn ei gynnig.

Rhyw fath o sioe gerdd oeddem nin anelu ati a chan fod digon o dalent gerddorol ar gael ymysg y myfyrwyr penderfynwyd ar ddefnyddio cerddoriaeth wreiddiol a gyfansoddwyd gan rai or myfyrwyr sydd am arbenigo mewn cerdd.

Amrywiair gerddoriaeth o ganu ysgafn, roc a jazz, oedd - gobeithio - yn gymorth i ddatgelu mwy am y cymeriadau au rhan yn y sioe.

Lle mae dy dei di?Fel yr oedd yr amser yn mynd yn ei flaen ar sioe yn dechrau siapio, roedd angen dechrau cynllunio set, goleuo a gwisgoedd.

Roedd y criw technegol yn cyfarfod yn yr ymarferion i greu cynllun ar gyfer y sioe. Roedd yna hefyd dîm gwisgoedd i ddehonglir cymeriadau a darganfod gwisgoedd a cholur ir perfformwyr.

Gan mai cymryd rhan yn wirfoddol yn y sioe yr oeddem ni ac nad oedd yn orfodol fel rhan on cwrs gradd doedd yna fawr o gyllideb ar gael ac felly bun rhaid inni ddefnyddion pennau i osgoi costau uchel.

ParatoiFe wnaethom ni ddysgu llawer or sioeau blaenorol gan obeithio peidio ag ailadrodd rhai or camgymeriadau.

Gan mai un or anawsterau a gafwyd yn y gorffennol oedd y mannau perfformio penderfynwyd, eleni, gyfyngur perfformiadau i dair theatr - y Chapter yng Nghaerdydd, yr Halliwell yng Nghaerfyrddin a Theatr Gwynedd ym Mangor.

Credaf i hyn fod yn beth ddoeth gan inni arbed costau teithio a hefyd cawsom y fraint o berfformio yn Theatr Gwynedd i theatr oedd bron yn llawn - rhywbeth nad ywn codin aml iawn y dyddiau yma!

Yn awr bod y daith drosodd, rydym nin gobeithio y bydd y tradddodiad o deithio sioe yn parhau yng Ngholeg y Drindod gan roi cyfle i fyfyrwyr y cwrs feithrin a dangos eu doniau.
gan Elin Meirion.cyfannwch


Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad:

Sylw:Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

Eisteddfod
Bei-Ling Burlesque
Mwnci ar Dân
A Toy Epic
A4
Actus Reus
Actus Reus - adolygiad
Ar y Lein
Araith hir yn y gwres
Back to the Eighties
Bitsh
Branwen
Branwen - adolygiad
Bregus
Breuddwyd Branwen
Breuddwyd Noswyl Ifan
Bryn Gobaith
Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
Caban Ni Caban Nhw
Caerdroia
Caffi Basra
Café Cariad
Café Cariad
Camp a Rhemp -
Canwr y Byd Caerdydd
Cariad Mr Bustl
Crash
Cymru Fach
Cysgod y Cryman
Cysgod y Cryman - barn arall
Dan y Wenallt
Dawns y Cynhaeaf
Deep Cut
Deinameit
Dewi Prysor DW2416
Digon o'r Sioe
Dim Mwg
Diweddgan
Diweddgan - barn Aled Jones Williams
Dominios - adolygiad
Drws Arall i'r Coed
Erthyglau Cynllun Papurau Bro
Esther - adolygiad
Ffernols Lwcus
Fron-goch
Gwaun Cwm Garw - adolygiad
Gwe o Gelwydd
Gwell - heb wybod y geiriau!
Halen yn y Gwaed
Hamlet - adolygiad 1
Hamlet - adolygiadau
Hedfan Drwy'r Machlud
Hen Bobl Mewn Ceir
Hen Rebel
Holl Liwie'r Enfys
Iesu! - barn y beirniaid
Jac yn y Bocs
Johnny Delaney
Life of Ryan - and Ronnie
Linda - Gwraig Waldo
Lleu
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llywelyn anghywir
Lysh gan Aled Jones Williams
Macsen
Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
Maes Terfyn
Maes Terfyn - adolygiad
Marat - Sade
Mari'r Golau
Martin, Mam a'r Wyau Aur
Meini Gwagedd
Melangell
Mosgito
Mythau Mawreddog y Mabinogi
Môr Tawel
Nid perfformiad theatrig
Noson i'w Chofio
O'r Neilltu
O'r boddhaol i'r diflas
Owain Mindŵr
Pishyn Chwech
Plas Drycin
Porth y Byddar
Porth y Byddar
Porth y Byddar
Porth y Byddar:
adolygiadau ac erthyglau

Pwyll Pia'i
Rapsgaliwns
Redflight Barcud
Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
Sibrydion
Siwan - adolygiadau
Siwan - adolygiadau
Siwan - barn Iwan Edgar
Sundance
Tafliad Carreg
Tair drama tair talaith
Taith Ysgol Ni
Taith yr Urdd 2007
Theatr freuddwydion
Trafaelu ar y Trên Glas
Tri Rhan o Dair - Adolygiad
Tri Rhan o dair
Twm Siôn Cati
Tŷ ar y Tywod
Wrth Aros Godot
Wrth Borth y Byddar
Y Bonc Fawr
Y Crochan
Y Dewraf o'n Hawduron
Y Gobaith a'r Angor
Y Pair
Y Pair - Adolygiad
Y Pair - adolygiad Catrin Beard
Y Twrch Trwyth
Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
Yn y Ffrâm
Yr Argae
Yr Ystafell Aros
Zufall
Eisteddfod
Yr Eisteddfod
Genedlaethol
2008 - 2004

Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


Eisteddfod 2004
Eisteddfod 2003
Eisteddfod 2002
erthyglau
Bitsh! ar daith drwy Gymru
Adeilad y Theatr Genedlaethol
Alan Bennett yn Gymraeg
Beckett yn y Steddfod
Blink
Bobi a Sami a Dynion Eraill
Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
Buddug James Jones
Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
Caerdroia
Clymau
Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
Cysgod y Cryman - her yr addasu
Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
Dominos
Drws Arall i'r Coed
Ennyn profiadau Gwyddelig
Esther
Ffernols Lwcus
Fron-goch yng Ngwlad Siec
Frongoch
Grym y theatr
Gwaun Cwm Garw
Gŵyl Delynau Ryngwladol
Hamlet - ennill gwobr
Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
Hen Rebel
Holi am 'Iesu'
Iesu! - drama newydd
Llofruddiaeth i'r teulu
Lluniau Marat-Sade
Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
LluniauMacsen - Pantomeim 2007
Llyfr Mawr y Plant ar daith
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Marat - Sade
Marat - Sade: dyddiadur actores
Mari'r Golau
Mari'r Golau - lluniau
Meic Povey yn Gymrawd
Melangell
Migrations
Mrch Dd@,
Mwnci ar Dân
Myfyrwyr o Goleg y Drindod
Olifer - Ysgol y Gader
Owain Glyndŵr yn destun sbort
Panto Penweddig 2006
Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
Pishyn Chwech
Plas Drycin
Ploryn
Porth y Byddar
Romeo a Juliet
Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
Sion Blewyn Coch -
y seicopath?

Siwan ar daith
Streic ar lwyfan
Sundance ar daith
Teulu Pen y Parc
Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
Tŷ ar y Tywod
Tŷ ar y Tywod
- y daith

Wrth Aros Godot - holi actor
Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
Y Pair
Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
Y ferch Iesu
Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
Yr Argae ar daith


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy