bbc.co.uk
Home
Explore the BBC

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Llais Llen

A-Y | Chwilota
Y Diweddaraf

Newyddion

Chwaraeon

Y Tywydd

Radio Cymru yn fyw
SafleoeddBBC Homepage

Cymru'r Byd
Adolygiadau
» Llais Llên
Adnabod awdur
Ar y gweill
Llyfrau newydd
Y Siartiau
Sôn amdanynt
Cysylltiadau
Gwenlyn Parry
Y Talwrn
Canrif o Brifwyl

Gwnewch

Amserlen teledu

Amserlen radio

E-gardiau

Arolwg 2001

Gwybodaeth

YmatebAdnabod Mihangel Morgan
Adnabod yr awdur ...

Dyma ychydig o hanes Mihangel Morgan. Os oes unrhyw beth arall yr hoffech chi wybod am ei fywyd neu ei waith
e-bostiwch
eich cwestiynau.

Adnabod yr awdur ...
Daw Mihangel Morgan yn wreiddiol o Aberdâr, Morgannwg. Mae'n llenor, yn fardd ac yn ysgolhaig.

Mae'n byw yn Nhalybont, Ceredigion ac yn gweithio yn Adran y Gymraeg, Prifysgol Cymru, Aberystwyth.

Wedi ei hyfforddi fel ceinlythrennydd bu'n dysgu'r grefft i fyfyrwyr yng Nghymru a Lloegr am flynyddoedd cyn gwneud gradd yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Pwnc ei ddoethuriaeth oedd agweddau ar waith John Gwilym Jones.

Fe'i penodwyd yn ddarlithydd yn Adran y Gymraeg a'i ddiddordeb academaidd yw llenyddiaeth ddiweddar ac ysgrifennu creadigol.

Mae'n awdur sy'n mwynhau chwarae triciau a throi ei storïau wyneb i waered. Mae hiwmor a rhyw ddiniweidrwydd yn ei gymeriadau a'i storïau ond pynciau tywyll a dychrynllyd sydd dan yr wyneb yn aml.

Ymysg ei hoff awduron mae Jose Saramago, Italo Calvino, Kafka, Proust, Wiliam Owen Roberts ac Owen Martell.

Nofel newydd ar y gweill
Mae nofel newydd ar y gweill ganddo, a fydd yn cael ei chyhoeddi gan Y Lolfa, Nadolig 2003. Hefyd, bydd cyfrol o gyfweliadau gydag awduron Cymreig, gan gynnwys Mihangel Morgan, wedi eu golygu gan Sioned Puw Rowland, yn cael ei chyhoeddi gan Y Lolfa yn ystod 2003.

Awdur toreithiog
Mae Mihangel Morgan wedi cyhoeddi pum nofel, pum cyfrol o straeon byrion a thair cyfrol o gerddi hyd yma:

Diflaniad Fy Fi (1988, Barddas)
Beth yw Rhif Ffôn Duw? (1991, Barddas)
Hen Lwybr a Storïau Eraill (1992, Gwasg Gomer)
Dirgel Ddyn (1993, Gwasg Gomer)
Saith Pechod Marwol (1993, Y Lolfa)
Te gyda'r Frenhines (1994, Gwasg Gomer)
Tair Ochr y Geiniog (1996, Gwasg Gomer)
Melog (1997, Gwasg Gomer)
Corff yn y Parc a Storïau Ffeithiol Eraill (1999, Gwasg Carreg Gwalch)
Dan Gadarn Goncrit (1999, Y Lolfa)
Cathod a Chãn (2000, Y Lolfa)
Creision Hud (2001, Y Lolfa)
Y Ddynes Ddirgel (2001, Y Lolfa)
Pan Oeddwn Fachgen (2002, Y Lolfa)

Dyma rai pethau a ddywedwyd am waith Mihangel Morgan:

'Drylliwr delweddau yw Mihangel Morgan, fandal o lenor sy'n gwneud popeth y mae'r metanaratif cenedlaethol a llenyddol yn ei wahardd. Ef yw'r un sy'n tynnu llun mwstásh ar y Mona Lisa.' John Rowlands

'Pwysigrwydd Mihangel Morgan yw ei ymwybyddiaeth boenus o ddwy hunaniaeth leiafrifol ac ymylol: y dyn hoyw a Chymro Cymraeg o gefndir trefol. Mae'r lleiafrifaeth honno wedi peri iddo fod yn llenor moesegol eithriadol; y llenor mwyaf moesegol yn holl hanes y Gymraeg, efallai.' Simon Brooks

'Dyna pam dwi mor hoff o Dirgel Ddyn oherwydd fod y prif gymeriad yn ymwybodol o'r ffaith fod ei wir hunan yn bodoli y tu allan iddo fo ei hun.' Wiliam Owen Roberts

'Rhodd i'r iaith Gymraeg yw ieithwedd unigryw Mihangel Morgan.' Jane Aaron

Sgyrsiwch yn fyw gyda Mihangl Morgan fore Iau ar y safle http://www.bbc.co.uk/wales/talkwales/ neu trwy glicio yma.


Holi Mihangel Morgan

Adolygiad o Pan Oeddwn Fachgen

Wythnosau Blaenorol:

Newyddion yr wythnos Y llyfrau diweddaraf i gyrraedd y siopau


Gair am airGair am air

Ydych chi'n gwybod pwy yw'r awdur ?Siart LlyfrauSiart Cymru

Siartiau llyfrau oedolion a phlantAdnabod Awdur Llais Llên yn holi: awduron yn ateb
Cysylltiadau ar y weLlyfrau ar y We
Cyfeiriadau a chysylltiadau buddiol

Archif LlyfrauNôl i'r archif
Rhestr o'r holl lyfrau sydd wedi dal ein sylw

Gwenlyn Parry Gwefan i ddathlu bywyd a gwaith Gwenlyn Parry

Sesiynau Gang BangorCliciwch yma i gysylltu a BBC Cymru'r Byd


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy