bbc.co.uk
Home
Explore the BBC

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Llais Llen

A-Y | Chwilota
Y Diweddaraf

Newyddion

Chwaraeon

Y Tywydd

Radio Cymru yn fyw
SafleoeddBBC Homepage

Cymru'r Byd
Adolygiadau
» Llais Llên
Adnabod awdur
Ar y gweill
Llyfrau newydd
Y Siartiau
Sôn amdanynt
Cysylltiadau
Gwenlyn Parry
Y Talwrn
Canrif o Brifwyl

Gwnewch

Amserlen teledu

Amserlen radio

E-gardiau

Arolwg 2001

Gwybodaeth

Ymateb


Clawr  Cosyn Sbort a hwyl
i fach a mawr


Y stori ddiweddaraf o Wlad y Rwla yn mynd i lawr yn dda

Dydd Iau, Mawrth 29, 2001

Adolygiad gan Dinah Jones - gyda help Ben (pump oed) a Sian (tair oed)

Cosyn gan Angharad Tomos, Y Lolfa. £2.95.


Pws Esgid Uchel; Hugan Fach Goch. Gwasg Carreg Gwalch. £2.50 yr un.


•ˆStori newydd o wlad y Rwla

O’r diwedd, stori newydd o Wlad y Rwla! Y drydedd ar ddeg yng Nghyfres Rwdlan.

Mae’n hir ddisgwyliedig yn ty ni, lle mae’r llyfrau wedi plesio’n enfawr.

Mae Ben yn ffan mawr o’r straeon a chyda phob stori newydd mae na gymeriad newydd i ddod i’w nabod a’r hen ffefrynnau fel y Dewin Dwl, Rwdlan a’r Llipryn Llwyd i’w cyfarfod unwaith eto.

Mae nhw’n sbort i’w darllen - i’r rhai bach a’r rhai mawr! Ac mae’n anodd cyfleu pa mor braf yw cael llyfr gwreiddiol Cymraeg i’r plant yn hytrach nag addasiad neu gyfieithiad.

Ond os oedd na bleser wrth fynd ati i ddarllen am gymeriad bach newydd yng nghreadigaeth hudolus Angharad Tomos mi roedd na ofid hefyd. A fyddai cystal a’r lleill? A fyddai na siom?

Fel gyda gweddill y llyfrau, mae’r lluniau sy’n cyd-fynd a’r stori yn ddeniadol o syml a’r llyfr ei hun yn fach ac yn dwt ac o faint cyfleus i’w ddarllen yn y gwely.

Maen nhw’n llyfrau braf i’w perchen ac mae rhes ohonyn nhw ar silff lyfrau’r plant.

Hefyd am £2.95 mae’n bris da am lyfr gwreiddiol Cymraeg - gyda llawer o luniau a stori a "gafael" ynddi.
Dechrau da felly.

Doniolwch yn aros yn y cof

Fel yn y lleill mae na ddoniolwch yn stori Cosyn gyda hiwmor yr awdur yn sefyll yn y cof. Yn Diwrnod Golchi mae’r Dewin Dwl yn gwisgo ewyn y sebon golchi ar ei wyneb fel barf. A dyma fe’n mynd o gwmpas fel hen wr o wlad y sebon.

Cafodd Ben bwl o chwerthin nes ei fod yn wan wrth inni ddarllen am hyn ac hyd heddiw, pan mae na ddigon o fybls yn y bath, mae’n dal i chwarae bod yn hen wr o wlad y sebon.

Mae na doreth o emosiynau yn y straeon bach cynnes yma hefyd gyda nifer o’r cymeriadau yn ennyn hoffter.

Pan aeth Cosyn i drwbwl dyma Ben a Sian yn edrych lan ata’i gyda’u llygaid yn fawr fel soseri, cystal a dweud, "O na, beth sy’n mynd i ddigwydd i Cosyn?"

Fel gyda’r gweddill, dyma stori dda, sy’n cael ei hadrodd yn dda ac sy’n creu ymateb, emosiwn a chynhesrwydd.

Mae’r plant yn poeni beth sy’n digwydd i’r cymeriadau. Mae nhw’n gallu chwerthin, becso a mwynhau’r rhyddhad pan fo dihangfa’n dod.

Chwerthin a drygioni

Ond y chwerthin a’r drygioni sy’n taro deuddeg bob tro. Dyma awdures sydd wedi creu byd o gymeriadau na fydd yn dyddio. Mae Catrin, sy’n ugain oed, ac yn gwarchod y plant, yn cofio hoffi Rala Rwdins pan oedd hi’n fach. Ac mae nhw’n dal yn ffres ac yn fyw.

Mae’r iaith yn rhwydd i’w darllen - heb fod yn nawddoglyd - gyda thoreth o eiriau cyfoethog .

Roeddwn yn arfer addasu rhai o’r geiriau gogleddol fel efo, dos, fo ac hitia i’r geiriau sy’n gyfarwydd i ni fel gyda, cer, fe a phaid a becso - yn enwedig yn llais yr awdur.

Does na ddim llawer o eiriau sy’n ddieithr i’r plant ac erbyn hyn rwy’n dueddol o ddefnyddio mwy o’r ffurfiau gogleddol.

Mae na gyfres deledu lwyddiannus yn seiliedig ar Wlad y Rwla. Ond dyw hi ddim wedi sarnu’r llyfrau fel sy’n gallu digwydd weithiau pan fydd lluniau ar y sgrîn yn cymryd lle’r geiriau ar y dudalen.

Mae’r ddwy gyfres - yn y ddau gyfrwng gwahanol - yn ategu ei gilydd.

Ond beth am y cymeriad newydd - Cosyn? Pwy yw Cosyn? Mi gewch chi ddarganfod hynny drwy ddarllen y llyfr; digon yw dweud i'r creadur bach newydd yma lwyddo i swyno’r darllenwyr yn ty ni.

Er mai’r Dewin Dwl - yr un bach comic - yw hoff gymeriad Sian o hyd, Cosyn oedd hoff gymeriad Ben erbyn diwedd y stori.

Ac ar ôl darllen y dudalen olaf mae’n gofyn beth sy’n digwydd i Cosyn pan fydd yn dihuno.

Mrs Awdures, beth amdani? Beth am stori arall am Cosyn? A plis peidiwch a’i gadael hi’n rhy hir cyn yr un nesaf!

Pws Esgid Uchel; Hugan Fach Goch. Gwasg Carreg Gwalch. £2.50 yr un.Dyma ddwy stori draddodiadol yn y gyfres Straeon Plant Bach gydag Eira Wen a tri Mochyn Bach wedi eu cyhoeddi yn barod.

Addasiadau ydyn nhw o lyfrau a gyhoeddwyd yng Ngwlad Belg.

Mae’n wastad yn fy synnu sut mae plant yn hapus i ddarllen yr un hanesion cyfarwydd dro ar ôl tro mewn diwyg a geiriau gwahanol.

Ond unwaith eto roedd na groeso mawr i’r fersiynau diweddaraf gan y ddau plentyn.

Mae nhw’n lyfrau clawr caled gyda thudalennau bwrdd sydd eto o faint twt a chyfleus am bris rhesymol.

Mae’r addasiadau Cymraeg yn dderbyniol er bod y gair etifeddu yn y frawddeg gyntaf yn Pws Esgid uchel wedi bod yn ychydig o rwystr wrth ddechrau’r stori.

Mae’r lluniau’n lliwgar a chlir ond heb y gwreiddioldeb a geir yng Nghyfres Rwdlan.

Hugan Fach Goch oedd y ffefryn gyda Ben a Sian.

• Beth yw eich barn chi a'r plant am y llyfrau hyn?
Ebostiwch i ddweud
Wythnosau Blaenorol:

Newyddion yr wythnos Y llyfrau diweddaraf i gyrraedd y siopau


Gair am airGair am air

Ydych chi'n gwybod pwy yw'r awdur ?Siart LlyfrauSiart Cymru

Siartiau llyfrau oedolion a phlantAdnabod Awdur Llais Llên yn holi: awduron yn ateb
Cysylltiadau ar y weLlyfrau ar y We
Cyfeiriadau a chysylltiadau buddiol

Archif LlyfrauNôl i'r archif
Rhestr o'r holl lyfrau sydd wedi dal ein sylw

Gwenlyn Parry Gwefan i ddathlu bywyd a gwaith Gwenlyn Parry

Sesiynau Gang BangorCliciwch yma i gysylltu a BBC Cymru'r Byd


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy