bbc.co.uk
Home
Explore the BBC

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Llais Llen

A-Y | Chwilota
Y Diweddaraf

Newyddion

Chwaraeon

Y Tywydd

Radio Cymru yn fyw
SafleoeddBBC Homepage

Cymru'r Byd
Adolygiadau
» Llais Llên
Adnabod awdur
Ar y gweill
Llyfrau newydd
Y Siartiau
Sôn amdanynt
Cysylltiadau
Gwenlyn Parry
Y Talwrn
Canrif o Brifwyl

Gwnewch

Amserlen teledu

Amserlen radio

E-gardiau

Arolwg 2001

Gwybodaeth

Ymateb


caneuon ffydd Mawrion
y flwyddyn

Siartiau yn dangos pa lyfrau a werthodd orau rhwng Ebrill 2000 a Mawrth eleni

Er nad ydio ar gael ond ers ychydig wythnosau y mae gwahanol argraffiadau o'r llyfr emynau cydenwadol newydd, Caneuon Ffydd, yn hawlio pum lle yn siart y llyfrau a werthodd orau rhwng Ebrill 2000 a Mawrth eleni.

Yn hawlio tri lle ar frig y siarat y mae'n cael ei ddilyn o ran poblogrwydd gan Gyfansoddiadau a Beirniadaethau Eisteddfod Genedlaethol Llanelli.

Nid oes yr un nofel na chyfrol o farddoniaeth yn y siart ond y mae un o gyfrolau Cyfres y Cewri i mewn gerfydd croen ei danned, Y Stori Tu ôl i'r Gân gan Arwel Jones o Hogia'r Wyddfa, mewn siart sy'n dweud llawer am natur y darllenydd Cymraeg.

Y llyfr plant mwyaf poblogaidd oedd Y Geiriadur Lliwgar gyda'r hen ffefryn, Sali Mali, yn ail a nofel gan Bethan gwanas yn drydydd. Llinyn Trons.

Llyfrau oedolion
1. Caneuon Ffydd - Geiriau’n Unig
(Pwyllgor Caneuon Ffydd) 1903754003 £6.50

2. Caneuon Ffydd - Hen Nodiant
(Pwyllgor Caneuon Ffydd) 1903754011 £15.00

3. Caneuon Ffydd - Sol-Ffa (Pwyllgor Caneuon Ffydd) 190375402X £15.00

4. Cyfansoddiadau a Beirniadaethau Eisteddfod Genedlaethol Cymru Llanelli 2000 (Gwasg Dinefwr) 0953855406 £4.50

5. Wales From the Air / Cymru o’r Awyr (Llyfrau’r Ynys / Island Books) 0091821460 £7.99

6. Rhaglen y Dydd Eisteddfod Genedlaethol Cymru Llanelli a’r Cylch
(Llys yr Eisteddfod (De)) 1870394860 £4.50

7. Cyfres Cip ar Gymru / Wonder Wales: Yr Anthem Genedlaethol/The National Anthem, Aeres Twigg (Gomer) 1859028853 £1.95

8. Caneuon Ffydd - Hen Nodiant (Rhwymiad Cain) (Pwyllgor Caneuon Ffydd) 1903754046 £29.50

9. Caneuon Ffydd - Hen Nodiant (Argraffiad Organ) (Pwyllgor Caneuon Ffydd) 1903754038 £25.00

10. Cyfres y Cewri: 22. Y Stori Tu Ôl i’r Gân, Arwel Jones (Gwasg Gwynedd) 0860741699 £7.95


Llyfrau Plant

1. Y Geiriadur Lliwgar, Heather Amery (Dref Wen) 1855962756 £7.99

2. Cyfres Darllen Stori: 1. Sali Mali, Mary Vaughan Jones (Cymdeithas Lyfrau Ceredigion) 0901410233 £1.85

3. Llinyn Trôns, Bethan Gwanas (Y Lolfa) 086243520X £4.95

4. Cyfres Disney: Tylwyth Teganau 2, addas. Dafydd Jones (Y Ddraig Fach) 1899877177 £2.99

5. Cyfres Straeon Plant Bach: Y Tri Mochyn Bach, addas. (Carreg Gwalch) 0863816460 £2.50

6. ‘Sais Ydi O, Miss!’, Brenda Wyn Jones (Gwasg Gwynedd) 0860741664 £3.99

7. Stori, Stori, Hen Blant Bach, addas. Emily Huws (Gwasg Gomer) 1959028268 £6.95

8. Straeon Sali Mali: 1. Teisen i De, Siân Lewis (Cymdeithas Lyfrau Ceredigion) 1902416422 £2.99

9. Ffrindiau, addas. Hedd ap Emlyn, Non ap Emlyn (Dref Wen) 185596449X £4.50

10. Cyfres Cefn y Rhwyd: Tacl Hwyr, Elgan Philip Davies (Cymdeithas Lyfrau Ceredigion) 1902416279

Iaith a Dysgwyr

1. Collins Spurrell Pocket Welsh Dictionary,
ed. Ann Convery (HarperCollins) 000433549X £6.99

2. Welsh-English English-Welsh Dictionary, D. Geraint Lewis (Geddes & Grossett) 1855347954 £2.99

3. Collins Gem Welsh Dictionary, ed. Ann Convery (HarperCollins) 0004701992 £4.99

4. The Pocket Modern Welsh Dictionary - A Guide to the Living Language/Arweiniad i’r Iaith Fyw, ed. Gareth King (Oxford University Press) 0198645317 £9.99

5. Y Geiriadur Mawr, goln. H. Meurig Evans, W.O. Thomas (Dinefwr / Gomer) 0715405438 / 0850884624 £17.50

6. Welsh With Ease, W.J. Jones (Gee) 0000571253 £2.00

7. The Welsh Learner’s Dictionary / Geiriadur y Dysgwyr, Heini Gruffudd (Y Lolfa) 0862433630 £6.95

8. It’s Wales: Welsh Talk, Heini Gruffudd (Y Lolfa) 0862434475 £2.95

9. Enwau Cymraeg i Blant / Welsh Names For Children, Heini Gruffudd (Y Lolfa) 0904864995 £3.95

10. Nofelau Nawr: Bywyd Blodwen Jones, Bethan Gwanas (Gomer) 1859027598 £3.50


• Mae'r rhestr hon gan y Cyngor Llyfrau yn cael ei diweddaru bob mis. I gael holl fanylion y llyfrau, ac i archebu trwy siop lyfrau o'ch dewis chi, cliciwch ar faner gwales isod
Eich allwedd i lyfrau Cymru -
 www.gwales.com - Your key to the books of WalesNewyddion yr wythnos Y llyfrau diweddaraf i gyrraedd y siopau


Gair am airGair am air

Ydych chi'n gwybod pwy yw'r awdur ?Siart LlyfrauSiart Cymru

Siartiau llyfrau oedolion a phlantAdnabod Awdur Llais Llên yn holi: awduron yn ateb
Cysylltiadau ar y weLlyfrau ar y We
Cyfeiriadau a chysylltiadau buddiol

Archif LlyfrauNôl i'r archif
Rhestr o'r holl lyfrau sydd wedi dal ein sylw

Gwenlyn Parry Gwefan i ddathlu bywyd a gwaith Gwenlyn Parry

Sesiynau Gang BangorCliciwch yma i gysylltu a BBC Cymru'r Byd


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy