BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Llais Llên

BBC Homepage
BBC Cymru
Cymru'r Byd

Llais Llên
Adolygiadau
Llyfrau newydd
Adnabod awdur
Gwerthu'n dda
Sôn amdanynt Pwy di pwy?

Y Talwrn

Newyddion
Chwaraeon
Y Tywydd


Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
pwy di pwy? pwy di pwy?
Dolennau defnyddiol

Rhestr o gyfeiriadau defnyddiol ar gyfer pawb sydd yn ymddiddori ym myd llên. Os yr ydych am gael eich cynnwys yn y rhestr anfonwch atom trwy glicio yma.
Cyhoeddwyr

Acen
Cyhoeddwyr Cymraeg yn unig i ddysgwyr a phlant.
http:// www.acen.co.uk

Ashley Drake
Cyhoeddi llyfrau yn y Gymraeg a'r Saesneg dan bedwar enw masnachol, i ddarllenwyr o bob oed
http://www.ashleydrake.com/

Aureus
Llyfrau Cymraeg a Saesneg i oedolion a phlant. Cerddoriaeth; chwaraeon; hamdden
http://www.aureus.co.uk

Cymdeithas Lyfrau Ceredigion Gyf

Y Swyddog Gweinyddol, Yr Hen Gwfaint, Ffordd Llanbadarn, Aberystwyth, SY23 1EZ
Tel 01970 617776 - Ffacs; 01970 625844
E-bost: post@clcgyf.org

Gwasg Carreg Gwalch
Gwasg brysur yn cyhoeddi amrywiaeth o lyfrau yn y Gymraeg ac am Gymru
http://www.carreg-gwalch.co.uk

Gwasg Prifysgol Cymru
Cyhoeddwyr llyfrau ysgolheigaidd Cymraeg a Saesneg.
http://www.cymru.ac.uk/gwasg

Geiriadur Prifysgol Cymru
Mae Geiriadur y Brifysgol yn cael ei gyhoeddi fesul cyfrol. http://www.aber.ac.uk/geiriadur/gpc_arch.htm

Gwasg Gomer
Cyhoeddwyr llyfrau Cymraeg a rhai Saesneg am Gymru i oedolion a phlant. Gellir prynu yn uniongyrchol dros y we.
http://www.gomer.co.uk

Gwasg Bryntirion:
Cyhoeddwyr llyfrau Cristnogol. Bryntirion, Pen-y-Bont ar Ogwr CF31 4DX. 01656-655886 Ffacs: 01656 665919; e-bost: swyddfa@mudiad-efengylaidd.org
http://www.mudiad-efengylaidd.org/llyfrau.htm

Honno
Cyhoeddi gwaith menywod Cymru
http://freespace.virgin.net/gol.honno/

Houdmont
http://www.houdmont.co.uk/

Y Lolfa
Argraffwyr a chyhoeddwyr llyfrau poblogaidd Cymraeg a Saesneg:
http://www.ylolfa.com/


Siopau llyfrau

Amazon
Amazon.co.uk yw siop lyfrau ar-lein sy'n cynnig dosbarthu pob llyfr Prydeinig yn fyd-eang.
http://www.amazon.co.uk

Blackwells
Blackwell's Bookshops, yn Rhydychen: Un o'r cyflenwyr llyfrau academaidd ac ysgolheigaidd mwyaf adnabyddus ym Mhrydain. Gall ddosbarth drwy'r byd.
http://bookshop.blackwell.co.uk/

Barnes and Noble

Y gadwyn fwyaf o siopau llyfrau yn y byd.
http://www.barnesandnoble.com/

Bys a Bawd

Busnes teuluol yn Llanrwst yn arbenigo mewn llyfrau Cymraeg a Chymreig
http://www.bysabawd.com/

Castle Bookshop

Siop lyfrau fechan yn Llandysil yn Sir Drefaldwyn sy'n gwerthu llyfrau ail-law/allan o brint gan fwyaf.
http://dspace.dial.pipex.com/town/square/fe63

Co-op Online Bookshop
yw'r siop lyfrau ar-lein gyntaf yn Awstralia sydd ar gael i'r cyhoedd ar y Rhyngrwyd. Dosbarthu byd-eang. Y mae'n bosibl mynd yn aelod oes o'r Co-op a derbyn disgownt ar bob eitem a anfonir drwy'r post.
http://www.coop-bookshop.com.au/

Cronfa gweithiau celf
Cronfeydd a chatalogau ar lein - LlGC
http://cairsweb.llgc.org.uk/index_c.htm


Cyd Bwyllgor Addysg Cymru
LLyfrau ac adnoddau addysgiadol, gan gynnwys: holl feysydd llafur CBAC - Safon Uwch, TGAU a TCA; cyn-bapurau arholiad; gweithiau gosod ar gyfer TGAU a Safon Uwch; canllawiau Astudio; cyhoeddiadau CILT; adnoddau i ddysgwyr; CD-ROM, fideos a phosteri
http://www.cbac.co.uk/cbac/bookshpc.html

Gwales

Gwasanaeth rhestru llyfrau arlein Cyngor Llyfrau Cymru sy'n eich cysylltu a'ch siop leol yng Nghymru
http://www.gwales.com/

Siop y Bont
Rydym yn arbenigo mewn llyfrau Cymraeg i blant ac i ddysgwyr, heb anghofio'r Cymry Cymraeg.
E-bost: siopybont@yahoo.com
http://www.geocities.com/siopybont
Siop DJ
Siop Gymraeg Abergwaun a'r cylch
http://www.siopdj.co.uk/mainframe.htm

Siop y Siswrn
Siop Gymraeg Yr Wyddgrug a'r cylch
http://www.siopysiswrn.com

Siop y Werin

Siop y Werin . Derbynia gardiau credyd, a gellir archebu ar-lein
http://www.siopywerin.com

Thornton's Bookshop
Siop lyfrau hynaf Rhydychen sy'n cynnig gwasanaeth ar-lein ar gyfer llyfrau newydd a rhai ail-law.
http://www.thorntonsbooks.co.uk/


W H Smith
Llyfrau a nwyddau eraill.
http://www.whsmith.co.uk


Awduron

Anedd y Cynganeddwyr
Safle i drafod y gynghanedd, i ddarllen adolygiadau a chysylltu â chynganeddwyr eraill.
http://www.cynghanedd.com

Awduron
Bywgraffiadau o rai o lenorion amlycaf Cymru
http://www.bbc.co.uk/cymru/adloniant/llyfrau/newydd/awduron.shtml

Byd y Beirdd
"Y casgliad mwyaf erioed o gerddi i blant yn y Gymraeg":
http://www.cymruwales.com/sycharth/indexa.htm

Cylch Llên Cymru
Cadwyn o safleoedd yn ymwneud â llenyddiaeth Cymru
http://www.webexcel.ndirect.co.uk/cylch/

Menna Elfyn
Tudalen y bardd a'r dramodydd.
http://www.mennaelfyn.co.uk/


Robin Llywelyn
Safle'r awdur a'r nofelydd Robin Llywelyn.
http://www.llywelyn.com

Sycharth
Llenyddiaeth, meddalwedd, gwe-awduro safonol gan gwmni annibynol
http://www.cymruwales.com/


Sefydliadau

Academi
Y corff swyddogol sy'n hybu llenyddiaeth a chyhoeddi y cylchgrawn Taliesin
http://www.academi.org/


Canolfan Astudiaethau R.S.Thomas
Archif o holl ddeunydd cyhoeddedig R.S. Thomas, ynghyd â chasgliad cynhwysfawr o adolygiadau, erthyglau a llyfrau beirniadol, cyfweliadau a deunydd clywedol. http://www.bangor.ac.uk/rsthomas/hafan.html

Canolfan Ty Newydd
Canolfan genedlaethol ar gyfer llenorion yng Nghymru, wedi'i lleoli yn hen gartref David Lloyd George.
http://www.tynewydd.orgCyngor Llyfrau Cymru

Y corff swyddogol sy'n hybu diddordeb mewn llyfrau Cymraeg a llyfrau Saesneg o Gymru ynghyd â deunydd cyffelyb arall. Ei amcan yw hybur diwydiant cyhoeddi yng Nghymru yn ei holl agweddau a chyd-gysylltu buddiannau awduron, cyhoeddwyr, llyfrwerthwyr a llyfrgelloedd, ac hefyd i gynorthwyo a chefnogi awduron. http://www.cllc.org.uk/

Sefydliad Mercator
Sefydliad ar gyfer Cyfryngau, Ieithoedd a Diwylliant, Aberystwyth.
http://www.aber.ac.uk/cgi-bin/user/merwww/index

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Prif wyl gelfyddydol Cymru
http://www.eisteddfod.org.uk

Llenyddiaeth Cymru Dramor
Hyrwyddo llenyddiaethau Cymru a'i hawduron yn rhyngwladol.
http://www.llencymrudramor.org

Llyfrgell Genedlaethol Cymru
http://www.llgc.org.uk/


Uned Iaith Genedlaethol Cymru

Oddi mewn i Gyd-bwyllgor Addysg Cymru mae Uned Iaith Genedlaethol Cymru CBAC yn cynhyrchu a chyhoeddi cyflenwad helaeth o adnoddau dysgu ar gyfer amrywiaeth eang o bynciau ac ar gyfer pob Cyfnod Allweddol.
http://www.cbac.co.uk/nluc.html


Dolennau defnyddiol
Cyfeiriadau a chysylltiadau buddiol ym myd llyfrau
adolygiadau
Llyfrau - gwefan newydd
Ewch i'n gwefan lyfrau newydd
Teulu Lòrd Bach
Epig deuluol o'r Blaernau
Petrograd
Rheswm arall dros ddathlu'r nofel Gymraeg
Lôn Goed
Pryfed a mwd - cof plentyn am lôn Williams Parry
Silff y llyfrau diweddar
Adolygu rhai o lyfrau'r gaeaf
Hanner Amser
Edrych ymlaen at yr ail hanner!
Deryn Glân i Ganu
Cariad, cyffuriau, blacmel a dial
llyfrau newydd
Awduron Cymru
Bywgraffiadau awduron a llenorion o Gymru
adnabod awdur
Roger Boore
Cyhoeddwr ac awdur
gwerthu'n dda
Nadolig a Rhagfyr 2008
Cofiannau yn mynd a bryd y Cymry
son amdanynt
Sôn amdanynt
Rhestr o'r holl lyfrau sydd wedi cael sylw ar BBC Cymru'r Byd.
dyfyniadau
dyfyniadau Gair am air:
Detholiad o ddyfyniadau - ydych chi'n gwybod pwy yw'r awdur?


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy