bbc.co.uk
Home
Explore the BBC

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Llais Llen

A-Y | Chwilota
Y Diweddaraf

Newyddion

Chwaraeon

Y Tywydd

Radio Cymru yn fyw
SafleoeddBBC Homepage

Cymru'r Byd
Adolygiadau
» Llais Llên
Adnabod awdur
Ar y gweill
Llyfrau newydd
Y Siartiau
Sôn amdanynt
Cysylltiadau
Gwenlyn Parry
Y Talwrn
Canrif o Brifwyl

Gwnewch

Amserlen teledu

Amserlen radio

E-gardiau

Arolwg 2001

Gwybodaeth

Ymateb


Pwy di Pwy
Cyfeiriadau a chysylltiadau buddiol

Rhestr o gyfeiriadau defnyddiol ar gyfer pawb sydd yn ymddiddori ym myd llên. Os yr ydych am gael eich cynnwys yn y rhestr anfonwch atom trwy glicio yma.


 
 Cyhoeddwyr

Acen
Cyhoeddwyr Cymraeg yn unig i ddysgwyr a phlant.
http:// www.acen.co.uk

Ashley Drake
Cyhoeddi llyfrau yn y Gymraeg a'r Saesneg dan bedwar enw masnachol, i ddarllenwyr o bob oed
http://www.ashleydrake.com/

Aureus
Llyfrau Cymraeg a Saesneg i oedolion a phlant. Cerddoriaeth; chwaraeon; hamdden
http://www.aureus.co.uk

Cymdeithas Lyfrau Ceredigion Gyf

Ystafell B5, Y Coleg Diwinyddol Unedig, Stryd y Brenin,
Aberystwyth, Ceredigion SY23 2LT
Ffôn · 01970 617776 - Ffacs · 01970 625844
E-bost: post@clcgyf.org

Gwasg Carreg Gwalch
Gwasg brysur yn cyhoeddi amrywiaeth o lyfrau yn y Gymraeg ac am Gymru
http://www.carreg-gwalch.co.uk

Gwasg Prifysgol Cymru
Cyhoeddwyr llyfrau ysgolheigaidd Cymraeg a Saesneg.
http://www.cymru.ac.uk/gwasg

Geiriadur Prifysgol Cymru
Mae Geiriadur y Brifysgol yn cael ei gyhoeddi fesul cyfrol. http://www.aber.ac.uk/geiriadur/gpc_arch.htm

Gwasg Gomer
Cyhoeddwyr llyfrau Cymraeg a rhai Saesneg am Gymru i oedolion a phlant. Gellir prynu yn uniongyrchol dros y we.
http://www.gomer.co.uk

Gwasg Bryntirion:
Cyhoeddwyr llyfrau Cristnogol. Bryntirion, Pen-y-Bont ar Ogwr CF31 4DX. 01656-655886 Ffacs: 01656 665919; e-bost: swyddfa@mudiad-efengylaidd.org
http://www.mudiad-efengylaidd.org/llyfrau.htm

Honno
Cyhoeddi gwaith menywod Cymru
http://freespace.virgin.net/gol.honno/

Houdmont
http://www.houdmont.co.uk/

Y Lolfa
Argraffwyr a chyhoeddwyr llyfrau poblogaidd Cymraeg a Saesneg:
http://www.ylolfa.com/


Siopau llyfrau

Amazon
Amazon.co.uk yw siop lyfrau ar-lein sy'n cynnig dosbarthu pob llyfr Prydeinig yn fyd-eang.
http://www.amazon.co.uk

Blackwells
Blackwell's Bookshops, yn Rhydychen: Un o'r cyflenwyr llyfrau academaidd ac ysgolheigaidd mwyaf adnabyddus ym Mhrydain. Gall ddosbarth drwy'r byd.
http://bookshop.blackwell.co.uk/

Barnes and Noble

Y gadwyn fwyaf o siopau llyfrau yn y byd.
http://www.barnesandnoble.com/

Bys a Bawd

Busnes teuluol yn Llanrwst yn arbenigo mewn llyfrau Cymraeg a Chymreig
http://www.llyfrau-books.demon.co.uk

Case of Harlech

Siop lyfrau fechan yn Harlech. Siopau llyfrau ar y We yng Ngogledd America
http://www.caseofharlech.com

Castle Bookshop

Siop lyfrau fechan yn Llandysil yn Sir Drefaldwyn sy'n gwerthu llyfrau ail-law/allan o brint gan fwyaf.
http://dspace.dial.pipex.com/town/square/fe63

Co-op Online Bookshop
yw'r siop lyfrau ar-lein gyntaf yn Awstralia sydd ar gael i'r cyhoedd ar y Rhyngrwyd. Dosbarthu byd-eang. Y mae'n bosibl mynd yn aelod oes o'r Co-op a derbyn disgownt ar bob eitem a anfonir drwy'r post.
http://www.coop-bookshop.com.au/

Cronfa gweithiau celf
Cronfeydd a chatalogau ar lein - LlGC
http://cairsweb.llgc.org.uk/index_c.htm


Cyd Bwyllgor Addysg Cymru
LLyfrau ac adnoddau addysgiadol, gan gynnwys: holl feysydd llafur CBAC - Safon Uwch, TGAU a TCA; cyn-bapurau arholiad; gweithiau gosod ar gyfer TGAU a Safon Uwch; canllawiau Astudio; cyhoeddiadau CILT; adnoddau i ddysgwyr; CD-ROM, fideos a phosteri
http://www.cbac.co.uk/cbac/bookshpc.html

Gwales

Gwasanaeth rhestru llyfrau arlein Cyngor Llyfrau Cymru sy'n eich cysylltu a'ch siop leol yng Nghymru
http://www.gwales.com/

The Internet Bookshop
The Internet Bookshop, yn gweithredu o Brydain (ac yn rhan o W.H.Smith) gan gynnig gwasanaeth ar-lein drwy'r byd.
http://www.bookshop.co.uk

Preseli.com
Safle e-fasnach am bob math o nwyddau Cymreig. Y safle cyntaf i dderbyn taliadau cerdyn credyd diolgel ar-lein am nwyddau Cymreig.
http://www.preseli.com/

Siop y Bont
Rydym yn arbenigo mewn llyfrau Cymraeg i blant ac i ddysgwyr, heb anghofio'r Cymry Cymraeg.
E-bost: siopybont@yahoo.com
http://www.geocities.com/siopybont

Siop DJ
Siop Gymraeg Abergwaun a'r cylch
http://www.siopdj.co.uk/mainframe.htm

Siop y Siswrn
Siop Gymraeg Yr Wyddgrug a'r cylch
http://www.siopysiswrn.com

Siop y Werin

Siop y Werin . Derbynia gardiau credyd, a gellir archebu ar-lein
http://www.siopywerin.com

Thornton's Bookshop
Siop lyfrau hynaf Rhydychen sy'n cynnig gwasanaeth ar-lein ar gyfer llyfrau newydd a rhai ail-law.
http://www.demon.co.uk/thorntonsAwduron

Anedd y Cynganeddwyr
Safle i drafod y gynghanedd, i ddarllen adolygiadau a chysylltu â chynganeddwyr eraill.
http://www.cynghanedd.com

Awduron
Bywgraffiadau a manylion rhai o lenorion amlycaf Cymru, o gronfa ddata cynllun Mercator
http://www.aber.ac.uk/~merwww/llcd-wla/cymraeg/awduron.htm

Byd y Beirdd
"Y casgliad mwyaf erioed o gerddi i blant yn y Gymraeg":
http://www.cymruwales.com/sycharth/indexa.htm

Cylch Cynghanedd
Cadwyn o safleoedd yn ymwneud â'r gynghanedd
http://www.bangor.ac.uk/~tcs020/

Cylch Llên Cymru
Cadwyn o safleoedd yn ymwneud â llenyddiaeth Cymru
http://www.webexcel.ndirect.co.uk/cylch/

Gwefr
Cylchgrawn barddoniaeth ar y we
http://www.cymruwales.com/sycharth/indexa.htm

Menna Elfyn
Tudalen y bardd a'r dramodydd.
http://www.mennaelfyn.co.uk/

Rebel ar y We
Safle'r bardd Robin Llwyd ab Owain
http://www.cymruwales.com/sycharth/indexa.htm

Robin Llywelyn
Safle'r awdur a'r nofelydd Robin Llywelyn.
http://www.llywelyn.com

Sycharth
Llenyddiaeth, meddalwedd, gwe-awduro safonol gan gwmni annibynol
http://www.cymruwales.com/


Sefydliadau

Academi
Y corff swyddogol sy'n hybu llenyddiaeth a chyhoeddi y cylchgrawn Taliesin
http://www.academi.org/


Canolfan Astudiaethau R.S.Thomas
Archif o holl ddeunydd cyhoeddedig R.S. Thomas, ynghyd â chasgliad cynhwysfawr o adolygiadau, erthyglau a llyfrau beirniadol, cyfweliadau a deunydd clywedol. http://www.bangor.ac.uk/rsthomas/hafan.html

Canolfan Ty Newydd
Canolfan genedlaethol ar gyfer llenorion yng Nghymru, wedi'i lleoli yn hen gartref David Lloyd George.
http://www.tynewydd.org

Cyngor Celfyddydau Cymru
http:// www.ccc-acw.org.uk

Cyngor Llyfrau Cymru

Y corff swyddogol sy'n hybu diddordeb mewn llyfrau Cymraeg a llyfrau Saesneg o Gymru ynghyd â deunydd cyffelyb arall. Ei amcan yw hybu’r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru yn ei holl agweddau a chyd-gysylltu buddiannau awduron, cyhoeddwyr, llyfrwerthwyr a llyfrgelloedd, ac hefyd i gynorthwyo a chefnogi awduron. http://www.cllc.org.uk/

Cynllun Mercator
Rhwydwaith gwybodaeth ieithoedd llai yr Undeb Ewropeaidd
http://www.aber.ac.uk/mercator/index.htm

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Prif wyl gelfyddydol Cymru
http://www.eisteddfod.org.uk

Llyfrgell Genedlaethol Cymru
http://www.llgc.org.uk/


Uned Iaith Genedlaethol Cymru

Oddi mewn i Gyd-bwyllgor Addysg Cymru mae Uned Iaith Genedlaethol Cymru CBAC yn cynhyrchu a chyhoeddi cyflenwad helaeth o adnoddau dysgu ar gyfer amrywiaeth eang o bynciau ac ar gyfer pob Cyfnod Allweddol.
http://www.cbac.co.uk/nluc.html

Newyddion yr wythnos Y llyfrau diweddaraf i gyrraedd y siopau


Gair am airGair am air

Ydych chi'n gwybod pwy yw'r awdur ?Siart LlyfrauSiart Cymru

Siartiau llyfrau oedolion a phlantAdnabod Awdur Llais Llên yn holi: awduron yn ateb
Cysylltiadau ar y weLlyfrau ar y We
Cyfeiriadau a chysylltiadau buddiol

Archif LlyfrauNôl i'r archif
Rhestr o'r holl lyfrau sydd wedi dal ein sylw

Gwenlyn Parry Gwefan i ddathlu bywyd a gwaith Gwenlyn Parry

Sesiynau Gang BangorCliciwch yma i gysylltu a BBC Cymru'r Byd


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy