BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Llais Llên

BBC Homepage
BBC Cymru
Cymru'r Byd

Llais Llên
Adolygiadau
Llyfrau newydd
Adnabod awdur
Gwerthu'n dda
Sôn amdanynt Pwy di pwy?

Y Talwrn

Newyddion
Chwaraeon
Y Tywydd


Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
gwerthu'n dda gwerthu'n dda
Nadolig a Rhagfyr 2008
Cofiannau yn mynd a bryd y Cymry
O'r deg llyfr a werthodd orau yng Nghymru dros gyfnod y Nadolig yr oedd chwech ohonyn nhw yn hunangofiannau gyda llyfr Trebor Edwards, Un Dydd ar y Tro, ar ben y rhestr.
Yn ail ar y rhestr o werthwyr gorau a gyhoeddwyd gan Gyngor Llyfrau Cymru ar gyfer y cyfnod o Hydref 1 2008 i Ragfyr 31 yr oedd hunangofiant y dyfarnwr rygbi, Nigel Owens, Hanner Amser
Dwy nofel sydd ar y rhestr, Plu gan Caryl Lewis a nofel uchelgeisiol Geraint V Jones, Teulu Lòrd Bach
Cyhoeddwyd pump o'r deg llyfr ar y rhestr gan yr un wasg, Y Lolfa, gyda Gomer yn cyhoeddi tri, Gwasg Gwynedd un a'r Dref Wen, un.

 • 1 Un Dydd ar y Tro
 • gan Trebor Edwards gydag Elfyn Pritchard. Y Lolfa. £9.95.

 • 2 Hanner Amser
 • - Hunangofiant Nigel Owens. Gyda lynn Davies. Y Lolfa £9.95.

 • 3 Grav yn ei Eiriau ei Hun.
 • Golygydd - Alun Wyn Bevan. Gomer. £14.99.

 • 4 Sulwyn
 • gan Sulwyn Thomas - Cyfres y Cewri 33. Gwasg Gwynedd. £7.95

 • 5 Hen Ffordd Gymreig o Fyw
 • - Ffotograffau John Thomas. Golygydd - Iwan Meical Jones. Y Lolfa. £14.95.

 • 6 Plu
 • gan Caryl Lewis. Y Lolfa. £7.95.

 • 7 Heb y Mwgwd.
 • Hunangofiant Idris Charles. Y Lolfa. £9.95.

 • 8 Merch o'r Cwm
 • gan Buddug Williams gyda Lyn Ebenezer. Dref Wen. £7.99.

 • 9 Teulu Lord Bach
 • gan Geraint V Jones. Gomer. £9.99.

 • 10 Byd o Gân
 • - Atgofion Melys Jac Davies. Golygydd - Eurof Williams. Gomer. £7.99.

  Dyma restr gwerthwyr gorau mis Rhagfyr a gyhoeddwyd gan y Cyngor Llyfrau:

  Gwerthwyr gorau Rhagfyr 2008
 • 1. Hanner Amser
 • - Hunangofiant Nigel Owens, Nigel Owens, Lynn Davies (Y Lolfa) 9781847710871 £9.95

 • 2. Un Dydd ar y Tro
 • - Hunangofiant Trebor Edwards, Trebor Edwards, Elfyn Pritchard. (Y Lolfa) 9781847710819 £9.95

 • 3. Cyfres y Cewri: 33. Sulwyn,
 • Sulwyn Thomas (Gwasg Gwynedd) 9780860742524 £7.95

 • 4. Grav yn ei Eiriau ei Hun,
 • gol. Alun Wyn Bevan (Gwasg Gomer) 9781843238867 £14.99

 • 5. Pwyso ar y Giât,
 • Aled Lloyd Davies (Gwasg y Bwthyn) 9781904845805 £7.99

 • 6. Plu,
 • Caryl Lewis (Y Lolfa) 9781847711045 £7.95

 • 7. Petrograd,
 • William Owen Roberts (Barddas) 9781906396107 £11.95

 • 8. Y Maison du Soleil,
 • Mared Lewis (Gwasg Gwynedd) 9780860742494 £7.95

 • 9. Teulu Lòrd Bach,
 • Geraint V. Jones (Gwasg Gomer) 9781848510173 £9.99

 • 10. Merch o'r Cwm,
 • Buddug Williams, Lyn Ebenezer. (Dref Wen) 9781855968288 £7.99

  LLYFRAU PLANT
 • 1. Cyfres y Dderwen: Deryn Glân i Ganu,
 • Sonia Edwards (Y Lolfa) 9781847711052 £5.95

 • 2. Ble Mae Sali Mali? Gwylia dy Hun, Jac y Jwc!,
 • Dylan Williams (Cymdeithas Lyfrau Ceredigion) 9781845120795 £4.99

 • 3. Chwarae a Dysgu: Sgwennu a Sychu - Rhifau,
 • Glyn a Gill Saunders Jones (Atebol) 9781905255733 £7.99

 • 4. Cyfres Cae Berllan: Llyfr Stori Sticeri Nadolig,
 • Heather Amery, Laura Howell (Gwasg Gomer) 9781843239284 £4.99

 • 5. Fy Llyfr Fferm Cyntaf Cyffwrdd a Theimlo
 • (Dref Wen) 9781855967816 £4.99

 • 6. Cyfres Anturiaethau Tintin: Mwg Drwg y Pharo,
 • Hergé (Dalen) 9781906587024 £6.99

 • 7. Babi Cyffwrdd a Theimlo/
 • Baby Touch and Feel: Anifeiliaid/Animals (Dref Wen) 9781855968097 £3.99

 • 8. Cinio Nadolig Sali Mali,
 • Dylan Williams, Gordon Jones (Cymdeithas Lyfrau Ceredigion) 9781845120160 £4.99

 • 9. Y Bensel,
 • Allan Ahlberg (Cymdeithas Lyfrau Ceredigion) 9781845120801 £4.99

 • 10. Babi Cyffwrdd a Theimlo/
 • Baby Touch and Feel: Fferm/Farm

 • Gwefan Cyngor Llyfrau Cymru

  Gwerthwyr gorau Hydref 2008

  Gwerthwyr gorau Medi 2008

  Gwerthwyr gorau Awst 2008

  Gwerthwyr gorau Gorffennaf 2008

  Gwerthwyr gorau Mehefin 2008

  Gwerthwyr gorau Mai 2008

  Gwerthwyr gorau Ebrill 2008

  Gwerthwyr gorau Mawrth2008

  Gwerthwyr gorau Chwefror 2008

  Gwerthwyr gorau Ionawr 2008

  Gwerthwyr gorau Rhagfyr 2007

  Gwerthwyr gorau Tachwedd 2007

  Gwerthwyr gorau Hydref 2007

  Gwerthwyr gorau Medi 2007

  Gwerthwyr gorau Awst 2007

  Gwerthwyr gorau Mehefin 2007

  Gwerthwyr gorau Mai 2007

  Gwerthwyr gorau Ebrill 2007

  Gwerthwyr gorau Mawrth 2007

  Gwerthwyr gorau Chwefror 2007

  Gwerthwyr gorau Ionawr 2007

  Gwerthwyr gorau Rhagfyr 2006

  Gwerthwyr gorau Tachwedd 2006

  Gwerthwyr gorau Hydref 2006

  Gwerthwyr gorau Medi 2006

  Gwerthwyr gorau Awst 2006

  Gwerthwyr gorau Gorffennaf 2006

 • Gwefan Cyngor Llyfrau Cymru

  Gwerthwyr gorau Tachwedd 2008

  Gwerthwyr gorau Hydref 2008

  Gwerthwyr gorau Medi 2008

  Gwerthwyr gorau Awst 2008

  Gwerthwyr gorau Gorffennaf 2008

  Gwerthwyr gorau Mehefin 2008

  Gwerthwyr gorau Mai 2008

  Gwerthwyr gorau Ebrill 2008

  Gwerthwyr gorau Mawrth2008

  Gwerthwyr gorau Chwefror 2008

  Gwerthwyr gorau Ionawr 2008

  Gwerthwyr gorau Rhagfyr 2007

  Gwerthwyr gorau Tachwedd 2007

  Gwerthwyr gorau Hydref 2007

  Gwerthwyr gorau Medi 2007

  Gwerthwyr gorau Awst 2007

  Gwerthwyr gorau Mehefin 2007

  Gwerthwyr gorau Mai 2007

  Gwerthwyr gorau Ebrill 2007

  Gwerthwyr gorau Mawrth 2007

  Gwerthwyr gorau Chwefror 2007

  Gwerthwyr gorau Ionawr 2007

  Gwerthwyr gorau Rhagfyr 2006

  Gwerthwyr gorau Tachwedd 2006

  Gwerthwyr gorau Hydref 2006

  Gwerthwyr gorau Medi 2006

  Gwerthwyr gorau Awst 2006

  Gwerthwyr gorau Gorffennaf 2006


 • Nadolig a Rhagfyr 2008
  Cofiannau yn mynd a bryd y Cymry
  adolygiadau
  Llyfrau - gwefan newydd
  Ewch i'n gwefan lyfrau newydd
  Teulu Lòrd Bach
  Epig deuluol o'r Blaernau
  Petrograd
  Rheswm arall dros ddathlu'r nofel Gymraeg
  Lôn Goed
  Pryfed a mwd - cof plentyn am lôn Williams Parry
  Silff y llyfrau diweddar
  Adolygu rhai o lyfrau'r gaeaf
  Hanner Amser
  Edrych ymlaen at yr ail hanner!
  Deryn Glân i Ganu
  Cariad, cyffuriau, blacmel a dial
  llyfrau newydd
  Awduron Cymru
  Bywgraffiadau awduron a llenorion o Gymru
  adnabod awdur
  Roger Boore
  Cyhoeddwr ac awdur
  son amdanynt
  Sôn amdanynt
  Rhestr o'r holl lyfrau sydd wedi cael sylw ar BBC Cymru'r Byd.
  pwy di pwy?
  Dolennau defnyddiol
  Cyfeiriadau a chysylltiadau buddiol ym myd llyfrau
  dyfyniadau
  dyfyniadau Gair am air:
  Detholiad o ddyfyniadau - ydych chi'n gwybod pwy yw'r awdur?


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy