BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Llais Llên

BBC Homepage
BBC Cymru
Cymru'r Byd

Llais Llên
Adolygiadau
Llyfrau newydd
Adnabod awdur
Gwerthu'n dda
Sôn amdanynt Pwy di pwy?

Y Talwrn

Newyddion
Chwaraeon
Y Tywydd


Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
adnabod awdur adnabod awdur
Elin Meek
Yn siarad gyda Gaynor Davies

gwrandoElin Meek yn sgwrsio gyda Gaynor Davies, Ionawr 17, 2007Cymharodd Elin Meek y gwaith o addasu llyfrau o iaith arall i wneud croesair.

"Rwy'n ei weld i gyd fel rhyw fath o groeseiriau mawr - yr ydych yn ffeindio'ch ffordd trwy wahanol frawddegau a gobeithio wedyn y byddan nhw yn sefyll fel brawddegau Cymraeg da a bod naws y peth yn Gymreig," meddai wrth gael ei holi ar Raglen Gaynor Davies, Ionawr 17, 2007.

Eu gwneud yn Gymreig
Nid yn unig mae Elin yn awdur ei hun ond y mae hefyd wedi addasu nifer fawr o lyfrau Saesneg i'r Gymraeg.

Eglurodd mai ei nod wrth drosglwyddo stori o un iaith i'r llall yw addasu'r testun yn hytrach na'i gyfieithu a bod hynny weithiau yn golygu newid lleoliadau hyd yn oed er mwyn eu gwneud yn fwy cyfarwydd i ddarllenwyr Cymraeg.

"Beth rwy'n trio'i wneud yw gosod y peth mewn cyd-destun Cymreig," meddai.

Dywedodd ei bod hefyd yn newid enwau cymeriadau i'r diben hwnnw - ond ychwanegodd nad yw hynny'n cael ei ganiatáu gyda llyfrau Roald Dahl a hynny weithiau yn peri trafferthion iddi.

Casau'r dechrau
Wrth sôn am sgrifennu ei llyfrau gwreiddiol ei hun dywedodd: "Dwi ddim yn hoffi'r dechrau - rwy'n casau dechrau a dweud y gwir," meddai.

Disgrifia hefyd sut y gall syniadau newid wrth i'r sgrifennu fynd rhagddo.

"Mae rhyw fath o egin syniad ac rwy'n cynllunio yn weddol fanwl ond wrth sgrifennu mae bylchau yn dod i'r amlwg ac yn aml iawn mae'r stori yn mynd i gyfeiriad gwahanol neu mae cymeriadau unigol yn mynd i gyfeiriad gwahanol," meddai.

Cyhoeddodd Elin Meek nifer o lyfrau gyda Gwasg Gomer yn rhai ffeithiol ac yn ffuglen.

 • Cliciwch i ddarllen atebion Elin Meek i holiadur Llais Llên.


 • Roger Boore
  Cyhoeddwr ac awdur
  adolygiadau
  Llyfrau - gwefan newydd
  Ewch i'n gwefan lyfrau newydd
  Teulu Lòrd Bach
  Epig deuluol o'r Blaernau
  Petrograd
  Rheswm arall dros ddathlu'r nofel Gymraeg
  Lôn Goed
  Pryfed a mwd - cof plentyn am lôn Williams Parry
  Silff y llyfrau diweddar
  Adolygu rhai o lyfrau'r gaeaf
  Hanner Amser
  Edrych ymlaen at yr ail hanner!
  Deryn Glân i Ganu
  Cariad, cyffuriau, blacmel a dial
  llyfrau newydd
  Awduron Cymru
  Bywgraffiadau awduron a llenorion o Gymru
  gwerthu'n dda
  Nadolig a Rhagfyr 2008
  Cofiannau yn mynd a bryd y Cymry
  son amdanynt
  Sôn amdanynt
  Rhestr o'r holl lyfrau sydd wedi cael sylw ar BBC Cymru'r Byd.
  pwy di pwy?
  Dolennau defnyddiol
  Cyfeiriadau a chysylltiadau buddiol ym myd llyfrau
  dyfyniadau
  dyfyniadau Gair am air:
  Detholiad o ddyfyniadau - ydych chi'n gwybod pwy yw'r awdur?


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy