BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Llais Llên

BBC Homepage
BBC Cymru
Cymru'r Byd

Llais Llên
Adolygiadau
Llyfrau newydd
Adnabod awdur
Gwerthu'n dda
Sôn amdanynt Pwy di pwy?

Y Talwrn

Newyddion
Chwaraeon
Y Tywydd


Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
adnabod awdur adnabod awdur
Elgan Philip Davies
Awdur nofelau i blant ac oedolion

gwrandoElgan Philip Davies yn siarad gyda Gaynor Davies,
fore Llun, Ionawr 15, 2007

Er iddo fod yn ysgrifennu ers ugain mlynedd erbyn hyn dywed Elgan Philip Davies fod mynd ati i 'ddechrau' sgrifennu yn dal yn her iddo.

Yn siarad gyda Gaynor Davies ar BBC Radio Cymru dywedodd y bydd yn chwilio am bob math o fân jobsus er mwyn osgoi'r dechrau.

"Unwaith mae'r peth wedi dechrau dod mae rhywun am fynd ati i roi'r peth i lawr tra bo'r peth yn fyw - ond 'Y Cychwyn' yw y peth. Mae rhywun yn gallu gwneud unrhyw beth ond ysgrifennu - fel jobsus bach o gwmpas y tŷ," meddai.

Pan oedd ei blant ei hun tua saith neu naw oed y dechreuodd Elgan sgrifennu i ddechrau o weld fod bwlch yn y deunydd oedd ar gael.

Gwelai brinder nofelau doniol i blant er enghraifft.

Ond er yn sgrifennu gyda'i blant ei hun mewn golwg dywedodd nad oedd yn profi'r llyfrau arnyn nhw a gofyn eu barn cyn eu cyhoeddi.

"Doeddwn i ddim digon dewr i hynny," meddai.

Erbyn hyn mae yn awdur nifer o lyfrau ditectif llwyddiannus hefyd a dywed mai ei ddull o weithio ar hyn o bryd yw cyhoeddi llyfr i oedolion a llyfr i blant bob yn ail.

 • Gwefan Elgan Philip Davies

 • Darlledir rhaglen Gaynor Davies rhwng pump a saith y bore ar BBC Radio Cymru


 • Roger Boore
  Cyhoeddwr ac awdur
  adolygiadau
  Llyfrau - gwefan newydd
  Ewch i'n gwefan lyfrau newydd
  Teulu Lòrd Bach
  Epig deuluol o'r Blaernau
  Petrograd
  Rheswm arall dros ddathlu'r nofel Gymraeg
  Lôn Goed
  Pryfed a mwd - cof plentyn am lôn Williams Parry
  Silff y llyfrau diweddar
  Adolygu rhai o lyfrau'r gaeaf
  Hanner Amser
  Edrych ymlaen at yr ail hanner!
  Deryn Glân i Ganu
  Cariad, cyffuriau, blacmel a dial
  llyfrau newydd
  Awduron Cymru
  Bywgraffiadau awduron a llenorion o Gymru
  gwerthu'n dda
  Nadolig a Rhagfyr 2008
  Cofiannau yn mynd a bryd y Cymry
  son amdanynt
  Sôn amdanynt
  Rhestr o'r holl lyfrau sydd wedi cael sylw ar BBC Cymru'r Byd.
  pwy di pwy?
  Dolennau defnyddiol
  Cyfeiriadau a chysylltiadau buddiol ym myd llyfrau
  dyfyniadau
  dyfyniadau Gair am air:
  Detholiad o ddyfyniadau - ydych chi'n gwybod pwy yw'r awdur?


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy