bbc.co.uk
Home
Explore the BBC

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Llais Llen

A-Y | Chwilota
Y Diweddaraf

Newyddion

Chwaraeon

Y Tywydd

Radio Cymru yn fyw
SafleoeddBBC Homepage

Cymru'r Byd
Adolygiadau
» Llais Llên
Adnabod awdur
Ar y gweill
Llyfrau newydd
Y Siartiau
Sôn amdanynt
Cysylltiadau
Gwenlyn Parry
Y Talwrn
Canrif o Brifwyl

Gwnewch

Amserlen teledu

Amserlen radio

E-gardiau

Arolwg 2001

Gwybodaeth

Ymateb


Sonia Edwards

Adnabod Awdur:
Sonia EdwardsAwdur nofel y mis, Y Goeden WenDydd Iau, Tachwedd 22, 2001

Enw:
Sonia Edwards

Beth yw eich gwaith?
Athrawes Gymraeg

Pa waith arall ydych chi wedi bod yn ei wneud?
Gweithio mewn siop tra yn yr ysgol yn ystod fy arddegau.

0 ble'r ydych chi’n dod?

Cemaes, Môn.

Lle’r ydych chi'n byw yn awr?

Llangefni

• Wnaethoch chi fwynhau eich addysg?

Do, at ei gilydd

• Beth wnaeth ichi sgrifennu eich llyfr diweddaraf? Dwedwch ychydig amdano.

Chwedl Kate Roberts 'RHAID sgwennu neu fygu'.

• Pa lyfrau eraill ydych chi wedi eu sgrifennu?
Chwe nofel, tair cyfrol o straeon byrion ac un gyfrol o farddoniaeth.

• Pa un oedd eich hoff lyfr pan yn blentyn?

Luned Bengoch gan Elizabeth Watkin Jones.

• A fyddwch yn edrych arno'n awr?
Byddaf weithiau.

• Pwy yw eich hoff awdur?

Syr T.H.Parry-Williams

• A oes unrhyw lyfr wedi gwneud argraff arbennig neu ddylanwadu arnoch?
Elfennau Barddoniaeth, T.H.Parry-Williams

• Pwy yw eich hoff fardd?
T.H.Parry-Williams

• Pa un yw eich hoff gerdd?
Ffynnon

• Pa un yw eich hoff linell o farddoniaeth?
Mae gormod i'w dyfynnu!

• Pa un yw eich hoff ffilm a rhaglen deledu?
Dim byd penodol.

• Pwy yw eich hoff gymeriad a'ch cas gymeriad mewn llenyddiaeth?

William Jones / Paul Rushmere

• Pa ddywediad, dihareb, adnod neu gwpled sydd agosaf at y gwir?

'Dagrau sy'n creu holl gelfyddyfwaith byd,
A dagrau sy'n dehongli'r creu i gyd'.

• Pa un yw eich hoff air?

Sws!

• Pa ddawn hoffech chi ei chael?
Dawn gerddorol.

• Pa dri gair sy'n eich disgrifio chi orau?

Tlawd a balch!

• A oes rhywbeth yr ydych yn ei ddrwglecio amdanoch eich hunan?

Fy nghyfrif banc.

• Pa berson byw neu hanesyddol ydych chi’n ei edmygu fwyaf a pham?
R.S.Thomas - am ei gerddi a'i ryddiaith ac am fod yn aflonyddwr angenrheidiol.

• Pa ddigwyddiad hanesyddol fyddech chi wedi hoffi bod yn rhan ohono?
Sgwâr Caerfyrddin 1966.

• Pa berson hanesyddol hoffech chi ei gyfarfod a beth fyddech chi yn ei ddweud neu yn ei ofyn?
Capten y Royal Charter - 'Pam na fasach chi'n torri'r mastiau?'

• Pa un yw eich hoff daith a pham?
O draeth Cemaes i Eglwys Llanbadrig - atgofion.

• Disgrifiwch eich hoff bryd bwyd?

Brithyll wedi'i fygu mewn saws hufen a pharmesan, bara ffres, hufen ia siocled hefo sorbé mango, a gwin coch i olchi'r cyfan i lawr.

• Beth yw eich hoff weithgareddau amser hamdden?
Cerdded llwybrau'r arfordir a darllen - ond nid ar yr un pryd rhag ofn i mi ddisgyn!

• Pa un yw eich hoff liw?

Glas.

• Pa liw yw eich byd?
Amryliw.

• Pe gallech gyflwyno deddf newydd beth fyddai hi?

Gorfodi'r mewnfudwyr ledled y byd i ddysgu ieithoedd eu gwledydd mabwysiedig.

• A oes gennych lyfr arall ar y gweill?

Oes.

• Beth fyddai'r frawddeg agoriadol ddelfrydol i nofel neu waith llenyddol arall?
Taswn i'n gwybod ( a dydw i ddim!) faswn i ddim yn dweud nes i mi gwblhau'r gwaith.


Ewch i ddarllen adolygiad o Y Goeden Wen.

Wythnosau Blaenorol:

Newyddion yr wythnos Y llyfrau diweddaraf i gyrraedd y siopau


Gair am airGair am air

Ydych chi'n gwybod pwy yw'r awdur ?Siart LlyfrauSiart Cymru

Siartiau llyfrau oedolion a phlantAdnabod Awdur Llais Llên yn holi: awduron yn ateb
Cysylltiadau ar y weLlyfrau ar y We
Cyfeiriadau a chysylltiadau buddiol

Archif LlyfrauNôl i'r archif
Rhestr o'r holl lyfrau sydd wedi dal ein sylw

Gwenlyn Parry Gwefan i ddathlu bywyd a gwaith Gwenlyn Parry

Sesiynau Gang BangorCliciwch yma i gysylltu a BBC Cymru'r Byd


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy