bbc.co.uk
Home
Explore the BBC

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Llais Llen

A-Y | Chwilota
Y Diweddaraf

Newyddion

Chwaraeon

Y Tywydd

Radio Cymru yn fyw
SafleoeddBBC Homepage

Cymru'r Byd
Adolygiadau
» Llais Llên
Adnabod awdur
Ar y gweill
Llyfrau newydd
Y Siartiau
Sôn amdanynt
Cysylltiadau
Gwenlyn Parry
Y Talwrn
Canrif o Brifwyl

Gwnewch

Amserlen teledu

Amserlen radio

E-gardiau

Arolwg 2001

Gwybodaeth

Ymateb


llyfr

Adnabod Awdur:
Peredur Lynch

Bardd, dramodydd a beirniad y mae nofel a addaswyd ganddo yn Nofel y Mis ar gyfer Mai

Dydd Iau, Mai 3, 2001
Peredur Lynch Enw:
Peredur Lynch

• Beth yw eich gwaith?
Darlithydd

Pa waith arall ydych chi wedi bod yn ei wneud?
Ymchwilydd

O ble’r ydych chi¹n dod?
Carrog, gerllaw Corwen

• Lle’r ydych chi¹n byw yn awr?
Bangor

• Wnaethoch chi fwynhau eich haddysg?
Do

• Dywedwch ychydig am y llyfr yr ydych newydd ei gyhoeddi.
Addasiad o nofel dditectif Saesneg, Mother’s Boys gan Robert Barnard.

• Cyfieithu - ei bleserau, ei anawsterau, ei werth - trafodwch!
Addasiad yw’r llyfr, ac nid cyfieithiad!

• Pa lyfrau eraill ydych chi wedi eu cyhoeddi?

Rwy’n gyd-awdur sawl cyfrol academaidd

• Pa un oedd eich hoff lyfr pan yn blentyn?
Trysor y Môr Ladron

• A fyddwch yn edrych arno’n awr?
Byddaf o bryd i’w gilydd

• Pwy yw eich hoff awdur?
Graham Greene

• A oes unrhyw lyfr wedi gwneud argraff arbennig neu ddylanwadu arnoch?
Nac oes

• Pwy yw eich hoff fardd?
Dafydd ap Gwilym

• Pa un yw eich hoff gerdd?
Rwy’n edrych dros y bryniau pell …

• A pha un yw eich hoff linell o farddoniaeth?
Tosturiaethau fel y lli

• Pa un yw eich hoff ffilm a rhaglen deledu? Godfather
Dad’s Army


• Pa ddywediad, dihareb, adnod neu gwpled sydd agosaf at y gwir?
Da dant rhag tafod

• Pa gyngor fyddech chi¹n ei roi i rywun sydd eisiau bod yn awdur?
Ystyriwch fynd i fyd y gyfraith. Mi gewch fwy o arian!

• Pa ddawn hoffech chi ei chael?
Y gallu i dorri newyddion drwg

• Pa dri gair sy’n eich disgrifio chi orau?
Digyffro
Digyffro
Digyffro

• A oes rhywbeth yr ydych yn ei ddrwglecio amdanoch eich hunan?
Yr anallu i gwblhau gwaith mewn pryd

• Pa berson byw neu hanesyddol ydych chi¹n ei edmygu fwyaf a pham?
William Salesbury.
Yr oedd ganddo weledigaeth.

Pa ddigwyddiad hanesyddol fyddech chi wedi hoffi bod yn rhan ohono?
Eisteddfodau Caerwys

• Pa berson hanesyddol hoffech chi ei gyfarfod a beth fyddech chi yn ei ddweud neu yn ei ofyn?
Dafydd ap Gruffydd.
‘Callia!’

• Pa un yw eich hoff daith a pham? O amgylch Castell Carreg Cennen

• Disgrifiwch eich hoff bryd bwyd?
Yr un diwethaf

• Beth yw eich hoff weithgareddau amser hamdden?
Nofio

• Pa un yw eich hoff liw?
Gwyrdd

• Pa liw yw eich byd?
Llwyd

• A oes gennych lyfr arall ar y gweill?
Oes

• Beth fyddai’r paragraff agoriadol delfrydol i nofel neu waith llenyddol arall?
Bobol bach, ’wn i ddim!Wythnosau Blaenorol:

Newyddion yr wythnos Y llyfrau diweddaraf i gyrraedd y siopau


Gair am airGair am air

Ydych chi'n gwybod pwy yw'r awdur ?Siart LlyfrauSiart Cymru

Siartiau llyfrau oedolion a phlantAdnabod Awdur Llais Llên yn holi: awduron yn ateb
Cysylltiadau ar y weLlyfrau ar y We
Cyfeiriadau a chysylltiadau buddiol

Archif LlyfrauNôl i'r archif
Rhestr o'r holl lyfrau sydd wedi dal ein sylw

Gwenlyn Parry Gwefan i ddathlu bywyd a gwaith Gwenlyn Parry

Sesiynau Gang BangorCliciwch yma i gysylltu a BBC Cymru'r Byd


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy