bbc.co.uk
Home
Explore the BBC

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Llais Llen

A-Y | Chwilota
Y Diweddaraf

Newyddion

Chwaraeon

Y Tywydd

Radio Cymru yn fyw
SafleoeddBBC Homepage

Cymru'r Byd
Adolygiadau
» Llais Llên
Adnabod awdur
Ar y gweill
Llyfrau newydd
Y Siartiau
Sôn amdanynt
Cysylltiadau
Gwenlyn Parry
Y Talwrn
Canrif o Brifwyl

Gwnewch

Amserlen teledu

Amserlen radio

E-gardiau

Arolwg 2001

Gwybodaeth

Ymateb


Menna Elfyn

Adnabod Awdur:
Menna Elfyn

Bardd aflonydd sydd wedi teithio'r byd gyda'i barddoniaeth

Dydd Iau, Mawrth 22, 2001
Holi Menna Elfyn, bardd ac awdur.

• Enw:

Menna Elfyn

• Beth yw eich gwaith?

Awdur.

• Pa waith arall ydych chi wedi bod yn ei wneud?

Darlithydd. Ymchwilydd.

• O ble’r ydych chi’n dod?

O Bontardawe i Beniel i Landysul. H.y. De Cymru.

• Lle’r ydych chi’n byw yn awr?

Llandysul/Caerdydd.

• Pam barddoni?

Am na allaf beidio.

• Yr ydych wedi teithio llawer - sawl gwlad, sawl milltir?

Gormod i’w cyfrif - Mexico, Fietnam, Ewrop, America - ddwy waith y flwyddyn.

• Beth yw gwerth teithio o’r fath - a chwithau yn fardd Cymraeg?

i brofi y gall y Gymraeg fod yn iaith llên y byd i gyd.

• Pa ymweliad fu’r un mwyaf cofiadwy?

Sri Lanka.

• Pwy yw eich hoff awdur?

Robert Frost; Elizabeth Bishop; Paul Valery.

• A oes unrhyw lyfr wedi gwneud argraff arbennig neu ddylanwadu arnoch?
Llyfrau Albert Schweitser a Simone Weil.

• Pwy yw eich hoff fardd?

Waldo; T. Gwynn Jones.

• Pwy yw eich hoff awdur rhyddiaith?

Paul Anster; Romesh Gunesekera

• Pa un yw eich hoff gerdd?

Mewn Dau Gae, Waldo.

• Pa un yw eich hoff ffilm a rhaglen deledu?

Dr Zhivago (dêt cyntaf gyda fy ngwr).
Newsnight; Eastenders.

• Pa ddywediad, dihareb neu linellau o farddoniaeth sydd agosaf at y gwir?

Duw dros bawb.

• Pa gyngor fyddech chi’n ei roi i rywun sydd eisiau bod yn fardd?

Darllen, darllen, darllen. Yn enwedig geiriaduron.

• Pa ddawn hoffech chi ei chael?

Cyfansoddi cerddoriaeth.

• Pa dri gair sy’n eich disgrifio chi orau?

Aflonydd.
Llonydd.
Llawen.

• Pa berson byw neu hanesyddol ydych chi’n ei edmygu fwyaf a pham?
Desmond Tutu.

• Pa ddigwyddiad hanesyddol fydde chi wedi hoffi bod yn rhan ohono?

Cyfnod merched yn ymladd dros y bleidlais.

• Pa berson hanesyddol hoffech chi gyfarfod a beth fyddech chwi yn ei ddweud neu yn ei ofyn?
Simone Weil.
Pam? Pam?

• Pa un yw eich hoff daith a pham?

O Landysul i Aberystwyth ac yn ôl.

• Disgrifiwch eich hoff bryd bwyd?

Cyri twym.

• Beth yw eich hoff weithgareddau amser hamdden?

Darllen.

• A oes gennych lyfr arall ar y gweill?

Oes, sawl un.

• Pa linellau o farddoniaeth ydych chi fwyaf balch o fod wedi eu cyfansoddi?
Heb eu creu eto.

• Beth sy’n sbarduno cerddi?

Darllen.
Teithio.
Joio byw
Poeni am arian a methu a joio byw.

Gweler hefyd Adolygiad Katie Jones o Cusan Dyn Dall sydd newydd ei gyhoeddi


Wythnosau Blaenorol:

Newyddion yr wythnos Y llyfrau diweddaraf i gyrraedd y siopau


Gair am airGair am air

Ydych chi'n gwybod pwy yw'r awdur ?Siart LlyfrauSiart Cymru

Siartiau llyfrau oedolion a phlantAdnabod Awdur Llais Llên yn holi: awduron yn ateb
Cysylltiadau ar y weLlyfrau ar y We
Cyfeiriadau a chysylltiadau buddiol

Archif LlyfrauNôl i'r archif
Rhestr o'r holl lyfrau sydd wedi dal ein sylw

Gwenlyn Parry Gwefan i ddathlu bywyd a gwaith Gwenlyn Parry

Sesiynau Gang BangorCliciwch yma i gysylltu a BBC Cymru'r Byd


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy