bbc.co.uk
Home
Explore the BBC

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Llais Llen

A-Y | Chwilota
Y Diweddaraf

Newyddion

Chwaraeon

Y Tywydd

Radio Cymru yn fyw
SafleoeddBBC Homepage

Cymru'r Byd
Adolygiadau
» Llais Llên
Adnabod awdur
Ar y gweill
Llyfrau newydd
Y Siartiau
Sôn amdanynt
Cysylltiadau
Gwenlyn Parry
Y Talwrn
Canrif o Brifwyl

Gwnewch

Amserlen teledu

Amserlen radio

E-gardiau

Arolwg 2001

Gwybodaeth

Ymateb


Myrddin ap Dafydd yn Stadiwm y Mileniwm gyda disgyblion Ysgol Bro Allta, Ystrad Mynach Adnabod Awdur:

Bardd gydag ambell i lyfr arall ar y gweill!


Holi Myrddin ap Dafydd bardd, awdur a chyhoeddwr sydd newydd orffen ei dymor fel Bardd Plant Cymru

• Eich
Enw? Myrddin ap Dafydd

• Beth yw eich gwaith?
Cyhoeddwr

• O ble’r ydych chi’n dod?
Llanrwst

• Lle’r ydych chi’n byw yn awr? Llwyndyrus, Pwllheli

• Pam sgrifennu llyfr? I geisio llenwi bwlch. Mi fyddai yn gweld yr angen, weithiau yn gofyn i rywun arall sgrifennu’r llyfr - neu’n ei sgrifennu fy hun

• Dwedwch rywbeth am eich llyfr diweddara? Sach Gysgu yn Llawn o Greision, Armadilo ar Fy Mhen. Cyfrolau yn anelu at gyflwyno barddoniaeth i blant

• Pwy yw eich hoff awdur?

T. Llew Jones. Roedd o’n ddylanwad cynnar, mawr arna i. Mae’r person sy’n eich bachu i ddarllen gynta o reidrwydd yn mynd i fod yn ddylanwad

• A oes urhyw lyfr wedi gwneud argraff arbennig neu ddylanwadu arnoch?
Cyfres Twm Sion Cati gan T. Llew Jones

• Pwy yw eich hoff fardd?
Guto’r Glyn

• Pa un yw eich hoff gerdd?

Hynaf oll heno wyf i gan Guto’r Glyn

• Pa un yw eich hoff ffilm?

Into The West, ffilm o Iwerddon am ddau fachgen o dincer. Cgefndir o chwedlau Celtaidd. Ffilm ag iddi lawer ar sawl lefel

• Pa un yw eich hoff raglen deledu?

Byd Pws

• Pa ddywediad, dihareb neu linellau o farddoniaeth sydd agosaf at y gwir?
Deuparth gwaith yw ei ddechrau

• Pa gyngor fyddech chi’n ei roi i rywun sy’n bwriadu bod yn awdur?
Dal ati

• Pa ddawn hoffech chi ei chael?

Dawn canu

• Pa dri gair sy’n eich disgrifio chi orau?

Prysur,
Prydlon,
Aanfodlon

• Pa berson byw neu hanesyddol ydych chi’n ei edmygu fwyaf a pham?

Nelson Mandela

• Pa ddigwyddiad hanesyddol fydde chi’n hoffi bod yn rhan ohono?
Gwrthryfel Glyndwr

• Pa un yw eich hoff daith a pham?

O Fwlch yr Eifl i Bont Carnguwch.
Rwyf ar fy ffordd adre a rwy'n medru gweld Llyn i gyd - ac Iwerddon os yw hi’n glir

• Disgrifiwch eich hoff bryd bwyd?

Bwyd môr, cregin gleision o Borth Penrhyn a Maelgi o Bwllheli

• Beth yw eich hoff weithgareddau amser hamdden?
Cerdded,
Teithio,
Rygbi,
Garddio

• A oes gennych lyfr arall ar y gweill?

Ambell un

Wythnosau Blaenorol:

Newyddion yr wythnos Y llyfrau diweddaraf i gyrraedd y siopau


Gair am airGair am air

Ydych chi'n gwybod pwy yw'r awdur ?Siart LlyfrauSiart Cymru

Siartiau llyfrau oedolion a phlantAdnabod Awdur Llais Llên yn holi: awduron yn ateb
Cysylltiadau ar y weLlyfrau ar y We
Cyfeiriadau a chysylltiadau buddiol

Archif LlyfrauNôl i'r archif
Rhestr o'r holl lyfrau sydd wedi dal ein sylw

Gwenlyn Parry Gwefan i ddathlu bywyd a gwaith Gwenlyn Parry

Sesiynau Gang BangorCliciwch yma i gysylltu a BBC Cymru'r Byd


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy