BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Llais Llên

BBC Homepage
BBC Cymru
Cymru'r Byd

Llais Llên
Adolygiadau
Llyfrau newydd
Adnabod awdur
Gwerthu'n dda
Sôn amdanynt Pwy di pwy?

Y Talwrn

Newyddion
Chwaraeon
Y Tywydd


Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
adnabod awdur adnabod awdur
Roger Boore
Cyhoeddwr ac awdur
• Enw?
Roger Boore

• Beth yw eich gwaith?
Awdur.

• Pa waith arall ydych chi wedi bod yn ei wneud?
Cyfrifydd siartredig, cyhoeddwr llyfrau Cymraeg (Dref Wen).

• O ble'r ydych chi'n dod?
Caerdydd.

• Lle'r ydych chi¹n byw yn awr?
Yr Eglwys Newydd, Caerdydd.

• Wnaethoch chi fwynhau eich addysg?
Do, ond nid yw wedi gorffen eto.

• Dwedwch ychydig am eich llyfr diweddaraf?
Teitl: Taith i Awstralia.
Cyhoeddwyd: 2008 gan Dref Wen. Pris: £8.99. 192 tt o destun + 32 tt o luniau lliw.
Crynodeb: Hanes taith a wnaeth fy ngwraig a minnau i gynefin fy nhad-cu yn Awstralia, cyn iddo ymfudo i Gymru; ein hanturiaethau difyr, doniol neu drychinebus, lleoedd a welsom, pobl a gwrddasom, tipyn am hanes y wlad ac eitha tipyn am Gymry a adawodd eu nod yno - er da neu er drwg.

• Pa lyfrau eraill ydych chi wedi eu sgrifennu?
Ymerodraeth y Cymry (straeon byrion); Y Bachgen Gwyllt (nofel i blant).

• Pa un oedd eich hoff lyfr pan yn blentyn?
Llyfrau A. A. Milne am Christopher Robin.

• A fyddwch yn edrych arnynt yn awr?
Byddaf.

• Pwy yw eich hoff awdur?
R. L. Stevenson, ar hyn o bryd.

• A oes unrhyw lyfr wedi gwneud argraff arbennig neu ddylanwadu arnoch?
Y Beibl, sydd wrth wraidd ein gwareiddiad ac yn dylanwadu arnom i gyd, hyd yn oed os na fyddwn yn edrych arno.

• Pwy yw eich hoff fardd?
Horas; neu Waldo Williams.

• Pa un yw eich hoff gerdd?
Yr Odyseia.

• Pa un yw eich hoff linell o farddoniaeth?
"Eheu, fugaces, Postume, Postume, labuntur anni ..." Tristwch am y blynyddoedd yn llithro heibio.

• Pa un yw eich hoff ffilm neu raglen deledu?
Y dyddiau hyn, "Con Passionate".

• Pwy yw eich hoff gymeriad a'ch cas gymeriad mewn llenyddiaeth?
Hoff gymeriad: Maigret.
Cas gymeriad: Robert d'Artois, yn Les Rois Maudits.

• Pa ddywediad, dihareb, adnod neu gwpled sydd agosaf at y gwir?
"Pawb at y peth y bo."

• Pa un yw eich hoff air?
"Erbyn meddwl"

• Pa ddawn hoffech chi ei chael?
Y gallu i deithio mewn amser - yn enwedig yn ôl.

• Pa dri gair sy'n eich disgrifio chi orau?
Tad heiffen cu

• A oes rhywbeth yr ydych yn ei ddrwglecio amdanoch eich hunan?
Peidiwch gofyn!

• Pa berson byw neu hanesyddol ydych chi'n ei edmygu fwyaf a pham?
"Anon", am fod yn wylaidd.

• Pa ddigwyddiad hanesyddol fyddech chi wedi hoffi bod yn rhan ohono?
Refferendwm 1997 - ac mi roeddwn i!

• Pa berson hanesyddol hoffech chi ei gyfarfod a beth fyddech chi yn ei ddweud neu yn ei ofyn?
Unrhyw un, bron. Dywedwn, "Esboniwch ..."

• Pa un yw eich hoff daith a pham?
Y daith adref.

• Disgrifiwch eich hoff bryd bwyd?
Cinio Nadolig gyda'r teulu.

• Beth yw eich hoff weithgareddau amser hamdden?
Chwarae gyda'r wyrion a'r wyresau.

• Pa un yw eich hoff liw?
Gwerthfawrogaf bob un, a diolch am fedru eu gweld.

• Pa liw yw eich byd?
Lliw'r wawr a'r machlud.

• Pe gallech gyflwyno deddf newydd beth fyddai hi?
Tybed a fyddai'n well meddwl am ddeddfau i'w dileu?


• A oes gennych lyfr arall ar y gweill?
Llyfr am deithiau yn Sbaen.

• Beth fyddai'r frawddeg agoriadol ddelfrydol i nofel neu waith llenyddol arall?
"Hmmm ..."

Cysylltiadau Perthnasol
 • Taith i Awstralia gan Roger Boore

 • Roger Boore
  Cyhoeddwr ac awdur
  adolygiadau
  Llyfrau - gwefan newydd
  Ewch i'n gwefan lyfrau newydd
  Teulu Lòrd Bach
  Epig deuluol o'r Blaernau
  Petrograd
  Rheswm arall dros ddathlu'r nofel Gymraeg
  Lôn Goed
  Pryfed a mwd - cof plentyn am lôn Williams Parry
  Silff y llyfrau diweddar
  Adolygu rhai o lyfrau'r gaeaf
  Hanner Amser
  Edrych ymlaen at yr ail hanner!
  Deryn Glân i Ganu
  Cariad, cyffuriau, blacmel a dial
  llyfrau newydd
  Awduron Cymru
  Bywgraffiadau awduron a llenorion o Gymru
  gwerthu'n dda
  Nadolig a Rhagfyr 2008
  Cofiannau yn mynd a bryd y Cymry
  son amdanynt
  Sôn amdanynt
  Rhestr o'r holl lyfrau sydd wedi cael sylw ar BBC Cymru'r Byd.
  pwy di pwy?
  Dolennau defnyddiol
  Cyfeiriadau a chysylltiadau buddiol ym myd llyfrau
  dyfyniadau
  dyfyniadau Gair am air:
  Detholiad o ddyfyniadau - ydych chi'n gwybod pwy yw'r awdur?


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy