BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Llais Llên

BBC Homepage
BBC Cymru
Cymru'r Byd

Llais Llên
Adolygiadau
Llyfrau newydd
Adnabod awdur
Gwerthu'n dda
Sôn amdanynt Pwy di pwy?

Y Talwrn

Newyddion
Chwaraeon
Y Tywydd


Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
adolygiadau a straeon adolygiadau a straeon
Silff y llyfrau diweddar
Adolygu rhai o lyfrau'r gaeaf
Gan fod cymaint o lyfrau yn cael eu cyhoeddi dros y Nadolig a'r Calan mae'n anodd tynnu sylw at bob adolygiad ar ddalen gartref Llais Llên.

Er mwyn hwyluso pethau i'n darllenwyr cyhoeddwn restr gyflawn o'r lyfrau diweddaraf y cyfeirir atynt neu sy'n cael eu hadolygu. Dychwelwch yma gan y byddwn yn ychwanegu at y rhestr yn gyson.


Mae'r adolygiadau yn cael eu rhestru yn y drefn y cawsant eu cyhoeddi ar y wefan gyda'r diweddaraf yn gyntaf.

 • Deryn Glân i Ganu
  Nofel gan Sonia Edwards.
  Adolygiad Lowri Roberts.

 • Petrograd
  Nofel gan William Owen Roberts.
  Adolygiad Kate Crockett.

 • Hanner Amser
  Hunangofiant Nigel Owens.
  Adolygiad Lowri Roberts.

 • Dolenni Hud
  straeon gan Owen Martell a lluniau gan Simon Proffitt .
  Adolygiad Meg Elis.

 • Brwydr y Preselau
  gan Hefin Wyn.
  Adolygiad Gwyn Griffiths.

 • Wyddwn i mo hynna am Gymru
  Casgliad o frwision gwybodaeth.
  Adolygiad Glyn Evans.

 • Llyfr Pen-blwydd
  Cyfrinachau arwyddion y Sidydd gan Eiry Palfrey
  Adolygiad Glyn Evans

 • Y Maison du Soleil
  nofel gan Mared Lewis.
  Adolygiad Gwyn Griffiths.

 • Am y Tywydd
  Arwyddion a dywediadau tywydd gan Twm Elias
  Adolygiad Glyn Evans

 • Tinboethach
  12 o straeon erotig.
  Adolygiad gan Rywun

 • Creaduriaid Hud Myrddin Ddewin
  Lluniau rhyfeddol Graham Howells
  Adolygiad Glyn Evans

 • Teulu Lòrd Bach
  Nofel gan Geraint V Jones
  Adolygiad Vaughan Hughes

 • Crawia
  Trydedd nofel Dewi Prysor
  Adolygiad Kate Crockett

 • Gynefin Gruff
  Byd natur Gruff Ellis
  Adolygiad Bethan Wyn Jones

 • Byd o Gân
  Atgofion am Jac a Wil
  Adolygiad Gwyn Griffiths

 • Plu
  Straeon byrion gan Caryl Lewis
  Adolygiad Lowri Williams

 • Sulwyn
  Sulwyn Thomas yn gosod ei stondin
  Adolygiad Gwyn Griffiths

 • Tir Newydd
  Cerddi gan Hilma Lloyd Edwards, bardd y Gadair, Caerdydd 2008
  Adolygiad John Gruffydd Jones

 • Taith i Awstralia
  Ymweliad Roger Boore a'i wraig
  Adolygiad Glyn Evans

 • Bore Newydd
  Cerddi gan Myrddin ap Dafydd
  Adolygiad Meg Elis

 • Tonnau Tryweryn
  Nofel gan Martin Davis
  Adolygiad Glyn Evans

 • Yr Anweledig
  Nofel gan Llion Iwan
  Adolygiad Kate Crockett

 • Yn Hon Bu Afon Unwaith
  Nofel gan Aled Jones Williams
  Adolygiad Martin Huws

 • Un Dydd ar y Tro
  Hunangofiant Trebor Edwards
  Adolygiad Gwyn Griffiths

 • GRAV - yn ei eiriau ei hun
  Golygydd - Alun Wyn Bevan
  Adolygiad Keith Davies
  Clip sain i wrando arno

 • Heb y Mwgwd
  Hunangofiant Idris Charles
  Adolygiad Glyn Evans.

 • Rhywbeth Bob Dydd
  gan Hafina Clwyd
  Adolygiad Glyn Evans.

 • Hen ffordd Gymreig o Fyw
  Hen luniau Cymru fu
  Adolygiad.


 • Llyfrau - gwefan newydd
  Ewch i'n gwefan lyfrau newydd
  Teulu Lòrd Bach
  Epig deuluol o'r Blaernau
  Petrograd
  Rheswm arall dros ddathlu'r nofel Gymraeg
  Lôn Goed
  Pryfed a mwd - cof plentyn am lôn Williams Parry
  Silff y llyfrau diweddar
  Adolygu rhai o lyfrau'r gaeaf
  Hanner Amser
  Edrych ymlaen at yr ail hanner!
  Deryn Glân i Ganu
  Cariad, cyffuriau, blacmel a dial
  llyfrau newydd
  Awduron Cymru
  Bywgraffiadau awduron a llenorion o Gymru
  adnabod awdur
  Roger Boore
  Cyhoeddwr ac awdur
  gwerthu'n dda
  Nadolig a Rhagfyr 2008
  Cofiannau yn mynd a bryd y Cymry
  son amdanynt
  Sôn amdanynt
  Rhestr o'r holl lyfrau sydd wedi cael sylw ar BBC Cymru'r Byd.
  pwy di pwy?
  Dolennau defnyddiol
  Cyfeiriadau a chysylltiadau buddiol ym myd llyfrau
  dyfyniadau
  dyfyniadau Gair am air:
  Detholiad o ddyfyniadau - ydych chi'n gwybod pwy yw'r awdur?


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy