BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Llais Llên

BBC Homepage
BBC Cymru
Cymru'r Byd

Llais Llên
Adolygiadau
Llyfrau newydd
Adnabod awdur
Gwerthu'n dda
Sôn amdanynt Pwy di pwy?

Y Talwrn

Newyddion
Chwaraeon
Y Tywydd


Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
adolygiadau a straeon adolygiadau a straeon
Llyfr y Flwyddyn 2006: Gwynfor: Rhag Pob Brad
Y wobr i gofiant ond pleidlais Radio Cymru i nofel
Yn ôl y disgwyl cofiant Gwynfor Evans gan Rhys Evans a ddewiswyd yn Llyfr y Flwyddyn 2006.

Fodd bynnag, llyfr arall, nofel gan Manon Rhys, oedd 'dewis y bobl' fel petai - yn dilyn pleidlais ymhlith gwrandawyr BBC Radio Cymru!

O'r diwrnod y cyhoeddwyd Gwynfor: Rhag Pob Brad cyn y Nadolig y llynedd bu'r darogan yn gryf ymhlith beirniaid ac adolygwyr mai hwn fyddai yn ennill prif wobr y diwydiant llyfrau Cymraeg.

Y tri llyfr A nos Fawrth Gorffennaf 11, 2006, derbyniodd y newyddiadurwr sydd newydd ei ddyrchafu yn ddirprwy bennaeth newyddion a materion cyfoes y BBC yng Nghymru ei wobr mewn seremoni yng Ngwesty'r Hilton, Caerdydd, lle cyflwynodd y Prif Weinidog Rhodri Morgan siec o £10,000 iddo.

Pleidlais radio
Ond i lyfr arall ar y rhestr fer, nofel gan Manon Rhys, Rara Avis, y byddai gwrandawyr BBC Radio Cymru wedi rhoi yr arian.

Y tri llyfr Dros yr wythnosau diwethaf gwahoddwyd gwrandawyr Radio Cymru i fwrw'u pleidlais eu hunain ar gyfer dewis enillydd Gwobr y Gwradawyr ac ar ôl gwobrwyo Rhys Evans, cyflwynwyd Gwobr Gwrandawyr BBC Radio Cymru i Manon Rhys a ddenodd dros 75% trawiadol o'r pleidleisiau - a hynny'n sicr yn mynd i godi cwestiynau ynglŷn a chystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn sydd yn un eithaf dadleuol beth bynnag.

Astudiaeth lenyddol gan Dafydd Johnstone oedd y trydydd llyfr a roddwyd gan y beirniaid, Catrin Beard, Elan Closs Stephens a'r Prifardd Ieuan Wyn, ar restr fer llyfr y Flwyddyn.

Deallus a threiddgar
Dywedodd Catrin Beard ar ran y tri beirniad mai camp Rhys Evans oedd cyflwyno "astudiaeth ddeallus a threiddgar mewn cyfrol ddarllenadwy a hygyrch".

Llyfrau'r rhestr fer Ychwanegodd: "Mae'r arddull newyddiadurol yn gyson a chlir; does dim byd yn ymhonnus yn ei ddull o gyflwyno. Yn hytrach, mae'n tynnu'r darllenydd i mewn ac yn ei arwain ar daith drwy hanes gwleidyddiaeth Cymru yr ugeingef ganrif."

Yr awdur
Ganed Rhys Evans yng Nghaerfyrddin, fe'i magwyd yn Aberystwyth ac fe'i haddysgwyd yn Ysgol Gyfun Penweddig, Aberystwyth a Choleg Hertford, Rhydychen.

Ers dros ddegawd, bu'n newyddiadurwr gyda BBC Cymru a chyn ei ddyrchafiaddiweddar yr oedd yn olygydd gwleidyddol.

Gwynfor: Rhag Pob Brad yw ei gyfrol gyntaf acfe'i cyhoeddfwyd gan Y Lolfa - cyhoeddwyr cyfrol fuddugol y llynedd hefyd.

Enillydd y wobr gyfatebol yn Saesneg oedd Robert Minhinnick am ei lyfr To Babel and Back (Seren).

Trefnir gwobr Llyfr y Flwyddyn gan yr Academi Gymreig ac fe'i chefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Y deg llyfr a ddewiswyd gan y beirniaid ar gyfer y rhestr fer hir:
 • Yng Ngolau'r Lleuad: Ffaith a Dychymyg yng Ngwaith Caradog Prichard gan Menna Baines, (Gwasg Gomer)
 • I Fyd Sy Well gan Sian Eirian Rees Davies, (Gwasg Gomer)
 • Gwynfor: Rhag Pob Brad gan Rhys Evans, (Y Lolfa)
 • Llên yr Uchelwyr: Hanes Beirniadol Llenyddiaeth Gymraeg 1300-1525 gan Dafydd Johnston, (Gwasg Prifysgol Cymru)
 • Y Gongl Felys gan Meinir Pierce Jones, (Gwasg Gomer)
 • Clirio'r Atig a Cherddi Eraill gan Alan Llwyd, (Cyhoeddiadau Barddas)
 • Omlet gan Nia Medi, (Gwasg Gwynedd)
 • Digon o Fwydod gan Mihangel Morgan, (Cyhoeddiadau Barddas)
 • Oni Bai gan Eigra Lewis Roberts, (Gwasg Gomer)
 • Rara Avis gan Manon Rhys, (Gwasg Gomer)

 • Cysylltiadau Perthnasol
  Rhagor am y dyfarniad


  cyfannwch


  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Enw a lleoliad:

  Sylw:  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

  Llyfrau - gwefan newydd
  Ewch i'n gwefan lyfrau newydd
  Teulu Lòrd Bach
  Epig deuluol o'r Blaernau
  Petrograd
  Rheswm arall dros ddathlu'r nofel Gymraeg
  Lôn Goed
  Pryfed a mwd - cof plentyn am lôn Williams Parry
  Silff y llyfrau diweddar
  Adolygu rhai o lyfrau'r gaeaf
  Hanner Amser
  Edrych ymlaen at yr ail hanner!
  Deryn Glân i Ganu
  Cariad, cyffuriau, blacmel a dial
  llyfrau newydd
  Awduron Cymru
  Bywgraffiadau awduron a llenorion o Gymru
  adnabod awdur
  Roger Boore
  Cyhoeddwr ac awdur
  gwerthu'n dda
  Nadolig a Rhagfyr 2008
  Cofiannau yn mynd a bryd y Cymry
  son amdanynt
  Sôn amdanynt
  Rhestr o'r holl lyfrau sydd wedi cael sylw ar BBC Cymru'r Byd.
  pwy di pwy?
  Dolennau defnyddiol
  Cyfeiriadau a chysylltiadau buddiol ym myd llyfrau
  dyfyniadau
  dyfyniadau Gair am air:
  Detholiad o ddyfyniadau - ydych chi'n gwybod pwy yw'r awdur?


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy