BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Llais Llên

BBC Homepage
BBC Cymru
Cymru'r Byd

Llais Llên
Adolygiadau
Llyfrau newydd
Adnabod awdur
Gwerthu'n dda
Sôn amdanynt Pwy di pwy?

Y Talwrn

Newyddion
Chwaraeon
Y Tywydd


Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
adolygiadau a straeon adolygiadau a straeon
Gwyddoniadur - rhai ffeithiau
Ffeithiau am - ac yn - y Gwyddoniadur
Wyddech chi hyn am Gwyddoniadur Cymru?

 • Cyfanswm y geiriau yn y gyfrol Saesneg- 787,693

 • Cyfanswm y geiriau yn y gyfrol Gymraeg - 838,152

 • Nifer o dudalennau: Cyfrol Saesneg = 1,088, Cyfrol Gymraeg = 1,112

 • Nifer o gyfranwyr: 374

  Ffeithiau o'r Gwyddoniadur
 • Enwyd cloc Big Ben ar ol gŵr y Fonesig Llanofer, Benjamin Hall, o Llanofer yn Sir Fynwy.

 • Dyfeiswyd yr arwydd hafal '=' gan Robert Recorde, o Ddinbych-y-Pysgod, yn y 1540au.

 • Lluniwyd Rheolau Queensberry bocsio gan Gymro, JG Chmabers o Lanelli (1843-83)

 • Yn Ysbyty Llandoch, Caerdydd, y mae'r coridor hiraf yn Ewrop.

 • Yn Llanbedrog yn Ngwynedd mae'r oedran uchaf ar gyfartaledd yng Nghymru - 52.11 o flynyddoedd.

 • Oriel Mostyn, Llandudno, a agorodd yn 1901, oedd y galeri gelf gyntaf yn y byd i'w hadeiladu yn benodol i arddangos gwaith menywod.

 • Y wrach Gymraeg gyntaf i gael ei dienyddio oedd Gwen ferch Ellis o blwyf Llandyrnog yn 1594.

 • Defnyddiwyd y twyni tywod mawr ger aber afon Ogwr i ffilmio Laurence of Arabia (1962).

 • Yn 1721 y cyhoeddwyd y llyfr Cymraeg cyntaf yn yr Unol Daleithiau.

 • Dymuniad William Penn oedd galw ei drefedigaeth yn New Wales yn hytrach na Pensylfania.

 • Ymsefydlodd mwy o Gymry yng Mhensylfania nag yn unrhyw dalaith arall yn yr Unol Daleithiau.

 • Abertawe yw dinas wlypaf Prydain.

 • Yn Nôl-y-bont y sefydlwyd y fferm organig gyfoes gyntaf. Daeth wedyn yn adnabyddus fel Rachel's Dairy. • Cysylltiadau Perthnasol
 • Cyhoeddi'r Gwyddoniadur

 • Llyfrau - gwefan newydd
  Ewch i'n gwefan lyfrau newydd
  Teulu Lòrd Bach
  Epig deuluol o'r Blaernau
  Petrograd
  Rheswm arall dros ddathlu'r nofel Gymraeg
  Lôn Goed
  Pryfed a mwd - cof plentyn am lôn Williams Parry
  Silff y llyfrau diweddar
  Adolygu rhai o lyfrau'r gaeaf
  Hanner Amser
  Edrych ymlaen at yr ail hanner!
  Deryn Glân i Ganu
  Cariad, cyffuriau, blacmel a dial
  llyfrau newydd
  Awduron Cymru
  Bywgraffiadau awduron a llenorion o Gymru
  adnabod awdur
  Roger Boore
  Cyhoeddwr ac awdur
  gwerthu'n dda
  Nadolig a Rhagfyr 2008
  Cofiannau yn mynd a bryd y Cymry
  son amdanynt
  Sôn amdanynt
  Rhestr o'r holl lyfrau sydd wedi cael sylw ar BBC Cymru'r Byd.
  pwy di pwy?
  Dolennau defnyddiol
  Cyfeiriadau a chysylltiadau buddiol ym myd llyfrau
  dyfyniadau
  dyfyniadau Gair am air:
  Detholiad o ddyfyniadau - ydych chi'n gwybod pwy yw'r awdur?


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy