BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Llais Llên

BBC Homepage
BBC Cymru
Cymru'r Byd

Llais Llên
Adolygiadau
Llyfrau newydd
Adnabod awdur
Gwerthu'n dda
Sôn amdanynt Pwy di pwy?

Y Talwrn

Newyddion
Chwaraeon
Y Tywydd


Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
adolygiadau a straeon adolygiadau a straeon
Bedwen Lyfrau
Cyffro Barcelona ar lannau'r Fenai
Bydd 12 o lyfrau sydd newydd eu cyhoeddi yn cael sylw mewn gŵyl lyfrau fawr yng Nghaernarfon ddydd Sadwrn, Mai 5.

Mae'r ŵyl yn dilyn llwyddiant gŵyl arall debyg y llynedd, Bedwen Lyfrau, ac fe fydd yn gymysgedd o bob math o weithgareddau yn ymwneud â llyfrau a darllen ar batrwm gwyliau tebyg mewn gwledydd tramor.

Fe'i trefnir gan Gwlwm Cyhoeddwyr Cymru a bydd yn cynnwys sesiynau a pherfformiadau gan blant, cystadleuaeth deud jôc i blant, helfa drysor lenyddol, cwis tafarn llenyddol, sesiynau holi a thrafod gydag awduron adnabyddus fel Gwyn Thomas ac Eigra Lewis Roberts.

Bydd y rhan fwyaf o'r digwyddiadau yn Galeri (01286 685222)

Dyma ddetholiad o'r prif ddigwyddiadau ddydd Sadwrn:
 • 10.00 - DJ a Valentine -holi Emyr Hywel ac Arwel Vittle
 • 11.00 - Dylan Iorwerth yn holi Gwyn Thomas ac Eigra Lewis Roberts am bwysigrwydd y syniad o le yn eu gwaith
 • 12.00 - Lansio cyfrol ddiweddaraf Caryl Lewis, - Y Gemydd
 • 1.00 - Holi Dylan Iorwerth am ei hunangofiant, Nabod y Teip
 • 2.00 - Cofio 69 - Lansio Yr Arwisgo -Sonia Edwards
 • 3.00 - 'Tywysogion' - Sgwrs gan Spencer Smith am y gyfrol a'r gyfres deledu

  STIWDIO 2:
 • 11.00 - Sesiwn Gemau Atebol
 • 12.00 - Hen Longau Sir Gaernarfon - Sgwrs a sleidiau gan Robin Evans, Moelfre, ar gyfrol David Thomas
 • 1.00 - Llyfrgell Genedlaethol Cymru - 'Cyhoeddi ar y We. - Datblygiadau cyffrous'
 • 2.00 - Twm Elias yn rhoi cyflwyniad powerpoint ar Smyglwyr Cymru.
 • 11.00 - Lansio pedair cyfrol ddefosiynol gan Gyhoeddiadau'r Gair - (Yr Enw Mwyaf Mawr, Emynau Ffydd 2, Geiriau Ffydd, Adlais.
 • 1.00 - 'Morwr Tir Sych' - J. Geraint Jenkins, cyn-guradur Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan. Sgwrs a sleidiau ar ei hunangofiant
 • 3.00 - Lansio Merched Gwyllt Cymru gan Wasg Gwynedd
 • 7.00 - 8.30 Nos Sadwrn - Dathliad o Lenyddiaeth plant gyda Gwyneth Glyn, Bethan Gwanas, Myrddin ap Dafydd yn cyflwyno nifer o artistiaid amrywiol.

  BAR DOC
 • Y Cymro - dathliad 75 mlynedd
 • 4.00 - Gwobr Cyfraniad Oes Bedwen Lyfrau - Cyflwynir gan Gwyn Thomas, Bardd Cenedlaethol
 • 4.30 - Alun Jones yn Holi Llwyd Owen
 • Helfa Drysor Lenyddol o amgylch tref Caernarfon ar fore Sadwrn -dan ofal Siop Palas Print
 • Cwis Tafarn Llenyddol (Undeb yr Ysgrifenwyr) 9.00 yn Nhafarn y Prince of Wales - cwisfeistr: Geraint Lovgreen.

  I'r plant lleiaf
  Plant hyˆn
 • 11.00 - Sach Stori
 • 12.00 - Gweithdy Morgan Tomos (Cyfres Alun yr Arth)
 • 1.00 - Lliwio efo Sam Tân
 • 2.00 - Sach Stori
 • 3.00 - Gweithdy crefft (Morgan Tomos)
  DYDD SADWRN, 10.00-5.00)
 • Sgwadiau Sgwennu 10.00 - Gwen Lasarus 12.00 - Iwan Llwyd 2.00 - Caryl Lewis
 • 12.00 - Cystadleuaeth Joc y Dydd efo Geraint Lovgreen
 • 3.45 - Darlleniadau'r Sgwadiau Sgwennu
 • 2.00 - 'Cofio 69' - Lansio Yr Arwisgo - Sonia Edwards
 • 11.00 Sesiwn Gemau Cymraeg

  Erbyn hyn yn rhan swyddogol o weithgarwch Cwlwm Cyhoeddwyr Cymru syniad y prifardd a'r cyhoeddwr Myrddin ap Dafydd oedd gŵyl o'r fath yn y lle cyntaf wedi ei ysbrydoli gan ŵyl debyg yn Barcelona.

  Myrddin ap Dafydd O'r cychwyn cyntaf bu'n freuddwyd ganddo weld gŵyl lyfrau debyg yng Nghymru

  "Yno, roedd stondinau ar y Ramblas, roedd hi fel Steddfod ym mhob sgwâr, roedd awduron a bandiau, grwpiau canu a chyhoeddwyr wrthi drwy'r dydd a theuluoedd yn mwynhau'r cyfan ac yn prynu llond sachau o lyfrau," meddai.

  "Roedd y pwyslais ar adloniant a gwerthu gyda 12.5% o holl lyfrau'r flwyddyn yn cael eu gwerthu ar yr un diwrnod hwnnw yn Barcelona," meddai.

  Dan ormes
  Mae'n ddiddorol sylwi mai gŵyl a sefydlwyd yn dilyn cyfnod pan waharddwyd Catalaneg yn yr ysgolion dan lywodraeth Franco.

  "Pan fu farw Franco yng nghanol y Saithdegau, codwyd y gwaharddiadau ar yr iaith. Gyda'u hysbryd ar dân, penderfynwyd ailddysgu'r cenedlaethau coll i ddarllen llyfrau yn eu hiaith eu hunain a rhan o'r ymgyrch bwysig honno oedd cael 'diwrnod prynu llyfrau Catalaneg' ar eu diwrnod cenedlaethol, Ebrill 23.

  Tyfodd honno i fod yn gyfuniad cyffrous o lyfrau newydd, adloniant torfol a gwerthu a mwynhau mawr.

  "Gobaith Cwlwm Cyhoeddwyr yw y bydd Bedwen Lyfrau yn gychwyn ar ddathliadau tebyg yn y byd cyhoeddi Cymraeg y gwanwyn hwn," meddai Myrddin ap Dafydd.

 • Cysylltiadau Perthnasol
 • Gwefan Bedwen Lyfrau (pdf)

 • Galeri

 • Cwlwm Cyhoeddwyr Cymru


 • cyfannwch


  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Enw a lleoliad:

  Sylw:  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

  Llyfrau - gwefan newydd
  Ewch i'n gwefan lyfrau newydd
  Teulu Lòrd Bach
  Epig deuluol o'r Blaernau
  Petrograd
  Rheswm arall dros ddathlu'r nofel Gymraeg
  Lôn Goed
  Pryfed a mwd - cof plentyn am lôn Williams Parry
  Silff y llyfrau diweddar
  Adolygu rhai o lyfrau'r gaeaf
  Hanner Amser
  Edrych ymlaen at yr ail hanner!
  Deryn Glân i Ganu
  Cariad, cyffuriau, blacmel a dial
  llyfrau newydd
  Awduron Cymru
  Bywgraffiadau awduron a llenorion o Gymru
  adnabod awdur
  Roger Boore
  Cyhoeddwr ac awdur
  gwerthu'n dda
  Nadolig a Rhagfyr 2008
  Cofiannau yn mynd a bryd y Cymry
  son amdanynt
  Sôn amdanynt
  Rhestr o'r holl lyfrau sydd wedi cael sylw ar BBC Cymru'r Byd.
  pwy di pwy?
  Dolennau defnyddiol
  Cyfeiriadau a chysylltiadau buddiol ym myd llyfrau
  dyfyniadau
  dyfyniadau Gair am air:
  Detholiad o ddyfyniadau - ydych chi'n gwybod pwy yw'r awdur?


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy