BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Llais Llên

BBC Homepage
BBC Cymru
Cymru'r Byd

Llais Llên
Adolygiadau
Llyfrau newydd
Adnabod awdur
Gwerthu'n dda
Sôn amdanynt Pwy di pwy?

Y Talwrn

Newyddion
Chwaraeon
Y Tywydd


Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
adolygiadau a straeon adolygiadau a straeon
Mae Llygaid gan y Lleuad
Nofel dditectif sy'n berthnasol

 • Adolygiad John Gruffydd Jones o Mae Llygaid gan y Lleuad gan Elin Llwyd Morgan. Y Lolfa. £7.95 272 tudalen.

 • Tachwedd 2007

  Dyma ail nofel Elin Llwyd Morgan ac yn sicr mae ei datblygiad fel nofelydd yn amlwg yn y gyfrol yma sy'n nofel hynod o afaelgar o'r paragraff agoriadol i'r diwedd.

  Ar yr wyneb nofel dditectif sydd yma a fe gyflwynir sawl cymeriad sy'n cyfleu agweddau yr heddlu at Gymru a Chymreictod - ond mae yma lawer iawn mwy na hynny.

  Clawr y llyfr

  O ran strwythyr fe welais beth tebygrwydd i waith dau awdur poblogaidd Saesneg, Ian Rankin a Peter Robinson yn eu nofelau am y ditectif Rebus ac Inspector Banks, lle defnyddir y gwaith nid yn unig i gyfleu stori gref ond hefyd i roi agweddau cymdeithasol a hyd yn oed i basio barn ar gyflwr cymdeithas fel y mae.

  Ac mae lle i hynny mewn unrhyw nofel gyfoes.

  Sawl ongl
  Fe edrychir ar fywyd o sawl ongl ac mae cefndir Pwylaidd Ielena, y prif gymeriad, yn ddiddorol a chyfoes o gofio'r nifer o Bwyliaid sy'n byw yng Nghymru bellach

  Mae brwydr yr iaith yma hefyd a'r tensiwn mae hynny'n greu yn y gymdeithas ac fe gawn gipolwg ar fudiadau ymylol y frwydr honno wrth i Ielena a'i chariad fynychu un cyfarfod o fudiad o'r fath.

  Wrth ymdrin ag awtistiaeth mewn plentyn fe ddaw profiad yr awdures fel mam i blentyn o'r fath yn amlwg i'r wyneb ac fe ymdrinir a hynny mewn modd sensitif sydd nid yn unig yn magu cydymdeimlad ond sydd hefyd yn dadlennu rhwystredigaeth cyflwr o'r fath.

  Mae'r cynildeb teimladwy wrth inni ddilyn Steff o fewn cylch ei deulu yn un o gryfderau amlwg y nofel.

  Gwrthdaro rhwng cymeriadau
  Ond y gwrthdaro rhwng cymeriadau canolog a'r tensiwn rhyngddynt sy'n gwneud y gwaith mor ddarllenadwy ac fe gaiff hynny ei hybu gan ddeialog naturiol sydd nid yn unig yn rhoi lliw ar gymeriadau ond sydd hefyd yn cario'r stori ymlaen yn fywiog, er i mi ar brydiau deimlo nad oedd angen geiriau mor amrwd i gyfleu'r tensiwn hwnnw.

  Yn ôl Steff, dim ond y lleuad sy'n gweld y cwbl, ond fe lwyddodd Elin Llwyd Morgan i gyfleu darlun o gymdeithas yn ei gwendidau a'i chryfderau a hynny mewn ffram sydd yn nofel o fewn nofel ac mae hynny'n dangos crefft a dawn.

  Y nesaf
  Fe edrycha'i ymlaen yn eiddgar am y gyfrol nesaf, ac efallai y daw cyfres am y Ditectif Insbector Iestyn Morgan.

  Rhaid hefyd canmol diwyg y gwaith a chlawr apelgar Sion Ilar.

  Cysylltiadau Perthnasol
  Holi Elin Llwyd Morgan

  Llyfrau - gwefan newydd
  Ewch i'n gwefan lyfrau newydd
  Teulu Lòrd Bach
  Epig deuluol o'r Blaernau
  Petrograd
  Rheswm arall dros ddathlu'r nofel Gymraeg
  Lôn Goed
  Pryfed a mwd - cof plentyn am lôn Williams Parry
  Silff y llyfrau diweddar
  Adolygu rhai o lyfrau'r gaeaf
  Hanner Amser
  Edrych ymlaen at yr ail hanner!
  Deryn Glân i Ganu
  Cariad, cyffuriau, blacmel a dial
  llyfrau newydd
  Awduron Cymru
  Bywgraffiadau awduron a llenorion o Gymru
  adnabod awdur
  Roger Boore
  Cyhoeddwr ac awdur
  gwerthu'n dda
  Nadolig a Rhagfyr 2008
  Cofiannau yn mynd a bryd y Cymry
  son amdanynt
  Sôn amdanynt
  Rhestr o'r holl lyfrau sydd wedi cael sylw ar BBC Cymru'r Byd.
  pwy di pwy?
  Dolennau defnyddiol
  Cyfeiriadau a chysylltiadau buddiol ym myd llyfrau
  dyfyniadau
  dyfyniadau Gair am air:
  Detholiad o ddyfyniadau - ydych chi'n gwybod pwy yw'r awdur?


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy