BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Llais Llên

BBC Homepage
BBC Cymru
Cymru'r Byd

Llais Llên
Adolygiadau
Llyfrau newydd
Adnabod awdur
Gwerthu'n dda
Sôn amdanynt Pwy di pwy?

Y Talwrn

Newyddion
Chwaraeon
Y Tywydd


Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
adolygiadau a straeon adolygiadau a straeon
Wrth fy Nagrau I
Mewn ward iechyd meddwl

 • Adolygiad John Gruffydd Jones o gan Angharad Tomos (Gwasg Carreg Gwalch) Pris £7.50
 • "Un o'r ychydig gyfryngau sydd yn dangos pobl yn eu cyflwr normal ydi storiau a llyfrau."
  Dyna i chwi un o'r brawddegau ym mhennod olaf y gyfrol yma, ac efallai mai am y rheswm yna y bu i Angharad Tomos ysgrifennu'r nofel yma - nofel sy'n sicr yn wahanol i unrhyw waith arall o'i heiddo.

  Clawr y llyfr

  Ac eto nofel am bobl sydd wedi colli eu normalrwydd a'u cynefin sydd yma ac ymdrech un ferch i ail ddarganfod hynny ac i helpu eraill wneud hynny hefyd.

  A dyna'r ddeuoliaeth sydd yn y cyfanwaith.

  Iselder ysbryd
  Cymeriad canolog y nofel yw gwraig sy'n llyfrgellydd ac yn fam yn dioddef o iselder ysbryd wedi geni merch, ac yn cael ei hun yn rhannu ward mewn uned iechyd meddwl gyda merched eraill - a syniad beiddgar oedd rhoi cymeriadau o nofelau llwyddiannus gan awduron amlwg i gyd yn yr un ward.

  I awdur llai talentog fe allasai fod yn fethiant llwyr, yn enwedig gan fod yma gymaint o wrthdaro rhwng Cymreictod y cleifion a Seisnigrwydd y staff.

  Yn ei feirniadaeth ar y nofel yng Nghyfansoddiadau Eisteddfod Genedlaethol Sir Y Fflint 2007, mae Harri Pritchard Jones yn beirniadu'r gorddefnydd o Saesneg i gyfleu'r gwrthdaro hwnnw, ond i mi mae'r syniad yn achub sawl sefyllfa sy'n ceisio cyfleu diflastod y cymeriad wrth iddi geisio ymdopi a'i chyflwr.

  Yn wir mae'r diflastod hwnnw ar brydiau'n rhan o'i salwch. Mae'r defnydd hefyd yn rhoi hwb i hiwmor ambell sgwrs.

  Pwyslais ar amheuaeth
  O gofio'r beirniadu sydd ar grefydd a chred y dyddiau yma, mae'n ddiddorol sylwi ar y pwyslais a roddir ar amheuaeth ynglyn a chredu, ac mae defnyddio dyfyniadau o weithiau Parry-Williams a Williams Parry, a oedd eu hunain yn llawn amheuaeth yn rhoi canolbwynt i ambell sgwrs a allasai fod yn ddi-sbonc.

  Fe'm swynwyd gan yr adran sy'n son am y wers grefftau a gwneud cardiau Nadolig, lle mae'r disgrifiadau a'r ddeialog yn cyfuno i fynd o dan groen y tristwch llethol a deimlir, ond eto rhaid yw rhoi 'Happy Christmas' ar gornel y cerdyn. Mae'r ffaith nad yn y canol y rhoddir y geiriau yn dweud cyfrolau.

  Arafu rhediad
  Efallai bod yma duedd i ddadansoddi'n ormodol sawl tro, sy'n tueddu i arafu rhediad y stori, ond nid peth hawdd yw ysgrifennu'n garlamus pan fo'r cymeriadau yn gaeth o fewn muriau uned gofal meddwl ac fe ddaeth y newid yn y cymeriadau braidd yn sydyn i mi.

  Rhaid cyfeirio at waith graenus y wasg, ac yn sicr at gynllun y clawr gan Sian Parri sy' llwyddo i gyfleu yn berffaith naws y nofel gref yma.

  Cysylltiadau Perthnasol
 • Angharad Tomos yn siarad am wewyr iselder wedi geni

 • Llyfrau - gwefan newydd
  Ewch i'n gwefan lyfrau newydd
  Teulu Lòrd Bach
  Epig deuluol o'r Blaernau
  Petrograd
  Rheswm arall dros ddathlu'r nofel Gymraeg
  Lôn Goed
  Pryfed a mwd - cof plentyn am lôn Williams Parry
  Silff y llyfrau diweddar
  Adolygu rhai o lyfrau'r gaeaf
  Hanner Amser
  Edrych ymlaen at yr ail hanner!
  Deryn Glân i Ganu
  Cariad, cyffuriau, blacmel a dial
  llyfrau newydd
  Awduron Cymru
  Bywgraffiadau awduron a llenorion o Gymru
  adnabod awdur
  Roger Boore
  Cyhoeddwr ac awdur
  gwerthu'n dda
  Nadolig a Rhagfyr 2008
  Cofiannau yn mynd a bryd y Cymry
  son amdanynt
  Sôn amdanynt
  Rhestr o'r holl lyfrau sydd wedi cael sylw ar BBC Cymru'r Byd.
  pwy di pwy?
  Dolennau defnyddiol
  Cyfeiriadau a chysylltiadau buddiol ym myd llyfrau
  dyfyniadau
  dyfyniadau Gair am air:
  Detholiad o ddyfyniadau - ydych chi'n gwybod pwy yw'r awdur?


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy