BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Llais Llên

BBC Homepage
BBC Cymru
Cymru'r Byd

Llais Llên
Adolygiadau
Llyfrau newydd
Adnabod awdur
Gwerthu'n dda
Sôn amdanynt Pwy di pwy?

Y Talwrn

Newyddion
Chwaraeon
Y Tywydd


Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
adolygiadau a straeon adolygiadau a straeon
Hanes Cymru
'Dim ond John Davies . . .'
 • Adolygiad Betsan Powys o HanesCymru gan John Davies. Penguin. £16.99.


 • "A, ie - yr unig lyfr erioed ar hanes Cymru i fi'i ddarllen o glawr i glawr - a'i fwynhau."

  Dywedwch wrth bobol fod 'na argraffiad newydd o gyfrol John Davies, Hanes Cymru ar y silffoedd heddiw a dyna'r ymateb gewch chi'n aml iawn.

  Iddyn nhw mae gen i newyddion da, sef bod 'na fwy fyth o waith darllen rhwng clawr a chlawr y tro hwn diolch i bennod olaf newydd sy'n olrhain hanes Cymru o 1979 hyd heddiw.

  Mae'r gyfrol sy'n dechrau gyda'r cromlechi bellach yn gorffen gydag 'C' fawr y Cynulliad a choelcerth y Cwangos - yn pontio o esgyrn sychion Paviland i fyd y Super Furry Animals.

  Clawr y llyfr Ydy'r bennod olaf yn cyfnerthu'r gyfrol?
  Ydy.

  Dyma bennod yr ebychiadau: 'w ie 'fyd'.

  Mae'r cwbwl, wrth gwrs, o fewn cof y mwyafrif mawr fydd yn darllen, yn bennod ry'n ni wedi byw drwyddi ac wedi'i gwylio 'as live' ar sgrin y teledu.

  Ond yma mae John Davies yn plethu'r delweddau, y geiriau a'r ystadegau mewn ffordd sy'n llywio ac yn lliwio yr un pryd.

  Y man cychwyn?
  Dau ganlyniad allweddol '79 - Na i ddatganoli, Ie i lywodraeth Geidwadol Margaret Thatcher.

  Ac i'r rheiny sy'n ochlyd bob tro y clywan nhw gyfeiriad at Gaerdydd eto fyth, mae newyddion da - "Shotton, Brwsel a Chaerfyrddin" yw teitl y bennod - tri lle sy'n adlewyrchu'r stori sydd gan John Davies i'w hadrodd, am ddiwedd diwydiannau trymion Cymru, am ei hesblygiad economaidd, gwleidyddol a chymdeithasol.

  Ffigyrau sy'n taflu goleuni
  "Peth twyllodrus yw ystadegau," meddai'r awdur ei hunan ond mae'r bennod yn doreithiog o ffigyrau sydd, yn fy nghopi i waeth bynnag, wedi'u tanlinellu mewn pensel drom dro ar ôl tro.

  Ffigyrau ydyn nhw sy'n ychwanegu yn hytrach na boddi, ffigyrau daflodd oleuni i mi ar stori'r mewnlifiad i Gymru ac ar ddiogi'r ddadl bod y refferendwm o blaid datganoli ym 1999 wedi hollti Cymru yn ei hanner.

  "Camgymeriad fyddai credu hynny," neu "eto i gyd rhaid peidio honni gormod," meddai'r awdur fwy nag unwaith, cyn mynd ati i dyrchu dan yr wyneb a pheintio darlun ychydig yn fwy deifiol o'r hanes ry'n ni gyd yn credu'n bod ni'n ei gofio.

  Troed ar y sbardun - troed ar y brêc
  Mae'n dilyn hynt a helynt y pleidiau gwleidyddol gydag un droed ar y sbardun ac un arall ar y brêc.

  Ydy mae'n gwibio o'r naill etholiad i'r llall, o'r naill Brif Weinidog i'r llall ond o bryd i'w gilydd mae'n craffu.

  I'r rheiny fydd yn dilyn canlyniadau'r etholiad i Senedd yr Alban cyn bo hir ac yn tynnu cymhariaeth â'r canlyniadau yma yng Nghymru ar Fai 3, mae yma ddadansoddi difyr ar hynt a helynt y cenedlaetholwyr yn y ddwy wlad.

  Fel un oedd yng Nghaeredin ar noson etholiad 1992 yn barod i ddarlledu cyfweliadau gyda "Phrif Weinidog cyntaf yr Alban - Alex Salmond" ac a wyliodd o bell wrth i Blaid Cymru ennill mwy o seddi na'r SNP, mae'r dadansoddi'n arbennig o agos i'w le!

  John Davies Dim ond John Davies allai ddisgrifio'r glowyr fel criw oedd "wedi danto" a sôn am Mrs Thatcher yn "brechu'r etholwyr yn erbyn sosialaeth".

  Ac yn sicr wrth drafod yr ymgyrch o blaid datganoli ym 1979, dim ond ef allai gyfeirio at Ron Davies o bawb fel "gŵr gwynfydedig amddifad o gysylltiad a Choleg Aberystwyth".

  Darllenais sawl disgrifiad o gyn-Ysgrifennydd Gwladol Cymru ond yr un mor annisgwyl a hwn!

  Darllenwch, a gobeithiwch fod 'na - yn rhywle - olynydd sydd eisoes yn bwrw golwg ar Hanes Cymru'r milflwydd newydd.

  Cysylltiadau Perthnasol
 • Rhagor am Hanes Cymru

 • Y gyfrol newydd

 • Creu Cenedl - Hanes Cymru ar y We


 • cyfannwch

  aled jones
  rydw i ddim hoffi cymru

  Rhodri Evans, madagascar
  rydw yn lico y hanes cymru ond bydd i ddim os bydd na ddim byd am rygbi ynddo fe. mae rygbi yn sport dda iawn ac yn y 70s roedd ni yn gorau yn y byd. roedd ni gyda barry john ac gareth edwards. mae hanes yn tymed bach yn boring ac rhi gymlaeth i plant  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Enw a lleoliad:

  Sylw:  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

  Llyfrau - gwefan newydd
  Ewch i'n gwefan lyfrau newydd
  Teulu Lòrd Bach
  Epig deuluol o'r Blaernau
  Petrograd
  Rheswm arall dros ddathlu'r nofel Gymraeg
  Lôn Goed
  Pryfed a mwd - cof plentyn am lôn Williams Parry
  Silff y llyfrau diweddar
  Adolygu rhai o lyfrau'r gaeaf
  Hanner Amser
  Edrych ymlaen at yr ail hanner!
  Deryn Glân i Ganu
  Cariad, cyffuriau, blacmel a dial
  llyfrau newydd
  Awduron Cymru
  Bywgraffiadau awduron a llenorion o Gymru
  adnabod awdur
  Roger Boore
  Cyhoeddwr ac awdur
  gwerthu'n dda
  Nadolig a Rhagfyr 2008
  Cofiannau yn mynd a bryd y Cymry
  son amdanynt
  Sôn amdanynt
  Rhestr o'r holl lyfrau sydd wedi cael sylw ar BBC Cymru'r Byd.
  pwy di pwy?
  Dolennau defnyddiol
  Cyfeiriadau a chysylltiadau buddiol ym myd llyfrau
  dyfyniadau
  dyfyniadau Gair am air:
  Detholiad o ddyfyniadau - ydych chi'n gwybod pwy yw'r awdur?


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy