BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Llais Llên

BBC Homepage
BBC Cymru
Cymru'r Byd

Llais Llên
Adolygiadau
Llyfrau newydd
Adnabod awdur
Gwerthu'n dda
Sôn amdanynt Pwy di pwy?

Y Talwrn

Newyddion
Chwaraeon
Y Tywydd


Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
adolygiadau a straeon adolygiadau a straeon
Llyfr y flwyddyn
Y nofel Martha Jac a Sianco a ddewiswyd yn Llyfr y Flwyddyn 2005:
Derbyniodd yr awdur, Caryl Lewis - merch y gantores Doreen Lewis - wobr o £10,000 mewn cyfarfod i ddathlu'r achlysur yn yr Hilton, Caerdydd, Mehefin 21, 2005.

Llyfr Saesneg y flwyddyn yng Nghymru oedd The Dust Diaries gan Owen Sheers.

Arwydd o fywiogrwydd
Yn bresennol yn yr Hilton yr oedd Gweinidog Diwylliant y Cynulliad, Alun Pugh a ddisgrifiodd y llyfrau fel arwydd o fywiogrwydd llenyddiaeth Cymru.

"Mae'r llyfrau yn y gystadleuaeth fawreddog hon yn engreifftiau ardderchog o'r hyder cynyddol yn yr hyn y gall y celfyddydau eu cynnig i Gymru, a dengys bod llên yng Nghymru yn fywiog ac yn ffynnu," meddai.

"Rwy'n eithriadol o falch fy mod wedi gallu rhoi nawdd ariannol i'r ffurf lenyddol hollbwysig hon," ychwanegodd.

Llenor disglair
Wrth longyfarch Caryl Lewis dywedodd Meg Elis, cadeirydd panel y beirniaid Cymraeg:
"Mae Caryl yn llenor disglair. Yr oeddem ni'n tri fel beirniaid yn unfryd unfarn mai hi oedd wedi ysgrifennu'r nofel orau.".

Nofelau gan Bethan Gwanas, Elin Llwyd Morgan a Caryl gyrhaeddodd y rhestr fer eleni.

Y fwyaf profiadol o'r tair, heb os, oedd Bethan Gwanas, awdur Hi yw fy Ffrind eisoes wedi ennill gwobr Tir Na N'og fwy nag unwaith.

Daeth Caryl Lewis i gryn amlygrwydd sydyn gyda'i hail nofel, Martha Jac a Sianco a ganmolwyd gan feirniaid a darllenwyr fel ei gilydd ac heb os hi oedd y ffefryn yn y gystadleuaeth unwaith y lluniwyd y rhestr fer.

Cryn gamp
Ond cyflawnodd Elin Llwyd Morgan - sy'n ferch i'r nofelydd Jane Edwards a'r beirniad llenyddol a bardd, Derec Llwyd Morgan - gamp trwy gyrraedd y rhestr fer gyda'i nofel gyntaf, Rhwng y Nefoedd a Las Vegas.

Er na fu'n fuddugol canmolwyd y nofel hon gan feirniaid Gwobr Goffa Daniel Owen y llynedd.

Yr oedd yn noson o ddathlu arbennig i Wasg y Lolfa gan mai hi gyhoeddodd y tair nofel.

Y tri llyfr ar y rhestr fer Saesneg oedd: Remember Me gan Trezza Azzopardi; The Land as Viewed from the Sea gan Richard Collins a The Dust Diaries , Owen Sheers.

Y tri beirniad Cymraeg eleni oedd Hafina Clwyd, Meg Elis a Tony Bianchi a'r beirniaid Saesneg; Charlotte Williams, Tony Brown a Patrick Hannan.

 • Holi Caryl Lewis: Cliciwch

  Adolygiadau o'r tri llyfr Cymraeg:

 • Martha, Jac a Sianco gan Caryl Lewis. Gwasg Y Lolfa.

 • Hi yw fy Ffrind gan Bethan Gwanas. Gwasg Y Lolfa

 • Rhwng y Nefoedd a Las Vegas gan Elin Llwyd Morgan. Gwasg Y Lolfa

  Y Rhestr Fer Hir

  Cliciwch i ddarllen mwy am y noson

 • Cysylltiadau Perthnasol
  Holi Bethan
  Holi Elin


  cyfannwch


  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Enw a lleoliad:

  Sylw:  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

  Llyfrau - gwefan newydd
  Ewch i'n gwefan lyfrau newydd
  Teulu Lòrd Bach
  Epig deuluol o'r Blaernau
  Petrograd
  Rheswm arall dros ddathlu'r nofel Gymraeg
  Lôn Goed
  Pryfed a mwd - cof plentyn am lôn Williams Parry
  Silff y llyfrau diweddar
  Adolygu rhai o lyfrau'r gaeaf
  Hanner Amser
  Edrych ymlaen at yr ail hanner!
  Deryn Glân i Ganu
  Cariad, cyffuriau, blacmel a dial
  llyfrau newydd
  Awduron Cymru
  Bywgraffiadau awduron a llenorion o Gymru
  adnabod awdur
  Roger Boore
  Cyhoeddwr ac awdur
  gwerthu'n dda
  Nadolig a Rhagfyr 2008
  Cofiannau yn mynd a bryd y Cymry
  son amdanynt
  Sôn amdanynt
  Rhestr o'r holl lyfrau sydd wedi cael sylw ar BBC Cymru'r Byd.
  pwy di pwy?
  Dolennau defnyddiol
  Cyfeiriadau a chysylltiadau buddiol ym myd llyfrau
  dyfyniadau
  dyfyniadau Gair am air:
  Detholiad o ddyfyniadau - ydych chi'n gwybod pwy yw'r awdur?


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy