BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Llais Llên

BBC Homepage
BBC Cymru
Cymru'r Byd

Llais Llên
Adolygiadau
Llyfrau newydd
Adnabod awdur
Gwerthu'n dda
Sôn amdanynt Pwy di pwy?

Y Talwrn

Newyddion
Chwaraeon
Y Tywydd


Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
adolygiadau a straeon adolygiadau a straeon
Martha Jac a Sianco
'Tyndra cefn gwlad mewn nofel bwerus'. Martha Jac a Sianco gan Caryl Lewis. Y Lolfa. £6.95.
Enillydd Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2005

I weld y cynnwys hwn rhaid i chi alluogi Javascript a gosod Flash ar eich cyfrifiadur. Ewch i BBC Webwise (Saesneg) am gyfarwyddiadau.


Adolygiad Lowri Rees:

"Y nofel Gymraeg orau imi ddarllen erioed," meddai John Hardy ar Pnawn Da wrth ddisgrifio'r nofel Martha, Jac a Sianco.

Ac yn wir mae'r nofel wedi cyrraedd brig y siart a chael adolygiadau gwych yn Golwg a Barn.

Clawr y llyfrPob rheswm, felly, dros ddarllen nofel ddiweddaraf yr awdures o Geredigion - fel y gwnes i un nos Sadwrn yn ddiweddar.

Anodd credu i awdur mor ifanc ysgrifennu nofel mor bwerus ac aeddfed.

Gyda chymeriadau sy'n taro deuddeg mae Caryl Lewis - merch Doreen Lewis - wedi cyffwrdd â chalonnau llu o ddarllenwyr.

Nofel yw hi am deulu o frodyr a chwiorydd yn gwrthod gadael y fferm deuluol rhag iddynt golli eu siâr o hen arian eu cyndeidiau.

Er gwaethaf cariad mae'n well gan y tri frwydro ymlaen gyda'i gilydd na thorri'r llinyn bogel â chartref y teulu.

Y tro cyntaf imi gyfarfod Caryl Lewis oedd ar faes Sioe Llanelwedd. Fi yn barod am noson allan a hithau'n fwd drosti yn dilyn gornest tynnu rhaff ac yn amlwg o gefndir amaethyddol.

Mae'r cysylltiad hwnnw a'r bywyd gwledig yn amlwg drwy'r nofel a hithau'n tynnu ar ei phrofiadau a'i deialog yn frith o eirfa a ffraethineb amaethyddol.

"Ti di clywed lot, glei," meddai Jac gan eistedd yn ôl. Weden i bod ti'n gwbod y blydi cwbwl."
"Na, na. Clywed nes i bod Jams lladd-dy wedi gorffod mynd a hi o'ma. Dim tethe da hi ar ôl."
"Brid newydd ti'n gweld, tit-less cow. Peth od na fyset ti di clywed amdanyn nhw, ti di clywed am bopeth arall."

Mae'r nofel yn ddwys iawn wrth drafod bywydau y prif gymeriadau: Martha, er enghraifft, y gallaf o'r tri ond yr un sy'n gwrthod ildio i'w anghenion ei hunan er mwyn gwarchod ei brodyr a'i hetifeddiaeth.

Mae Jac yn ffarmwr cadarn, cryf, gyda'i fywyd yn ymdroi o amgylch y ffarm nes iddo golli ei ben ar Judy, y Saesnes grafangus sydd wedi gweld y gŵr despret o bell, ac am ei flingo.

"Jac's been so kind to me."
Cododd Martha ei haeliau.
"He said I could keep my horses here if I liked. He's so sweet. That's where we met you see. I was buying feed at the..."
"We don't like horses," meddai Martha. "They contribute nothing to the farm."
"Tebyg i chi, te, Martha," wedodd Jac. Stopiodd Martha fyta.

Ac yna Sianco, y brawd bach, sy'n cael ei faldodi gan ei chwaer a'i ddwrdio gan ei frawd am ei fod fricsen yn fyr o lwyth.

Yn y nofel mae'r awdures yn cynnal diddordeb y darllenydd o'r dechrau i'r diwedd gyda chymysgedd o chwerthin uchel ar adegau a thristwch dwys dro arall yn cydio yn ein calonnau.

Nofel o benodau byrion yw hi gyda defnydd helaeth o symbolau.

Yn sicr mae rhywun yn ei chael yn hawdd cytuno â'r hyn ddywedodd John Hardy.

Ac fe fyddwn i'n annog unrhyw gwmni teledu sy'n chwilio am ddeunydd fynd ati i droi'r nofel wych hon yn ffilm.

Holi Caryl Lewis

Bili Boncyrs gan Caryl Lewis

Cysylltiadau Perthnasol
 • Adolygiad arall


 • cyfannwch

  C, Pontsian
  Arbennig o dda drwyddo draw! Teimlais fy mod ar clos y ffarm efo'r cymeriadau yma. Cytunaf bod hon yn nofel Gymraeg orau imi ddarllen hefyd - gobeithio daw mwy o rhain!  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Enw a lleoliad:

  Sylw:  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

  Llyfrau - gwefan newydd
  Ewch i'n gwefan lyfrau newydd
  Teulu Lòrd Bach
  Epig deuluol o'r Blaernau
  Petrograd
  Rheswm arall dros ddathlu'r nofel Gymraeg
  Lôn Goed
  Pryfed a mwd - cof plentyn am lôn Williams Parry
  Silff y llyfrau diweddar
  Adolygu rhai o lyfrau'r gaeaf
  Hanner Amser
  Edrych ymlaen at yr ail hanner!
  Deryn Glân i Ganu
  Cariad, cyffuriau, blacmel a dial
  llyfrau newydd
  Awduron Cymru
  Bywgraffiadau awduron a llenorion o Gymru
  adnabod awdur
  Roger Boore
  Cyhoeddwr ac awdur
  gwerthu'n dda
  Nadolig a Rhagfyr 2008
  Cofiannau yn mynd a bryd y Cymry
  son amdanynt
  Sôn amdanynt
  Rhestr o'r holl lyfrau sydd wedi cael sylw ar BBC Cymru'r Byd.
  pwy di pwy?
  Dolennau defnyddiol
  Cyfeiriadau a chysylltiadau buddiol ym myd llyfrau
  dyfyniadau
  dyfyniadau Gair am air:
  Detholiad o ddyfyniadau - ydych chi'n gwybod pwy yw'r awdur?


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy