BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Llais Llên

BBC Homepage
BBC Cymru
Cymru'r Byd

Llais Llên
Adolygiadau
Llyfrau newydd
Adnabod awdur
Gwerthu'n dda
Sôn amdanynt Pwy di pwy?

Y Talwrn

Newyddion
Chwaraeon
Y Tywydd


Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
adolygiadau a straeon adolygiadau a straeon
Hi Yw Fy Ffrind
Dychmygol gyda phytiau o hunangofiant!

Adolygiad Lowri Rees:
Mae nofel ddiweddaraf Bethan Gwanas, Ti yw fy Ffrind, yn un o'r nofelau mwyaf pwerus imi ddarllen erioed.
Ni allaf gredu iddi lwyddo i wneud imi chwerthin a chrio yn afreolus o uchel.

Dros y blynyddoedd cafodd Bethan, merch fferm Gwanas yn Nolgellau, ei disgrifio gan ddarllenwyr ac adolygwyr ar ar hyd a lled y wlad fel awdur y bobl ar sail ei sgrifennu naturiol ac am iddi sicrhau bod darllen ei nofelau yn bleser yn hytrach nag yn ddyletswydd.

Clawr y llyfrDyma hanes Non y Wern, a Nia Tynclawdd, dwy ffrind gorau sydd yn cymysgu eu gwaed i brofi eu bod yn bloodsisters ac i ddangos y byddant yn driw i'w gilydd o hyn allan dim bwys be ddigwydd.

Ond wrth fynd yn hŷn mae'r pethau rhyfeddaf yn digwydd i'r ddwy!

Gemau dychmygol
Ym mhenodau cyntaf y llyfr mae'r ddwy yn ifanc iawn ac yn chwarae gemau dychmygol yn nhai ei gilydd.

Cawn ddisgrifiad o'r artaith flynyddol o orfod cystadlu mewn cyfarfodydd bach a phenodau am fywyd yn gyffredinol yng nghefn gwlad Cymru.

"Mae bechgyn a merched yn cael eu bwydo efo straeon tylwyth teg yn ystod eu blynyddoedd cynta, straeon sy'n diweddu efo'r tywysog a'r arwres yn priodi ac yn byw yn hapus byth wedyn - ond welais i erioed fachgen ar dân isio gwisgo fel Prince Charming na Phriodfab. Ta waeth mi fynnodd Leusa gael bod yn briodferch.
" A geith Meinir fod yn forwyn fach imi, a geith Aled fod yn ŵr imi."
"Y? Dwi'm isio bod yn ŵr iti!"protestiodd Aled.
"Mae'n rhaid iti. Ti di'r unig ddyn." (Roedd John yn helpu Dad, ond fyddai o byth wedi cytuno chwarae priodi beth bynnag.)

Cyffwrdd a nghalon
Drwy flynyddoedd ysgol gynradd ac uwchradd mae'r awdures yn cyffwrdd â nifer o wahanol themâu, gan gynnwys profedigaeth yn y teulu.

Bum yn gorwedd yn fy ngwely yn crio ar ôl darllen y bennod hon - fy nghalon wedi ei chyffwrdd gan ddawn ysgrifennu awdures o'r radd flaenaf.

"Dwi'm yn cofio llawer am y gwasanaeth, dim ond mai un o'r emynau oedd 'O Iesu Mawr, rho d'anian bur', a bod y canu'n llenwi'r capel, yn codi'r to, ond fethon ni ganu yr un nodyn. Roedd pawb yn crio, pawb ond Dad. Jest sbïo'n syth yn ei flaen roedd o, sbïo i nunlle. Nath o ddim crio wedyn ar ôl y tro cynta' na, ddim o'n blaenau ni beth bynnag. Ond mi aeth o i ben y mynydd ar ei ben ei hun y syth ar ôl te cnebrwng, i ffensio. Doedd o'm isio John fynd efo fo, a ddoth o'm yn ôl am oriau."

Dychmygol yn bennaf
Mae'r nofel yn llawn teimladrwydd a syniadau plentyn ar wahanol bynciau ac er bod darnau bywgraffiadol iawn yn rhedeg drwy Hi yw fy Ffrind mae Bethan Gwanas yn taeru mai dychmygol yw'r rhan helaethaf o'r nofel er bod rhannau ohoni yn naturiol wedi eu seilio ar ychydig o'i phrofiadau yn blentyn.

Meddai Bethan Gwanas noson lansiad y llyfr ym Mhlas Coch, Y Bala:
"Ma'r busnes cofiannol ma yn poeni pawb, ond gad imi ddeud fod na ran ohonai ym mhob un o'r cymeriadau.

"Ma'r nofel yn hollol ddychmygol ond, wrth gwrs, mae pytiau o hunangofiant personol - ond doeddwn i ddim am wneud hunangofiant gan fod un ar y ffordd yn y dyfodol."

Ychwanegodd: "Mae pawb yn gallu uniaethu â phrofiadau plentyn a dyna all rhywun i wneud wrth ddarllen y nofel yma."

Syrthio mewn cariad
Mae Non a Nia yn tyfu i fyny, ac er bod Nia yn newid ei chariadon yn gyson mae Non mewn cariad ag Adrian a'r ddau yn mynd i briodi a byw'n hapus.

O'r dudalen gyntaf i'r olaf mae dawn arbennig Bethan Gwanas i greu darluniau gyda geiriau ar waith mewn stori am ddwy ffrind sydd yn tyfu i fyny ym mhocedi ei gilydd a'u profiadau wrth iddyn nhw ddod yn ferched deunaw oed.

Cyffyrddir a phob math o themâu, o hapusrwydd i brofedigaeth, yn unigol neu'n deuluol.
Mae yma gyfeillgarwch a thwyll.

Wedi imi ddarllen y bennod olaf, roeddwn yn erfyn ar Bethan Gwanas i gychwyn ar y dilyniant cyn gynted â phosib gan fy mod a'r binnau eisiau gwybod beth fydd yn digwydd.

Ond rhaid ymatal rhag datgelu gormod rhag difetha'r nofel.cyfannwch

M.Dolgellau
Unwaith eto fel pob nofel arall gan Bethan -llyfr gwych, dim ond un peth sydd ar fai- fedrai ddim aros i ddarllen yr ail rhan!!Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad:

Sylw:Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

Llyfrau - gwefan newydd
Ewch i'n gwefan lyfrau newydd
Teulu Lòrd Bach
Epig deuluol o'r Blaernau
Petrograd
Rheswm arall dros ddathlu'r nofel Gymraeg
Lôn Goed
Pryfed a mwd - cof plentyn am lôn Williams Parry
Silff y llyfrau diweddar
Adolygu rhai o lyfrau'r gaeaf
Hanner Amser
Edrych ymlaen at yr ail hanner!
Deryn Glân i Ganu
Cariad, cyffuriau, blacmel a dial
llyfrau newydd
Awduron Cymru
Bywgraffiadau awduron a llenorion o Gymru
adnabod awdur
Roger Boore
Cyhoeddwr ac awdur
gwerthu'n dda
Nadolig a Rhagfyr 2008
Cofiannau yn mynd a bryd y Cymry
son amdanynt
Sôn amdanynt
Rhestr o'r holl lyfrau sydd wedi cael sylw ar BBC Cymru'r Byd.
pwy di pwy?
Dolennau defnyddiol
Cyfeiriadau a chysylltiadau buddiol ym myd llyfrau
dyfyniadau
dyfyniadau Gair am air:
Detholiad o ddyfyniadau - ydych chi'n gwybod pwy yw'r awdur?


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy