bbc.co.uk
Home
Explore the BBC

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
[an error occurred while processing this directive]

A-Y | Chwilota
Y Diweddaraf

Newyddion

Chwaraeon

Y Tywydd

Radio Cymru yn fyw
SafleoeddBBC Homepage

Cymru'r Byd
[an error occurred while processing this directive]
» [an error occurred while processing this directive]
Gwnewch

Amserlen teledu

Amserlen radio

E-gardiau

Arolwg 2001

Gwybodaeth

Ymateb


Cystadleuaeth

£500 i chi
i fynd ar wyliau
gan Gang Bangor

Dydd Gwener, Hydref 20, 2000

Cystadleuaeth Fawreddog
y Gang


Ar fore Sadwrn cyn bo hir mi fydd Gang Bangor yn cyhoeddi cystadleuaeth lle gallwch chi ennill gwerth £500 o vouchers gwyliau.

Rydan ni’n chwilio am 16 o dimau i gymryd rhan. Gallant fod yn griw o fyfyrwyr, criw o gymdogion, criw mewn ty neu unrhyw griw o ddim mwy na phum aelod.

Y cwbl fydd yn rhaid i chi ei wneud yw ateb cwestiynau dros y ffôn ar y rhaglen ar fore Sadwrn.

Meddyliwch lle gallech chi fynd efo £500 yn enwedig dros fisoedd oer y gaeaf !!

Gallwch gofrestru eich tîm drwy ein ffonio ar 01248 374983, neu drwy ein e-bostio i’r cyfeiriad gang@bbc.co.uk - a chofiwch y cynta i’r felin gaiff falu.

Newyddion yr Wythnos

Prysurdeb Grwpiau Crai

Mi fydd y grwpiau sydd ar label Crai yn brysur dros yr wythnosau i ddod gyda chyfres o berfformiadau byw:

Hydref 19 MANGRE yn yr Heights, Llanberis

Hydref 20 CACAN WY EXPERIENCE a RHIAN MOSTYN yn Llanfair Arms, Llanfairfechan.

AnweledigHydref 23
ANWELEDIG a MANGRE yn gig RADIO 1, Queens Vaults, Caerdydd.

Hydref 25 TOPPER yng Nghlwb Ifor Bach, Caerdydd.

Hydref 26 MANGRE yn Le Pub,Casnewydd.

Hydref 28 ANWELEDIG a GOGZ ym Mhafilwin Corwen.

Tachwedd 4 ANWELEDIG Glan Llyn, y Bala efo Gang Bangor.

Tachwedd 24 ANWELEDIG yn Yales, Wrecsam.

• Yn ogystal a chwarae’r gigs uchod bydd Anweledig yn parhau gyda’r gwaith o recordio albym newydd yn stiwdio Sain gyda'r gwaith wedi ei gwblhau erbyn diwedd y flwyddyn.

Enw’r albym ydy "Gweld y Llyn".

• Daeth newyddion y bydd Gogz yn cwblhau eu halbym cyn hir o dan oruchwyliaeth Richard Jackson sef cynhyrchydd Big Leaves ac mae disgwyl y bydd yr Ep yn cael ei rhyddhau yn y dyfodol agos - edrychwn ymlaen at hynny.

•Bydd Topper a mae nhw’n rhyddhau sengl newydd arall yn fuan fel dilyniant i’r ep Dolur Gwddw a llongyfarchiadau i’r grwp am fod ymhlith y deg uchaf o gryno ddisgiau indie wedi’u gwerthu yn Llundain.

Coed Glas y Gorky’s

Bydd y Gorky’s yn rhyddhau eu mini albym wyth cân nesaf ar label MANTRA ddydd Llun , Hydref 30.

Mae’n debyg mai hwn fydd y cyfle olaf i glywed cyfraniadau Euros Rowlands fel aelod llawn fel drymiwr a’r newyddion ydy bod Pete Richardson o’r grwp Topper yn ymuno efo Gorky’s i gymryd ei le. Recordiwyd peth o’r mini albym yn Stiwdio Ofn a’r gweddill yn stiwidio Rockfield. Mi fydd yna adolygiad o’r cd yn y golofn hon yn ystod yr wythnosau i ddod.

Enwau’r traciau ar yr albym ydy :

1. The Blue Trees

2. This Summer’s Been Good From The Start

3. Lady Fair

4. Foot and Mouth ’68

5. Wrong Turnings

6. Fresher Than The Sweetness in Water


7. Face Like Summer

8. Sbia ar y Seren


Mansun ym Mangor

Bydd y grwp Mansun yn perfformio yng Nghlwb AMSER - TIME, Ffordd Deiniol ar nos Sul, Hydref 22. Tocynnau ar werth am £10 o siop Recordiau Cob ym Mangor. Gwybodaeth pellach drwy ffonio (01248) 388 033.

Steddfod Roc 2000

Mae rowndiau yr Eisteddfod Roc yn prysur ddod i ben. Eisoes mae dau sesiwn wedi eu cynnal gyda Melys, Zabrinsky, Evans, Tystion, Cint, Something Personal, Angel a mwy a mi fydd dwy noson arall yn y gyfres yn cael eu cynnal cyn hir.

Mi fydd y noson nesaf nos Sadwrn, Hydref 28 gyda Skep, Estella, Alcatraz ac Unisun. Yna, ar Dachwedd 4 bydd cyfle i fwynhau perfformiadau gan Llwybr Llaethog, Sammo Hung, Dau Cefn, Texas Radio Band a Hitchcock.

Bydd enillwyr y Steddfod yn mynd ymlaen i’r rownd derfynnol fydd yn cael ei gynnal ddechrau Rhagfyr.

Y Sesiwn Hwyr

Mae cryn amser ers i Fideo 9 ddod i ben ac o’r diwedd fe gawn raglen debyg ar S4C yn enw y Sesiwn Hwyr.

Mi fydd y gyntaf yn y gyfres yn cychwyn nos Iau, Hydref 26 am 8:30 gyda Iestyn George a fu am gyfnod yn gweithio efo’r N.M.E.

Super FurriesYn ystod y gyfres mi fydd yna ymddangosiadau gan y Super Furries, Gorky’s, Geraint Jarman, Meic Stevens, Big Leaves a llawer mwy.
Pob hwyl i’r gyfres a cofiwch wylio.

Gigs

Hydref 24 Gorky’s a Melys - Clwb Ifor, Caerdydd

Hydref 25 Gig Byw Radio 1 Topper, Murry the Hump. Derreo - Clwb Ifor, Caerdydd

Coldplay , JJ72, Zabrinsky - Neuadd Fawr Prifysgol Caerdydd

Hydref 26 Mangre - Le Pub, Casnewydd

Noson John Peel, PJ Harvey, Tystion, Reviver Gene - Y Gyfnewidfa Lo, Caerdydd.

MC Mabon , ME 1, Erban Poets, Bench, Bethan Elfyn a Huw Stephens - Clwb Toucan, Caerdydd

Ar Ein Stereo

• Melys - Un Darllenwr Lwcus (Sylem

• Something Personal - Boomerang (Awen)

• Radiohead - Kid A (Parlophone)

• Moloko - Indigo (Echo Label Ltd) *sengl newydd*

• Utah Saints - Power To The Beats (Echo Label Ltd)

Cystadleuaeth yr e-bost


, cyfeiriad dychmygol pa grwp ydy hwn ?

bananagram@mowlin.casino.com

Anfonwch eich atebion atan ni i’r cyfeiriad :

gang@bbc.co.uk

"...D’ach chi’m yn gwrando ar unrhyw raglen - d’ach chi’n gwrando ar Gang Bangor."

Cofiwch ein bod ni dal ymlaen yn y pnawn ar hyn o bryd, a hynny am fis - gobeithio y gallwch chi wrando rhwng 3 a 5 bob p’nawn. "...Dim Cyfaddawd."

Ewch ymlaen yn awr i wefan Gang Bangor ar safle Radio Cymru

 
Wythnosau Blaenorol:


Gang BangorSylwadau wythnosol
Gang Bangor


Newyddion yr wythnosNewyddion yr wythnosGigs yr wythnos

Gigs yr wythnosAr ein stereo

a sengl yr wythnos


Cystadlu a chysylltuCystadlu a chysylltu
Gang Bangor ar Safle Radio CymruGang Bangor ar Safle Radio CymruAdolygiadau TeleduSteddfod 2003
Lluniau a straeon o Feifod
Adolygiadau Theatr
Theatr

Straeon ac adolygiadau o'r theatr Gymraeg

Adolygiadau Ffilm
Ffilm

Pwyso a mesur ffilmiau o Gymru a'r byd
Llais Llen
Llais Llên

Holi awduron ac adolygu y llyfrau diweddaraf
Y Sin
C2
Cynnwrfa chyffro y Sîn Roc Gymraeggyda chriw C2About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy