BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
ffilm

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 


A Way of Life
Y cyfarwyddwr yn ennill gwobr Bafta

Mae ffilm am hiliaeth yng nghymoedd y de wedi ennill gwobr Bafta i'w chyfarwyddwr, Amma Asante.

Cafodd A Way of Life ganmoliaeth uchel yn seremoni wobrwyo Bafta ddydd Sadwrn, Chwefror 12, 2005.

Derbyniodd Asante, a fu'n actio ar Grange Hill pan yn blentyn, £10,000 fel rhan o Wobr Carl Foreman am ei ffilm gyntaf.

Amma AsanteYn ogystal â chyfarwyddo'r ffilm Asante oedd awdur y sgript hefyd ac fe'i dangoswyd gyntaf yng Ngŵyl Ffilm Caerdydd fis Tachwedd diwethaf a'i hadolygu ar BBC Cymru'r Byd.

Mae'r stori yn troi o gwmpas llofruddiaeth hiliol ac yn ymwneud â phedwar o bobl ifainc yn eu harddegau.

Mae'n agor gyda gŵr o dras Dwrcaidd yn cael ei stido i farwoilaeth tra bo babi un o'r llofruddion yn gwylio o'i goets fach.

Wrth dderbyn ei gwobr talodd Asante deyrnged i'r cyfarwyddwr castio o Gaerdydd, Gary Howe a fu ar un adeg yn gyfarwyddwr castio gyda Clwyd Theatr Cymru.

Dywedodd ef ei fod yn rhoi pwyslais ar y defnydd o acenion Cymreig mewn ffilm.

"Mae'n bwysig iawn. Dydw i ddim yn credu ein bod yn clywed digon o acenion Cymreig," meddai.

Datblygwyd y ffilm gan ITV Cymru gydag arian gan Sgrin Cymru.

Isod: Adolygiad Ffion Jones o'r ffilm a fydd yn cael ei dangos ar ITV Wales, Mawrth 19, 2005.

A Way of Life
Pedair seren allan o bump

Y sêr
Stephanie James Nathan Jones Gary Sheppeard Dean Wong Sara Gregory Oliver Haden Brenda Blethyn

Cyfarwyddwr
Amma Asante

Hyd
90 munud

Adolygiad gan Ffion Jones
Ffilm am hiliaeth yng nghanol anobaith strydoedd teras y de yw A Way Of Life, ffilm gyntaf Amma Asante.

Yr hyn sy'n annisgwyl yw bod Amma, awdur y sgript a chyfarwyddwraig y ffilm, er y trais, yn dangos llawer o gydymdeimlad gyda'r bechgyn sy'n euog o'r hiliaeth.

Ac y mae'r ffilm yn dangos trais yn ei holl ffieidd-dra.
Yn ormodol efallai?

Dyna farn a glywais gan amryw yn y dangosiad cyntaf yng Ngŵyl Sgrîn Caerdydd 2004.

Fy marn i yw, os ydych chi'n mynd i ddangos trais rhaid dangos erchyllter a chanlyniadau'r trais hwnnw, y gwaed yn llifo, marwolaeth.

Cicio i farwolaeth
Mae'r stori'n cychwyn gyda Mwslemiad o Dwrci, sydd wedi byw yn hir yng Nghymru, yn cael ei gicio i farwolaeth gan bedwar o fechgyn a'r fam un-rhiant 17 oed, Leigh-Anne, yn eu hysio 'mlaen.

Mae'r ffilm yn mynd a ni yn ôl mewn amser wedyn i ddangos sut y digwyddodd hyn, beth sy'n arwain at y weithred echrydus.

Yma mae Amma, sydd ei hun yn ddynes ddu 35 oed o Dde Lundain, yn dangos y cydymdeimlad annisgwyl gyda Leigh-Anne a'i chyfeillion, Robbie, Gavin a Stephen.

Methu cael gwaith
Pobl ifanc sy'n methu cael gwaith, yn cael eu trin fel baw yn y swyddfa gyflogaeth oherwydd y lle mae'n nhw'n byw - yn cael eu barnu ar sail eu côd-post.

A'r awgrym wedyn fod dynion o dras gwahanol yn cael ffafriaeth. Yn raddol mae'r casineb noeth yn cynyddu wrth i'r stori fynd yn ei blaen tua'i diwedd anochel, gwaedlyd.

Hiwmor
Nid fod y ffilm yn amddifad o hiwmor.
Er enghraifft:
Mae Leigh-Anne, sydd ran fwyaf o'r amser heb arian trydan, yn cael "anrheg" o oergell gan un o'i ffrindiau. Wedi ei hagor gwelir ei bod yn llawn bwyd - y cyfan yn amlwg wedi ei ddwyn.

A phan fo'r dyn sy'n cael ei ladd yn y stori, ac wedi cael ei alw'n "Paki" drwy'r ffilm, yn troi ar Leigh-Anne ac yn dweud wrth y ddynes dwp - neu eiriau i'r perwyl- nad "Paki" yw e ond Twrc.
Un o eiliadau cofiadwy'r ffilm.
Ac ôl castio cyfrwys.

Digwyddiad o bwys
Tybed a fuasai'r ffilm mor dderbyniol pe byddai wedi ei wneud gan berson gwyn? Rwy'n amau. Rwy'n amau'n fawr a fuasai fy ymateb innau wedi bod yr un fath. Efallai mai ond dyn neu ddynes ddu allai lwyddo i gynhyrchu ffilm mor heriol a chignoeth.

Yn sicr, mae ffilm gan ddynes ddu yn bennaf am bobl wyn yn ddigwyddiad o bwys.

Mae yma berfformiadau ardderchog - Stephanie James, 19 oed o Aberdâr, fel Leigh-Anne, a Brenda Blethyn yn fam i dad plentyn Leigh-Anne. Yr un modd y bechgyn.

Nid yw'n ffilm sy'n ddarlun caredig iawn o Gymry ifanc difreintiedig y de ond fel y gwn o gysylltiad â Chyngor Cydraddoldeb Hiliol y Cymoedd, nid yw'n stori annodweddiadol o ambell gwm.

Pam Cymru?
Er i Amma Asante gael ei holi pam y dewisodd Gymru a hithau'n enedigol o Lundain ni chawson ateb eglur iawn. Yn sicr, doedd ganddi ddim cysylltiad â Chymru cynt ond soniodd ei bod yn chwilio am rywbeth gwahanol.
Pprofiad gwahanol a lle gwahanol.

Er mai dyma ffilm gyntaf Amma Asante, sy'n 35 oed, mae ganddi dipyn o brofiad ym myd teledu.

Hi sgrifennodd a chyfarwyddo'r gyfres Brothers and Sisters ar gyfer BBC2 - y gyfres gyntaf i'w sgriptio a'i chyfarwyddo gan ddynes ddu.

Grange Hill
Yn blentyn bu ganddi ran amlwg yn Grange Hill, yn chwarae rhan disgybl llawn bywyd yng nghanol popeth ac yn gorfod trefnu'r cartref.

"Annhebyg iawn i'r plentyn tawel oeddwn i mewn gwirionedd yn yr ysgol," meddai.
Cadw'i phen i lawr i gadw allan o helynt fel llawer plentyn o dras ethnig.

"Fe wnes A Way of Life am fymryn yn llai na £2 filiwn," meddai wrthyf. "Ac mae gen i beth ffordd i fynd cyn cael fy arian yn ôl."

Rwy'n siŵr y bydd hi'n llwyddo - yn wir, mae'n haeddu llwyddo - a chael pob dimai yn ôl.
Ffion Jonescyfannwch


Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad:

Sylw:Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

Cymraeg
A Way of Life
Big Nothing (2006)
Cannes
Cwcw (2008)
Cymru Ddu - y gyfres deledu
Cymru Fach (2008)
Ffilmiau Cymru ddoe
Ffilmiau Steddfod
Gavin and Stacey
Gwobr i ffilm ganpunt
Gwyl Fflics 2007
Gŵyl Cymru Ddu
Gŵyl Ffilm Caerdydd 2006
Hope Eternal
Martha Jac a Sianco - y ffilm
Mela
Milltir sgwar arwyr ffilm
Oed yr Addewid
Pictiwrs yn y Pyb yn gafael
Pobl ifainc yn mentro
Powerless
Powerless
Shorts in Colour
Siôn a Siân
Sleep Furiously
Snow Cake
Spiderman Cymraeg
The Edge of Love
The Edge of Love
Y Lleill
Yr Ymwelydd
Zan Boko
£500,000 i animeiddio
cyffro
'1408' (2007)
'Rush Hour 3' (2007)
'We Own The Night' (2007)
Die Hard 4.0 (2007)
Déjà Vu (2006)
30 Days of Night (2007)
4: Rise of the Silver Surfer (2007)
Aliens Vs Predator: Requiem (2008)
Around the World in 80 Days
Assault on Precinct 13
Australia
Batman Begins
Beowulf
Blood Diamond
Casino Royale
Casino Royale
Casino Royale (2006)
Casino Royale 2006
Cellular
Changeling (2008)
Children of Men (2006)
Derailed
Eastern Promises
Eastern Promises (2007)
Fantastic Four
Fracture (2007)
Harry Potter and The Order of the Phoenix (2007)
Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
History of Violence
Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Iron Man (2008)
King Arthur
King Kong - 2005
Mission Impossible III (2006)
National Treasure
No Country for Old Men (2008)
No Country for Old Men (2008)
Ocean's 13
Ocean's 13 (2007)
Ocean's Twelve
Pirates of the Caribbean - Dead Man's Chest (2006)
Rambo (2008)
Red Eye
Sahara
Saw II
Serenity
Severance (2006)
Shooter (2007)
Spider-Man 2
Spider-Man 3 (2007)
Star Wars III
Stormbreaker (2006)
Superman Returns (2006)
The Bourne Ultimatum
The Da Vinci Code (2006)
The Dark Knight
The Day After Tomorrow
The Departed (2006)
The Golden Compass (2007)
The Golden Compass (2007)
The Incredible Hulk (2008)
The Incredibles
The Interpreter
The Kingdom (2007)
The Legend of Zorro
The Matador
The Omen 2006
Thunderbirds
Transformers (2007)
Van Helsing
Walking Tall
War (2007)
White Noise
comedi
'Mr Woodcock' (2007)
Fred Claus (2007)
St Trinian's (2008)
A Good Year (2006)
Bee Movie (2007)
Bewitched
Borat:
Bridget Jones - The Edge of Reason
Charlie and the Chocolate Factory
Choke (2008)
Christmas with the Kranks
Evan Almighty (2007)
Evan Almighty(2007)
Forgetting Sarah Marshall (2008)
Four Christmases - 2008
Good Luck Chuck (2007)
Hairspray
Herbie: Fully Loaded
Hitch
Hot Fuzz (2007)
I Now Pronounce You Chuck And Larry (2007)
Just Like Heaven (2005)
Just My Luck (2006)
Knocked Up (2007)
Mean Girls
Meet the Fockers
Miss Congeniality 2 - Armed and fabulous
Monster in Law
Mr & Mrs Smith
Mr Bean 2007
Mr Magnoruim's Wonder Emporuim' (2007)
Nacho Libre (2006)
Night at the Museum (Rhagfyr 2006)
PS I Love You (2008)
Prime (2006)
RV: Runaway Vacation (2006)
Ratatouille
Robots
Run, Fat Boy, Run (2007)
Scooby Doo 2 :
Shark Tale
Shrek 2
Shrek 3
Slither (2006)
St Trinian's
St Trinian's (2008)
Superbad (2007)
Talladego Nights: : The Ballad of Ricky Bobby (2006)
The Devil Wears Prada
The Dukes of Hazzard
The Good Night (2008)
The Hitchhiker's Guide to the Galaxy
The Nanny Diaries (2007)
The Simpsons Movie
The Simpsons Movie
The Simpsons Movie (2007)
The Simpsons Movie (2007)
Wallace and Gromit - The Curse Of The Were-Rabbit
Wedding Crashers
Wedding Crashers
Wedding Date
Wild Hogs (2007)
You, Me and Dupree (2006)
drama
Abraham's Point (2008)
Alexander
Alfie
Alpha Dog (2007)
Amazing Grace (2007)
American Gangster (2007)
Apocalypto (2007)
Atonement (2007)
August Rush
Babel (2007)
Basic Instinct 2 (2006)
Bullet Boy
Burn After Reading
Charlie Wilson's War (2008)
Charlie Wilson's War (2008)
Che: Part One - 2008
Collateral
Crash
Down in the Valley
Dreamgirls (2007)
Elizabeth: The Golden Age (2007)
Fahrenheit 9/11
Finding Neverland
Five Children and It
Gandhi My Father (2007)
Good Bye Lenin (2003)
Harsh Times (2006)
Howl's Moving Castle
Hunger (2008)
I Am Legend (2007)
I am Legend
In Bruges (2008)
In Good Company
In Prison My Whole Life
In the Valley of Elah (2008)
Into the Wild
Jarhead (2006)
Jindabyne (2007)
Kingdom of Heaven
La Vie en Rose
Ladies in Lavender
Lassie (2005)
Layer Cake
Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events
Lions For Lambs (2007)
Lost in Translation
Lust, Caution (2008)
Lust, Caution (2008)
Maria Full of Grace
Million Dollar Baby
Miss Potter (2007)
Munich (2006)
Oliver Twist
Open Water
PS I Love You (2008)
Premonition (2007)
Rendition
Rescue Dawn (2007)
Rocky Balboa (2007)
Snowcake (2006)
Spanglish
Take the Lead (2006)
Taliesin Jones
The Assassination of Jesse James
The Bourne Supremacy
The Boy in the Striped Pyjamas (2008)
The Chronicles Of Narnia (2005)
The Constant Gardener
The Duchess
The Edge of Love (2008)
The Exorcism of Emily Rose
The Illusionist (2007)
The Lake House
The Lake House (2006)
The Last King of Scotland (2007)
The Libertine
The Motorcycle Diaries
The Only Clown in the Village
The Painted Veil
The Phantom of the Opera
The Polar Express
The Terminal
The Village
The Wicker Man (2006)
United 93 (2006)
V for Vendetta
Vera Drake
W (2008)
War of the Worlds
Zodiac
erthyglau
'Tad' y Phantom
Academi Sgrîn Cymru
Alex Rose
Cymru Wyddelig Ford
Der Untergang
Ffilmio da Demi
Gwobr i briodferch
Gŵyl Ffilmiau Ryngwladol Dulyn
Gŵyl ffilmiau myfyrwyr
Harry Potter and the Order of the Phoenix
Holi Matthew Rhys
Hope Eternal (2008)
Ioan Gruffudd
Ioan Gruffudd
John Roberts Williams - y dyn ffilmiau
Miss Potter - y cysylltiad Cymreig
Prinder ffilmiau Cymraeg
Tystysgrifau ffilm
Yn yr Oscars


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy