BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
ffilm

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 


V for Vendetta
V ydw i ydw i ydw i . . .

15

Pedair seren allan o bump

Y sêr
Natalie Portman, Hugo Weaving, Stephen Fry, John Hurt, Stephen Rea

Cyfarwyddo
James McTeigue

Sgrifennu
Y brodyr Andy a Larry Wachowski ar sail comic Alan Moore a David Lloyd.

Hyd
132 munud

Sut ffilm
Batman yn cyfarfod Winston Smith, 1984.

Y cefndir
Yn 1989 cyhoeddodd Alan Moore a David Lloyd nofel ar ffurf stribed comic yn ymateb i Thatcheriaeth.

Yn ei stori, V for Vendetta rhododd Alan Moore hanes brwydr arwr mantellog - mewn het corn hir ac yn gwisgo mwgwd ar ffurf wyneb Guy Fawkes - yn erbyn llywodraeth unbenaethol, ffasgaidd, a ddaeth i rym yn Lloegr.

Ei nod - fel Fawkes o'i flaen - oedd chwythu 'n deilchion y Senedd yn Llundain.

Cafodd y comic dderbyniad cynnes ymhlith gwrthwynebwyr Thatcher a'i dull o lywodraethu.

Y comic alegoriol hwnnw, gyda rhai diweddariadau, sydd yn awr wedi ei droi yn ffilm gan y brodyr Wachowski gwneuthurwyr y Matrix. Cafwyd James McTeigue a oedd yn cynorthwyo ar y Matrix i gyfarwyddo.

Y stori
Mae hi'n 2020 a Lloegr dan ormes teyrn o Ganghellor unbenaethol, Adam Sutlet (John Hurt) - ac nid llithriad Freudaidd fu teipio 'Lloegr' yn y frawddeg hon gan mai at Loegr y cyfeirir dro ar ôl tro yn y ffilm gan beri i rywun feddwl fod llywodraethau addfwynach a thecach ym Mae Caerdydd a Chaeredin.

Ar y llaw arall, efallai mai anallu Hollywood i wahaniaethu rhwng Prydain a Lloegr sydd yma.

Beth bynnag am hynny, mae Lloegr dan ormes Sutler a'i oruchwyliaeth haearnaidd lle mae pobl ddiniwed yn cael eu cymryd i'r ddalfa heb reswm, fyth i'w gweld eto. Lle mae hoywon yn cael eu dienyddio ac y mae'n drosedd bod â'r Koran yn eich meddiant.

Mae yna Ministry of Objectionable Material yn gwahardd gweithiau celf a llyfrau anghymeradwy yng ngolwg y Llywodraeth.

Ond y mae un gŵr dienw sy'n galw ei hun yn 'V' ( am Vendetta) (Hugo Weaving) sy'n ymladd yn erbyn y camwri hwn.

Yn gwisgo mantell ddu, het gorn hir a mwgwd ar ffurf wyneb Guy Fawkes y mae o'n gweithredu i ddymchwel y Llywodraeth a Sutler sy'n amenio pob un o'i ddatganiadau gorffwyll â'r geiriau, "England prevails".

Trowyd V yn ddialydd wedi iddo gael ei losgi y tu draw i adnabyddiaeth wedi bwrw tymor yn wrthrych yn un o sefydliadau arbrofion gwyddonol y Llywodraeth.

Yn ei gynorthwyo ef y mae merch ifanc o'r enw, a dyma ichi gyd-ddigwyddiad, Evey (Natalie Portman) a achubwyd ganddo rhag ei threisio gan blismyn lled-swyddogol y Llywodraeth - y Fingermen dychrynllyd - pan oedd hi allan yn hwyr y nos ar strydoedd Llundain.

Mae V yn cyhoeddi y bydd, ymhen blwyddyn, yn chwythu'r Senedd ar Dachwedd 5 er mwyn rhoi cychwyn ar wrthryfel a fydd yn adfer i'r bobl eu rhyddid.

Y canlyniad
Ffilm gymysglyd ac yn un y penderfynwyd, oherwydd byrdwn ei stori, ohirio ei rhyddhau fis Tachwedd y llynedd yn pan oedd y ffrwydradau terfysgol yn Lludain mor fyw yng nghof pobl.

Mae yma adlais o sawl ffilm yma wrth gwrs. Adlais amlwg o ffilmiau am arwyr mantellog a mygydaidd eraill fel Zorro, Batman a Spider-Man a'u brwydrau dros y diamddiffyn mewn cymdeithas.

Mae adlais, wedyn, o Phantom of the Opera a Beauty and the Beast yn y stori garu rhwng Evey a V.

Ond am 1984 y mae rhywun yn meddwl yn bennaf a go brin mai dim ond cyd-ddigwyddiad yw'r ffaith mai John Hurt - a chwaraeai ran Winston Smith yn y fersiwn ffilm a wnaed yn 1984 o nofel Orwell, 1984- a ddewiswyd i chwarae y teyrn, Sutler.

Y mae llawer yn V i'n hatgoffa o'r nofel honno gan gynnwys Sutler yn cyfathrebu a'i wlad a'i weision trwy gyfrwng sgrîn anferth.

Mae'n ffilm sy'n codi nifer o gwestiynau - nid lleiaf ynglŷn â cphriodoldeb defnyddio terfysgaeth i sicrhau cyfiawnder.

Wedi'r cyfan, er mor gymeradwy yw bwriadau V dialydd yw yn ei hanfod. Dial y mae am yr hyn a wnaeth y Llywodraeth iddo ef yn bersonol.

Ond chwythu adeilad y mae i sicrhau ei ddiben gan ddweud nad adeilad (y senedd yn San Steffan) yw angen y bobl ar hyn o bryd ond gobaith ar gyfer y dyfodol.

Er mor ragorol ei bwriadau mae i V nifer o ddiffygion fel ffilm gan fod yn llawer rhy drwsgl ac anghelfydd.

Ar adegau, mae rhywun yn ansicr hefyd beth yn union mae hi'n ceisio'i ddweud wrthym megis mewn golygfa yn dilyn carcharu Evey.

Mae tuedd i lusgo hefyd, er gwaethaf ymdrechion i ddod ag ambell i dro annisgwyl i'r stori.

Er bod digon yma i sicrhau gwrandawiad mae elfen o siom hefyd

Ambell i farn
Hyd yn hyn ni fu'r adolygwyr yn rhy garedig gyda V - ac, yn wir, fe fydd rhai yn teimlo iddyn nhw fod yn rhy angharedig â hi.

 • Daeth Peter Bradshaw yn y Guardian i'r casgliad fod y ffilm yn "weird, bizzare and baffling" mewn ffordd cwbl syrffedus gan ddweud fod ei gwylio yn cael yr un effaith ag amddifadu eich ymennydd o ocsigen dros gyfnod o ddwy awr.
  Gan gyfeirio at duedd V i ddyfynnu o Shakespeare mae'n ei gyhuddo o fod wedi hepgor yr unig ddyfyniad gwir berthnasol, y geiriau hynny am "a tale told by an idiot".
 • Yn y Spectator mae Olivia Glazebrook yn cyfeirio ati fel ffilm chwerthillyd sy'n troi'n blagus.
 • Er nad yw neb yn uchel iawn ei ganmoliaeth dydi pawb ddim mor llawdrwm. Mae gwefan Saesneg y BBC yn cyfeirio at yr holl syniadau sy'n cael eu gwyntyllu ac at ddau 'ddigwyddiad' trawiadol. Ond tra'n dweud fod y ffilm yn procio mae'n gorfod cydnabod hefyd nad yw'n cyffroi nac yn gafael fel stori.
 • Yn yr Observer dywed Philip French mai'r peth mwyaf clyfar am y ffilm yw ei llwyddiant yn troi dialydd terfysgol yn arwr gan aros yn wleidyddol gywir ar yr un pryd.

  Perfformiadau
 • Anodd gwybod beth i'w wneud o berfformiad actor nad ydym yn gweld ei wyneb gydol y ffilm. Llefaru o'r tu ôl i fwgwd y mae Hugo Weaving gydol yr amser gan roi'r argraff o bwped yn siarad. Mae'r wên barhaol yn gwylltio rhywun erbyn y diwedd.
  Weithiau, pan yw'n dyfynnu o Shakespeare yn fwyaf arbennig, mae geiriau'n cael eu colli.
 • Wnaeth Natalie Portman druan fawr o argraff ffafriol ar neb gyda sawl un yn cael hwyl am ben ei hacen Saesneg Lloegr.
  Yn wir mae'r Guardian yn cyfeirio ati fel actores y gellir dibynnu arni i fod yn ofnadwy -"reliably terrible".
  Er bod "ofnadwy" yn air llawer rhy gryd]f ar sail y perfformiad hwn, dydi hi ddim yn dod a llawer o fywyd i'r rhan.
 • Actor lled ymylol sydd yn gwneud argraff fodd bynnag ydi Stephen Rea fel yr heddwas sydd ar drywydd V.

  Rhai geiriau
 • Ni ddylai pobl fyw mewn ofn o'u Llywodraeth - llywodraethau ddylai fod ofn y bobl.
 • Ein gwaith ni yw adrodd y newyddion nid ei greu - gwaith y Llywodraeth yw hynny.
 • Mae artistiaid yn defnyddio celwyddau i ddweud y gwir.
 • Dydw i ddim eisiau iti farw. - Dyna'r peth hyfrytaf a ddywedwyd wrthyf erioed.

  Gwerth ei gweld Anwybydded y beirniaid - er gwaethaf amryfal ddiffygion mae rhywbeth yma i gnoi cil arno. A pheidiwch a cholli'r olygfa dominos a'r ffrwydrad terfynol.

  Edrych ymlaen
 • Basic Instinct 2 - gyda Sharon Stone unwaith eto.
 • Silent Hill - dychryn a braw.
 • Da Vinci Code - hyd yn oed i'r rhai sydd heb ddarllen y nofel!
 • Three Burials - Ffilm gowboi fodern gyda Tommy Lee Jones.
 • Inside Man - efo Spike Lee, Clive Owen a Denzel Washington
 • Extrano - bywyd unig llawfeddyg o'r Ariannin. • cyfannwch


  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Enw a lleoliad:

  Sylw:  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

  Cymraeg
  A Way of Life
  Big Nothing (2006)
  Cannes
  Cwcw (2008)
  Cymru Ddu - y gyfres deledu
  Cymru Fach (2008)
  Ffilmiau Cymru ddoe
  Ffilmiau Steddfod
  Gavin and Stacey
  Gwobr i ffilm ganpunt
  Gwyl Fflics 2007
  Gŵyl Cymru Ddu
  Gŵyl Ffilm Caerdydd 2006
  Hope Eternal
  Martha Jac a Sianco - y ffilm
  Mela
  Milltir sgwar arwyr ffilm
  Oed yr Addewid
  Pictiwrs yn y Pyb yn gafael
  Pobl ifainc yn mentro
  Powerless
  Powerless
  Shorts in Colour
  Siôn a Siân
  Sleep Furiously
  Snow Cake
  Spiderman Cymraeg
  The Edge of Love
  The Edge of Love
  Y Lleill
  Yr Ymwelydd
  Zan Boko
  £500,000 i animeiddio
  cyffro
  '1408' (2007)
  'Rush Hour 3' (2007)
  'We Own The Night' (2007)
  Die Hard 4.0 (2007)
  Déjà Vu (2006)
  30 Days of Night (2007)
  4: Rise of the Silver Surfer (2007)
  Aliens Vs Predator: Requiem (2008)
  Around the World in 80 Days
  Assault on Precinct 13
  Australia
  Batman Begins
  Beowulf
  Blood Diamond
  Casino Royale
  Casino Royale
  Casino Royale (2006)
  Casino Royale 2006
  Cellular
  Changeling (2008)
  Children of Men (2006)
  Derailed
  Eastern Promises
  Eastern Promises (2007)
  Fantastic Four
  Fracture (2007)
  Harry Potter and The Order of the Phoenix (2007)
  Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
  Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
  History of Violence
  Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
  Iron Man (2008)
  King Arthur
  King Kong - 2005
  Mission Impossible III (2006)
  National Treasure
  No Country for Old Men (2008)
  No Country for Old Men (2008)
  Ocean's 13
  Ocean's 13 (2007)
  Ocean's Twelve
  Pirates of the Caribbean - Dead Man's Chest (2006)
  Rambo (2008)
  Red Eye
  Sahara
  Saw II
  Serenity
  Severance (2006)
  Shooter (2007)
  Spider-Man 2
  Spider-Man 3 (2007)
  Star Wars III
  Stormbreaker (2006)
  Superman Returns (2006)
  The Bourne Ultimatum
  The Da Vinci Code (2006)
  The Dark Knight
  The Day After Tomorrow
  The Departed (2006)
  The Golden Compass (2007)
  The Golden Compass (2007)
  The Incredible Hulk (2008)
  The Incredibles
  The Interpreter
  The Kingdom (2007)
  The Legend of Zorro
  The Matador
  The Omen 2006
  Thunderbirds
  Transformers (2007)
  Van Helsing
  Walking Tall
  War (2007)
  White Noise
  comedi
  'Mr Woodcock' (2007)
  Fred Claus (2007)
  St Trinian's (2008)
  A Good Year (2006)
  Bee Movie (2007)
  Bewitched
  Borat:
  Bridget Jones - The Edge of Reason
  Charlie and the Chocolate Factory
  Choke (2008)
  Christmas with the Kranks
  Evan Almighty (2007)
  Evan Almighty(2007)
  Forgetting Sarah Marshall (2008)
  Four Christmases - 2008
  Good Luck Chuck (2007)
  Hairspray
  Herbie: Fully Loaded
  Hitch
  Hot Fuzz (2007)
  I Now Pronounce You Chuck And Larry (2007)
  Just Like Heaven (2005)
  Just My Luck (2006)
  Knocked Up (2007)
  Mean Girls
  Meet the Fockers
  Miss Congeniality 2 - Armed and fabulous
  Monster in Law
  Mr & Mrs Smith
  Mr Bean 2007
  Mr Magnoruim's Wonder Emporuim' (2007)
  Nacho Libre (2006)
  Night at the Museum (Rhagfyr 2006)
  PS I Love You (2008)
  Prime (2006)
  RV: Runaway Vacation (2006)
  Ratatouille
  Robots
  Run, Fat Boy, Run (2007)
  Scooby Doo 2 :
  Shark Tale
  Shrek 2
  Shrek 3
  Slither (2006)
  St Trinian's
  St Trinian's (2008)
  Superbad (2007)
  Talladego Nights: : The Ballad of Ricky Bobby (2006)
  The Devil Wears Prada
  The Dukes of Hazzard
  The Good Night (2008)
  The Hitchhiker's Guide to the Galaxy
  The Nanny Diaries (2007)
  The Simpsons Movie
  The Simpsons Movie
  The Simpsons Movie (2007)
  The Simpsons Movie (2007)
  Wallace and Gromit - The Curse Of The Were-Rabbit
  Wedding Crashers
  Wedding Crashers
  Wedding Date
  Wild Hogs (2007)
  You, Me and Dupree (2006)
  drama
  Abraham's Point (2008)
  Alexander
  Alfie
  Alpha Dog (2007)
  Amazing Grace (2007)
  American Gangster (2007)
  Apocalypto (2007)
  Atonement (2007)
  August Rush
  Babel (2007)
  Basic Instinct 2 (2006)
  Bullet Boy
  Burn After Reading
  Charlie Wilson's War (2008)
  Charlie Wilson's War (2008)
  Che: Part One - 2008
  Collateral
  Crash
  Down in the Valley
  Dreamgirls (2007)
  Elizabeth: The Golden Age (2007)
  Fahrenheit 9/11
  Finding Neverland
  Five Children and It
  Gandhi My Father (2007)
  Good Bye Lenin (2003)
  Harsh Times (2006)
  Howl's Moving Castle
  Hunger (2008)
  I Am Legend (2007)
  I am Legend
  In Bruges (2008)
  In Good Company
  In Prison My Whole Life
  In the Valley of Elah (2008)
  Into the Wild
  Jarhead (2006)
  Jindabyne (2007)
  Kingdom of Heaven
  La Vie en Rose
  Ladies in Lavender
  Lassie (2005)
  Layer Cake
  Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events
  Lions For Lambs (2007)
  Lost in Translation
  Lust, Caution (2008)
  Lust, Caution (2008)
  Maria Full of Grace
  Million Dollar Baby
  Miss Potter (2007)
  Munich (2006)
  Oliver Twist
  Open Water
  PS I Love You (2008)
  Premonition (2007)
  Rendition
  Rescue Dawn (2007)
  Rocky Balboa (2007)
  Snowcake (2006)
  Spanglish
  Take the Lead (2006)
  Taliesin Jones
  The Assassination of Jesse James
  The Bourne Supremacy
  The Boy in the Striped Pyjamas (2008)
  The Chronicles Of Narnia (2005)
  The Constant Gardener
  The Duchess
  The Edge of Love (2008)
  The Exorcism of Emily Rose
  The Illusionist (2007)
  The Lake House
  The Lake House (2006)
  The Last King of Scotland (2007)
  The Libertine
  The Motorcycle Diaries
  The Only Clown in the Village
  The Painted Veil
  The Phantom of the Opera
  The Polar Express
  The Terminal
  The Village
  The Wicker Man (2006)
  United 93 (2006)
  V for Vendetta
  Vera Drake
  W (2008)
  War of the Worlds
  Zodiac
  erthyglau
  'Tad' y Phantom
  Academi Sgrîn Cymru
  Alex Rose
  Cymru Wyddelig Ford
  Der Untergang
  Ffilmio da Demi
  Gwobr i briodferch
  Gŵyl Ffilmiau Ryngwladol Dulyn
  Gŵyl ffilmiau myfyrwyr
  Harry Potter and the Order of the Phoenix
  Holi Matthew Rhys
  Hope Eternal (2008)
  Ioan Gruffudd
  Ioan Gruffudd
  John Roberts Williams - y dyn ffilmiau
  Miss Potter - y cysylltiad Cymreig
  Prinder ffilmiau Cymraeg
  Tystysgrifau ffilm
  Yn yr Oscars


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy