BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
ffilm

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 


Der Untergang
Dyddiau olaf Hitler

 • Adolygiad gan Martin Williams


 • Nid oes prinder ffilmiau du a gwyn Saesneg - a hynny mewn mwy nag un ffordd - parthed Yr Ail Ryfel Byd ac os oedd hygrededd a dilysrwydd yn un o brif amcanion ffilmiau gan Brydain Fawr (ac mae arna i ofn bod hi'n hen bryd dileu'r mawr trahaus a dyddiedig) yn ystod 50au a 60au'r ganrif ddiwethaf, yna mae sawl un, hefo 'Almaenwyr' yn siarad Saesneg mewn acen ryfedd, wedi methu.

  Dichon yn wir mai dilysrwydd yw prif gryfder Der Untergang - ffilm Almaeneg sy'n adrodd hanes dyddiau olaf Hitler ac, o bosib, bennod olaf stori dywyllaf dynolryw.

  Perfformiad Ganz
  Bruno Ganz is superb yw barn The Times ar gefn y bocs DVD.

  Efallai nad yw'n Doppelgänger perffaith ond clod dyledus, dyma'r unig wendid y gallwn ddod o hyd iddo.

  Uchelbwyntiau (os dyna'r gair priodol o gofio'r Verbrecher erchyll yma) yw perfformiad Ganz: Arthio o thantro'r rhyfelgi yn wyneb yr ildiad anosgoadwy.

  Ia, wel - trueni na fyddai pob academi filwrol yn, ac wedi, dysgu pob milwr sut i ddefnyddio cyllell a fforc - a dim byd arall!

  Ni fyddai actor salach na Ganz wedi llwyddo i draddodi / actio'r frawddeg syfrdanol dan sylw (yr un fwyaf eironig yn y ffilm?) mewn ffordd gredadwy.

  Do, fe grychais fy nhalcen ar ôl gwylio'r olygfa am y tro cyntaf, ond nid oherwydd unrhyw actio gwael!

  'Rwyf eisioes wedi crybwyll y gair 'rhyfelgi'.
  Sylwer fel na all Hitler edrych ar ei ast ffyddlon, Blondi, wrth iddi gael ei lladd. Iaith gorfforol effeithiol a chyfarwyddo da gan Oliver Hirschbiegel.
  Llun agos o wyneb Hitler er mwyn creu golygfa hynod o ddramatig a dros ben llestri? Dim diolch. Cynildeb. Less is more. Ia, rhyfelgi dan deimlad pan laddwyd ei gi. Ond beth am y miliynau o bobl a laddwyd yn ystod y rhyfel?!

  Bwystfil, clown, gwalgofddyn a dyn cwrtais
  Diau y byddai rhai'n ddigon gwirion i feirniadu'r ochr digon dynol ac agos atoch hon i Hitler yn y ffilm e.e. y ffordd mae'n trin ei ysgrifenyddes breifat, Traudl Junge.

  Mae'n amlwg bod Bruno Ganz (wrth gloriannu ei berfformiad a'r cyfweliad sy'n rhan o'r Special Features ar Ddisg 2) yn deall mai person, er gwaethaf ei droseddau anfaddeuol yn erbyn dynoliaeth, oedd Hitler.

  Bwystfil, clown a gwallgofddyn yn lythrennol o uffern ynteu Nazi brwnt tri dimensiwn a oedd yn gallu bod yn ddigon dymunol a chwrtais pan fo angen?

  Darlun cytbwys ac aeddfed o hierarchaeth y Natsïaid yn ystod y dyddiau olaf heb eu mawrygu. Yndi, mae'r sgript a'r actorion (perfformiadau gwych gan Ulrich Matthes fel Joseph Goebbels a Corinna Harfouch fel Magda Goebbels - dynes ryfedd a dweud y lleiaf - penodau 26, 29 a 31) yn llwyddo.

  Parti Eva Braun. Dwn i ddim be i'w ddweud am y bennod yma. Rhyfedd o fyd!

  Cerddoriaeth When I Am Laid In Earth allan o Dido & Aeneas gan Henry Purcell - pennod 13. Dyfnder a dwyster.
  Dewis perffaith.

  Faint sydd wedi gwylio?
  Os oes ffilm well na hon o ran pwysleisio mewn ffordd gymharol gynnil (Cert. 15 yw hi wedi'r cyfan!) pa mor beryglus y gall unbeniaid gwledydd pwerus sydd gant y cant yn sicr o gyfiawnder eu daliadau fod yna nid wyf wedi ei gwylio.

  Tybed faint o wleidyddion Ewropeaidd Brwsel ac arweinyddion gwael y byd sydd wedi ei gwylio? Afraid dweud na all un ffilm newid y byd. Ond mae hi wedi gwneud llawer iawn mwy o les nag o ddrwg yn Yr Almaen (cam ymlaen i'r Bundesrepublik) a thu hwnt.

  Yn rhyfedd ddigon, ac er cystal y ffilm, cefais fymryn mwy o fwynhad wrth wylio Disg 2 - Special Features. Deutsches Grϋndlichkeit.
  Cyfoeth o wybodaeth a sylwadau difyr.
  Addysgiadol iawn.

  Y Byncer- diddorol iawn. Ymchwil gan Dietmar Arnold ( www.berliner-unterwelten.de ). Gwrandewch yn astud am y sŵn gwynt iasol ac annaearol.
  Bygythiol iawn.

  Y cyfweliadau - Alexandra Maria Lara (Traudl Junge).
  Defnyddia'r term 'seren bop' wrth sôn am Hitler. Codais fy aeliau.
  Hefyd yn ystod pennod 2 o'r ffilm (hefo'r merched/ysgrifenyddesau wedi cynhyrfu wrth gyfarfod Hitler am y tro cyntaf).
  Propaganda. Gleichschaltung.

  Ac efallai y bydd rhai yn teimlo fod ambell i gyfweliad hefo'r actorion yn eu lifrai milwrol yn syniad od (iwnifform drygioni - dyma yw'r ddelwedd) ond mae pob un yn llwyddo i ddweud rhywbeth difyr.

  Ffilmio yn St Petersburg
  Ffilmiwyd nifer o olygfeydd nid ym Merlin ond yn St. Petersburg lle y defnyddiwyd nifer o ecstras Rwsiaidd.
  Cofier hanes trychinebus y ddinas hon yn ystod y rhyfel. Faint o ddicter a drwgdeimlad a ddatgelwyd h.y. gan bobl leol oedrannus neu Rwsiaid gwlatgar gwrth-Almaenaidd?

  Cywir - ni all un ffilm newid y byd ond cam positif iawn i berthynas Yr Almaen a Rwsia ddywedwn i.

  A thybed a yw Vladimir Putin (sy'n medru Almaeneg - o ganlyniad i'w gyfnod â'r KGB. yn Nwyrain Yr Almaen) wedi ei gwylio?

  Nid dyma unig lwyddiant Oliver Hirschbiegel fel cyfarwyddwr e.e. Das Experiment.
  Wyth allan o 10 i Der Untergang.

  Felly, y tro nesa y byddwch yn mynd i siop fideos, chwiliwch am y DVD yma yn yr adran World Cinema.
  Agoriad llygad.
  Ffilm onest, ddewr.
  Tybed beth yw barn y rhai hynny sy'n ddigon hen i gofio'r rhyfel?

 • Cyhoeddir yr adolygiad hwn yn rhan o gynllun cyfrannu ar y cyd rhwng BBC Cymru'r Byd ac Antur Teifi. Am fwy o fanylion ac i wybod sut y gallwch ennill £30 am ysgrifennu - Cliciwch


 • Cymraeg
  A Way of Life
  Big Nothing (2006)
  Cannes
  Cwcw (2008)
  Cymru Ddu - y gyfres deledu
  Cymru Fach (2008)
  Ffilmiau Cymru ddoe
  Ffilmiau Steddfod
  Gavin and Stacey
  Gwobr i ffilm ganpunt
  Gwyl Fflics 2007
  Gŵyl Cymru Ddu
  Gŵyl Ffilm Caerdydd 2006
  Hope Eternal
  Martha Jac a Sianco - y ffilm
  Mela
  Milltir sgwar arwyr ffilm
  Oed yr Addewid
  Pictiwrs yn y Pyb yn gafael
  Pobl ifainc yn mentro
  Powerless
  Powerless
  Shorts in Colour
  Siôn a Siân
  Sleep Furiously
  Snow Cake
  Spiderman Cymraeg
  The Edge of Love
  The Edge of Love
  Y Lleill
  Yr Ymwelydd
  Zan Boko
  £500,000 i animeiddio
  cyffro
  '1408' (2007)
  'Rush Hour 3' (2007)
  'We Own The Night' (2007)
  Die Hard 4.0 (2007)
  Déjà Vu (2006)
  30 Days of Night (2007)
  4: Rise of the Silver Surfer (2007)
  Aliens Vs Predator: Requiem (2008)
  Around the World in 80 Days
  Assault on Precinct 13
  Australia
  Batman Begins
  Beowulf
  Blood Diamond
  Casino Royale
  Casino Royale
  Casino Royale (2006)
  Casino Royale 2006
  Cellular
  Changeling (2008)
  Children of Men (2006)
  Derailed
  Eastern Promises
  Eastern Promises (2007)
  Fantastic Four
  Fracture (2007)
  Harry Potter and The Order of the Phoenix (2007)
  Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
  Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
  History of Violence
  Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
  Iron Man (2008)
  King Arthur
  King Kong - 2005
  Mission Impossible III (2006)
  National Treasure
  No Country for Old Men (2008)
  No Country for Old Men (2008)
  Ocean's 13
  Ocean's 13 (2007)
  Ocean's Twelve
  Pirates of the Caribbean - Dead Man's Chest (2006)
  Rambo (2008)
  Red Eye
  Sahara
  Saw II
  Serenity
  Severance (2006)
  Shooter (2007)
  Spider-Man 2
  Spider-Man 3 (2007)
  Star Wars III
  Stormbreaker (2006)
  Superman Returns (2006)
  The Bourne Ultimatum
  The Da Vinci Code (2006)
  The Dark Knight
  The Day After Tomorrow
  The Departed (2006)
  The Golden Compass (2007)
  The Golden Compass (2007)
  The Incredible Hulk (2008)
  The Incredibles
  The Interpreter
  The Kingdom (2007)
  The Legend of Zorro
  The Matador
  The Omen 2006
  Thunderbirds
  Transformers (2007)
  Van Helsing
  Walking Tall
  War (2007)
  White Noise
  comedi
  'Mr Woodcock' (2007)
  Fred Claus (2007)
  St Trinian's (2008)
  A Good Year (2006)
  Bee Movie (2007)
  Bewitched
  Borat:
  Bridget Jones - The Edge of Reason
  Charlie and the Chocolate Factory
  Choke (2008)
  Christmas with the Kranks
  Evan Almighty (2007)
  Evan Almighty(2007)
  Forgetting Sarah Marshall (2008)
  Four Christmases - 2008
  Good Luck Chuck (2007)
  Hairspray
  Herbie: Fully Loaded
  Hitch
  Hot Fuzz (2007)
  I Now Pronounce You Chuck And Larry (2007)
  Just Like Heaven (2005)
  Just My Luck (2006)
  Knocked Up (2007)
  Mean Girls
  Meet the Fockers
  Miss Congeniality 2 - Armed and fabulous
  Monster in Law
  Mr & Mrs Smith
  Mr Bean 2007
  Mr Magnoruim's Wonder Emporuim' (2007)
  Nacho Libre (2006)
  Night at the Museum (Rhagfyr 2006)
  PS I Love You (2008)
  Prime (2006)
  RV: Runaway Vacation (2006)
  Ratatouille
  Robots
  Run, Fat Boy, Run (2007)
  Scooby Doo 2 :
  Shark Tale
  Shrek 2
  Shrek 3
  Slither (2006)
  St Trinian's
  St Trinian's (2008)
  Superbad (2007)
  Talladego Nights: : The Ballad of Ricky Bobby (2006)
  The Devil Wears Prada
  The Dukes of Hazzard
  The Good Night (2008)
  The Hitchhiker's Guide to the Galaxy
  The Nanny Diaries (2007)
  The Simpsons Movie
  The Simpsons Movie
  The Simpsons Movie (2007)
  The Simpsons Movie (2007)
  Wallace and Gromit - The Curse Of The Were-Rabbit
  Wedding Crashers
  Wedding Crashers
  Wedding Date
  Wild Hogs (2007)
  You, Me and Dupree (2006)
  drama
  Abraham's Point (2008)
  Alexander
  Alfie
  Alpha Dog (2007)
  Amazing Grace (2007)
  American Gangster (2007)
  Apocalypto (2007)
  Atonement (2007)
  August Rush
  Babel (2007)
  Basic Instinct 2 (2006)
  Bullet Boy
  Burn After Reading
  Charlie Wilson's War (2008)
  Charlie Wilson's War (2008)
  Che: Part One - 2008
  Collateral
  Crash
  Down in the Valley
  Dreamgirls (2007)
  Elizabeth: The Golden Age (2007)
  Fahrenheit 9/11
  Finding Neverland
  Five Children and It
  Gandhi My Father (2007)
  Good Bye Lenin (2003)
  Harsh Times (2006)
  Howl's Moving Castle
  Hunger (2008)
  I Am Legend (2007)
  I am Legend
  In Bruges (2008)
  In Good Company
  In Prison My Whole Life
  In the Valley of Elah (2008)
  Into the Wild
  Jarhead (2006)
  Jindabyne (2007)
  Kingdom of Heaven
  La Vie en Rose
  Ladies in Lavender
  Lassie (2005)
  Layer Cake
  Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events
  Lions For Lambs (2007)
  Lost in Translation
  Lust, Caution (2008)
  Lust, Caution (2008)
  Maria Full of Grace
  Million Dollar Baby
  Miss Potter (2007)
  Munich (2006)
  Oliver Twist
  Open Water
  PS I Love You (2008)
  Premonition (2007)
  Rendition
  Rescue Dawn (2007)
  Rocky Balboa (2007)
  Snowcake (2006)
  Spanglish
  Take the Lead (2006)
  Taliesin Jones
  The Assassination of Jesse James
  The Bourne Supremacy
  The Boy in the Striped Pyjamas (2008)
  The Chronicles Of Narnia (2005)
  The Constant Gardener
  The Duchess
  The Edge of Love (2008)
  The Exorcism of Emily Rose
  The Illusionist (2007)
  The Lake House
  The Lake House (2006)
  The Last King of Scotland (2007)
  The Libertine
  The Motorcycle Diaries
  The Only Clown in the Village
  The Painted Veil
  The Phantom of the Opera
  The Polar Express
  The Terminal
  The Village
  The Wicker Man (2006)
  United 93 (2006)
  V for Vendetta
  Vera Drake
  W (2008)
  War of the Worlds
  Zodiac
  erthyglau
  'Tad' y Phantom
  Academi Sgrîn Cymru
  Alex Rose
  Cymru Wyddelig Ford
  Der Untergang
  Ffilmio da Demi
  Gwobr i briodferch
  Gŵyl Ffilmiau Ryngwladol Dulyn
  Gŵyl ffilmiau myfyrwyr
  Harry Potter and the Order of the Phoenix
  Holi Matthew Rhys
  Hope Eternal (2008)
  Ioan Gruffudd
  Ioan Gruffudd
  John Roberts Williams - y dyn ffilmiau
  Miss Potter - y cysylltiad Cymreig
  Prinder ffilmiau Cymraeg
  Tystysgrifau ffilm
  Yn yr Oscars


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy