BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
ffilm

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 


St Trinian's (2008)
Fel yr oedd nid yw eto

12A

Pedair seren allan o bump

Y sêr
Rupert Everett, Colin Firth, Russell Brand, Gemma Arterton, Talulah Riley

Cyfarwyddo
Oliver Parker, Barnaby Thompson

Sgrifennu
Piers Ashworth, Nick Moorcroft ar sail lluniau a llyfrau Ronald Searle.

Hyd
101 munud

Sut ffilm
Ymgais i ddod a stori ysgol ferched fwyaf gwallgof ac anhydrin Lloegr i sylw cenhedlaeth newydd o fynychwyr sinema.

Y cefndir
Mae i gartwnau, straeon a ffilmiau St Trinian's ddalen go helaeth yn llyfr hanes hiwmor Saesneg.

Yr athrylith y tu ôl i'r diafoliaid mewn jimslips ydi Ronald Searle ac ymddangosodd y cartŵn cyntaf yng nghylchgrawnLilliput fis Gorffennaf 1941.

Darluniai ddwy ferch ysgol mewn jimslips rhy gwta yn darllen arwydd a ddywedai: "Owing to the international situation, the match with St Trinian's has been postponed."

Ac yntau'n aelod o'r lluoedd arfog ar y pryd ac yn aros yn Kirkcudbright, Yr Alban; gwnaeth Searle y llun er difyrrwch ffrindiau yr oedd dwy o'u merched yn mynychu Academy for Young Ladies yng Nghaeredin o'r enw St Trinnean's.

Aeth y llun i lawr mor dda fe'i hanfonodd yn syth at Lilliput ond yr oedd Searle mâs yn y Dwyrain Pell pan welodd y defnydd o'i lun gyntaf pan ddaeth o hyd i gopi o'r cylchgrawn ymhlith sbwriel y stryd yn Singapore!

Chlywodd neb ddim oddi wrtho am ddwy flynedd wedyn; tan fis Rhagfyr 1943 ac yntau wedi bod yn garcharor rhyfel.

Ac yn ystod y cyfnod hwn bu'n darlunio'n gyfrinachol gyflwr ef a'i gyd garcharorion gan guddio'r lluniau rhag y Siapaneaid dan fatresi cleifion yn dioddef o'r Clefyd Melyn.

Wedi'r rhyfel cyhoeddwyd y lluniau hyn mewn llyfr a sgrifennwyd gan garcharor arall, Russell Brandon.

Pan ddaeth heddwch ail afaelodd Searle yn y lluniau o ferched anystywallt ysgol breifat - y cyntaf yn darlunio prifathrawes yn holi'r ysgol; "Hand up the girl who burnt down the West wing last night"

A dyna gychwyn pennod ryfeddol o luniau am ferched gwyllt yn llowcio Gin, smocio a bygwth a dychryn pawb o fewn cyrraedd iddyn nhw.

Bu'r cyfan yn llwyddiant ysgubol gan sbarduno Frank Launder i wneud ffilm amdanynt, The Belles of St Trinian's yn 1954.

Fe'i dilynwyd gan Blue Murder at St Trinian's ('57), The Pure Hell of St Trinian's ('60) a The Great St Trinian's Train Robbery ('66)

Un o nodweddion y ffilmiau hyn oedd mai dyn, yn nhraddodiad y pantomeim, chwaraeai ran y brifathrawes, Millicent Fritton, sef yr anhygoel Alastair Sim a oedd yn chwarae hefyd ei brawd o fwci, Clarence, yn y stori hefyd.

Yn y gyfres hon y daeth actor ifanc o'r enw George Cole i amlygrwydd - yn chwarae rhan Flash Harry flynyddoedd cyn bo sôn o gwbl am Arthur Daley a ddaeth a Cole i gymaint o boblogrwydd ar y teledu yn yr Wythdegau.

Un peth a wnâi'r ffilmiau yn wahanol i gartwnau gwreiddiol Searle oedd i'r ffilmiau ychwanegu at ferched gwyllt Dosbarth Pedwar Searle ferched aeddfetach y Chweched yn ymffrostio'n bowld ac yn dalog yn eu rhywioldeb.

Yng ngwaith gwreiddiol Searle doedd dim rhyw o gwbl ond yn amlwg y teimlad oedd fod ei angen ar gyfer y sinema ac fe weithiodd i'r dim os yw poblogrwydd y ffilmiau yn ffon fesur.

Cadwyd at nifer o'r elfennau hyn yn ffilm 2007 gan gynnwys Mrs Fritton yn cael ei hactio gan ddyn sydd hefyd a rhan wrywaidd arall yn y ffilm.

Russell Brand ydi Flash Harry erbyn ond rhyw gysgod digon egwan yw e o George Cole.

Y stori
Fel y bu erioedy mae'n parhau; mae St Trinian's mewn trafferthion. Mrs Fritton (Rupert Everett) heb arian i dalu ei dyledion a'r Gweinidog Addysg yn y Llywodraeth, Geoffrey Thwaites (Colin Firth) yn benderfynol ar gau'r sefydliad.

Er mwyn ennill arian i adfer y lle rhoddir cynllun ar waith i ddwyn llun gwerthfawr o'r Amgueddfa Genedlaethol gyda chymorth Flash Harry (Russell Brand).

Wrth gwrs, rhaid wrth ferch newydd i ymuno â'r ysgol i'w chamdrin (Talulah Riley) nes ei bod yn ennill ei phlwyf a gwneud argraff ar y Brif Eneth, Kelly (Gemma Arterton).

Y canlyniad
Er gwaethaf ambell i ymdrech i ddiweddaru'r stori gyda chyfeiriadau at smocio baco gwirion yn hytrach na baco mwg ac at gyffuriau dydi'r pethau oedd yn gwneud St Trinian's yn feiddgar ddyddiau ei ieuenctid ddim yn mynd i gyffroi neb erbyn heddiw.

A chyda stori wan a chymeriadau sy'n creu fawr ddim argraff ffilm yw hon sydd ond o ddiddordeb i'r genhedlaeth honno sydd am ei chymharu a'r aflendid godidog a fu yr holl flynyddoedd yna yn ôl pan oedd cynulleidfaoedd yn ddiniweitiach a'r gwylliaid ar y sgrin o'r herwydd yn fwy beiddgar..

Ac mae'n od gorfod dweud fod ffilmiau du a gwyn y Pumdegau yn llawer mwy lliwgar na hon.

Perfformiadau

 • Er mawr syndod, ac yn groes i'r disgwyl, Colin Firth sy'n rhagori fan hyn fel y gwleidydd o Lundain sy'n teithio i'r wlad i roi caead ar biser yr ysgol drafferthus a chwbl afreolus hon sy'n gymaint staen ar gyfundrefn addysg y wlad..
 • Siomedig ydi Rupert Everett fel y brifathrawes ond yn well fel ei brawd seimllyd. Ond go brin bod digon yma i warantu ail ffilm gydag ef.

  Rhai golygfeydd
 • Colin Firth a'r morgrug..

  Gwerth ei gweld Er mwyn cymharu â'r gorffennol ac ymdrybaeddu ym moethusrwydd gwybod fod pethau gymaint gwell ers talwm.

 • Cysylltiadau Perthnasol
 • Adolygiad arall

 • Cymraeg
  A Way of Life
  Big Nothing (2006)
  Cannes
  Cwcw (2008)
  Cymru Ddu - y gyfres deledu
  Cymru Fach (2008)
  Ffilmiau Cymru ddoe
  Ffilmiau Steddfod
  Gavin and Stacey
  Gwobr i ffilm ganpunt
  Gwyl Fflics 2007
  Gŵyl Cymru Ddu
  Gŵyl Ffilm Caerdydd 2006
  Hope Eternal
  Martha Jac a Sianco - y ffilm
  Mela
  Milltir sgwar arwyr ffilm
  Oed yr Addewid
  Pictiwrs yn y Pyb yn gafael
  Pobl ifainc yn mentro
  Powerless
  Powerless
  Shorts in Colour
  Siôn a Siân
  Sleep Furiously
  Snow Cake
  Spiderman Cymraeg
  The Edge of Love
  The Edge of Love
  Y Lleill
  Yr Ymwelydd
  Zan Boko
  £500,000 i animeiddio
  cyffro
  '1408' (2007)
  'Rush Hour 3' (2007)
  'We Own The Night' (2007)
  Die Hard 4.0 (2007)
  Déjà Vu (2006)
  30 Days of Night (2007)
  4: Rise of the Silver Surfer (2007)
  Aliens Vs Predator: Requiem (2008)
  Around the World in 80 Days
  Assault on Precinct 13
  Australia
  Batman Begins
  Beowulf
  Blood Diamond
  Casino Royale
  Casino Royale
  Casino Royale (2006)
  Casino Royale 2006
  Cellular
  Changeling (2008)
  Children of Men (2006)
  Derailed
  Eastern Promises
  Eastern Promises (2007)
  Fantastic Four
  Fracture (2007)
  Harry Potter and The Order of the Phoenix (2007)
  Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
  Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
  History of Violence
  Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
  Iron Man (2008)
  King Arthur
  King Kong - 2005
  Mission Impossible III (2006)
  National Treasure
  No Country for Old Men (2008)
  No Country for Old Men (2008)
  Ocean's 13
  Ocean's 13 (2007)
  Ocean's Twelve
  Pirates of the Caribbean - Dead Man's Chest (2006)
  Rambo (2008)
  Red Eye
  Sahara
  Saw II
  Serenity
  Severance (2006)
  Shooter (2007)
  Spider-Man 2
  Spider-Man 3 (2007)
  Star Wars III
  Stormbreaker (2006)
  Superman Returns (2006)
  The Bourne Ultimatum
  The Da Vinci Code (2006)
  The Dark Knight
  The Day After Tomorrow
  The Departed (2006)
  The Golden Compass (2007)
  The Golden Compass (2007)
  The Incredible Hulk (2008)
  The Incredibles
  The Interpreter
  The Kingdom (2007)
  The Legend of Zorro
  The Matador
  The Omen 2006
  Thunderbirds
  Transformers (2007)
  Van Helsing
  Walking Tall
  War (2007)
  White Noise
  comedi
  'Mr Woodcock' (2007)
  Fred Claus (2007)
  St Trinian's (2008)
  A Good Year (2006)
  Bee Movie (2007)
  Bewitched
  Borat:
  Bridget Jones - The Edge of Reason
  Charlie and the Chocolate Factory
  Choke (2008)
  Christmas with the Kranks
  Evan Almighty (2007)
  Evan Almighty(2007)
  Forgetting Sarah Marshall (2008)
  Four Christmases - 2008
  Good Luck Chuck (2007)
  Hairspray
  Herbie: Fully Loaded
  Hitch
  Hot Fuzz (2007)
  I Now Pronounce You Chuck And Larry (2007)
  Just Like Heaven (2005)
  Just My Luck (2006)
  Knocked Up (2007)
  Mean Girls
  Meet the Fockers
  Miss Congeniality 2 - Armed and fabulous
  Monster in Law
  Mr & Mrs Smith
  Mr Bean 2007
  Mr Magnoruim's Wonder Emporuim' (2007)
  Nacho Libre (2006)
  Night at the Museum (Rhagfyr 2006)
  PS I Love You (2008)
  Prime (2006)
  RV: Runaway Vacation (2006)
  Ratatouille
  Robots
  Run, Fat Boy, Run (2007)
  Scooby Doo 2 :
  Shark Tale
  Shrek 2
  Shrek 3
  Slither (2006)
  St Trinian's
  St Trinian's (2008)
  Superbad (2007)
  Talladego Nights: : The Ballad of Ricky Bobby (2006)
  The Devil Wears Prada
  The Dukes of Hazzard
  The Good Night (2008)
  The Hitchhiker's Guide to the Galaxy
  The Nanny Diaries (2007)
  The Simpsons Movie
  The Simpsons Movie
  The Simpsons Movie (2007)
  The Simpsons Movie (2007)
  Wallace and Gromit - The Curse Of The Were-Rabbit
  Wedding Crashers
  Wedding Crashers
  Wedding Date
  Wild Hogs (2007)
  You, Me and Dupree (2006)
  drama
  Abraham's Point (2008)
  Alexander
  Alfie
  Alpha Dog (2007)
  Amazing Grace (2007)
  American Gangster (2007)
  Apocalypto (2007)
  Atonement (2007)
  August Rush
  Babel (2007)
  Basic Instinct 2 (2006)
  Bullet Boy
  Burn After Reading
  Charlie Wilson's War (2008)
  Charlie Wilson's War (2008)
  Che: Part One - 2008
  Collateral
  Crash
  Down in the Valley
  Dreamgirls (2007)
  Elizabeth: The Golden Age (2007)
  Fahrenheit 9/11
  Finding Neverland
  Five Children and It
  Gandhi My Father (2007)
  Good Bye Lenin (2003)
  Harsh Times (2006)
  Howl's Moving Castle
  Hunger (2008)
  I Am Legend (2007)
  I am Legend
  In Bruges (2008)
  In Good Company
  In Prison My Whole Life
  In the Valley of Elah (2008)
  Into the Wild
  Jarhead (2006)
  Jindabyne (2007)
  Kingdom of Heaven
  La Vie en Rose
  Ladies in Lavender
  Lassie (2005)
  Layer Cake
  Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events
  Lions For Lambs (2007)
  Lost in Translation
  Lust, Caution (2008)
  Lust, Caution (2008)
  Maria Full of Grace
  Million Dollar Baby
  Miss Potter (2007)
  Munich (2006)
  Oliver Twist
  Open Water
  PS I Love You (2008)
  Premonition (2007)
  Rendition
  Rescue Dawn (2007)
  Rocky Balboa (2007)
  Snowcake (2006)
  Spanglish
  Take the Lead (2006)
  Taliesin Jones
  The Assassination of Jesse James
  The Bourne Supremacy
  The Boy in the Striped Pyjamas (2008)
  The Chronicles Of Narnia (2005)
  The Constant Gardener
  The Duchess
  The Edge of Love (2008)
  The Exorcism of Emily Rose
  The Illusionist (2007)
  The Lake House
  The Lake House (2006)
  The Last King of Scotland (2007)
  The Libertine
  The Motorcycle Diaries
  The Only Clown in the Village
  The Painted Veil
  The Phantom of the Opera
  The Polar Express
  The Terminal
  The Village
  The Wicker Man (2006)
  United 93 (2006)
  V for Vendetta
  Vera Drake
  W (2008)
  War of the Worlds
  Zodiac
  erthyglau
  'Tad' y Phantom
  Academi Sgrîn Cymru
  Alex Rose
  Cymru Wyddelig Ford
  Der Untergang
  Ffilmio da Demi
  Gwobr i briodferch
  Gŵyl Ffilmiau Ryngwladol Dulyn
  Gŵyl ffilmiau myfyrwyr
  Harry Potter and the Order of the Phoenix
  Holi Matthew Rhys
  Hope Eternal (2008)
  Ioan Gruffudd
  Ioan Gruffudd
  John Roberts Williams - y dyn ffilmiau
  Miss Potter - y cysylltiad Cymreig
  Prinder ffilmiau Cymraeg
  Tystysgrifau ffilm
  Yn yr Oscars


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy