BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
ffilm

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 


Superman Returns (2006)
Unig fab yn waredwr y byd

12A

Pedair seren allan o bump

Y sêr
Brandon Routh, Kate Bosworth, Kevin Spacey

Cyfarwyddo
Bryan Singer

Sgrifennu
Michael Dougherty, Dan Harris

Hyd
157 munud

Sut ffilm
Superman ydi Superman ydi Superman - ond mae gwedd dywyllach fwy myfiol nag arfer i'r ffilm hon.

Mwy o ddifrifoldeb, llai o hwyl.
Mwy o ddwys fyfyrio a llai o chwerthin rhwng yr effeithiau trawiadol wrth i'r Dyn o Ddur gydio mewn awyren sydd ar dân yn yr entrychion a'i gosod yn daclus mewn stadiwm pêl fâs neu godi darn o gyfandir uwch ei ben a'i hyrddio i bellafoedd y gofod.

Ond er gwaethaf pob gwrhydri cafodd un adolygydd ffilmiau ei berswadio i fedyddio'r Superman diweddaraf fel, Sufficientman.

Ac, yn wir, fe wnaiff o a'r ffilm yn iawn am y tro.

Mae hwn hefyd yn Superman gydag islais crefyddol iawn gyda phlethiad o gerddoriaeth nefolaidd a bostfawr bob yn ail!

Y stori
Wedi pum mlynedd yn chwilio'r gofod am weddillion ei hen blaned, Krypton, dychwel Superman (Brandon Routh) i Metropolis i ganfod fod sawl peth wedi newid.

Mae Lois Lane (Kate Bosworth), y newyddiadurwraig y mae persona dynol Superman, Clark Kent, yn gweithio â hi, nid yn unig yn byw â Richard white (James Marsden) nai golygydd y Daily Planet, Oerry White (Frank Langella) ond hefyd yn fam i fachgen pedair oed.

Ond erys rhai pethau yr un fath byth ac yn dragywydd - fel ei hen elyn Lex Luthor (Kevin Spacey) sy'n parhau yn ddrwg yng nghaws Metropolis.

Ei gynllun dieflig y tro hwn yw creu cyfandir newydd ar arfordir yr Unol Daleithiau o ble bydd ef yn rheoli'r byd ac gwneud ei ffortiwn wedi i'r America y gwyddom ni amdani ddiflannu dan y dyfroedd a achosir gan y diriogaeth newydd.

A chyda gwythiennau o Kryptonite yn rhedeg drwy ddaeareg y cyfandir newydd caiff wared â'i hen elyn y dyn anorchfygol mewn dillad glas a mantell goch hefyd - wel mantell fymryn yn llai coch nag yn y gorffennol erbyn hyn.

Ond mae ei drons yn dal dros ei drowsus.

Yr her i Superman yw adfer ei berthynas â Lois, achub Metropolis ac America rhag Lex Luthor a gwneud y byd yn lle diogelach i fyw ynddo

Na dydi pethau ddim yn newid mewn gwirionedd. .

Yr unig ddrwg yw, fod gan Luthor y Kryptonite difaol yn ei feddiant - yr unig wendid yn arfogaeth y Dyn o Ddur.

Yn hynny o beth, hefyd, dydi rhai pethau ddim yn newid!

Y canlyniad
Cadwyn o olygfeydd cyffrous lle mae'r gwaredwr anorchfygol yn gwneud Metropolis a'r byd yn lleoedd saffach i fyw ynddynt.

Mae diddordeb hefyd yn y stori garu rhwng Lois a Superman ac yn nheimladau Clark Kent tuag at Lois.
A beth am blentyn Lois a Richard?
Yr epil salw sy'n dioddef o asthma ac fel pe byddai ofn ei gysgod.
Ai Richard yw ei dad?
Be? 'Da chi rioed wedi gweld ffilm o'r blaen? Acwedi anghofio y am noson a dreuliodd Lois ym mreichiau'r Dyn o Ddur dim ond i'r cyfan wedyn gael ei olchi o'i meddwl gan fab enwocaf Krypton.
Y dêt rêp eithaf fel petai!

Rhwng hyn a'r alegorïau Cristnogol mae digon i fynd a meddwl rhywun yn Superman Returns.

Ond a ydym angen dwyawr a hanner i'w treulio sy'n gwestiwn arall.
Go brin.

Ambell i farn
Mae cryn amrywiaeth barn - o 'super stupid' i gwych.

 • Cyfeirwyd yn barod at adolygydd y New Staesman yn disgrifio'r Superman newydd fel Sufficientman ond dydi honno ddim yn farn sy'n gyffredin i bawb.
 • Yn ôl gwefan saesneg y BBC mae Superman Returns yn well nag oedd neb wedi meiddio gobeithio gyda'r cyfarwyddwr, Bryan Singer (X-Men) , yn cael ei ganmol am drin yr arwr gyda pharch a hynny'n ei alluogi i atgyfodi'r hanes "gyda steil, didwylledd a hiwmor".
 • Ffilm Gristnogol yn ei hanfod meddai'r Observer ac alegori o fywyd Crist ond mae'r adolygydd, Philip French, yn gweld eisiau y ffraethineb a'r gyriant storïol a roddodd Christopher Nolan i Batman Begins yn ddiweddar.
 • "Epig. Epig iawn, iawn," meddai'r Telegraph
 • Ond tra dywed yr Independent on Sunday ei fod "yn un o'r ffilmiau arch-arwr mwyaf boddhaol a wnaed erioed" cwyna'r Independent dyddiol nad yw'n peri unrhyw ryfeddod ('wonder') - "hyd yn oed yn yr oes anarwrol hon".
 • Disgrifia adolygydd y Spectator ei hun yn gwylio'n geg agored gydag edmygedd o'r golygfeydd cyffrous - "open-mouthed, slack-jawed andotherwise agape" gan ychanegu na fu amser gwell i wneud y math yma o ffilm oherwydd yr holl dechnoleg ffilm sydd ar gael ac na fu neb gwell na Bryan singer i gyfarwyddo.
 • Tybed nad y Guardian sy'n taro decaf yr hoelan ar ei phen trwy ddweud i'r ffilm ennill y frwydr - ond dim ond o drwch blewyn. "The battle is won: but only just."

  Perfformiadau
 • Disgwylir dau beth gan y sawl sy'n chwarae Superman.
  Yr arwriaeth Roegaidd honno sy'n gwneud ichi gredu y gall achub bydoedd rhag dinistr ar ôl dinistr bydded y rheini yn rhai naturiol neu o law dyn.
  A phob yn ail a hynny rhaid wrth ddiniweidrwydd ymddangosiadol loiaidd Clark Kent, gohebydd trwsgwl y Daily Planet sy'n cuddio'r gyfrinach fawr rhag Lois a'r byd y tu ôl i sbectol.

  Ac yn hynny o beth mae Brandon Routh yn llwyddo'n rhyfeddol.

  Yr un mor rhyfeddol yw ei debygrwydd i'r diweddar Christopher Reeve y mae'n ei olynu yn y rhan ac fel Reeve, pan welwyd yntau gyntaf yn y rhan, mae Routh hefyd yn anadnabyddus i'r rhan fwyaf ohonom. Ond os bydd dilyniant i'r ffilm hon does dim rheswm o gwbl dros beidio â'i alw yn ôl.

  Yn wir, mae Routh yn llawer iawn gwell Superman/Kent nag yw Kate Bosworth o Lois Lane ac mae rhywbeth mawr yn eisiau yn y berthynas actio rhwng y ddau.

 • Yr oedd yr her a wynebai Kevion Spacey cyn gymaint bob tamaid â'r un a wynebai Routh. Nid ar chwarae bach y dilynid Gene Hackman fel Lex Luthor ac oherwydd diffygion yn y sgrifennu dim ond yn rhannol y llwydda Spacey er cystled actor yw e.

  Dim ond mewn rhai golygfeydd y mae'n rhagori - fel yr un a ddefnyddir yn y trelar sy'n hyrwyddo'r ffilm.

  Dywedodd ef mai ei fwriad oedd chwarae ei Luthor ei hun yn hytrach nag efelychu Hackman ond mae cysgod hwnnw mor drwm dros y cymeriad pwy all ei anghofio?

 • Heb os yr hoff 'ran fach' ym mhob un o'r ddilmiau Superman yw un cwbl ystrydebol Perry White, golygydd y Daily Planet ac mae Frank Langella yn fendigedig.
  vTri pheth, meddai, sy'n gwerthu papurau newydd; "Trychineb, Rhyw a Superman" a'r mwyaf o'r rhai hyn i Perry ar y funud ydi . . .

  Darnau gorau
 • Y dychweliad i'r ddaear trwy lygaid Superman o bellafoedd eithaf y gofod yn yr olygfa agoriadol. Mae'n wych - trueni am yr enwau sy'n tarfu ar y golygfeydd!
 • Cerddoriaeth Lex Luthor a Lex ar y piano.
 • Y graig yn codi drwy'r llong wrth i'r cyfandir newydd gael ei greu.
 • Y colofnau tân..

  Rhai geiriau
 • "Mae'r mab yn dod yn dada'r tad yn dod yn fab. . ." Y?
 • "Gobeithio nad yw hyn wedi eich troi yn erbyn hedfan. Mae'n parhau y ffordd ddiogelaf o deithio."
 • "Tri pheth sy'n gwerthu papurau newydd - trychinebau, rhyw a Superman."
 • "Anfonais ti atyn nhw, fy unig anedig fab."
 • "Fe ddywedais ti nadyw'r byd angen gwaredwr ond bob dydd yr wyf yn clywed pobl yn erfyn am un."
 • "Mae Superman yn farw - mae Superman yn fyw" - dau bennawd 'rhag ofn' Perry White ar gyfer dalen flaen y Daily Planet.

  Gwerth ei gweld?Er yn hir, mae'n haws i'w gwylio na sawl blocbystar diweddar.
  Ac mae digon i'w drafod; o gymharu actorion newydd mewn hen rannau i'r thema grefyddol gref.

  Ond peidiwch a disgwyl cystal datblygiad ac a gafwyd yn Batman Begins nac yn yr ail SpiderMan na'r un faint o hiwmor ac a gafwyd yn y tri Superman blaenorol.

 • Cysylltiadau Perthnasol
 • Y Superman crefyddol - gweler ein gwefan crefydd


 • cyfannwch


  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Enw a lleoliad:

  Sylw:  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

  Cymraeg
  A Way of Life
  Big Nothing (2006)
  Cannes
  Cwcw (2008)
  Cymru Ddu - y gyfres deledu
  Cymru Fach (2008)
  Ffilmiau Cymru ddoe
  Ffilmiau Steddfod
  Gavin and Stacey
  Gwobr i ffilm ganpunt
  Gwyl Fflics 2007
  Gŵyl Cymru Ddu
  Gŵyl Ffilm Caerdydd 2006
  Hope Eternal
  Martha Jac a Sianco - y ffilm
  Mela
  Milltir sgwar arwyr ffilm
  Oed yr Addewid
  Pictiwrs yn y Pyb yn gafael
  Pobl ifainc yn mentro
  Powerless
  Powerless
  Shorts in Colour
  Siôn a Siân
  Sleep Furiously
  Snow Cake
  Spiderman Cymraeg
  The Edge of Love
  The Edge of Love
  Y Lleill
  Yr Ymwelydd
  Zan Boko
  £500,000 i animeiddio
  cyffro
  '1408' (2007)
  'Rush Hour 3' (2007)
  'We Own The Night' (2007)
  Die Hard 4.0 (2007)
  Déjà Vu (2006)
  30 Days of Night (2007)
  4: Rise of the Silver Surfer (2007)
  Aliens Vs Predator: Requiem (2008)
  Around the World in 80 Days
  Assault on Precinct 13
  Australia
  Batman Begins
  Beowulf
  Blood Diamond
  Casino Royale
  Casino Royale
  Casino Royale (2006)
  Casino Royale 2006
  Cellular
  Changeling (2008)
  Children of Men (2006)
  Derailed
  Eastern Promises
  Eastern Promises (2007)
  Fantastic Four
  Fracture (2007)
  Harry Potter and The Order of the Phoenix (2007)
  Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
  Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
  History of Violence
  Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
  Iron Man (2008)
  King Arthur
  King Kong - 2005
  Mission Impossible III (2006)
  National Treasure
  No Country for Old Men (2008)
  No Country for Old Men (2008)
  Ocean's 13
  Ocean's 13 (2007)
  Ocean's Twelve
  Pirates of the Caribbean - Dead Man's Chest (2006)
  Rambo (2008)
  Red Eye
  Sahara
  Saw II
  Serenity
  Severance (2006)
  Shooter (2007)
  Spider-Man 2
  Spider-Man 3 (2007)
  Star Wars III
  Stormbreaker (2006)
  Superman Returns (2006)
  The Bourne Ultimatum
  The Da Vinci Code (2006)
  The Dark Knight
  The Day After Tomorrow
  The Departed (2006)
  The Golden Compass (2007)
  The Golden Compass (2007)
  The Incredible Hulk (2008)
  The Incredibles
  The Interpreter
  The Kingdom (2007)
  The Legend of Zorro
  The Matador
  The Omen 2006
  Thunderbirds
  Transformers (2007)
  Van Helsing
  Walking Tall
  War (2007)
  White Noise
  comedi
  'Mr Woodcock' (2007)
  Fred Claus (2007)
  St Trinian's (2008)
  A Good Year (2006)
  Bee Movie (2007)
  Bewitched
  Borat:
  Bridget Jones - The Edge of Reason
  Charlie and the Chocolate Factory
  Choke (2008)
  Christmas with the Kranks
  Evan Almighty (2007)
  Evan Almighty(2007)
  Forgetting Sarah Marshall (2008)
  Four Christmases - 2008
  Good Luck Chuck (2007)
  Hairspray
  Herbie: Fully Loaded
  Hitch
  Hot Fuzz (2007)
  I Now Pronounce You Chuck And Larry (2007)
  Just Like Heaven (2005)
  Just My Luck (2006)
  Knocked Up (2007)
  Mean Girls
  Meet the Fockers
  Miss Congeniality 2 - Armed and fabulous
  Monster in Law
  Mr & Mrs Smith
  Mr Bean 2007
  Mr Magnoruim's Wonder Emporuim' (2007)
  Nacho Libre (2006)
  Night at the Museum (Rhagfyr 2006)
  PS I Love You (2008)
  Prime (2006)
  RV: Runaway Vacation (2006)
  Ratatouille
  Robots
  Run, Fat Boy, Run (2007)
  Scooby Doo 2 :
  Shark Tale
  Shrek 2
  Shrek 3
  Slither (2006)
  St Trinian's
  St Trinian's (2008)
  Superbad (2007)
  Talladego Nights: : The Ballad of Ricky Bobby (2006)
  The Devil Wears Prada
  The Dukes of Hazzard
  The Good Night (2008)
  The Hitchhiker's Guide to the Galaxy
  The Nanny Diaries (2007)
  The Simpsons Movie
  The Simpsons Movie
  The Simpsons Movie (2007)
  The Simpsons Movie (2007)
  Wallace and Gromit - The Curse Of The Were-Rabbit
  Wedding Crashers
  Wedding Crashers
  Wedding Date
  Wild Hogs (2007)
  You, Me and Dupree (2006)
  drama
  Abraham's Point (2008)
  Alexander
  Alfie
  Alpha Dog (2007)
  Amazing Grace (2007)
  American Gangster (2007)
  Apocalypto (2007)
  Atonement (2007)
  August Rush
  Babel (2007)
  Basic Instinct 2 (2006)
  Bullet Boy
  Burn After Reading
  Charlie Wilson's War (2008)
  Charlie Wilson's War (2008)
  Che: Part One - 2008
  Collateral
  Crash
  Down in the Valley
  Dreamgirls (2007)
  Elizabeth: The Golden Age (2007)
  Fahrenheit 9/11
  Finding Neverland
  Five Children and It
  Gandhi My Father (2007)
  Good Bye Lenin (2003)
  Harsh Times (2006)
  Howl's Moving Castle
  Hunger (2008)
  I Am Legend (2007)
  I am Legend
  In Bruges (2008)
  In Good Company
  In Prison My Whole Life
  In the Valley of Elah (2008)
  Into the Wild
  Jarhead (2006)
  Jindabyne (2007)
  Kingdom of Heaven
  La Vie en Rose
  Ladies in Lavender
  Lassie (2005)
  Layer Cake
  Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events
  Lions For Lambs (2007)
  Lost in Translation
  Lust, Caution (2008)
  Lust, Caution (2008)
  Maria Full of Grace
  Million Dollar Baby
  Miss Potter (2007)
  Munich (2006)
  Oliver Twist
  Open Water
  PS I Love You (2008)
  Premonition (2007)
  Rendition
  Rescue Dawn (2007)
  Rocky Balboa (2007)
  Snowcake (2006)
  Spanglish
  Take the Lead (2006)
  Taliesin Jones
  The Assassination of Jesse James
  The Bourne Supremacy
  The Boy in the Striped Pyjamas (2008)
  The Chronicles Of Narnia (2005)
  The Constant Gardener
  The Duchess
  The Edge of Love (2008)
  The Exorcism of Emily Rose
  The Illusionist (2007)
  The Lake House
  The Lake House (2006)
  The Last King of Scotland (2007)
  The Libertine
  The Motorcycle Diaries
  The Only Clown in the Village
  The Painted Veil
  The Phantom of the Opera
  The Polar Express
  The Terminal
  The Village
  The Wicker Man (2006)
  United 93 (2006)
  V for Vendetta
  Vera Drake
  W (2008)
  War of the Worlds
  Zodiac
  erthyglau
  'Tad' y Phantom
  Academi Sgrîn Cymru
  Alex Rose
  Cymru Wyddelig Ford
  Der Untergang
  Ffilmio da Demi
  Gwobr i briodferch
  Gŵyl Ffilmiau Ryngwladol Dulyn
  Gŵyl ffilmiau myfyrwyr
  Harry Potter and the Order of the Phoenix
  Holi Matthew Rhys
  Hope Eternal (2008)
  Ioan Gruffudd
  Ioan Gruffudd
  John Roberts Williams - y dyn ffilmiau
  Miss Potter - y cysylltiad Cymreig
  Prinder ffilmiau Cymraeg
  Tystysgrifau ffilm
  Yn yr Oscars


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy