BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
ffilm

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 


Stormbreaker (2006)
'William a Harry' fel un yn achub y byd

PG

Dwy seren allan o bump

Y sêr
Alex Pettyfer, Mickey Rourke, Bill Nighy, Sophie Okonedo, Ewan McGregor, Alicia Silverstone

Cyfarwyddo
Geoffrey Sax

Sgrifennu
Anthony Horowitz

Hyd
93 munud

Sut ffilm
Mae perygl cael eich hun mewn pob math o helyntion 'PC' o ddweud, "Iawn i blant," am y ffilm hon, mae'n debyg.
Ond dyna'r gwir am rywbeth sy'n dynnu coes a pharodïo anghynnil iawn ar gyfer yr ifanc o ffilmiau James Bond gyda rhyw thoffar pedair ar ddeg oed sy'n groesiad o'r tywysogion William a Harry o ran pryd a gwedd yn rhuthro o gwmpas yn achub y byd.

Y stori
Wedi i'w ewythr (Ewan McGregor) gael ei ladd gan Yassen Gregorovich (Damien Lewis) - un o weision y biliwnydd drwg, Darrius Sayle (Mickey Rourke), sydd â'i fryd ar reoli'r byd - mae Alex Rider (Alex Pettyfer) yn canfod mai swyddog cudd gyda'r Llywodraeth oedd yr ewythr hwnnw ac nid gweithiwr banc parchus fel y tybiai ef.

Cyn pen dim mae Alex yntau yn cael ei arwyddo'n ysbïwr gydag MI6 i gymryd lle ei ewythr gan Alan Blunt (Bill Nighy) a'i gydweithwraig, Mrs Jones (Sophie Okenedo).

Cyn ichi fedru gweiddi "Cer", mae Alex yn sgrialu o un pen i Lundain i'r llall ar ei feic neu'n dianc ar quadbike fel rhan o'i ymgais i ddial ar Darrius a Gregorovich am farwolaeth ei ewythr hoff.

Wrth benelin Alex mae ei ofalwraig Americanaidd fenywaidd gyda'r enw gwrywaidd Jack Starbright (Alicia Silverstone) - y ddau wedi eu dewis i chwalu cynllwyn Darrius i amharu ar yr ifanc trwy roi cyfrifiaduron i holl ysgolion y wlad neu rywbeth.

Y canlyniad
Parodi anaeddfed digon hawdd i'w gwylio ond un nad yw'n bodloni yn y pen draw - er efallai y bydd plant 14 oed ac iau yn cael rhywfaint mwy o fwynhad wrth uniaethu ag un o'u hil yn cyflawni nifer o gampau lled arwrol ar gefn beic ac ati.

Yn anffodus, does yma mo'r un graen na slicrwydd â ffilmiau Spy Kids. Er mwyn i ffilm fel hon lwyddo rhaid i'r arwr apelio atoch - ond mae bron bopeth ynglŷn â chymeriad Alex Rider fel mae'n cael ei chwarae gan Alex Pettyfer yn ei wneud yn berson bron a bod yn amhosibl cymryd ato.

Bu llyfrau Anthony Horwowitz mor boblogaidd ymhlith darllenwyr Saesneg - gyda phob un wedi gwerthu mwy na'r un o'i flaen - y penderfynwyd eu trosi i'r Gymraeg ac yr oedd mynd mawr ar Tarandon gan Grey Evans yn ystod Eisteddfod yr Urdd.

Tra bo darllenwyr yn gallu creu eu Alex eu hunain yn y meddwl - rhaid i fynychwyr sinema dderbyn yr Alex sydd o'u blaenau. Go brin fod llawer yn meddwl amdanynt eu hunain fel rhywun fel hwn.

Ambell i farn
I feddwl fod hon i fod yn un o flocbystars mawr yr haf claear fu'r ymateb - caredig ar y gorau fu adolygwyr gydag un yr Observer yn holi tybed na fyddai yna fwy o groeso ymhlith y 'kids' i James Bond go iawn y Chwedegau yn hytrach nag i'r barodi hon.

 • Johnny English wedi'i groesi ag Agent Cody Banks 2 meddai gwefan ffilmiau'r BBC gan ychwanegu fod y ffilm yn syrthio'n fyr iawn o Spy Kids a'r ffilmiau James Bond go iawn.
  Dyma'r beirniad sydd hefyd fwyaf llawdrwm ei feirniadaeth o'r arwr ei hun gan ddweud y dylid ystyried cael gwared â Pettyfer ar gyfer y ffilmiau sydd i ddilyn.
  "Posh blond pretty-boy" yw'r Alex hwn meddir, gyda wyneb na fyddai rhywun byth yn blino ei ddyrnu!
  Oni fyddai hi'n braf, d'wedwch, gweld y beirniaid yma'n mentro dweud beth maen nhw'n i feddwl gyda llai o amwysedd?!
 • Ond yn wir, does gan hyd yn oed y Wales on Sunday ddim gair da iawn am y ffilm hon gyda'r pennawd Bland Storm. Rhoddir y bai am fethiant y ffilm ar y ffaith nad oes unrhyw amheuaeth ar unrhyw adeg fod yr arwr mewn unrhyw wir beryg ac yn sicr o ddianc o bob cornel yn ddianaf.
 • Ar dystiolaeth y ffilm hon dywed adolygydd y Mirror nad yw ef yn edrych ymlaen o gwbl at eistedd drwy'r ffilmiau sydd i ddod yn y gyfres. "Less than breathless with excitement," meddai gan ofidio nad yw Alex ei hun y math o gymeriad y bydd yr ifanc yn uniaethu ag ef.

  Perfformiadau
 • Stephen Fry fel Smithers - y cymeriad Q sy'n arfogi'r asiaint gyda phob math o ddyfeisiadau anhygoel ym myd Bond - fyddai rhywun wedi hoffi gweld mwy ohono.
  Mae'n tra rhagori ar John Cleese a etifeddodd ran y Cymro Desmond Llewellyn yn y ffilmiau Bond.
 • Anodd gwybod beth i'w wneud o berfformiad Bill Nighy - un o hoff actorion y wefan hon - fel Alan Blunt, cyfarwyddwr gweithrediadau MI6.
  Does yna mo'r min arferol i'w berfformiad sy'n tueddu i fod yn bantomeimaidd.

 • Mae'r Americanes Missi Pyle yn dda fel Nadia Vole - rhyw fath o Rosa Klebb gyda joch o fenyweidd-dra .  Darnau gorau
 • Y râs feics trwy draffig Llundain.
 • Gwasgu'r car.

  Rhai geiriau
 • Nid yn y ffilm y dywedwyd hyn ond gan Alex Pettyfer mewn cyfweliad:
  "Pan ydych chi'n dychwelyd i'r ysgol ar ôl cael y profiad o fynd allan a gweithio yn y byd go iawn yr ydych yn ei weld fel lle i chwarae yn unig - a dydych chi ddim eisiau bod yno mwyach."
  Ydi, mae'r byd go iawn yn gwneud ichi ddweud pethau fel'na.

  Gwerth ei gweld?Siomedig yw'r hyn oedd i fod yn un o flocbystars mawr yr haf - ond mae Stormbreaker yn fyr ac ymhell o fod yn llusgo.

  Mae'n syml - arwynebol yn wir - a hawdd ei deall o ran stori ac yn gyfle iawn i ddianc rhag y gwres neu i 'mochel rhag y glaw pan ddaw hwnnw wythnos y Steddfod!

  Ac os gwelwch chi Grey Evans yn y gynulleidfa gallwch ei holi am yr actio yn ogystal â'r addasu - a phrynu hufen iâ iddo fo am droi Alex yn Gymro ar bapur.

 • Cysylltiadau Perthnasol
  Tarandon - holi Horowitz


  cyfannwch


  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Enw a lleoliad:

  Sylw:  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

  Cymraeg
  A Way of Life
  Big Nothing (2006)
  Cannes
  Cwcw (2008)
  Cymru Ddu - y gyfres deledu
  Cymru Fach (2008)
  Ffilmiau Cymru ddoe
  Ffilmiau Steddfod
  Gavin and Stacey
  Gwobr i ffilm ganpunt
  Gwyl Fflics 2007
  Gŵyl Cymru Ddu
  Gŵyl Ffilm Caerdydd 2006
  Hope Eternal
  Martha Jac a Sianco - y ffilm
  Mela
  Milltir sgwar arwyr ffilm
  Oed yr Addewid
  Pictiwrs yn y Pyb yn gafael
  Pobl ifainc yn mentro
  Powerless
  Powerless
  Shorts in Colour
  Siôn a Siân
  Sleep Furiously
  Snow Cake
  Spiderman Cymraeg
  The Edge of Love
  The Edge of Love
  Y Lleill
  Yr Ymwelydd
  Zan Boko
  £500,000 i animeiddio
  cyffro
  '1408' (2007)
  'Rush Hour 3' (2007)
  'We Own The Night' (2007)
  Die Hard 4.0 (2007)
  Déjà Vu (2006)
  30 Days of Night (2007)
  4: Rise of the Silver Surfer (2007)
  Aliens Vs Predator: Requiem (2008)
  Around the World in 80 Days
  Assault on Precinct 13
  Australia
  Batman Begins
  Beowulf
  Blood Diamond
  Casino Royale
  Casino Royale
  Casino Royale (2006)
  Casino Royale 2006
  Cellular
  Changeling (2008)
  Children of Men (2006)
  Derailed
  Eastern Promises
  Eastern Promises (2007)
  Fantastic Four
  Fracture (2007)
  Harry Potter and The Order of the Phoenix (2007)
  Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
  Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
  History of Violence
  Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
  Iron Man (2008)
  King Arthur
  King Kong - 2005
  Mission Impossible III (2006)
  National Treasure
  No Country for Old Men (2008)
  No Country for Old Men (2008)
  Ocean's 13
  Ocean's 13 (2007)
  Ocean's Twelve
  Pirates of the Caribbean - Dead Man's Chest (2006)
  Rambo (2008)
  Red Eye
  Sahara
  Saw II
  Serenity
  Severance (2006)
  Shooter (2007)
  Spider-Man 2
  Spider-Man 3 (2007)
  Star Wars III
  Stormbreaker (2006)
  Superman Returns (2006)
  The Bourne Ultimatum
  The Da Vinci Code (2006)
  The Dark Knight
  The Day After Tomorrow
  The Departed (2006)
  The Golden Compass (2007)
  The Golden Compass (2007)
  The Incredible Hulk (2008)
  The Incredibles
  The Interpreter
  The Kingdom (2007)
  The Legend of Zorro
  The Matador
  The Omen 2006
  Thunderbirds
  Transformers (2007)
  Van Helsing
  Walking Tall
  War (2007)
  White Noise
  comedi
  'Mr Woodcock' (2007)
  Fred Claus (2007)
  St Trinian's (2008)
  A Good Year (2006)
  Bee Movie (2007)
  Bewitched
  Borat:
  Bridget Jones - The Edge of Reason
  Charlie and the Chocolate Factory
  Choke (2008)
  Christmas with the Kranks
  Evan Almighty (2007)
  Evan Almighty(2007)
  Forgetting Sarah Marshall (2008)
  Four Christmases - 2008
  Good Luck Chuck (2007)
  Hairspray
  Herbie: Fully Loaded
  Hitch
  Hot Fuzz (2007)
  I Now Pronounce You Chuck And Larry (2007)
  Just Like Heaven (2005)
  Just My Luck (2006)
  Knocked Up (2007)
  Mean Girls
  Meet the Fockers
  Miss Congeniality 2 - Armed and fabulous
  Monster in Law
  Mr & Mrs Smith
  Mr Bean 2007
  Mr Magnoruim's Wonder Emporuim' (2007)
  Nacho Libre (2006)
  Night at the Museum (Rhagfyr 2006)
  PS I Love You (2008)
  Prime (2006)
  RV: Runaway Vacation (2006)
  Ratatouille
  Robots
  Run, Fat Boy, Run (2007)
  Scooby Doo 2 :
  Shark Tale
  Shrek 2
  Shrek 3
  Slither (2006)
  St Trinian's
  St Trinian's (2008)
  Superbad (2007)
  Talladego Nights: : The Ballad of Ricky Bobby (2006)
  The Devil Wears Prada
  The Dukes of Hazzard
  The Good Night (2008)
  The Hitchhiker's Guide to the Galaxy
  The Nanny Diaries (2007)
  The Simpsons Movie
  The Simpsons Movie
  The Simpsons Movie (2007)
  The Simpsons Movie (2007)
  Wallace and Gromit - The Curse Of The Were-Rabbit
  Wedding Crashers
  Wedding Crashers
  Wedding Date
  Wild Hogs (2007)
  You, Me and Dupree (2006)
  drama
  Abraham's Point (2008)
  Alexander
  Alfie
  Alpha Dog (2007)
  Amazing Grace (2007)
  American Gangster (2007)
  Apocalypto (2007)
  Atonement (2007)
  August Rush
  Babel (2007)
  Basic Instinct 2 (2006)
  Bullet Boy
  Burn After Reading
  Charlie Wilson's War (2008)
  Charlie Wilson's War (2008)
  Che: Part One - 2008
  Collateral
  Crash
  Down in the Valley
  Dreamgirls (2007)
  Elizabeth: The Golden Age (2007)
  Fahrenheit 9/11
  Finding Neverland
  Five Children and It
  Gandhi My Father (2007)
  Good Bye Lenin (2003)
  Harsh Times (2006)
  Howl's Moving Castle
  Hunger (2008)
  I Am Legend (2007)
  I am Legend
  In Bruges (2008)
  In Good Company
  In Prison My Whole Life
  In the Valley of Elah (2008)
  Into the Wild
  Jarhead (2006)
  Jindabyne (2007)
  Kingdom of Heaven
  La Vie en Rose
  Ladies in Lavender
  Lassie (2005)
  Layer Cake
  Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events
  Lions For Lambs (2007)
  Lost in Translation
  Lust, Caution (2008)
  Lust, Caution (2008)
  Maria Full of Grace
  Million Dollar Baby
  Miss Potter (2007)
  Munich (2006)
  Oliver Twist
  Open Water
  PS I Love You (2008)
  Premonition (2007)
  Rendition
  Rescue Dawn (2007)
  Rocky Balboa (2007)
  Snowcake (2006)
  Spanglish
  Take the Lead (2006)
  Taliesin Jones
  The Assassination of Jesse James
  The Bourne Supremacy
  The Boy in the Striped Pyjamas (2008)
  The Chronicles Of Narnia (2005)
  The Constant Gardener
  The Duchess
  The Edge of Love (2008)
  The Exorcism of Emily Rose
  The Illusionist (2007)
  The Lake House
  The Lake House (2006)
  The Last King of Scotland (2007)
  The Libertine
  The Motorcycle Diaries
  The Only Clown in the Village
  The Painted Veil
  The Phantom of the Opera
  The Polar Express
  The Terminal
  The Village
  The Wicker Man (2006)
  United 93 (2006)
  V for Vendetta
  Vera Drake
  W (2008)
  War of the Worlds
  Zodiac
  erthyglau
  'Tad' y Phantom
  Academi Sgrîn Cymru
  Alex Rose
  Cymru Wyddelig Ford
  Der Untergang
  Ffilmio da Demi
  Gwobr i briodferch
  Gŵyl Ffilmiau Ryngwladol Dulyn
  Gŵyl ffilmiau myfyrwyr
  Harry Potter and the Order of the Phoenix
  Holi Matthew Rhys
  Hope Eternal (2008)
  Ioan Gruffudd
  Ioan Gruffudd
  John Roberts Williams - y dyn ffilmiau
  Miss Potter - y cysylltiad Cymreig
  Prinder ffilmiau Cymraeg
  Tystysgrifau ffilm
  Yn yr Oscars


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy