BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
ffilm

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 


Rocky Balboa (2007)
Dychweliad y dyrnwr

12A

Tairseren allan o bump

Y sêr
Sylvester Stallone, Burt Young, Milo Ventimiglia

Cyfarwyddo
Sylvester Stallone

Hyd
102 munud

 • Adolygiad Gwion ap Rhisiart
  Sut ffilm?
  Mae deng mlynedd ar hugain ers i'r gyfres o ffilmiau am y paffiwr Rocky Balboa ymddangos gyntaf ar y sgrîn fawr.

  Dyfarnwyd y ffilm Rocky gwreiddiol fel yr un orau noson Oscars 1978.

  Fe'i dilynwyd gan ffilmiau eraill yn yr Wythdegau a'r Nawdegau cynnar a dyma gyrraedd yn y chweched a'r olaf yn y gyfres lwyddiannus.

  Y stori
  Er bod Rocky (Stallone) yn parhau'n arwr yn ei dref ei hun, Philadelphia, mae wedi hen adael y byd paffio ac yn rhedeg bwyty Eidalaidd.

  Bob nos mae'n diddanu'i gwsmeriaid gyda'i straeon am y bywyd a fu ac yntau'n bencampwr paffio'r byd.

  Gwelwn ei fod yn ddyn unig iawn a'i wraig, Adrian, wedi marw o gancr a'i fab sydd wedi cael llond bol ar fywyd yng nghysgod Rocky yn ymbellhau oddi wrtho.

  Er mwyn creu rywfaint o ddiddordeb mewn chwaraeon oedd yn dioddef o ddifaterwch mae'r byd paffio a'r cyfryngau yn defnyddio technoleg i greu sefyllfa dychmygol lle mae cyfrifiadur yn gosod pencampwr pwysau trwm y byd yn erbyn un o bencampwyr mwyaf llwyddiannus y gorffennol, Rocky.

  Yn yn yr ornest ddychmygol hon, mae'r arbenigwyr yn dyfarnu mai Rocky fyddai'n fuddugol.

  Gyda diddordeb enfawr yn yr arbrawf mae'r trefnwyr yn llwyddo i ddwyn perswâd ar Rocky i gamu'n ôl i'r cylch unwaith yn rhagor ar gyfer bowt arddangos gyda'r pencampwr presennol.

  Y canlyniad
  Wrth edrych ar y gyfres o ffilmiau yn ei chyfanrwydd hon, yn sicr, yw'r un fwyaf aeddfed a'r stori yn amlwg yn fywgraffiad rhyfeddol o onest am fywyd Stallone yn actor.

  Rhaid ei ganmol am fod mor agored.

  Mae hefyd yn ddrama wedi ei hysgrifennu yn ofalus iawn gydag ambell i linell ddoniol iawn.

  Trueni felly am y gwendid mwyaf yn y paffio a'r methiant i greu golygfeydd credadwy a realistig yn y cylch.

  Mae'n rhyfeddol nad yw Rocky wedi dysgu codi ei arddyrnau i amddiffyn ei wyneb rhag ergydion ac yntau wedi cael cymaint o brofiad dros y blynyddoedd!

  Byddai wedi arbed cryn dipyn ar ei wyneb!

  Yn wir, pe byddai Stallone wedi hepgor yr ymladd i gyd, byddai hon yn ffilm wych - ond wedyn fyddai Rocky ddim yn Rocky ychwaith heb y gwaed a'r chwys!

  Rhai geiriau
 • "Tydi bwyd Eidalaidd wedi ei goginio gan Fecsicaniaid ddim yn arbennig" meddai Paulie wedi i Rocky ddweud,
  "Tyrd, Paulie, 'da ni ar fin cael bwyd arbennig."

 • "Mae lot fawr o bobl yn dod i Las Vegas i golli. Wnes i ddim," meddai Rocky wrth ei wrthwynebydd yn y ffeit fawr.

 • Hyfforddwr Rocky yn siarad yn blaen wrth lunio strategaeth hyfforddi:
  "I guro'r boi yma, ti angen cyflymder. Does gen ti ddim cyflymder. Mae gen ti galch wedi hel o amgylch dy gymalau, felly does dim gobaith i ti sbario. Beth ti angen felly yw nerth taro rhyfeddol."

  Ambell i farn
 • Roedd Timeout yn feirniadol iawn:
  "Dyw hyd yn oed ewyllys da dim yn medru gwneud i hwn i edrych fel unrhyw beth mwy na ffilm deledu. Oni ddaeth hi'n amser i'r gynulleidfa daflu'r lliain i mewn?"

 • Roedd Empire gryn dipyn mwy cadarnhaol: "Dyw Rocky Balboa ddim yn agos at fod yn un o ffilmiau gorau 2006 ond gwelais lawer iawn o ffilmiau gwaeth yn ystod y flwyddyn. Dylai pob ffan Rocky wylio'r ffilm hon."

 • Mwy o ganmoliaeth fyth gan Total Film Magazine: "Dyma'r Rocky Balboa yr oeddech yn disgwyl amdano, yn breuddwydio amdano, a gorfoledd personol hynod i Stallone. Dewch 'mlaen a Rambo IV!"

  Perfformiadau
 • Mae Stallone wastad yn hoffus iawn pan yw'n chwarae cymeriadau sy'n ymladd yn erbyn anfantais a dyw'r tro hwn ddim yn eithriad.

  Roedd yn eithriadol o dda yn y ffilm Copland rai blynyddoedd yn ôl acrwy'n gwir obeithio y bydd Rocky Balboa yn ail enedigaeth wirioneddol ei yrfa.

 • Anodd dweud os yw perfformiad Burt Young fel Paulie yn un da gan iddo fynd yn gynyddol ddychanol o'i gymeriad yn y Rocky cyntaf. Er nad yn actor gwych bu'n side-kick digon derbyniol i Rocky dros y blynyddoedd.

  Darnau gorau
 • Mae pawb sy'n hoffi Rocky yn disgwyl y montage o olygfeydd paratoi ar gyfer ffeit - gyda'r gerddoriaeth hyfforddi eiconig yn chwarae yn ystod y rhedeg, sgipio a'r waldio bagiau.

  Er bod y golygfeydd bron yn union yr un fath ym mhob ffilm mae groeso cynnes iddyn nhw bob tro!

 • Yn ystod y teitlau olaf, gwelwn amrywiaeth o bobl o bob lliw a llun yn gwatwar Rocky drwy redeg i fyny'r grisiau a neidio i'r awyr y tu allan i'r Amgueddfa Gelf yn Philadelphia, lle ffilmiwyd yr olygfa enwog yn y ffilm wreiddiol nôl yn 1975.

  Gwerth ei gweld?
  Er nad yw hon yn glasur o bell ffordd mae'n plesio'n fawr iawn rai fel fi sydd wedi tyfu'i fyny gyda'r gyfres.

  Ac er gwaetha'r waedd sarhaus a ddaeth o'r wasg pan glywyd am y stori hon gyntaf cael ei chanmol a'i derbyn wnaeth y ffilm gan bron bawb.

  Mae hynny ynddo'i hun yn fwy o gamp na'r hyn a wnaeth Rocky Balboa ei hun yn y cylch paffio! • cyfannwch


  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Enw a lleoliad:

  Sylw:  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

  Cymraeg
  A Way of Life
  Big Nothing (2006)
  Cannes
  Cwcw (2008)
  Cymru Ddu - y gyfres deledu
  Cymru Fach (2008)
  Ffilmiau Cymru ddoe
  Ffilmiau Steddfod
  Gavin and Stacey
  Gwobr i ffilm ganpunt
  Gwyl Fflics 2007
  Gŵyl Cymru Ddu
  Gŵyl Ffilm Caerdydd 2006
  Hope Eternal
  Martha Jac a Sianco - y ffilm
  Mela
  Milltir sgwar arwyr ffilm
  Oed yr Addewid
  Pictiwrs yn y Pyb yn gafael
  Pobl ifainc yn mentro
  Powerless
  Powerless
  Shorts in Colour
  Siôn a Siân
  Sleep Furiously
  Snow Cake
  Spiderman Cymraeg
  The Edge of Love
  The Edge of Love
  Y Lleill
  Yr Ymwelydd
  Zan Boko
  £500,000 i animeiddio
  cyffro
  '1408' (2007)
  'Rush Hour 3' (2007)
  'We Own The Night' (2007)
  Die Hard 4.0 (2007)
  Déjà Vu (2006)
  30 Days of Night (2007)
  4: Rise of the Silver Surfer (2007)
  Aliens Vs Predator: Requiem (2008)
  Around the World in 80 Days
  Assault on Precinct 13
  Australia
  Batman Begins
  Beowulf
  Blood Diamond
  Casino Royale
  Casino Royale
  Casino Royale (2006)
  Casino Royale 2006
  Cellular
  Changeling (2008)
  Children of Men (2006)
  Derailed
  Eastern Promises
  Eastern Promises (2007)
  Fantastic Four
  Fracture (2007)
  Harry Potter and The Order of the Phoenix (2007)
  Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
  Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
  History of Violence
  Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
  Iron Man (2008)
  King Arthur
  King Kong - 2005
  Mission Impossible III (2006)
  National Treasure
  No Country for Old Men (2008)
  No Country for Old Men (2008)
  Ocean's 13
  Ocean's 13 (2007)
  Ocean's Twelve
  Pirates of the Caribbean - Dead Man's Chest (2006)
  Rambo (2008)
  Red Eye
  Sahara
  Saw II
  Serenity
  Severance (2006)
  Shooter (2007)
  Spider-Man 2
  Spider-Man 3 (2007)
  Star Wars III
  Stormbreaker (2006)
  Superman Returns (2006)
  The Bourne Ultimatum
  The Da Vinci Code (2006)
  The Dark Knight
  The Day After Tomorrow
  The Departed (2006)
  The Golden Compass (2007)
  The Golden Compass (2007)
  The Incredible Hulk (2008)
  The Incredibles
  The Interpreter
  The Kingdom (2007)
  The Legend of Zorro
  The Matador
  The Omen 2006
  Thunderbirds
  Transformers (2007)
  Van Helsing
  Walking Tall
  War (2007)
  White Noise
  comedi
  'Mr Woodcock' (2007)
  Fred Claus (2007)
  St Trinian's (2008)
  A Good Year (2006)
  Bee Movie (2007)
  Bewitched
  Borat:
  Bridget Jones - The Edge of Reason
  Charlie and the Chocolate Factory
  Choke (2008)
  Christmas with the Kranks
  Evan Almighty (2007)
  Evan Almighty(2007)
  Forgetting Sarah Marshall (2008)
  Four Christmases - 2008
  Good Luck Chuck (2007)
  Hairspray
  Herbie: Fully Loaded
  Hitch
  Hot Fuzz (2007)
  I Now Pronounce You Chuck And Larry (2007)
  Just Like Heaven (2005)
  Just My Luck (2006)
  Knocked Up (2007)
  Mean Girls
  Meet the Fockers
  Miss Congeniality 2 - Armed and fabulous
  Monster in Law
  Mr & Mrs Smith
  Mr Bean 2007
  Mr Magnoruim's Wonder Emporuim' (2007)
  Nacho Libre (2006)
  Night at the Museum (Rhagfyr 2006)
  PS I Love You (2008)
  Prime (2006)
  RV: Runaway Vacation (2006)
  Ratatouille
  Robots
  Run, Fat Boy, Run (2007)
  Scooby Doo 2 :
  Shark Tale
  Shrek 2
  Shrek 3
  Slither (2006)
  St Trinian's
  St Trinian's (2008)
  Superbad (2007)
  Talladego Nights: : The Ballad of Ricky Bobby (2006)
  The Devil Wears Prada
  The Dukes of Hazzard
  The Good Night (2008)
  The Hitchhiker's Guide to the Galaxy
  The Nanny Diaries (2007)
  The Simpsons Movie
  The Simpsons Movie
  The Simpsons Movie (2007)
  The Simpsons Movie (2007)
  Wallace and Gromit - The Curse Of The Were-Rabbit
  Wedding Crashers
  Wedding Crashers
  Wedding Date
  Wild Hogs (2007)
  You, Me and Dupree (2006)
  drama
  Abraham's Point (2008)
  Alexander
  Alfie
  Alpha Dog (2007)
  Amazing Grace (2007)
  American Gangster (2007)
  Apocalypto (2007)
  Atonement (2007)
  August Rush
  Babel (2007)
  Basic Instinct 2 (2006)
  Bullet Boy
  Burn After Reading
  Charlie Wilson's War (2008)
  Charlie Wilson's War (2008)
  Che: Part One - 2008
  Collateral
  Crash
  Down in the Valley
  Dreamgirls (2007)
  Elizabeth: The Golden Age (2007)
  Fahrenheit 9/11
  Finding Neverland
  Five Children and It
  Gandhi My Father (2007)
  Good Bye Lenin (2003)
  Harsh Times (2006)
  Howl's Moving Castle
  Hunger (2008)
  I Am Legend (2007)
  I am Legend
  In Bruges (2008)
  In Good Company
  In Prison My Whole Life
  In the Valley of Elah (2008)
  Into the Wild
  Jarhead (2006)
  Jindabyne (2007)
  Kingdom of Heaven
  La Vie en Rose
  Ladies in Lavender
  Lassie (2005)
  Layer Cake
  Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events
  Lions For Lambs (2007)
  Lost in Translation
  Lust, Caution (2008)
  Lust, Caution (2008)
  Maria Full of Grace
  Million Dollar Baby
  Miss Potter (2007)
  Munich (2006)
  Oliver Twist
  Open Water
  PS I Love You (2008)
  Premonition (2007)
  Rendition
  Rescue Dawn (2007)
  Rocky Balboa (2007)
  Snowcake (2006)
  Spanglish
  Take the Lead (2006)
  Taliesin Jones
  The Assassination of Jesse James
  The Bourne Supremacy
  The Boy in the Striped Pyjamas (2008)
  The Chronicles Of Narnia (2005)
  The Constant Gardener
  The Duchess
  The Edge of Love (2008)
  The Exorcism of Emily Rose
  The Illusionist (2007)
  The Lake House
  The Lake House (2006)
  The Last King of Scotland (2007)
  The Libertine
  The Motorcycle Diaries
  The Only Clown in the Village
  The Painted Veil
  The Phantom of the Opera
  The Polar Express
  The Terminal
  The Village
  The Wicker Man (2006)
  United 93 (2006)
  V for Vendetta
  Vera Drake
  W (2008)
  War of the Worlds
  Zodiac
  erthyglau
  'Tad' y Phantom
  Academi Sgrîn Cymru
  Alex Rose
  Cymru Wyddelig Ford
  Der Untergang
  Ffilmio da Demi
  Gwobr i briodferch
  Gŵyl Ffilmiau Ryngwladol Dulyn
  Gŵyl ffilmiau myfyrwyr
  Harry Potter and the Order of the Phoenix
  Holi Matthew Rhys
  Hope Eternal (2008)
  Ioan Gruffudd
  Ioan Gruffudd
  John Roberts Williams - y dyn ffilmiau
  Miss Potter - y cysylltiad Cymreig
  Prinder ffilmiau Cymraeg
  Tystysgrifau ffilm
  Yn yr Oscars


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy