BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
ffilm

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 


Pictiwrs yn y Pyb yn gafael
Nosonweithiau o ffilmiau byrion Cymraeg a Chymreig

 • Gwion ap Rhisiart yn mynd i'r pyb am ffilm!

 • Heb yn wybod i lawer, bu criw o eithafwyr yn ymgasglu uwchben tafarn Dempsey's ger Castell Caerdydd ers rhyw ddwy flynedd.

  Dros amser treiddiodd gafael a phoblogrwydd y clwb hwn cyn belled ag Aberystwyth, Abertawe a Bangor.

  Daeth yn un o gonglfeini'r Eisteddfod Genedlaethol!

  Ymgyrch yw hon gan grŵp o gyfeillion i gynnig nosweithiau o adloniant sinematig Cymraeg i bobl ifanc Cymru.

  Yr enw ar wefusau'r ffyddloniaid yw Pictiwrs yn y Pyb.

  Yn bleser
  Mae'n bleser mynychu digwyddiad naturiol Gymraeg yng Nghaerdydd nad yw'n gôr cymysg neu'n noson gwis sy'n llawn o gyn athrawon Glantaf yn casglu arian at ryw gymdeithas neu'i gilydd.

  Pictiwrs yn y Pyb Gan amlaf cawn ein diddori'n ddeheuig gan Gary Slaymaker fel MC yn cyflwyno cyfres amrywiol o ffilmiau byrion Cymraeg a Chymreig.

  Mae sawl ffordd waeth o dreulio nos Fawrth oer yn mis Chwefror na gwylio ffilmiau tra'n sipian peint - a dyna pam fod Pictiwrs yn gymaint o bleser pan ddaw rownd.

  Er nad Mr Slaymaker oedd yn cyflwyno'r Pictiwrs diwethaf cawsom gompère lawn mor hyddysg a meistrolgar yn Geraint Criddle gyda digonedd o amrywiaeth o ran cynnwys a genre i sicrhau noson arbennig.

  Gan i gymaint o ffilmiau gael eu dangos mae'n amhosib mynd drwy bob un ohonynt, felly dyma ddetholiad a wnaeth argraff arnaf i yn bersonol er mwyn cyfleu naws y noson.

  Byd o glai
 • Animeiddiad clai ac heb ddeialog oedd The Separation ac yn ffilm hynod o dywyll a thrawiadol sydd wedi ennill gwobrau haeddiannol mewn gwyliau ffilm o amgylch y byd.

  Yn ddeng munud o hyd mae'n dilyn stori dau frawd a anwyd ynghlwm a'i gilydd ond sy'n cael eu gwahanu pan yn ifanc.

  Wrth i'r ddau heneiddio sylweddolant fod gwacter yn eu bywydau a hynny'n eu harwain at weithred eithafol sy'n iasoer - hyd yn oed o wybod taw lympiau o glai ydynt go iawn - er mwyn adfer eu brawdgarwch!

  Bywyd merched
 • Roedd Iawn Del? hefyd yn ffilm gofiadwy a phwerus sy'n sleisen fendigedig o fywyd merched ifainc mewn clwb nos yng Nghaernarfon, neu rywle digon tebyg.

  Clywir y merched yn siarad am ba fois maent ar eu holau a pha ddiodydd maent yn yfed ac yn y blaen.

  Tra bo'r trafodaethau ysgafn yn digwydd wrth iddynt ymbincio a rhoi ail gôt o lipstig o flaen y drych, mae'r gynulleidfa yn gweld fod merch arall mewn cyflwr digon bregus yn un o'r ciwbicyls nesaf atynt ac yn dioddef yn fawr.

  Braf gweld ffilm Gymraeg sy'n gredadwy ac yn taclo problemau a materion sy'n effeithio ar bobl ifainc yng mewn cymdeithas naturiol Gymraeg yn Nghymru mewn ffordd gredadwy a sensitif.

  Hiwmor Cymreig
 • Mae Joanna Quinn yn adnabyddus mewn sawl gwlad bellach o ganlyniad i lwyddiant ei ffilm fer gyntaf, Girls Night Out (1986).

  Derbyniodd ganmoliaeth animeiddwyr rhyngwladol fel Bill Plymton ac mae'r ffilm, Beryl - Y Briodas a'r Fideo yn waith trawiadol ac unigryw gyda'i hiwmor Cymreig cryf.

  Rhwng dwy iaith
 • Er nad oedd yn Gymraeg nac yn Gymreig hoffais Yu Ming is Ainm Dom yn fawr iawn oherwydd ei pherthnasedd ieithyddol.

  Mae'n dilyn hogyn ifanc o China sy'n symud i Ddulyn ac yn cael anhawster ieithyddol mawr rhwng y Gantonaeg mae'n siarad a'r Saesneg mae'n ei chlywed o'i gwmpas.

  Mae'r gynulleidfa yn cael ei harwain i holi pam nad yw'r bachgen wedi dysgu'r Saesneg cyn cyrraedd y wlad gan ddod i ddeall ar y diwedd ei fod yn rhugl yn y Gaeleg a than yr argraff mai dyna iaith Iwerddon.

  Llond bol
 • Wedi'r thema ieithyddol bu ffilm amlieithog o'r enw Bwyta Geiriau gan Dafydd Palfrey yn dilyn hynt a helynt gweinydd mewn tŷ bwyta prysur sy'n cynddeiriogi wrth i gwsmeriaid rhyngwladol gynnig cynghorion ystrydebol o'u diwylliant hwy iddo.

  Er y diffyg cefnogaeth gan y Cynulliad i ffilmiau byrion yng Nghymru mae'n bleser gweld bod rhai yn dal i gael eu cynhyrchu ac mae'n wych gweld fod poblogrwydd y nosweithiau Pictiwrs yn y Pyb ar gynyddu gan eu bod hefyd yn gyfle i gymdeithasu drwy gyfrwng y Gymraeg yng Nghaerdydd mewn awyrgylch dra gwahanol i un Y Mochyn Du neu Glwb Ifor Bach.

 • Cysylltiadau Perthnasol
 • Pictiwrs yn y Pyb


 • cyfannwch


  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Enw a lleoliad:

  Sylw:



  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

  Cymraeg
  A Way of Life
  Big Nothing (2006)
  Cannes
  Cwcw (2008)
  Cymru Ddu - y gyfres deledu
  Cymru Fach (2008)
  Ffilmiau Cymru ddoe
  Ffilmiau Steddfod
  Gavin and Stacey
  Gwobr i ffilm ganpunt
  Gwyl Fflics 2007
  Gŵyl Cymru Ddu
  Gŵyl Ffilm Caerdydd 2006
  Hope Eternal
  Martha Jac a Sianco - y ffilm
  Mela
  Milltir sgwar arwyr ffilm
  Oed yr Addewid
  Pictiwrs yn y Pyb yn gafael
  Pobl ifainc yn mentro
  Powerless
  Powerless
  Shorts in Colour
  Siôn a Siân
  Sleep Furiously
  Snow Cake
  Spiderman Cymraeg
  The Edge of Love
  The Edge of Love
  Y Lleill
  Yr Ymwelydd
  Zan Boko
  £500,000 i animeiddio
  cyffro
  '1408' (2007)
  'Rush Hour 3' (2007)
  'We Own The Night' (2007)
  Die Hard 4.0 (2007)
  Déjà Vu (2006)
  30 Days of Night (2007)
  4: Rise of the Silver Surfer (2007)
  Aliens Vs Predator: Requiem (2008)
  Around the World in 80 Days
  Assault on Precinct 13
  Australia
  Batman Begins
  Beowulf
  Blood Diamond
  Casino Royale
  Casino Royale
  Casino Royale (2006)
  Casino Royale 2006
  Cellular
  Changeling (2008)
  Children of Men (2006)
  Derailed
  Eastern Promises
  Eastern Promises (2007)
  Fantastic Four
  Fracture (2007)
  Harry Potter and The Order of the Phoenix (2007)
  Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
  Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
  History of Violence
  Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
  Iron Man (2008)
  King Arthur
  King Kong - 2005
  Mission Impossible III (2006)
  National Treasure
  No Country for Old Men (2008)
  No Country for Old Men (2008)
  Ocean's 13
  Ocean's 13 (2007)
  Ocean's Twelve
  Pirates of the Caribbean - Dead Man's Chest (2006)
  Rambo (2008)
  Red Eye
  Sahara
  Saw II
  Serenity
  Severance (2006)
  Shooter (2007)
  Spider-Man 2
  Spider-Man 3 (2007)
  Star Wars III
  Stormbreaker (2006)
  Superman Returns (2006)
  The Bourne Ultimatum
  The Da Vinci Code (2006)
  The Dark Knight
  The Day After Tomorrow
  The Departed (2006)
  The Golden Compass (2007)
  The Golden Compass (2007)
  The Incredible Hulk (2008)
  The Incredibles
  The Interpreter
  The Kingdom (2007)
  The Legend of Zorro
  The Matador
  The Omen 2006
  Thunderbirds
  Transformers (2007)
  Van Helsing
  Walking Tall
  War (2007)
  White Noise
  comedi
  'Mr Woodcock' (2007)
  Fred Claus (2007)
  St Trinian's (2008)
  A Good Year (2006)
  Bee Movie (2007)
  Bewitched
  Borat:
  Bridget Jones - The Edge of Reason
  Charlie and the Chocolate Factory
  Choke (2008)
  Christmas with the Kranks
  Evan Almighty (2007)
  Evan Almighty(2007)
  Forgetting Sarah Marshall (2008)
  Four Christmases - 2008
  Good Luck Chuck (2007)
  Hairspray
  Herbie: Fully Loaded
  Hitch
  Hot Fuzz (2007)
  I Now Pronounce You Chuck And Larry (2007)
  Just Like Heaven (2005)
  Just My Luck (2006)
  Knocked Up (2007)
  Mean Girls
  Meet the Fockers
  Miss Congeniality 2 - Armed and fabulous
  Monster in Law
  Mr & Mrs Smith
  Mr Bean 2007
  Mr Magnoruim's Wonder Emporuim' (2007)
  Nacho Libre (2006)
  Night at the Museum (Rhagfyr 2006)
  PS I Love You (2008)
  Prime (2006)
  RV: Runaway Vacation (2006)
  Ratatouille
  Robots
  Run, Fat Boy, Run (2007)
  Scooby Doo 2 :
  Shark Tale
  Shrek 2
  Shrek 3
  Slither (2006)
  St Trinian's
  St Trinian's (2008)
  Superbad (2007)
  Talladego Nights: : The Ballad of Ricky Bobby (2006)
  The Devil Wears Prada
  The Dukes of Hazzard
  The Good Night (2008)
  The Hitchhiker's Guide to the Galaxy
  The Nanny Diaries (2007)
  The Simpsons Movie
  The Simpsons Movie
  The Simpsons Movie (2007)
  The Simpsons Movie (2007)
  Wallace and Gromit - The Curse Of The Were-Rabbit
  Wedding Crashers
  Wedding Crashers
  Wedding Date
  Wild Hogs (2007)
  You, Me and Dupree (2006)
  drama
  Abraham's Point (2008)
  Alexander
  Alfie
  Alpha Dog (2007)
  Amazing Grace (2007)
  American Gangster (2007)
  Apocalypto (2007)
  Atonement (2007)
  August Rush
  Babel (2007)
  Basic Instinct 2 (2006)
  Bullet Boy
  Burn After Reading
  Charlie Wilson's War (2008)
  Charlie Wilson's War (2008)
  Che: Part One - 2008
  Collateral
  Crash
  Down in the Valley
  Dreamgirls (2007)
  Elizabeth: The Golden Age (2007)
  Fahrenheit 9/11
  Finding Neverland
  Five Children and It
  Gandhi My Father (2007)
  Good Bye Lenin (2003)
  Harsh Times (2006)
  Howl's Moving Castle
  Hunger (2008)
  I Am Legend (2007)
  I am Legend
  In Bruges (2008)
  In Good Company
  In Prison My Whole Life
  In the Valley of Elah (2008)
  Into the Wild
  Jarhead (2006)
  Jindabyne (2007)
  Kingdom of Heaven
  La Vie en Rose
  Ladies in Lavender
  Lassie (2005)
  Layer Cake
  Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events
  Lions For Lambs (2007)
  Lost in Translation
  Lust, Caution (2008)
  Lust, Caution (2008)
  Maria Full of Grace
  Million Dollar Baby
  Miss Potter (2007)
  Munich (2006)
  Oliver Twist
  Open Water
  PS I Love You (2008)
  Premonition (2007)
  Rendition
  Rescue Dawn (2007)
  Rocky Balboa (2007)
  Snowcake (2006)
  Spanglish
  Take the Lead (2006)
  Taliesin Jones
  The Assassination of Jesse James
  The Bourne Supremacy
  The Boy in the Striped Pyjamas (2008)
  The Chronicles Of Narnia (2005)
  The Constant Gardener
  The Duchess
  The Edge of Love (2008)
  The Exorcism of Emily Rose
  The Illusionist (2007)
  The Lake House
  The Lake House (2006)
  The Last King of Scotland (2007)
  The Libertine
  The Motorcycle Diaries
  The Only Clown in the Village
  The Painted Veil
  The Phantom of the Opera
  The Polar Express
  The Terminal
  The Village
  The Wicker Man (2006)
  United 93 (2006)
  V for Vendetta
  Vera Drake
  W (2008)
  War of the Worlds
  Zodiac
  erthyglau
  'Tad' y Phantom
  Academi Sgrîn Cymru
  Alex Rose
  Cymru Wyddelig Ford
  Der Untergang
  Ffilmio da Demi
  Gwobr i briodferch
  Gŵyl Ffilmiau Ryngwladol Dulyn
  Gŵyl ffilmiau myfyrwyr
  Harry Potter and the Order of the Phoenix
  Holi Matthew Rhys
  Hope Eternal (2008)
  Ioan Gruffudd
  Ioan Gruffudd
  John Roberts Williams - y dyn ffilmiau
  Miss Potter - y cysylltiad Cymreig
  Prinder ffilmiau Cymraeg
  Tystysgrifau ffilm
  Yn yr Oscars


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy