BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
ffilm

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 


The Devil Wears Prada
Draig filain yn ennill ein calonnau

PG

Pedair seren allan o bump

Y sêr
Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Adrian Grenier

Cyfarwyddo
David Frankel

Sgrifennu
Aline Brosh McKenna- wedi ei sylfaenu ar nofel gan Lauren Weisberger

Hyd
109 munud

Sut ffilm
Ar yr olwg gyntaf, ffilm sy'n dychanu'r byd ffasiwn rhyngwladol ond mewn gwirionedd sy'n gyfrwng i Meryl Streep wefreiddio fel draig fustlog, filain ei thafod, sy'n fwy pigog na iâr ori.

A dydi hi ddim yn codi ei llais unwaith i gyflawni hynny.

Ffilm heb ei hail i'r sawl sy'n mwynhau gwylio bitsh ar waith!

Y stori
Er mwyn ceisio hyrwyddo ei gyrfa newyddiadurol mae Andrea [Andy] (Anne Hathaway) yn ymgeisio am swydd gyda'r cylchgrawn Runway - Vogue dan enw arall - dan olygyddiaeth y ddraig Miranda Priestly (Meryl Streep) sy'n ei phenodi er ei bod o ran pryd a gwedd a 'i ffordd o wisgo yn gwbl anaddas ar gyfer y swydd.

O'r herwydd daw Andrea yn destun gwawd ymhlith ei chydweithwyr yn arbennig ei mistres uniongyrchol Emily (Emily Blunt) sydd wedi ei sugno'n llwyr i fyd ffasiwn a Sioe Ffasiwn Paris yn uchafbwynt ei blwyddyn.

Wrth gwrs, mae Andrea hithau yn cael ei sugno a'i gweddnewid yr un modd wrth geisio plesio Miranda ac ateb ei holl ofynion afresymol - a hynny'n effeithio nid yn unig ar ei chymeriad ond ar ei bywyd cyffredin ac ar ei pherthynas hapus a'i chariad yr un mor gyffredin ac agos i'w le.

Sut y bydd hi'n dygymod â hyn yw'r cwestiwn mae'n ffilm am ei ateb.

Y canlyniad
Ffilm sy'n dibynnu bron yn llwyr ar berfformiad mawreddog Meryl Streep a phan nad yw hi ar y sgrîn mae tuedd i golli diddordeb - wel, ar wahân i'r adegau hynny pan yw ar fin cyrraedd a phawb yn baglu ar draws ei gilydd i gael pethau'n iawn ar ei chyfer. A phan fo Emily yn mynd drwy'i phethau.

Wedi cychwyn fel darlun deifiol a didrugaredd o fyd ffasiwn mae'r ffilm wedyn fe pe byddai'n newid ei feddwl gyda 'thraethodau' byrion yn cyfiawnhau'r hyn sy'n ddamniol ar yr olwg gyntaf.

Perfformiadau

 • Does dim rhagori ar Streep fel y ddraig oeraidd a thawel ei llais sy'n crino pobl gydag un edrychiad ac yn rhoi terfyn ar bob trafodaeth gyda'r ddeuair, "That's all". Atalnod llawn o rew.
  Mae ganddi hefyd sawl edrychiad sy'n golygu ond y symudiad lleiaf ar ei hwyneb i gyfleu cyfrolau.
  Ac wrth i ochr arall fwy bregus i'w chymeriad ddod i'r amlwg wrth i'r stori ddatblygu mae'n cyfleu hynny hefyd gyda'r un argyhoeddiad.
  Mae'r beirniaid yn sôn yn barod am hwn fel perfformiad Oscar.

 • Yn haeddu gwobr hefyd mae Emily Blunt, prif gynorthwy-ydd Miranda Priestly a phennaeth uniongyrchol Andrea. Perfformiad canmoladwy tu hwnt ac un llawer iawn mwy argyhoeddiadol nag un Anne Hathaway sy'n dioddef o fod yn chwarae cymeriad cymharol arwynebol a rhy ddiniwed i fod yn wir - er mai o'i chwmpas hi y mae'r stori'n troi.

 • Canmoliaeth hefyd i Stanley Tucci fel y dyn ffasiwn hoyw sy'n cymryd Andrea dan ei adain.

  Ambell i farn
  Mae edmygedd cyffredinol o Meryl Streep gyda'i henw yn cael ei gyplysu ag un Helen Mirren - fel y Frenhines yn The Queen - yn ymgeiswyr am Oscars.
 • "Pan nad yw Meryl Streep mewn golygfa mae'r ffilm yn tueddu i rhyw syrthio ar ei phen ôl," meddai Deborah Ross yn y Spectator gan ychwanegu hefyd fod y dychan ar fyd ffasiwn yn tueddu i ddiffygio wrth i'r ffilm fynd rhagddi.
  Ac meddai'r Guardian, yn yr un cywair: "Pan nad yw Meryl Streep ar y sgrin mae diddordeb rhywun yn syrthio'n chwap."
 • "Slic ac arwynebol," yw barn y Times a chick-flick meddai'r Telegraph ac mae hynny ynddo'i hun yn awgrym o faintioli cyfraniad Streep; ei bod yn llwyddo i sicrhau fod hon yn parhau yn ffilm sy'n gafael ac yn rhoi mwynhad er gwaethaf ei diffygion.
 • Hwyliog mewn ffordd bigog yw barn Philip French yn yr Observer ond yn gorfod cydnabod hefyd ei bod yn hynod o "predictable!
 • Edrych yn well nag ydi o mewn gwirionedd yw barn Cosmo Landesman yn y Sunday Times.
  "Y tu ôl i'r ffenest siop darn o waith ysgafn yw The Devil Wears Prada sy'n eich gwahodd i fyd ffasiwn i lygadrythu ar y gwisgoedd bendigedig a gadael ichi adael yn teimlo'n nawddoglyd iawn.

  Darnau gorau
 • Paratoi'r swyddfa ar gyfer dyfodiad Miranda.
 • Pob golygfa o Miranda yn rhoi pobl yn eu lle.

  Rhai geiriau
  Mae cymaint o linellau sydd mor wych o fewn eu cyd-destun ond nad ydynt yn edrych fawr ddim ar eu pen eu hunain.
 • "Mae fy mywyd personol yn hongian wrth edefyn.
  Dyna sy'n digwydd pan ydych chi'n gwneud yn dda yn eich gwaith."
 • "Pwy ydi'r person bach trist yna - a ydym ni'n gwneud darn cynt ac wedyn?" (Am Andrea)
 • "Ac mi ddywedais i; mi rown ni gyfle i'r ferch fach annwyl, dew."

 • "Wow, rwyt ti'n edrych mor denau." (Meddai Andrea wrth Emily.)
  Diolch iti. Rwyf ar ddiet newydd wych. Dydw i'n bwyta dim byd o gwbl. Wedyn pan ydw i ar lewygu rydw i'n bwyta tamaid o gaws."

  Gwerth ei gweld?
  Ydi wir. Hyd yn oed i rai nad ydynt yn ymddiddori mewn ffasiwn nac yn darllen Vogue. • cyfannwch


  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Enw a lleoliad:

  Sylw:  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

  Cymraeg
  A Way of Life
  Big Nothing (2006)
  Cannes
  Cwcw (2008)
  Cymru Ddu - y gyfres deledu
  Cymru Fach (2008)
  Ffilmiau Cymru ddoe
  Ffilmiau Steddfod
  Gavin and Stacey
  Gwobr i ffilm ganpunt
  Gwyl Fflics 2007
  Gŵyl Cymru Ddu
  Gŵyl Ffilm Caerdydd 2006
  Hope Eternal
  Martha Jac a Sianco - y ffilm
  Mela
  Milltir sgwar arwyr ffilm
  Oed yr Addewid
  Pictiwrs yn y Pyb yn gafael
  Pobl ifainc yn mentro
  Powerless
  Powerless
  Shorts in Colour
  Siôn a Siân
  Sleep Furiously
  Snow Cake
  Spiderman Cymraeg
  The Edge of Love
  The Edge of Love
  Y Lleill
  Yr Ymwelydd
  Zan Boko
  £500,000 i animeiddio
  cyffro
  '1408' (2007)
  'Rush Hour 3' (2007)
  'We Own The Night' (2007)
  Die Hard 4.0 (2007)
  Déjà Vu (2006)
  30 Days of Night (2007)
  4: Rise of the Silver Surfer (2007)
  Aliens Vs Predator: Requiem (2008)
  Around the World in 80 Days
  Assault on Precinct 13
  Australia
  Batman Begins
  Beowulf
  Blood Diamond
  Casino Royale
  Casino Royale
  Casino Royale (2006)
  Casino Royale 2006
  Cellular
  Changeling (2008)
  Children of Men (2006)
  Derailed
  Eastern Promises
  Eastern Promises (2007)
  Fantastic Four
  Fracture (2007)
  Harry Potter and The Order of the Phoenix (2007)
  Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
  Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
  History of Violence
  Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
  Iron Man (2008)
  King Arthur
  King Kong - 2005
  Mission Impossible III (2006)
  National Treasure
  No Country for Old Men (2008)
  No Country for Old Men (2008)
  Ocean's 13
  Ocean's 13 (2007)
  Ocean's Twelve
  Pirates of the Caribbean - Dead Man's Chest (2006)
  Rambo (2008)
  Red Eye
  Sahara
  Saw II
  Serenity
  Severance (2006)
  Shooter (2007)
  Spider-Man 2
  Spider-Man 3 (2007)
  Star Wars III
  Stormbreaker (2006)
  Superman Returns (2006)
  The Bourne Ultimatum
  The Da Vinci Code (2006)
  The Dark Knight
  The Day After Tomorrow
  The Departed (2006)
  The Golden Compass (2007)
  The Golden Compass (2007)
  The Incredible Hulk (2008)
  The Incredibles
  The Interpreter
  The Kingdom (2007)
  The Legend of Zorro
  The Matador
  The Omen 2006
  Thunderbirds
  Transformers (2007)
  Van Helsing
  Walking Tall
  War (2007)
  White Noise
  comedi
  'Mr Woodcock' (2007)
  Fred Claus (2007)
  St Trinian's (2008)
  A Good Year (2006)
  Bee Movie (2007)
  Bewitched
  Borat:
  Bridget Jones - The Edge of Reason
  Charlie and the Chocolate Factory
  Choke (2008)
  Christmas with the Kranks
  Evan Almighty (2007)
  Evan Almighty(2007)
  Forgetting Sarah Marshall (2008)
  Four Christmases - 2008
  Good Luck Chuck (2007)
  Hairspray
  Herbie: Fully Loaded
  Hitch
  Hot Fuzz (2007)
  I Now Pronounce You Chuck And Larry (2007)
  Just Like Heaven (2005)
  Just My Luck (2006)
  Knocked Up (2007)
  Mean Girls
  Meet the Fockers
  Miss Congeniality 2 - Armed and fabulous
  Monster in Law
  Mr & Mrs Smith
  Mr Bean 2007
  Mr Magnoruim's Wonder Emporuim' (2007)
  Nacho Libre (2006)
  Night at the Museum (Rhagfyr 2006)
  PS I Love You (2008)
  Prime (2006)
  RV: Runaway Vacation (2006)
  Ratatouille
  Robots
  Run, Fat Boy, Run (2007)
  Scooby Doo 2 :
  Shark Tale
  Shrek 2
  Shrek 3
  Slither (2006)
  St Trinian's
  St Trinian's (2008)
  Superbad (2007)
  Talladego Nights: : The Ballad of Ricky Bobby (2006)
  The Devil Wears Prada
  The Dukes of Hazzard
  The Good Night (2008)
  The Hitchhiker's Guide to the Galaxy
  The Nanny Diaries (2007)
  The Simpsons Movie
  The Simpsons Movie
  The Simpsons Movie (2007)
  The Simpsons Movie (2007)
  Wallace and Gromit - The Curse Of The Were-Rabbit
  Wedding Crashers
  Wedding Crashers
  Wedding Date
  Wild Hogs (2007)
  You, Me and Dupree (2006)
  drama
  Abraham's Point (2008)
  Alexander
  Alfie
  Alpha Dog (2007)
  Amazing Grace (2007)
  American Gangster (2007)
  Apocalypto (2007)
  Atonement (2007)
  August Rush
  Babel (2007)
  Basic Instinct 2 (2006)
  Bullet Boy
  Burn After Reading
  Charlie Wilson's War (2008)
  Charlie Wilson's War (2008)
  Che: Part One - 2008
  Collateral
  Crash
  Down in the Valley
  Dreamgirls (2007)
  Elizabeth: The Golden Age (2007)
  Fahrenheit 9/11
  Finding Neverland
  Five Children and It
  Gandhi My Father (2007)
  Good Bye Lenin (2003)
  Harsh Times (2006)
  Howl's Moving Castle
  Hunger (2008)
  I Am Legend (2007)
  I am Legend
  In Bruges (2008)
  In Good Company
  In Prison My Whole Life
  In the Valley of Elah (2008)
  Into the Wild
  Jarhead (2006)
  Jindabyne (2007)
  Kingdom of Heaven
  La Vie en Rose
  Ladies in Lavender
  Lassie (2005)
  Layer Cake
  Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events
  Lions For Lambs (2007)
  Lost in Translation
  Lust, Caution (2008)
  Lust, Caution (2008)
  Maria Full of Grace
  Million Dollar Baby
  Miss Potter (2007)
  Munich (2006)
  Oliver Twist
  Open Water
  PS I Love You (2008)
  Premonition (2007)
  Rendition
  Rescue Dawn (2007)
  Rocky Balboa (2007)
  Snowcake (2006)
  Spanglish
  Take the Lead (2006)
  Taliesin Jones
  The Assassination of Jesse James
  The Bourne Supremacy
  The Boy in the Striped Pyjamas (2008)
  The Chronicles Of Narnia (2005)
  The Constant Gardener
  The Duchess
  The Edge of Love (2008)
  The Exorcism of Emily Rose
  The Illusionist (2007)
  The Lake House
  The Lake House (2006)
  The Last King of Scotland (2007)
  The Libertine
  The Motorcycle Diaries
  The Only Clown in the Village
  The Painted Veil
  The Phantom of the Opera
  The Polar Express
  The Terminal
  The Village
  The Wicker Man (2006)
  United 93 (2006)
  V for Vendetta
  Vera Drake
  W (2008)
  War of the Worlds
  Zodiac
  erthyglau
  'Tad' y Phantom
  Academi Sgrîn Cymru
  Alex Rose
  Cymru Wyddelig Ford
  Der Untergang
  Ffilmio da Demi
  Gwobr i briodferch
  Gŵyl Ffilmiau Ryngwladol Dulyn
  Gŵyl ffilmiau myfyrwyr
  Harry Potter and the Order of the Phoenix
  Holi Matthew Rhys
  Hope Eternal (2008)
  Ioan Gruffudd
  Ioan Gruffudd
  John Roberts Williams - y dyn ffilmiau
  Miss Potter - y cysylltiad Cymreig
  Prinder ffilmiau Cymraeg
  Tystysgrifau ffilm
  Yn yr Oscars


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy