BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
ffilm

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 


Pirates of the Caribbean - Dead Man's Chest (2006)
Hir, gwlyb a dryslyd

12A

Pedair seren allan o bump

Y sêr
Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley, Bill Nighy

Cyfarwyddo
Gore Verbinski

Sgrifennu
Ted Elliott, Terry Rossio

Hyd
150 munud

Sut ffilm
Ffilm hir, wleb a dryslyd sy'n dilyn o Pirates of the Caribbean - The Curse of the Black Pearl hynod boblogaidd - ond nid yw'n orfodol bod wedi gweld honno. Mae ffilm a saethwyd ochr yn ochr â hon i ymddangos maes o law yn drydedd ran y gyfres.

Y stori
A hwythau ar fin priodi mae Will Turner golygus (Orlando Bloom) ac Elizabeth Swann hardd (Keira Knightly) yn cael eu cipio gan Cutler Beckett (Tom Hollander) sydd ym mhoced y cwmni rhyngwladol diegwyddor East India Company.

Fe'u defnyddir i geisio dwyn cwmpawd hud y môr-leidr Jack Sparrow (Johnny Depp) sydd hefyd yn ceisio cadw gam ar y blaen i Davey Jones (Bill Nighy) sy'n codi bob hyn a hyn o ddyfnderoedd y môr ar long y Flying Dutchman a'i chriw o eneidiau hen forwyr a gollwyd yn y dwfn.

Wedi agoriad hirwyntog mae pob rheswm storïol yn diflannu rhwng y tonnau wrth i'r môr-ladron, y cwmni rhyngwladol ac eneidiau hyll yr eigion redeg un ar ôl y llall yn chwilio nid yn unig am gwmpawd ond am yr allwedd i gist lle mae calon Defi Jôs yn dal i guro!

Y canlyniad
Cadwyn o ddigwyddiadau cyffrous un ar ôl y llall gyda'r llinyn storïol sy'n eu cysylltu â'i gilydd yn un brau iawn.

Ond nid adrodd stori yw diben y ffilm hon ond tynnu sylw ati'i hun gyda dilyniant di-ball o ddigwyddiad dramatig.

I'r diben hwnnw, go brin i'r un o ystrydebau y math hon o stori gael ei hepgor:

 • Mae yma frwydrau rhwng llongau ar y môr.
 • Mae yma ymladd â chleddyfau ac a chyllyll a gynnau.
 • Mae yma Kraken - anghenfil aml freichiog o'r dyfnderoedd sy'n gallu lapio'i hun am longau a'u tynnu i wely'r môr.
 • Mae yma ymlid a ffoi a dianc.
 • Mae yma ganibaliaid llwglyd a dynion hyll wedi eu gorchuddio â gwymon a chregyn ac wedi eu tynghedu i fyw mewn rhyw burdan dyfriog dan y tonnau.

  Am rhyw gynllun yn y ffilm dywed Jack Sparrow: "Syml a hawdd i'w gofio - dwi'n i hoffi o."
  Trueni na ellid dweud hynny am y ffilm i gyd.

  Ambell i farn
 • Ychydig iawn o Iô Hô ac fe allech yn hawdd weld eisiau potel o rwm i ddygymod â'r ddwyawr a hanner meddai'r Daily Mirror sy'n rhoi tair seren i'r ffilm gan obeithio y bydd y drydedd ffilm yn y gyfres yn dal dŵr yn well.
 • Mae gwefan Saesneg y BBC yn cyfeirio at hyd y ffilm gan gwyno fod yma olion "gormod o arian a dim digon o grebwyll" gan roi dim ond dwy seren.
  "Y Matrix Reloaded gyda chregyn môr," ychwanegir.

  Perfformiadau
 • Orlando Bloom sydd dan lach pawb a fawr neb yn gweld unrhyw rinwedd yn ei actio. Fe'i disgrifiwyd gan un beirniad fel wardrob pecyn gwastad IKEA o actor a dywed adolygydd y Daily Mirror mai ef yw'r unig beth sydd ddim yn siomi yn y ffilm; "Oherwydd ein bod yn gwybod yn barod na allai ef actio".
 • Wrth gwrs does yna ddim cuddio'r ffaith mai cyfrwng i Johnny Depp arddangos ei ddoniau yw'r ffilmiau hyn ac ef sy'n cael y jôcs gorau i gyd yn llafar ac yn weledol.
  Mae popeth yn troi o'i gwmpas ef: hynny o stori sydd yna a'r golygfeydd comig ac y mae yntau'n amlwg yn gwir fwynhau mynd trwy'i bethau yng nghymeriad y môr-leidr camp a grëwyd ganddo.
  Pe byddai'r ffilm ychydig yn fyrrach fe fyddem yn cael mwy o fwynhad fyth ond hyd yn oed gydag actor mor hynod ac mor amryddawn a Depp mae'n bosib cael gormod o bwdin.
 • Un na chawn ormod ohono yw Bill Nighy fel Defi Jôs - creadur sy'n hanner dyn a hanner octopws a'i wyneb glwstwr o fysedd neu dentaclau sugnog y creadur hwnnw. Ond y mae perfformiad Nighy - fel y byddai rhywun yn disgwyl - yn rhywbeth llawer amgenach na choluro da er mor drawiadol yw hwnnw.
 • Mae Keira Knightly yno i edrych yn ddel - ac y mae hi'n gwneud hynny.
 • Nac anghofiwn y parot sy'n fwy o gymeriad na chymeriadau Bloom a Knightly efo'i gilydd.

  Darnau gorau
 • Depp fel rhyw keebab arr ddwy goes yn dianc oddi wrth y canibaliaid sydd nid yn gymaint am ei waed ond am ei gig!
 • Torri'r pen sy'n granc cragen.
 • Depp yn wynebu safn y kraken .

  Rhai geiriau
 • "Ai breuddwyd ydi hon?"
  "Na."
  "Roeddwn i'n meddwl. Pe byddai hi'n freuddwyd fe fyddai yna rwm hefyd."
 • "Wnaetho ni i ladd o?" [Am y Kraken.]
  "Naddo - dim ond ei wylltio fo!"

  Gwerth ei gweld?
  Bydd yn rheidrwydd i'r rhai a welodd y ffilm gyntaf. Ond byddwch yn barod i ymroi o'ch hamser. • cyfannwch

  Jessica Willis Castell-Nedd
  Es i i weld y film ddoe. Meddwl fod e'n bril. Doniol iawn, werth ei gweld yn siwr. A golyfeydd hardd o Johnny Depp ac Orlando Bloom!  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Enw a lleoliad:

  Sylw:  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

  Cymraeg
  A Way of Life
  Big Nothing (2006)
  Cannes
  Cwcw (2008)
  Cymru Ddu - y gyfres deledu
  Cymru Fach (2008)
  Ffilmiau Cymru ddoe
  Ffilmiau Steddfod
  Gavin and Stacey
  Gwobr i ffilm ganpunt
  Gwyl Fflics 2007
  Gŵyl Cymru Ddu
  Gŵyl Ffilm Caerdydd 2006
  Hope Eternal
  Martha Jac a Sianco - y ffilm
  Mela
  Milltir sgwar arwyr ffilm
  Oed yr Addewid
  Pictiwrs yn y Pyb yn gafael
  Pobl ifainc yn mentro
  Powerless
  Powerless
  Shorts in Colour
  Siôn a Siân
  Sleep Furiously
  Snow Cake
  Spiderman Cymraeg
  The Edge of Love
  The Edge of Love
  Y Lleill
  Yr Ymwelydd
  Zan Boko
  £500,000 i animeiddio
  cyffro
  '1408' (2007)
  'Rush Hour 3' (2007)
  'We Own The Night' (2007)
  Die Hard 4.0 (2007)
  Déjà Vu (2006)
  30 Days of Night (2007)
  4: Rise of the Silver Surfer (2007)
  Aliens Vs Predator: Requiem (2008)
  Around the World in 80 Days
  Assault on Precinct 13
  Australia
  Batman Begins
  Beowulf
  Blood Diamond
  Casino Royale
  Casino Royale
  Casino Royale (2006)
  Casino Royale 2006
  Cellular
  Changeling (2008)
  Children of Men (2006)
  Derailed
  Eastern Promises
  Eastern Promises (2007)
  Fantastic Four
  Fracture (2007)
  Harry Potter and The Order of the Phoenix (2007)
  Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
  Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
  History of Violence
  Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
  Iron Man (2008)
  King Arthur
  King Kong - 2005
  Mission Impossible III (2006)
  National Treasure
  No Country for Old Men (2008)
  No Country for Old Men (2008)
  Ocean's 13
  Ocean's 13 (2007)
  Ocean's Twelve
  Pirates of the Caribbean - Dead Man's Chest (2006)
  Rambo (2008)
  Red Eye
  Sahara
  Saw II
  Serenity
  Severance (2006)
  Shooter (2007)
  Spider-Man 2
  Spider-Man 3 (2007)
  Star Wars III
  Stormbreaker (2006)
  Superman Returns (2006)
  The Bourne Ultimatum
  The Da Vinci Code (2006)
  The Dark Knight
  The Day After Tomorrow
  The Departed (2006)
  The Golden Compass (2007)
  The Golden Compass (2007)
  The Incredible Hulk (2008)
  The Incredibles
  The Interpreter
  The Kingdom (2007)
  The Legend of Zorro
  The Matador
  The Omen 2006
  Thunderbirds
  Transformers (2007)
  Van Helsing
  Walking Tall
  War (2007)
  White Noise
  comedi
  'Mr Woodcock' (2007)
  Fred Claus (2007)
  St Trinian's (2008)
  A Good Year (2006)
  Bee Movie (2007)
  Bewitched
  Borat:
  Bridget Jones - The Edge of Reason
  Charlie and the Chocolate Factory
  Choke (2008)
  Christmas with the Kranks
  Evan Almighty (2007)
  Evan Almighty(2007)
  Forgetting Sarah Marshall (2008)
  Four Christmases - 2008
  Good Luck Chuck (2007)
  Hairspray
  Herbie: Fully Loaded
  Hitch
  Hot Fuzz (2007)
  I Now Pronounce You Chuck And Larry (2007)
  Just Like Heaven (2005)
  Just My Luck (2006)
  Knocked Up (2007)
  Mean Girls
  Meet the Fockers
  Miss Congeniality 2 - Armed and fabulous
  Monster in Law
  Mr & Mrs Smith
  Mr Bean 2007
  Mr Magnoruim's Wonder Emporuim' (2007)
  Nacho Libre (2006)
  Night at the Museum (Rhagfyr 2006)
  PS I Love You (2008)
  Prime (2006)
  RV: Runaway Vacation (2006)
  Ratatouille
  Robots
  Run, Fat Boy, Run (2007)
  Scooby Doo 2 :
  Shark Tale
  Shrek 2
  Shrek 3
  Slither (2006)
  St Trinian's
  St Trinian's (2008)
  Superbad (2007)
  Talladego Nights: : The Ballad of Ricky Bobby (2006)
  The Devil Wears Prada
  The Dukes of Hazzard
  The Good Night (2008)
  The Hitchhiker's Guide to the Galaxy
  The Nanny Diaries (2007)
  The Simpsons Movie
  The Simpsons Movie
  The Simpsons Movie (2007)
  The Simpsons Movie (2007)
  Wallace and Gromit - The Curse Of The Were-Rabbit
  Wedding Crashers
  Wedding Crashers
  Wedding Date
  Wild Hogs (2007)
  You, Me and Dupree (2006)
  drama
  Abraham's Point (2008)
  Alexander
  Alfie
  Alpha Dog (2007)
  Amazing Grace (2007)
  American Gangster (2007)
  Apocalypto (2007)
  Atonement (2007)
  August Rush
  Babel (2007)
  Basic Instinct 2 (2006)
  Bullet Boy
  Burn After Reading
  Charlie Wilson's War (2008)
  Charlie Wilson's War (2008)
  Che: Part One - 2008
  Collateral
  Crash
  Down in the Valley
  Dreamgirls (2007)
  Elizabeth: The Golden Age (2007)
  Fahrenheit 9/11
  Finding Neverland
  Five Children and It
  Gandhi My Father (2007)
  Good Bye Lenin (2003)
  Harsh Times (2006)
  Howl's Moving Castle
  Hunger (2008)
  I Am Legend (2007)
  I am Legend
  In Bruges (2008)
  In Good Company
  In Prison My Whole Life
  In the Valley of Elah (2008)
  Into the Wild
  Jarhead (2006)
  Jindabyne (2007)
  Kingdom of Heaven
  La Vie en Rose
  Ladies in Lavender
  Lassie (2005)
  Layer Cake
  Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events
  Lions For Lambs (2007)
  Lost in Translation
  Lust, Caution (2008)
  Lust, Caution (2008)
  Maria Full of Grace
  Million Dollar Baby
  Miss Potter (2007)
  Munich (2006)
  Oliver Twist
  Open Water
  PS I Love You (2008)
  Premonition (2007)
  Rendition
  Rescue Dawn (2007)
  Rocky Balboa (2007)
  Snowcake (2006)
  Spanglish
  Take the Lead (2006)
  Taliesin Jones
  The Assassination of Jesse James
  The Bourne Supremacy
  The Boy in the Striped Pyjamas (2008)
  The Chronicles Of Narnia (2005)
  The Constant Gardener
  The Duchess
  The Edge of Love (2008)
  The Exorcism of Emily Rose
  The Illusionist (2007)
  The Lake House
  The Lake House (2006)
  The Last King of Scotland (2007)
  The Libertine
  The Motorcycle Diaries
  The Only Clown in the Village
  The Painted Veil
  The Phantom of the Opera
  The Polar Express
  The Terminal
  The Village
  The Wicker Man (2006)
  United 93 (2006)
  V for Vendetta
  Vera Drake
  W (2008)
  War of the Worlds
  Zodiac
  erthyglau
  'Tad' y Phantom
  Academi Sgrîn Cymru
  Alex Rose
  Cymru Wyddelig Ford
  Der Untergang
  Ffilmio da Demi
  Gwobr i briodferch
  Gŵyl Ffilmiau Ryngwladol Dulyn
  Gŵyl ffilmiau myfyrwyr
  Harry Potter and the Order of the Phoenix
  Holi Matthew Rhys
  Hope Eternal (2008)
  Ioan Gruffudd
  Ioan Gruffudd
  John Roberts Williams - y dyn ffilmiau
  Miss Potter - y cysylltiad Cymreig
  Prinder ffilmiau Cymraeg
  Tystysgrifau ffilm
  Yn yr Oscars


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy