BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
ffilm

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 


Milltir sgwar arwyr ffilm
Arwyr ffilm ardal Llanelli a Phorth Talbot - ac ambell i Gog!

Ray%20Milland Y mae ardal yng Nghymru sydd wedi cynhyrchu pump o actorion sydd, rhyngddyn nhw, wedi cael eu henwebu am Oscar 14 o weithiau.
Ac mae tri ohonyn nhw wedi ennill y brif wobr hon ym myd ffilmiau.

Yn y filltir sgwar dalentog hon rhwng Llanelli a Phorth Talbot y ganwyd Ray%20Milland - Reginald Alfred Truscott-Jones wrth ei enw go iawn! - Richard Burton, Rachel Roberts, Anthony Hopkins a Catherine Zeta Jones y bu Tomos Morse, a fu'n astudio ffilm yn yr Unol Daleithiau, yn sôn amdanynt ar raglen radio Rebeca Jones fore Llun 25 Chwefror 2008.

gwrandoTomos Morse yn siarad gyda Rebecca Jones, fore Llun 25 Chwefror 2008.

 • Ray%20Milland, meddai, oedd y person cyntaf o Gymru i ennill Oscar. "Cafodd un enwebiad ac fe enillodd e nôl yn 1945 am y ffilm, The Lost Weekend lle'r oedd e'n chwarae rhan alcoholig," meddai.

 • "Wedyn, cafodd Richard Burton saith enwebiad ond erioed wedi ennill.

 • Rachel Roberts o Lanelli wedyn wedi cael ei henwebu unwaith.

  Syr Anthony Hopkins
 • Anthony Hopkins wedi cael pedwar enwebiad ac wedi ennill unwaith a

 • Catherine Zeta Jones wedi cael un enwebiad ac wedi ennill hefyd."

  Pobl eu hardal
  Y cwestiwn wedyn oedd; Sut y sicrhaodd ardal mor fechan gymaint o enwau mawr?

  "Mae'n ardal lle'r oedd lot o ddiwydiant lle'r oedd hi'n rhyw fath o ryddhad i bobl wneud rhywbeth gwahanol a beth oedd angen oedd tiwtoriaid fel y cafodd Richard Burton yn Philip Burton.

  "Wedyn roedd Rachel Roberts a dylanwad mawr o'r capel felly roedd y theatrics yna'n barod iddi hi.

  "Anthony Hopkins yn fab i bobydd a Catherine Zeta, wel rwy jyst yn credu mai song and dance girl yw hi.

  Catherine Zeta Jones "Felly does dim unrhyw fath o batrwm ond mae'n ardal ddiwydiannol a dwi'n credu o ran cefndir mai Richard Burton â'i cafodd hi galetaf.

  Ac ef enillodd fwyaf [o enwebiadau] a dwi'n credu ei bod yn annheg iawn ei fod wedi colli allan ar Oscar," meddai Tomos Morse.

  Dal i godi actorion
  Am Port Talbot dywedodd bod yr ardal yn dal i godi actorion:

  "Michael Sheen, nawr - ac o fewn blwyddyn rwy'n credu y bydd ef wedi ennill Oscar achos mae yna ffilm mas yna ar hyn o bryd - Frost Nixon - am y cyfweliad enwog rhwng David Frost a Richard Nixon.

  "Ac ef sy'n chwarae rhan David Frost sy'n rhan y byddai pob actor yn dwli ei chael ac rwy'n credu erbyn y flwyddyn nesaf y byddwn yn ei weld e'n cael enwebiad am y rhan yna," meddai.

  Nid Cymry
  Yng ngolwg y byd, fodd bynnag, dywedodd mai'r duedd yw i ystyried yr actorion rhyngwladol hyn nid yn Gymry ond yn "English actors"

  "Yn yr America mae eich bod yn Gymro yn cael ei golli," meddai.

  Fodd bynnag, dywedodd bod y sefyllfa'n wahanol yng nghyd-destun ffilmiau o Brydain yn y pedwar a'r pum degau.

  "Roedd actorion fel Mervyn Johns a Meredith Edwards yn gallu actio fel Cymry.

  Meredith Edwards
  "Meredith Edwards yn actio rhan plismyn, postmyn, pobyddion, beth bynnag - ond roedd e bob tro'n Gymro ac yn sticio geiriau Cymraeg i mewn oherwydd roedd e'n i weld fel llwyfan i bwsio'r Gymraeg . . . [ac yn] The Long Arm lle mae'n edrych ar ôl garej a'r plismyn yn moyn gweld ei log book ac roedd e'n siarad Saesneg nes cyrraedd y log book ac yn [darllen], 'Dydd Sul' [wedyn]," meddai.

  Yn y ffilm Dunkirk wedyn geiriau Cymraeg oedd rhai olaf y milwr clwyfedig a chwaraeodd.

  Hugh Griffith
  Cyfeiriodd at Hugh Griffith hefyd yn siarad Cymraeg - gyda'r ceffylau yn y ffilm Ben Hur lle'r enillodd Oscar am ei ran fel y Sheik.

  Hugh Griffith Yn ôl yr hanes pan ofynnwyd iddo "siarad rywbeth yn debyg i Arabeg" dewisodd siarad Cymraeg yn ôl Tomos Morse a hynny'n peri i'r rhai o gwmpas dybio fod ganddo Arabeg!

  Ychwanegodd Tomos Morse fod y Pumdegau a'r Chwedegau yn gyfnod eithaf cryf i actorion o Gymru gydag action fel Stanley Baker, Hugh Griffith, Kenneth Griffith a Richard Burton, Ray Milliand, Clifford Evans a Rachel Roberts.

  Y dyfodol
  "Wedyn bu yna gyfnod pan nad oedd dim cymaint o dalent yn dod allan o Gymru.

  "Efalle mai'r unig un oedd Anthony Hopkins - ond yn awr mae gennym ni Rhys Evans, Michael Sheen, Matthew Rhys a dwi hyd yn oed yn meddwl fod Rob Brydon - bachan arall o Bort Talbot - yn mynd i'w gwneud hi fel actor comic; Ioan Gruffudd wrth gwrs, Catherine Zeta Jones - ac mae yna bobl fel Owain Yeoman . . .

  "[Felly] mae yna dalent yn dod o'r ochr Gymraeg o hyd ac fel roedd Clifford Evans yn dweud [mae'n] bwysig fod actorion yn mynd allan o Gymru i gael profiad ac wedyn dod yn ôl a dwi'n credu fod hwnna'n bwysig a dwi'n credu hefyd fod angen lledaenu y Cymreictod yma allan o Gymru hefyd," meddai Tomos Morse.

 • Cysylltiadau Perthnasol

  Cymraeg
  A Way of Life
  Big Nothing (2006)
  Cannes
  Cwcw (2008)
  Cymru Ddu - y gyfres deledu
  Cymru Fach (2008)
  Ffilmiau Cymru ddoe
  Ffilmiau Steddfod
  Gavin and Stacey
  Gwobr i ffilm ganpunt
  Gwyl Fflics 2007
  Gŵyl Cymru Ddu
  Gŵyl Ffilm Caerdydd 2006
  Hope Eternal
  Martha Jac a Sianco - y ffilm
  Mela
  Milltir sgwar arwyr ffilm
  Oed yr Addewid
  Pictiwrs yn y Pyb yn gafael
  Pobl ifainc yn mentro
  Powerless
  Powerless
  Shorts in Colour
  Siôn a Siân
  Sleep Furiously
  Snow Cake
  Spiderman Cymraeg
  The Edge of Love
  The Edge of Love
  Y Lleill
  Yr Ymwelydd
  Zan Boko
  £500,000 i animeiddio
  cyffro
  '1408' (2007)
  'Rush Hour 3' (2007)
  'We Own The Night' (2007)
  Die Hard 4.0 (2007)
  Déjà Vu (2006)
  30 Days of Night (2007)
  4: Rise of the Silver Surfer (2007)
  Aliens Vs Predator: Requiem (2008)
  Around the World in 80 Days
  Assault on Precinct 13
  Australia
  Batman Begins
  Beowulf
  Blood Diamond
  Casino Royale
  Casino Royale
  Casino Royale (2006)
  Casino Royale 2006
  Cellular
  Changeling (2008)
  Children of Men (2006)
  Derailed
  Eastern Promises
  Eastern Promises (2007)
  Fantastic Four
  Fracture (2007)
  Harry Potter and The Order of the Phoenix (2007)
  Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
  Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
  History of Violence
  Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
  Iron Man (2008)
  King Arthur
  King Kong - 2005
  Mission Impossible III (2006)
  National Treasure
  No Country for Old Men (2008)
  No Country for Old Men (2008)
  Ocean's 13
  Ocean's 13 (2007)
  Ocean's Twelve
  Pirates of the Caribbean - Dead Man's Chest (2006)
  Rambo (2008)
  Red Eye
  Sahara
  Saw II
  Serenity
  Severance (2006)
  Shooter (2007)
  Spider-Man 2
  Spider-Man 3 (2007)
  Star Wars III
  Stormbreaker (2006)
  Superman Returns (2006)
  The Bourne Ultimatum
  The Da Vinci Code (2006)
  The Dark Knight
  The Day After Tomorrow
  The Departed (2006)
  The Golden Compass (2007)
  The Golden Compass (2007)
  The Incredible Hulk (2008)
  The Incredibles
  The Interpreter
  The Kingdom (2007)
  The Legend of Zorro
  The Matador
  The Omen 2006
  Thunderbirds
  Transformers (2007)
  Van Helsing
  Walking Tall
  War (2007)
  White Noise
  comedi
  'Mr Woodcock' (2007)
  Fred Claus (2007)
  St Trinian's (2008)
  A Good Year (2006)
  Bee Movie (2007)
  Bewitched
  Borat:
  Bridget Jones - The Edge of Reason
  Charlie and the Chocolate Factory
  Choke (2008)
  Christmas with the Kranks
  Evan Almighty (2007)
  Evan Almighty(2007)
  Forgetting Sarah Marshall (2008)
  Four Christmases - 2008
  Good Luck Chuck (2007)
  Hairspray
  Herbie: Fully Loaded
  Hitch
  Hot Fuzz (2007)
  I Now Pronounce You Chuck And Larry (2007)
  Just Like Heaven (2005)
  Just My Luck (2006)
  Knocked Up (2007)
  Mean Girls
  Meet the Fockers
  Miss Congeniality 2 - Armed and fabulous
  Monster in Law
  Mr & Mrs Smith
  Mr Bean 2007
  Mr Magnoruim's Wonder Emporuim' (2007)
  Nacho Libre (2006)
  Night at the Museum (Rhagfyr 2006)
  PS I Love You (2008)
  Prime (2006)
  RV: Runaway Vacation (2006)
  Ratatouille
  Robots
  Run, Fat Boy, Run (2007)
  Scooby Doo 2 :
  Shark Tale
  Shrek 2
  Shrek 3
  Slither (2006)
  St Trinian's
  St Trinian's (2008)
  Superbad (2007)
  Talladego Nights: : The Ballad of Ricky Bobby (2006)
  The Devil Wears Prada
  The Dukes of Hazzard
  The Good Night (2008)
  The Hitchhiker's Guide to the Galaxy
  The Nanny Diaries (2007)
  The Simpsons Movie
  The Simpsons Movie
  The Simpsons Movie (2007)
  The Simpsons Movie (2007)
  Wallace and Gromit - The Curse Of The Were-Rabbit
  Wedding Crashers
  Wedding Crashers
  Wedding Date
  Wild Hogs (2007)
  You, Me and Dupree (2006)
  drama
  Abraham's Point (2008)
  Alexander
  Alfie
  Alpha Dog (2007)
  Amazing Grace (2007)
  American Gangster (2007)
  Apocalypto (2007)
  Atonement (2007)
  August Rush
  Babel (2007)
  Basic Instinct 2 (2006)
  Bullet Boy
  Burn After Reading
  Charlie Wilson's War (2008)
  Charlie Wilson's War (2008)
  Che: Part One - 2008
  Collateral
  Crash
  Down in the Valley
  Dreamgirls (2007)
  Elizabeth: The Golden Age (2007)
  Fahrenheit 9/11
  Finding Neverland
  Five Children and It
  Gandhi My Father (2007)
  Good Bye Lenin (2003)
  Harsh Times (2006)
  Howl's Moving Castle
  Hunger (2008)
  I Am Legend (2007)
  I am Legend
  In Bruges (2008)
  In Good Company
  In Prison My Whole Life
  In the Valley of Elah (2008)
  Into the Wild
  Jarhead (2006)
  Jindabyne (2007)
  Kingdom of Heaven
  La Vie en Rose
  Ladies in Lavender
  Lassie (2005)
  Layer Cake
  Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events
  Lions For Lambs (2007)
  Lost in Translation
  Lust, Caution (2008)
  Lust, Caution (2008)
  Maria Full of Grace
  Million Dollar Baby
  Miss Potter (2007)
  Munich (2006)
  Oliver Twist
  Open Water
  PS I Love You (2008)
  Premonition (2007)
  Rendition
  Rescue Dawn (2007)
  Rocky Balboa (2007)
  Snowcake (2006)
  Spanglish
  Take the Lead (2006)
  Taliesin Jones
  The Assassination of Jesse James
  The Bourne Supremacy
  The Boy in the Striped Pyjamas (2008)
  The Chronicles Of Narnia (2005)
  The Constant Gardener
  The Duchess
  The Edge of Love (2008)
  The Exorcism of Emily Rose
  The Illusionist (2007)
  The Lake House
  The Lake House (2006)
  The Last King of Scotland (2007)
  The Libertine
  The Motorcycle Diaries
  The Only Clown in the Village
  The Painted Veil
  The Phantom of the Opera
  The Polar Express
  The Terminal
  The Village
  The Wicker Man (2006)
  United 93 (2006)
  V for Vendetta
  Vera Drake
  W (2008)
  War of the Worlds
  Zodiac
  erthyglau
  'Tad' y Phantom
  Academi Sgrîn Cymru
  Alex Rose
  Cymru Wyddelig Ford
  Der Untergang
  Ffilmio da Demi
  Gwobr i briodferch
  Gŵyl Ffilmiau Ryngwladol Dulyn
  Gŵyl ffilmiau myfyrwyr
  Harry Potter and the Order of the Phoenix
  Holi Matthew Rhys
  Hope Eternal (2008)
  Ioan Gruffudd
  Ioan Gruffudd
  John Roberts Williams - y dyn ffilmiau
  Miss Potter - y cysylltiad Cymreig
  Prinder ffilmiau Cymraeg
  Tystysgrifau ffilm
  Yn yr Oscars


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy