BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
ffilm

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 


Oliver Twist
Twist yn cael un tro arall

PG

Pedair seren allan o bump

Y sêr
Syr Ben Kingsley, Barney Clark; Jamie Foreman; Harry Eden; Leanne Rowe; Edward Hardwicke, Jeremy Swift.

Cyfarwyddwr
Roman Polanski

Sgrifennu
Ronald Harwood yn seiliedig ar nofel Charles Dickens

Hyd
130 munud

Adolygiad Grahame Davies
Sut ffilm
Ymdriniaeth ffyddlon ac effeithiol o hen glasur cyfarwydd iawn.

Y stori
Plentyn amddifad deg oed yw Oliver Twist (Barney Clark), yn crafu byw mewn wyrcws annynol yn Lloegr yn hanner cyntaf y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg.

Llwydda i ddianc rhag y drefn greulon a cherdded i Lundain, lle caiff ei lochesu gan gwmni o fechgyn sy'n byw drwy ladrata i'r pen-leidr carismataidd, Fagin. (Ben Kingsley)

Ac yntau angen gwneud bywoliaeth rywsut, does gan Oliver fawr o ddewis ond i gyd-fynd gyda'i achubwyr hyblyg eu hegwyddorion, ac fe gaiff ei ddysgu yng nghrefft y rhai blewog eu dwylo.

Ond ceir ffrwd gref o drais a bygythiad dan wyneb yr isfyd troseddol hwn, gyda'r bwrgler bwystfilaidd Bill Sykes yn bresenoldeb tywyll.

A phan aiff pethau o chwith ar un o'u helfeydd, ac fe ddaw Oliver i gysylltiad â noddwr caredig a phwerus, Mr Brownlow (Edward Hardwicke), mae'r stori yn mynd yn frwydr rhwng grymoedd goleuni a thywyllwch wrth iddynt ymgiprys am gorff ac enaid y plentyn.

Y canlyniad
Effeithiol yw'r gair sy'n dod i'r meddwl fwyaf. 'Does dim llawer annisgwyl yma, ac nid yw Polanski yn ceisio ychwanegu fawr ddim at y stori, na'r deialog, na chwaith at yr arddull o ddweud y stori, sy'n tueddu at y parchus a'r uniongyrchol, os nad, mae'n rhaid dweud, at yr amlwg.

Mae hwnna'n rhinwedd neu'n gyfle wedi'i golli, gan ddibynnu ar eich safbwynt. Os am fersiwn sy'n driw i'r gwreiddiol, yna dyma'r ffilm i chi. Os am wreiddioldeb a thorri tir newydd, yna, na.

Yn sicr, fydd neb yn cyhuddo'r Pwyliad o wneud cam â'r llyfr gwreiddiol, na chwaith - o gofio mai dyma'r dyn a foddodd y sgrîn mewn gwaed wrth addasu'r ddrama Macbeth - o fynd dros ben llestri o ran darlunio'r trais.

A dweud y gwir, er gwaetha'r erchyllterau a ddaw i ran Oliver yn y wyrcws ac wedyn ar y stryd, ac er mai tywyll i'r olwg ac i'r dychymyg yw llawer iawn o ddigwyddiadau'r ffilm, bron na ellid dweud mai ar garedigrwydd y mae ffocws y cyfarwyddwr.

Daw'r ffilm yn fyw drwy'r fflachiadau o ddaioni - hunanaberth cariad Bill Sykes, Nancy (Leanne Rowe), neu dosturi'r hen fenyw (Liz Smith) a lochesa Oliver ar ei ffordd i Lundain - sydd yn goleuo'r tywyllwch sydd bob amser yn bygwth llyncu'r gwyliwr.

Yn sicr, mae gan Polanski ddigon o atgofion addas i dynnu arnynt, ac yntau wedi bod yn blentyn o ffoadur yng ngwlad Pwyl adeg gormes y Natsïaid ar y wlad honno yn yr Ail Ryfel Byd, ac wedi goroesi o groen ei ddannedd drwy garedigrwydd y rhai a'i llochesodd.

Tybed ai dyna pam mae 'na rywbeth didaro bron iawn am y golygfeydd o greulondeb, tlodi a thrais, tra bod yr eiliadau o dosturi yn amlwg wedi tynnu'r gorau allan o'r cyfarwyddwr ac o'r actorion fel ei gilydd? Bron fel petai'r cyfarwyddwr yn cymryd dioddefaint yn ganiataol, fel cyflwr naturiol, ond yn cyffroi o weld posibiliadau amgenach.

Yn sicr, ar ymatebion a dewisiadau unigolion y mae ffocws y ffilm. Ni cheir llawer o delynegi gweledol, boed o fath tywyll neu olau, na chwaith o ddyfeisgarwch naratif na ffotograffaidd. Canolbwyntir ar y perfformiadau, gyda'r lleoliadau mewnol yn adlewyrchu'r ffaith mai ar ddrama fewnol cydwybod yr unigolyn y mae'r stori mewn gwirionedd yn troi.

Y darnau gorau
Unryw ddarn lle darlunir y berthynas annwyl-fygythiol rhwng Fagin ac Oliver, yn enwedig eu cyfarfod dirdynnol olaf.

Y beadle, Mr Bumble, (Jeremy Swift), yn eiriog ac yn hunanbwysig wrth dra-arglwyddiaethu ar y trueiniaid dan ei 'ofal'.

Perfformiadau
Er gwaethaf addasrwydd ei olygon hoffus ac eiddil yn y brif ran, ac er mai di-fai oedd ei actio, mae lle i amau a oes gan Barney Clark cweit ddigon o garisma mewnol. Ond dylid nodi mai cymeriad goddefol yw Oliver i raddau helaeth, felly mae'n anodd disgleirio pan fo rhywun yn wrthrych i ddigwyddiadau yn hytrach nag yn gatalydd.

Yn hynny o beth y mae gan gymeriad prif-gynorthwy-ydd ifanc Fagin, yr Artful Dodger (Harry Eden), lawer mwy o fantais. Gyda'i gymeriad yn fydol-ddoeth cyn ei amser ac yn gymysgedd o gydwybod a drygioni, mae'n anodd peidio â chael hwyl yn y rhan hwn, ac yn sicr mae'r actor ifanc yn dod â'r cyfuniad cywir o dynerwch a chaledwch at y rhan.

A Fagin wedyn. Mae'r cymeriad hwn yn un eiconig, ac yn un, fel gyda Scrooge, sydd wedi mynd y tu hwnt i'w swyddogaeth wreiddiol fel cymeriad Dickensaidd gan ddod yn enw ar unrhyw arweinydd ar giang o ladron ifanc.

Anodd felly yw i unrhyw actor ddiosg y baich o ddisgwyliadau a phortreadau blaenorol sydd yn pwyso mor drwm arno â'r gôt drymlwythog o drysorau y mae Fagin yn ei gwisgo. Teyrnged i alluoedd Ben Kingsley, felly, yw iddo ddod â Fagin yn fyw, a bod rhywun yn ymdeimlo i'r byw â'r cymeriad swynol ac eto sylfaenol hunanol a diegwyddor hwn.

Ffeithiau difyr

 • Ffilmiwyd y lleoliadau yn ninas Prâg yn y Weriniaeth Tsiec.
 • Nid oedd ffilmio yn Lloegr yn opsiwn i Polanski, gan iddo ofni ymweld â 'r wlad rhag ofn iddo gael ei estraddodi i'r Unol Daleithiau, lle mae'n wynebu dedfryd llys am drosedd o drais statudol yn erbyn merch 13 oed yn 1977.
 • Mae dau o blant Polanski, o'i drydedd briodas, yn ymddangos mewn rhannau bychain yn y ffilm.

  Cystal â'r trelar?
  Ydi.

  Ambell i farn
  Rhy gynnar eto, gan fod y ffilm heb gyrraedd y sinemâu wrth i'r adolygiad hwn gael ei ysgrifennu.

  Gwerth mynd i'w gweld?
  Ydy, os am addasiad heb yr annisgwyl, a chofiwch fod y ffilm braidd yn araf a thywyll ar gyfer plant iau. • cyfannwch


  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Enw a lleoliad:

  Sylw:  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

  Cymraeg
  A Way of Life
  Big Nothing (2006)
  Cannes
  Cwcw (2008)
  Cymru Ddu - y gyfres deledu
  Cymru Fach (2008)
  Ffilmiau Cymru ddoe
  Ffilmiau Steddfod
  Gavin and Stacey
  Gwobr i ffilm ganpunt
  Gwyl Fflics 2007
  Gŵyl Cymru Ddu
  Gŵyl Ffilm Caerdydd 2006
  Hope Eternal
  Martha Jac a Sianco - y ffilm
  Mela
  Milltir sgwar arwyr ffilm
  Oed yr Addewid
  Pictiwrs yn y Pyb yn gafael
  Pobl ifainc yn mentro
  Powerless
  Powerless
  Shorts in Colour
  Siôn a Siân
  Sleep Furiously
  Snow Cake
  Spiderman Cymraeg
  The Edge of Love
  The Edge of Love
  Y Lleill
  Yr Ymwelydd
  Zan Boko
  £500,000 i animeiddio
  cyffro
  '1408' (2007)
  'Rush Hour 3' (2007)
  'We Own The Night' (2007)
  Die Hard 4.0 (2007)
  Déjà Vu (2006)
  30 Days of Night (2007)
  4: Rise of the Silver Surfer (2007)
  Aliens Vs Predator: Requiem (2008)
  Around the World in 80 Days
  Assault on Precinct 13
  Australia
  Batman Begins
  Beowulf
  Blood Diamond
  Casino Royale
  Casino Royale
  Casino Royale (2006)
  Casino Royale 2006
  Cellular
  Changeling (2008)
  Children of Men (2006)
  Derailed
  Eastern Promises
  Eastern Promises (2007)
  Fantastic Four
  Fracture (2007)
  Harry Potter and The Order of the Phoenix (2007)
  Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
  Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
  History of Violence
  Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
  Iron Man (2008)
  King Arthur
  King Kong - 2005
  Mission Impossible III (2006)
  National Treasure
  No Country for Old Men (2008)
  No Country for Old Men (2008)
  Ocean's 13
  Ocean's 13 (2007)
  Ocean's Twelve
  Pirates of the Caribbean - Dead Man's Chest (2006)
  Rambo (2008)
  Red Eye
  Sahara
  Saw II
  Serenity
  Severance (2006)
  Shooter (2007)
  Spider-Man 2
  Spider-Man 3 (2007)
  Star Wars III
  Stormbreaker (2006)
  Superman Returns (2006)
  The Bourne Ultimatum
  The Da Vinci Code (2006)
  The Dark Knight
  The Day After Tomorrow
  The Departed (2006)
  The Golden Compass (2007)
  The Golden Compass (2007)
  The Incredible Hulk (2008)
  The Incredibles
  The Interpreter
  The Kingdom (2007)
  The Legend of Zorro
  The Matador
  The Omen 2006
  Thunderbirds
  Transformers (2007)
  Van Helsing
  Walking Tall
  War (2007)
  White Noise
  comedi
  'Mr Woodcock' (2007)
  Fred Claus (2007)
  St Trinian's (2008)
  A Good Year (2006)
  Bee Movie (2007)
  Bewitched
  Borat:
  Bridget Jones - The Edge of Reason
  Charlie and the Chocolate Factory
  Choke (2008)
  Christmas with the Kranks
  Evan Almighty (2007)
  Evan Almighty(2007)
  Forgetting Sarah Marshall (2008)
  Four Christmases - 2008
  Good Luck Chuck (2007)
  Hairspray
  Herbie: Fully Loaded
  Hitch
  Hot Fuzz (2007)
  I Now Pronounce You Chuck And Larry (2007)
  Just Like Heaven (2005)
  Just My Luck (2006)
  Knocked Up (2007)
  Mean Girls
  Meet the Fockers
  Miss Congeniality 2 - Armed and fabulous
  Monster in Law
  Mr & Mrs Smith
  Mr Bean 2007
  Mr Magnoruim's Wonder Emporuim' (2007)
  Nacho Libre (2006)
  Night at the Museum (Rhagfyr 2006)
  PS I Love You (2008)
  Prime (2006)
  RV: Runaway Vacation (2006)
  Ratatouille
  Robots
  Run, Fat Boy, Run (2007)
  Scooby Doo 2 :
  Shark Tale
  Shrek 2
  Shrek 3
  Slither (2006)
  St Trinian's
  St Trinian's (2008)
  Superbad (2007)
  Talladego Nights: : The Ballad of Ricky Bobby (2006)
  The Devil Wears Prada
  The Dukes of Hazzard
  The Good Night (2008)
  The Hitchhiker's Guide to the Galaxy
  The Nanny Diaries (2007)
  The Simpsons Movie
  The Simpsons Movie
  The Simpsons Movie (2007)
  The Simpsons Movie (2007)
  Wallace and Gromit - The Curse Of The Were-Rabbit
  Wedding Crashers
  Wedding Crashers
  Wedding Date
  Wild Hogs (2007)
  You, Me and Dupree (2006)
  drama
  Abraham's Point (2008)
  Alexander
  Alfie
  Alpha Dog (2007)
  Amazing Grace (2007)
  American Gangster (2007)
  Apocalypto (2007)
  Atonement (2007)
  August Rush
  Babel (2007)
  Basic Instinct 2 (2006)
  Bullet Boy
  Burn After Reading
  Charlie Wilson's War (2008)
  Charlie Wilson's War (2008)
  Che: Part One - 2008
  Collateral
  Crash
  Down in the Valley
  Dreamgirls (2007)
  Elizabeth: The Golden Age (2007)
  Fahrenheit 9/11
  Finding Neverland
  Five Children and It
  Gandhi My Father (2007)
  Good Bye Lenin (2003)
  Harsh Times (2006)
  Howl's Moving Castle
  Hunger (2008)
  I Am Legend (2007)
  I am Legend
  In Bruges (2008)
  In Good Company
  In Prison My Whole Life
  In the Valley of Elah (2008)
  Into the Wild
  Jarhead (2006)
  Jindabyne (2007)
  Kingdom of Heaven
  La Vie en Rose
  Ladies in Lavender
  Lassie (2005)
  Layer Cake
  Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events
  Lions For Lambs (2007)
  Lost in Translation
  Lust, Caution (2008)
  Lust, Caution (2008)
  Maria Full of Grace
  Million Dollar Baby
  Miss Potter (2007)
  Munich (2006)
  Oliver Twist
  Open Water
  PS I Love You (2008)
  Premonition (2007)
  Rendition
  Rescue Dawn (2007)
  Rocky Balboa (2007)
  Snowcake (2006)
  Spanglish
  Take the Lead (2006)
  Taliesin Jones
  The Assassination of Jesse James
  The Bourne Supremacy
  The Boy in the Striped Pyjamas (2008)
  The Chronicles Of Narnia (2005)
  The Constant Gardener
  The Duchess
  The Edge of Love (2008)
  The Exorcism of Emily Rose
  The Illusionist (2007)
  The Lake House
  The Lake House (2006)
  The Last King of Scotland (2007)
  The Libertine
  The Motorcycle Diaries
  The Only Clown in the Village
  The Painted Veil
  The Phantom of the Opera
  The Polar Express
  The Terminal
  The Village
  The Wicker Man (2006)
  United 93 (2006)
  V for Vendetta
  Vera Drake
  W (2008)
  War of the Worlds
  Zodiac
  erthyglau
  'Tad' y Phantom
  Academi Sgrîn Cymru
  Alex Rose
  Cymru Wyddelig Ford
  Der Untergang
  Ffilmio da Demi
  Gwobr i briodferch
  Gŵyl Ffilmiau Ryngwladol Dulyn
  Gŵyl ffilmiau myfyrwyr
  Harry Potter and the Order of the Phoenix
  Holi Matthew Rhys
  Hope Eternal (2008)
  Ioan Gruffudd
  Ioan Gruffudd
  John Roberts Williams - y dyn ffilmiau
  Miss Potter - y cysylltiad Cymreig
  Prinder ffilmiau Cymraeg
  Tystysgrifau ffilm
  Yn yr Oscars


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy