BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
ffilm

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 


The Chronicles Of Narnia (2005)
Cynhesu at Wrach yr Eira

The Lion, The Witch And The Wardrobe
PG

Pedair tair allan o bump

Y sêr
William Moseley, Skandar Keynes, Georgie Henley, Anna Popplewell, Tilda Swinton, Jim Broadbent, James McAvoy, James Cosmo, Kiran Shah, Patrick Kake, Elizabeth Hawthorne, Judy McIntosh a lleisiau Liam Neeson, Rupert Everett, Ray Winstone, Dawn French

Cyfarwyddo
Andrew Adamson

Sgrifennu
Ann Peacock, Andrew Adamson, Christopher Markus a Stephen McFeely

Hyd
140 munud

Sut ffilm
Addasiad "ffyddlon" fel maen nhw'n dweud o The Lion, The Witch and The Wardrobe y gyntaf o saith o nofelau am wlad Narnia gan C S Lewis - llenor ac ysgolhaig a drodd yn Gristion yn dilyn sgwrs drwy'r nos gyda JRR Tolkien pan oedd y ddau yn ysgolheigion yn Rhydychen.

Cyfuniad o actorion go iawn a graffeg cyfrifiadurol trawiadol.

Y stori
Wedi i Peter, Edmund, Susan a Lucy Pevensie (William Moseley, Skandar Keynes, Anna Popplewell a Georgie Henley) ddianc o Lundain i gefn gwlad rhag bomiau'r Ail Ryfel Byd maen nhw'n darganfod mewn hen faenordy fod cwpwrdd dillad yn fynedfa i wlad ddieithr a lledrithiol a elwir yn Narnia, lle mae hi'n aeaf parhaol "heb ddim Nadolig" diolch i ddylanwad Y Wrach Wen (Tilda Swinton).

Ymhen dim daw'r plant yn rhan o frwydr enbyd rhwng Da a Drwg ar ffurf Aslan, y llew (Liam Neeson) ar y naill law a'r Wrach ar y llaw arall.

Yn llawn chwerwedd o gael ei gadw dan fawd ei frawd hynaf mae Edmwnd yn bradychu'r brawd a'i chwiorydd i'r Wrach.

Canfyddir mai'r unig ffordd i achub Narnia yw i Aslan ddewr aberthu ei hun i'w boenydio a'i ladd gan y Wrach gan atgyfodi wedyn i waredu'r bobl.

Derbyniwyd dros y blynyddoedd mai alegori yw'r stori o aberth eithaf Crist yn caniatáu iddo'i hun gael ei groeshoelio er mwyn achub dynol ryw.

Y canlyniad
Er i Lewis ei hun wadu'r syniad o alegori Gristnogol amrwd; mynd ati'n frwd ac yn ddeheuig i danlinellu'r alegori honno mae gwneuthurwyr y ffilm hon ac y mae sawl arwydd ei bod yn rhan o genhadaeth Gristnogol benodol gan Disney.

Gyda hynny mewn golwg penderfynwyd cadw'n ffyddlon at y gwaith llenyddol gwreiddiol o ran naratif ac awyrgylch.

I hyrwyddo'r genhadaeth dewiswyd y cyhoeddwr efengylaidd, Outreach i ledaenu'r neges Gristnogol sydd wrth wraidd y ffilm ymhlith eglwysi gwledydd Prydain.

Mae gwasanaeth crefyddol ar thema Narnia wedi ei lunio gan y Methodistiaid.

Ac yn ôl un papur newydd mae plwyf yng Nghaint yn rhannu gwerth £10,000 o docynnau ymhlith teuluoedd un rhiant - dan yr argraff, mae'n rhaid, y gallan nhw elwa mwy na neb arall ar wers Gristnogol!

Yn yr Unol Daleithiau bu'r mudiad efengylaidd, The Mission America Coalition, yn pwyso ar arweinwyr eglwysig i ddefnyddio'r ffilm fel "cyfle gweinidogaethu rhyfeddol".

Cefnogir ymgyrch i gael pob plentyn yn Nhalaith Florida i ddarllen llyfr Lewis gan Jeb Bush, brawd yr Arlywydd, sy'n rheolwr y dalaith.

Dim llawer o amheuaeth fan yna, felly, ynglŷn â phriodoleddau'r ffilm a'i gwerthoedd dyrchafol.

Yr hyn sy'n cael ei anghofio yw mai dim ond i rai sy'n gredinwyr yn barod y bydd alegori Lewis yn gwneud sens.

Ni fyddai eraill ddim callach ynglŷn ag aberth fawr yr Aslan/Crist ac athrawiaeth yr Iawn.

Y cyfan fyddan nhw'n chwilio amdano yw ffilm sy'n mynd i gipio'u dychymyg a'u gwefreiddio fel stori dylwyth teg ac ni fydd tröedigaeth Edmund yn dilyn pregeth lem yr atgyfodedig Aslan o ddim arwyddocâd grefyddol iddyn nhw - dim ond yn enghraifft o fachgen drwg yn dod at ei goed.

Yr hyn ddylai y rhai sy'n tybio y gall y ffilm fod yn arf er hyrwyddo Cristnogaeth ei gofio yw i Lewis sgrifennu ei lyfrau ar adeg pan oedd pobl yn gyffredinol yn llawer goleuach yn eu Beibl ac yn debycach o ddeall ergyd yr alegoreiddio.

Y darnau gorau
Y delweddau cyfrifiadurol - o gestyll rhew i frwydrau mawrion.

Perfformiadau

 • Gan nad oes yma lawer o gymeriadau cryfion mae'n debyg mai'r ffawn, Tumnus (McAvoy) a'r Wrach Wen (Swinton) sydd fwyaf lliwgar. Ar wefan Saesneg y BBC disgrifir ei pherfformiad hi fel darlun cyntefig effeithiol o Ddrwg.
 • Ystrydebol ydi Neeson fel y Llew - yn gryf ac yn gyhyrog o ran llais a chorff - yn anifail gyda'r mwyaf annhebyg i Grist yr oen.
 • Mae Dawn French, fodd bynnag, yn taro deuddeg fel yr Afanc.
 • Ymhlith y plant mae rhywbeth yn wefreiddiol yn y rhyfeddod ar wyneb ac yn llygaid Lucy Pevensie (Georgie Henley) wrth iddi gyrraedd Narnia gyntaf.

  Gystal â'r trelar?
  Yn cyfleu'r awyrgylch a'r mawredd yn addas ddigon.

  Ambell i farn
  Am Narnia, dywedodd y nofelydd o Ddyffryn Ardudwy, Phiip Pullman, ei fod yn un o'r pethau "hyllaf, mwyaf gwenwynllyd" a ddarllenodd erioed.
  Er mai sôn am y llyfrau yr oedd o nid oes amheuaeth na fydd rhai yn hel meddyliau tebyg am y ffilm hefyd ac yn gwaredu at ei chrefyddoldeb powld.

  Mae eraill, fodd bynnag, yn barotach i dderbyn y ffilm fel stori antur seml yn troi o amgylch y frwydr oesol rhwng da a drwg gyda'r 'cowbois da' yn fuddugol yn y pen draw ac aberth bersonol yn rhinwedd.

  Yn sicr mae mwy o ganmol nag o feirniadu ar Narnia gyda'r ganmoliaeth yn bennaf o safbwynt gwychder yr effeithiau a'r golygfeydd.

  Hyd yn oed wedyn, cwynodd un adolygydd y byddai ef wedi disgwyl gwell gan gyfarwyddwr Shrek gan ddweud fod y cymeriadau eu hunain braidd yn llwyd.

  Rhoddir pedair seren allan o bump i'r ffilm ar wefan Saesneg y BBC gyda chymeradwyaeth arbennig i fawredd y golygfeydd.
  Dywed hefyd fod "gwedd sobreiddiol" i'r weledigaeth o farwolaeth ac aberth, gan ddisgrifio'r cyfanwaith fel "gwers mewn dewrder sy'n golchi i ffwrdd bob sinigiaeth."

  Y gwaith gwreiddiol
  The Lion the Witch and the Wardrobe oedd y cyntaf o saith llyfr yng nghyfres Narnia gan C S Lewis. Gyda'i gilydd maen nhw wedi gwerthu 85 miliwn o gopiau mewn 29 o ieithoedd. Nes creu Harry Potter dyma'r gwerthiant gorau yn y byd!

  Y Ffawn yn y ffilm Dywedodd Lewis - arbenigwr ar lenyddiaeth ganol oesol a Renaissance - mai man cychwyn straeon Narnia oedd "darlun yn fy meddwl o ffawn yn cario ymbarel a llyfrau mewn coedwig dan eira".

  Er gwaethaf y dehongliad Cristnogol poblogaidd o TLTW&TW y cyfan a ddywedai Lewis ei hun oedd y dylid eu hystyried fel straeon aml-haenog gyda sawl ystyr ac y maen anodd cysoni Aslan waedlyd gyda Christ maddeugar y Testament Newydd.

  Yr oedd yn gas gan Tolkien Narnia ac mae'n rhyfedd gweld y ffilm hon yn cael ei phedlera fel rhyw ail Lord of the Rings

  Gwerth ei gweld?
  Heb amheuaeth - pe na byddai ond ar gyfer y trafod wedyn.

 • Cysylltiadau Perthnasol
  Aslan a king Kong - Wythnos o Feddwl


  cyfannwch

  Gethin, Caerdydd
  Ffilm hollol wych! Ond rhaid i mi anghytuno ag un sylwad yn yr adolygiad: "Er i Lewis ei hun wadu'r syniad o alegori Gristnogol amrwd"- mae hwn yn wir ond nid yn y ffordd mae pobl yn meddwl- geiriau Lewis oedd "If Aslan represented the immaterial Deity in the same way in which Giant Despair represents Despair, he would be an allegorical figure. In reality however he is an invention giving an imaginary answer to the question "What might Christ become like, if there really were a world like Narnia and He chose to be incarnate and die and rise again in that world as He actually has done in ours?" This is not allegory at all." Felly, mewn ffordd, mae'n fwy amrwd nag alegori.  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Enw a lleoliad:

  Sylw:  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

  Cymraeg
  A Way of Life
  Big Nothing (2006)
  Cannes
  Cwcw (2008)
  Cymru Ddu - y gyfres deledu
  Cymru Fach (2008)
  Ffilmiau Cymru ddoe
  Ffilmiau Steddfod
  Gavin and Stacey
  Gwobr i ffilm ganpunt
  Gwyl Fflics 2007
  Gŵyl Cymru Ddu
  Gŵyl Ffilm Caerdydd 2006
  Hope Eternal
  Martha Jac a Sianco - y ffilm
  Mela
  Milltir sgwar arwyr ffilm
  Oed yr Addewid
  Pictiwrs yn y Pyb yn gafael
  Pobl ifainc yn mentro
  Powerless
  Powerless
  Shorts in Colour
  Siôn a Siân
  Sleep Furiously
  Snow Cake
  Spiderman Cymraeg
  The Edge of Love
  The Edge of Love
  Y Lleill
  Yr Ymwelydd
  Zan Boko
  £500,000 i animeiddio
  cyffro
  '1408' (2007)
  'Rush Hour 3' (2007)
  'We Own The Night' (2007)
  Die Hard 4.0 (2007)
  Déjà Vu (2006)
  30 Days of Night (2007)
  4: Rise of the Silver Surfer (2007)
  Aliens Vs Predator: Requiem (2008)
  Around the World in 80 Days
  Assault on Precinct 13
  Australia
  Batman Begins
  Beowulf
  Blood Diamond
  Casino Royale
  Casino Royale
  Casino Royale (2006)
  Casino Royale 2006
  Cellular
  Changeling (2008)
  Children of Men (2006)
  Derailed
  Eastern Promises
  Eastern Promises (2007)
  Fantastic Four
  Fracture (2007)
  Harry Potter and The Order of the Phoenix (2007)
  Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
  Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
  History of Violence
  Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
  Iron Man (2008)
  King Arthur
  King Kong - 2005
  Mission Impossible III (2006)
  National Treasure
  No Country for Old Men (2008)
  No Country for Old Men (2008)
  Ocean's 13
  Ocean's 13 (2007)
  Ocean's Twelve
  Pirates of the Caribbean - Dead Man's Chest (2006)
  Rambo (2008)
  Red Eye
  Sahara
  Saw II
  Serenity
  Severance (2006)
  Shooter (2007)
  Spider-Man 2
  Spider-Man 3 (2007)
  Star Wars III
  Stormbreaker (2006)
  Superman Returns (2006)
  The Bourne Ultimatum
  The Da Vinci Code (2006)
  The Dark Knight
  The Day After Tomorrow
  The Departed (2006)
  The Golden Compass (2007)
  The Golden Compass (2007)
  The Incredible Hulk (2008)
  The Incredibles
  The Interpreter
  The Kingdom (2007)
  The Legend of Zorro
  The Matador
  The Omen 2006
  Thunderbirds
  Transformers (2007)
  Van Helsing
  Walking Tall
  War (2007)
  White Noise
  comedi
  'Mr Woodcock' (2007)
  Fred Claus (2007)
  St Trinian's (2008)
  A Good Year (2006)
  Bee Movie (2007)
  Bewitched
  Borat:
  Bridget Jones - The Edge of Reason
  Charlie and the Chocolate Factory
  Choke (2008)
  Christmas with the Kranks
  Evan Almighty (2007)
  Evan Almighty(2007)
  Forgetting Sarah Marshall (2008)
  Four Christmases - 2008
  Good Luck Chuck (2007)
  Hairspray
  Herbie: Fully Loaded
  Hitch
  Hot Fuzz (2007)
  I Now Pronounce You Chuck And Larry (2007)
  Just Like Heaven (2005)
  Just My Luck (2006)
  Knocked Up (2007)
  Mean Girls
  Meet the Fockers
  Miss Congeniality 2 - Armed and fabulous
  Monster in Law
  Mr & Mrs Smith
  Mr Bean 2007
  Mr Magnoruim's Wonder Emporuim' (2007)
  Nacho Libre (2006)
  Night at the Museum (Rhagfyr 2006)
  PS I Love You (2008)
  Prime (2006)
  RV: Runaway Vacation (2006)
  Ratatouille
  Robots
  Run, Fat Boy, Run (2007)
  Scooby Doo 2 :
  Shark Tale
  Shrek 2
  Shrek 3
  Slither (2006)
  St Trinian's
  St Trinian's (2008)
  Superbad (2007)
  Talladego Nights: : The Ballad of Ricky Bobby (2006)
  The Devil Wears Prada
  The Dukes of Hazzard
  The Good Night (2008)
  The Hitchhiker's Guide to the Galaxy
  The Nanny Diaries (2007)
  The Simpsons Movie
  The Simpsons Movie
  The Simpsons Movie (2007)
  The Simpsons Movie (2007)
  Wallace and Gromit - The Curse Of The Were-Rabbit
  Wedding Crashers
  Wedding Crashers
  Wedding Date
  Wild Hogs (2007)
  You, Me and Dupree (2006)
  drama
  Abraham's Point (2008)
  Alexander
  Alfie
  Alpha Dog (2007)
  Amazing Grace (2007)
  American Gangster (2007)
  Apocalypto (2007)
  Atonement (2007)
  August Rush
  Babel (2007)
  Basic Instinct 2 (2006)
  Bullet Boy
  Burn After Reading
  Charlie Wilson's War (2008)
  Charlie Wilson's War (2008)
  Che: Part One - 2008
  Collateral
  Crash
  Down in the Valley
  Dreamgirls (2007)
  Elizabeth: The Golden Age (2007)
  Fahrenheit 9/11
  Finding Neverland
  Five Children and It
  Gandhi My Father (2007)
  Good Bye Lenin (2003)
  Harsh Times (2006)
  Howl's Moving Castle
  Hunger (2008)
  I Am Legend (2007)
  I am Legend
  In Bruges (2008)
  In Good Company
  In Prison My Whole Life
  In the Valley of Elah (2008)
  Into the Wild
  Jarhead (2006)
  Jindabyne (2007)
  Kingdom of Heaven
  La Vie en Rose
  Ladies in Lavender
  Lassie (2005)
  Layer Cake
  Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events
  Lions For Lambs (2007)
  Lost in Translation
  Lust, Caution (2008)
  Lust, Caution (2008)
  Maria Full of Grace
  Million Dollar Baby
  Miss Potter (2007)
  Munich (2006)
  Oliver Twist
  Open Water
  PS I Love You (2008)
  Premonition (2007)
  Rendition
  Rescue Dawn (2007)
  Rocky Balboa (2007)
  Snowcake (2006)
  Spanglish
  Take the Lead (2006)
  Taliesin Jones
  The Assassination of Jesse James
  The Bourne Supremacy
  The Boy in the Striped Pyjamas (2008)
  The Chronicles Of Narnia (2005)
  The Constant Gardener
  The Duchess
  The Edge of Love (2008)
  The Exorcism of Emily Rose
  The Illusionist (2007)
  The Lake House
  The Lake House (2006)
  The Last King of Scotland (2007)
  The Libertine
  The Motorcycle Diaries
  The Only Clown in the Village
  The Painted Veil
  The Phantom of the Opera
  The Polar Express
  The Terminal
  The Village
  The Wicker Man (2006)
  United 93 (2006)
  V for Vendetta
  Vera Drake
  W (2008)
  War of the Worlds
  Zodiac
  erthyglau
  'Tad' y Phantom
  Academi Sgrîn Cymru
  Alex Rose
  Cymru Wyddelig Ford
  Der Untergang
  Ffilmio da Demi
  Gwobr i briodferch
  Gŵyl Ffilmiau Ryngwladol Dulyn
  Gŵyl ffilmiau myfyrwyr
  Harry Potter and the Order of the Phoenix
  Holi Matthew Rhys
  Hope Eternal (2008)
  Ioan Gruffudd
  Ioan Gruffudd
  John Roberts Williams - y dyn ffilmiau
  Miss Potter - y cysylltiad Cymreig
  Prinder ffilmiau Cymraeg
  Tystysgrifau ffilm
  Yn yr Oscars


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy