BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
ffilm

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 


Munich (2006)
Wedi'r lladd - lladd

15

Pedair seren allan o bump

Y sêr
Eric Bana, Daniel Craig, Ciarán Hinds, Mathieu Kassovitz, Geoffrey Rush

Cyfarwyddo
Steven Spielberg

Sgrifennu
Eric Roth, Tony Kushner

Hyd
164 munud

Sut ffilm
Ffilm ddial a "ysbrydolwyd gan ddigwyddiadau go iawn" cyflafan Gemau Olympaidd Munich 1972 lle lladdwyd athletwyr Israelaidd a herwgipiwyd gan derfysgwyr Palesteinaidd Medi Ddu - Black September.

"Ffilm y bu'n rhaid imi ei gwneud," meddai Steven Spielberg mewn cyfweliad diweddar. Fe'i disgrifiodd hefyd fel, "Gweddi dros heddwch".

Ffilm i gymryd ei lle ochr yn ochr â Schindler's List. Honno yn ymwneud â'r Holocost a hon yn awr ym ymwneud ag amddiffyniad yr Iddewon o wladwriaeth Israel a'u gwrthdaro â'r Palesteiniaid.

Y stori
Mae'r ffilm yn dilyn ymgyrch Iddew ifanc Avner (Eric Bana) sy'n ymddeol o Mossad ar gais yr awdurdodau er mwyn arwain ymgyrch swyddogol answyddogol i ddarganfod ac i ladd ar ran Llywodraeth ei wlad y terfysgwyr Palesteinaidd a fu'n gyfrifol am gyflafan Gemau Olympaidd Munich, 1972.

Ond yn dilyn cychwyn llwyddiannus Avner a'i griw (Daniel Craig, Ciaran Hinds a Mathieu Kassovitz) mae'r dienyddiwr yn cael ei orfodi i holi ei hun ynglŷn ag effeithiolrwydd a moesoldeb y math hwn o weithredu wrth i derfysgwyr newydd gymryd lle y rhai a laddwyd.

Buan iawn y mae'n cael ei ysu gan y cwestiwn a all gweithredu o'r fath gynnig unrhyw ateb rhesymol yn hytrach na bwydo fflamau coelcerth sydd eisoes allan o reolaeth.

Ond mae'r gyfundrefn Israelaidd o'r farn mai'r unig ateb i drais yw dialedd yr un mor dreisiol.
"Fe ddaw yr holl waed yma yn ôl atom," ofna Avner.
"Yn y diwedd fe fydd yn llwyddo," medd un o'i feistradoedd.

Problem oesol y rhai sy'n byw gyda'r cledd.

Y canlyniad
Ffilm afaelgar llawn tyndra a chyffro - ac ni fyddai rhywun yn disgwyl dim llai gan Speilberg.

Ond mae'r geiriau "Wedi ei hysbrydoli gan ddigwyddiadau go iawn" yn peri yr un trafferthion ag y maen nhw bob amser.

Yn wir, yn hytrach na chryfhau statws ffilm yr hyn y mae'r geiriau hyn yn ei wneud bob amser yw cymylu popeth gan ei gwneud yn amhosib i gynulleidfa wahaniaethu rhwng y gwir a'r gau.

Yn ddieithriad, yr hyn mae'r geiriau hyn yn ei ganiatáu yw rhwydd hynt i gyfarwyddwr ymddangos fel hanesydd heb orfod poeni o gwbl a fydd ei ffeithiau yn gywir neu beidio.

Yn yr achos hwn mae'n sicr yn wir i 11 o athletwyr Israel gael eu herwgipio ac mae'r un mor wir i waed gael ei dywallt oherwydd blerwch yr awdurdodau Almaenaidd ond gall yr hyn a ddarlunnir wedyn ynglŷn ag Avner a'i griw fod yn gymaint gwirionedd neu yn gymaint ffrwyth dychymyg ag y dymuna Spielberg iddo fod er mwyn cyflawni'i ddyletswydd o greu ffilm afaelgar y bydd pobl am ei gwylio.

Drwg sefyllfa o'r fath yw y bydd cynulleidfaoedd yn llyncu'r cyfan fel ffeithiau hanesyddol ond y cyfarwyddwr heb unrhyw gyfrifoldeb i sicrhau'r gwirionedd.

Bid a bo hynny; cyn belled ag y mae techneg creu ffilm yn bod mae Spielberg yn llwyddo'n well gyda Munich na chydag ambell un o'i ffilmiau diweddar. Mae Munich yn afaelgar, yn gyffrous ac yn codi cwestiynau athronyddol a moesol pwysig ynglŷn â therfysgaeth ryngwladol, hawliau gwlad i'w hamddiffyn ei hun a sut i ymateb i derfysgaeth.

Ond y cyfan o fewn gweledigaeth Hollywood o'r byd - ac yn y pen draw y dialwyr yw 'arwyr' Munich a chyda hwy y mae disgwyl i gydymdeimlad y gynulleidfa fod pa bynnag wrthddadleuon sy'n cael eu gwyntyllu.

Cymeriad i gydymdeimlo ag ef yw Avner - y lladdwr oer sy'n fawr ei gariad at ei wraig a'i faban.

Perfformiadau

 • Yn olygus â phresenoldeb cryf mae Eric Bana y cydio fel gŵr a thad sydd hefyd yn arweinydd criw o ddienyddwyr brith.
 • Mewn ffilm heb unrhyw berfformiad sâl gan neb mae sawl actor yn gofiadwy hefyd - Geoffrey Rush fel yr asiant llywodraeth, Ephraim er enghraifft.
 • O safbwynt drama mae amrywiaeth dda o 'gymeriadau' yng nghriw Avner: Steve y De Affricanwr (Daniel Craig); Robert, y cyn wneuthurwr teganau sy'n awr yn creu bomiau (Matthieu Kassovitz); Carl ddryslyd (Ciaran Hinds) a Hans oeraidd, broffesiynol (Hans Zischler).
 • Yn bwydo'r Israeliaid â gwybodaeth mae un o ddynion yr isfyd rhyngwladol, Louis (Mathieu Amalric) a'i dad - barwn gwledig Ffrengig sy'n cael ei chwarae'n rhagorol gan Michael Lonsdale.

  Gystal â'r trelar?
  Ydi.

  Ambell i farn
  Ac yntau'n bwnc mor astrus nid yw'n syndod fod tuedd i'r ymateb fod yn eithafol.
  Yn y ddadl rhwng Israeliaid â Phalesteiniaid anodd iawn dod o hyd i neb sy'n gwbl gytbwys ei farn ac y mae Spielberg wedi ennyn dig Israeliaid - sy'n ei gyhuddo o fod yn fradwr - a Phalesteiniaid fel ei gilydd.
 • Yn yr Unol Daleithiau galwodd Cyfundrefn Seionistiaidd America am i bobl osgoi'r ffilm yn gyfan gwbl.
 • Achosodd y ffilm wewyr yn yr Almaen hefyd oherwydd ensyniadau i'r Almaen gawlio'r ymateb i ddigwyddiadau Gemau Olympaidd 1972. Teimlai rhai ei bod yn annheg codi'r grachen honno ar yr union adeg y mae'r Almaen ar drothwy llwyfannu gornest chwaraeon fawr arall - gemau pêl-droed Cwpan y Byd.
 • Mae'r rhai hynny sydd wedi medru edrych ar Munich fel ffilm yn unig, fodd bynnag, wedi eu plesio gan yr arddangosfa bellach hon o ddoniau Spielberg gan fod Munich yn wead tynn sy'n trin yn ddeheuig holl elfennau ffilmiau cyffro ac ysbio gyda sawl adlais o ragoriaethau'r hen feistr tyndra hwnnw, Hitchcock.

  Gwerth ei gweld?
  Nid yn unig o safbwynt bod yn ffilm gyffro ragorol ond fel sbardun i wyntyllu trafodaeth ynglŷn ag effeithiolrwydd ac egwyddorion moesol cynnal ymgyrchoedd gwleidyddol trwy ladd a thrais.


 • Cymraeg
  A Way of Life
  Big Nothing (2006)
  Cannes
  Cwcw (2008)
  Cymru Ddu - y gyfres deledu
  Cymru Fach (2008)
  Ffilmiau Cymru ddoe
  Ffilmiau Steddfod
  Gavin and Stacey
  Gwobr i ffilm ganpunt
  Gwyl Fflics 2007
  Gŵyl Cymru Ddu
  Gŵyl Ffilm Caerdydd 2006
  Hope Eternal
  Martha Jac a Sianco - y ffilm
  Mela
  Milltir sgwar arwyr ffilm
  Oed yr Addewid
  Pictiwrs yn y Pyb yn gafael
  Pobl ifainc yn mentro
  Powerless
  Powerless
  Shorts in Colour
  Siôn a Siân
  Sleep Furiously
  Snow Cake
  Spiderman Cymraeg
  The Edge of Love
  The Edge of Love
  Y Lleill
  Yr Ymwelydd
  Zan Boko
  £500,000 i animeiddio
  cyffro
  '1408' (2007)
  'Rush Hour 3' (2007)
  'We Own The Night' (2007)
  Die Hard 4.0 (2007)
  Déjà Vu (2006)
  30 Days of Night (2007)
  4: Rise of the Silver Surfer (2007)
  Aliens Vs Predator: Requiem (2008)
  Around the World in 80 Days
  Assault on Precinct 13
  Australia
  Batman Begins
  Beowulf
  Blood Diamond
  Casino Royale
  Casino Royale
  Casino Royale (2006)
  Casino Royale 2006
  Cellular
  Changeling (2008)
  Children of Men (2006)
  Derailed
  Eastern Promises
  Eastern Promises (2007)
  Fantastic Four
  Fracture (2007)
  Harry Potter and The Order of the Phoenix (2007)
  Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
  Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
  History of Violence
  Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
  Iron Man (2008)
  King Arthur
  King Kong - 2005
  Mission Impossible III (2006)
  National Treasure
  No Country for Old Men (2008)
  No Country for Old Men (2008)
  Ocean's 13
  Ocean's 13 (2007)
  Ocean's Twelve
  Pirates of the Caribbean - Dead Man's Chest (2006)
  Rambo (2008)
  Red Eye
  Sahara
  Saw II
  Serenity
  Severance (2006)
  Shooter (2007)
  Spider-Man 2
  Spider-Man 3 (2007)
  Star Wars III
  Stormbreaker (2006)
  Superman Returns (2006)
  The Bourne Ultimatum
  The Da Vinci Code (2006)
  The Dark Knight
  The Day After Tomorrow
  The Departed (2006)
  The Golden Compass (2007)
  The Golden Compass (2007)
  The Incredible Hulk (2008)
  The Incredibles
  The Interpreter
  The Kingdom (2007)
  The Legend of Zorro
  The Matador
  The Omen 2006
  Thunderbirds
  Transformers (2007)
  Van Helsing
  Walking Tall
  War (2007)
  White Noise
  comedi
  'Mr Woodcock' (2007)
  Fred Claus (2007)
  St Trinian's (2008)
  A Good Year (2006)
  Bee Movie (2007)
  Bewitched
  Borat:
  Bridget Jones - The Edge of Reason
  Charlie and the Chocolate Factory
  Choke (2008)
  Christmas with the Kranks
  Evan Almighty (2007)
  Evan Almighty(2007)
  Forgetting Sarah Marshall (2008)
  Four Christmases - 2008
  Good Luck Chuck (2007)
  Hairspray
  Herbie: Fully Loaded
  Hitch
  Hot Fuzz (2007)
  I Now Pronounce You Chuck And Larry (2007)
  Just Like Heaven (2005)
  Just My Luck (2006)
  Knocked Up (2007)
  Mean Girls
  Meet the Fockers
  Miss Congeniality 2 - Armed and fabulous
  Monster in Law
  Mr & Mrs Smith
  Mr Bean 2007
  Mr Magnoruim's Wonder Emporuim' (2007)
  Nacho Libre (2006)
  Night at the Museum (Rhagfyr 2006)
  PS I Love You (2008)
  Prime (2006)
  RV: Runaway Vacation (2006)
  Ratatouille
  Robots
  Run, Fat Boy, Run (2007)
  Scooby Doo 2 :
  Shark Tale
  Shrek 2
  Shrek 3
  Slither (2006)
  St Trinian's
  St Trinian's (2008)
  Superbad (2007)
  Talladego Nights: : The Ballad of Ricky Bobby (2006)
  The Devil Wears Prada
  The Dukes of Hazzard
  The Good Night (2008)
  The Hitchhiker's Guide to the Galaxy
  The Nanny Diaries (2007)
  The Simpsons Movie
  The Simpsons Movie
  The Simpsons Movie (2007)
  The Simpsons Movie (2007)
  Wallace and Gromit - The Curse Of The Were-Rabbit
  Wedding Crashers
  Wedding Crashers
  Wedding Date
  Wild Hogs (2007)
  You, Me and Dupree (2006)
  drama
  Abraham's Point (2008)
  Alexander
  Alfie
  Alpha Dog (2007)
  Amazing Grace (2007)
  American Gangster (2007)
  Apocalypto (2007)
  Atonement (2007)
  August Rush
  Babel (2007)
  Basic Instinct 2 (2006)
  Bullet Boy
  Burn After Reading
  Charlie Wilson's War (2008)
  Charlie Wilson's War (2008)
  Che: Part One - 2008
  Collateral
  Crash
  Down in the Valley
  Dreamgirls (2007)
  Elizabeth: The Golden Age (2007)
  Fahrenheit 9/11
  Finding Neverland
  Five Children and It
  Gandhi My Father (2007)
  Good Bye Lenin (2003)
  Harsh Times (2006)
  Howl's Moving Castle
  Hunger (2008)
  I Am Legend (2007)
  I am Legend
  In Bruges (2008)
  In Good Company
  In Prison My Whole Life
  In the Valley of Elah (2008)
  Into the Wild
  Jarhead (2006)
  Jindabyne (2007)
  Kingdom of Heaven
  La Vie en Rose
  Ladies in Lavender
  Lassie (2005)
  Layer Cake
  Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events
  Lions For Lambs (2007)
  Lost in Translation
  Lust, Caution (2008)
  Lust, Caution (2008)
  Maria Full of Grace
  Million Dollar Baby
  Miss Potter (2007)
  Munich (2006)
  Oliver Twist
  Open Water
  PS I Love You (2008)
  Premonition (2007)
  Rendition
  Rescue Dawn (2007)
  Rocky Balboa (2007)
  Snowcake (2006)
  Spanglish
  Take the Lead (2006)
  Taliesin Jones
  The Assassination of Jesse James
  The Bourne Supremacy
  The Boy in the Striped Pyjamas (2008)
  The Chronicles Of Narnia (2005)
  The Constant Gardener
  The Duchess
  The Edge of Love (2008)
  The Exorcism of Emily Rose
  The Illusionist (2007)
  The Lake House
  The Lake House (2006)
  The Last King of Scotland (2007)
  The Libertine
  The Motorcycle Diaries
  The Only Clown in the Village
  The Painted Veil
  The Phantom of the Opera
  The Polar Express
  The Terminal
  The Village
  The Wicker Man (2006)
  United 93 (2006)
  V for Vendetta
  Vera Drake
  W (2008)
  War of the Worlds
  Zodiac
  erthyglau
  'Tad' y Phantom
  Academi Sgrîn Cymru
  Alex Rose
  Cymru Wyddelig Ford
  Der Untergang
  Ffilmio da Demi
  Gwobr i briodferch
  Gŵyl Ffilmiau Ryngwladol Dulyn
  Gŵyl ffilmiau myfyrwyr
  Harry Potter and the Order of the Phoenix
  Holi Matthew Rhys
  Hope Eternal (2008)
  Ioan Gruffudd
  Ioan Gruffudd
  John Roberts Williams - y dyn ffilmiau
  Miss Potter - y cysylltiad Cymreig
  Prinder ffilmiau Cymraeg
  Tystysgrifau ffilm
  Yn yr Oscars


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy