BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
ffilm

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 


Miss Potter (2007)


PG

Pedair seren allan o bump

Y sêr
Renée Zellweger, Ewan McGregor, Emily Watson, Lloyd Owen, Barbara Flynn

Cyfarwyddo
Chris Noonan

Sgrifennu
Richard Maltby Jr

Hyd
93 munud

Sut ffilm
Telyneg serch feddal a hynod deimladwy ond heb fod yn llethol.

Y stori
Yn ferch gyda thipyn o gythrel ynddi hi mae Beatrix Potter (Renée Zellweger) yn cael anhawster dygymod a gwerthoedd troad y bedwaredd ganrif ar bymtheg sy'n mynnu mai priodi a rhedeg cartref yw 'dyletswydd' ac ymgyrhaeddiad pob merch yn ei chylch cymdeithasol hi.

Ond mae hi'n gwrthod y cariadon 'cymeradwy' y mae ei mam, Helen (Barbara Flynn) yn eu dwyn ger ei bron ac yn osgoi i fyd straeon am anifeiliaid y mae'n eu creu mewn gair a llun.

Er mawr syndod mae ei llyfrau am gymeriadau fel Peter Rabbit, Mrs Tiggy-Winkle a Jemima Puddle-Duck mor llwyddiannus y mae'n dod yn ferch ariannog iawn, iawn.

Ar yr un pryd , yn gwbl groes i ddymuniadau ei mam, mae'n syrthio mewn cariad ac yn bwriadu priodi ei chyhoeddwr, Norman Warne (Ewan McGregor) ond y garwriaeth yn cael ei dryllio yn y modd tristaf posibl.

Y canlyniad
Lleiaf yn y byd ydych chi'n 'i wybod am y Beatrix Potter go iawn (1866-1943) mwyaf yn y byd yr ydych chi'n mynd i fwynhau y delyneg fach feddal a thra theimladwy hon.

Cyhuddwyd y ffilm o droi stori anghyffredin yn un gyffredin trwy anwybyddu gwahanol haenau ym mywyd Miss Potter ond nid fydd hynny yn mennu ond ar y rhai sy'n ymwybodol o'r haenau hynny.

Gallodd y gweddill ohonom fwynhau yr hyn arlwywyd ar eu cyfer.
Ond gwelodd y rhai sy'n gwybod mwy am yr hanes yr ymdriniaeth hon yn arwynebol ac yn annigonol gan fod yma anwybyddu neu ei wthio o'r neilltu er mwyn canolbwyntio ar yr hyn a ddisgrifiwyd fel stori bocs siocled y berthynas â Norman Warne.

Er y cydnabyddir yma lwyddiant anhygoel llyfrau Beatrix Potter sydd wedi gwerthu mwy nag unrhyw lyfrau plant eraill ar hyd a lled y byd, arwynebol yw'r gwerthfawrogiad o'i chelfyddyd a'r ffaith fod y straeon hyn mewn gwirionedd yn llawer iawn mwy nag hanesion bach neis am gwningod bach annwyl mewn gwasgod.

Nid yn unig yr oedd yn llenor dawnus ond hefyd yn arlunydd medrus a oedd wedi astudio'n fanwl nid yn unig yr anifeiliaid yr oedd yn eu cymeriadu ond hefyd fyd natur yn gyffredinol.

Yr oedd yn arbenigwraig ar ffwng ond er iddi gyflwyno papur gwyddonol ar y pwnc i'r Gymdeithas Linnaean yn 1897 amharod oedd y gymdeithas honno i'w chydnabod oherwydd mai merch oedd hi - er fe fu iddi - y Gymdeithas - edifarhau yn y diwedd.

Ond dim ond braidd gyffwrdd â'r elfennau hyn y mae'r ffilm hon a go brin y bydd neb yn sylweddoli fod y wraig hon yn naturiaethydd o bwys.

Yn hytrach bodlonir ar ganolbwyntio ar garwriaeth siwgwraidd rhyngddi hi a Norman Warne a'r cicio yn erbyn y symbylau cymdeithasol hunan ymwybodol o statws mewn cymdeithas a gynrychiolir gan ei mam.

Yn frysiog ar y diwedd y nodir cyfraniad arbennig Beatrix i gadwraeth, yn arbennig yn Ardal y Llynnoedd, ond dim ond mewn geiriau ar y sgrin wrth i'r ffilm ddirwyn i ben y nodir union faint y cyfraniad hwnnw a'r ffaith iddi drosglwyddo gwerth miloedd lawer o bunnau o dir i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Mae golygfa mewn ocsiwn pan yw hi'n brwydro i brynu fferm rhag mynd i ddwylo 'datblygwyr' yn un gyffrous.

Ond, ni fydd y diffygion hyn ond yn poeni y rhai hynny sy'n ymwybodol ohonynt - rhwydd hynt i'r gweddill ohonom ymgolli yn hanes trist dau sy'n glwyf o serch - ond mae'n bwysig nad ydym ninnau yn tybio mai'r stori ar y sgrin yw'r hanes i gyd a bod mwy i Beatrix Potter na Miss Potter.

Perfformiadau

 • Ansicr yw rhywun o berfformiad Zellweger ei hun - weithiau'n argyhoeddi weithiau ddim. Dywedodd un sylwebydd i'w pherfformiad ei atgoffa ef o Miss Tiggy-Winkle y llyfrau - ac y mae rhywbeth nad yw cweit yn gweithio yn ei symudiadau a'i hedrychiad.
 • Llwydda Ewan Mcgregor yn i ymddangos yn glaf o serch heb ymddangos yn gadach llestri hefyd.
 • Mae Barbara Flynn yn cael hwyl fawr yn chwarae rhan Helen, mam Beatrix. Mae ganddi sawl llinell dda ac mae'r cyd-daro rhyngddi hi a'r tad mwy rhesymol (Bill Paterson) yn gweithio'n dda - ond y ddau ohonynt wedi eu dal ym magl hualau cymdeithasol eu cyfnod.

  Rhai geiriau
 • Allwn ni ddim aros adref gydol ein bywyd - rhaid inni gyflwyno ein hunain i'r byd ac edrych ar y peth fel anturiaeth.
 • Does gen ti ddim ffrindiau. Oes, bob tro yr ydw i'n gwneud llun.
 • Fe fyddai dda gen i pe na bydde ti'n dod a phobl fusnes i'r tŷ - maen nhw'n cario llwch.
 • Mae'n merch ni yn enwog - ti ydi'r unig un sydd ddim yn gwybod hynny.
 • Mae fy Mam a minnau wedi dod i ddealltwriaeth - yr ydym wedi cytuno i beidio deall ein gilydd.

  Ambell i farn
  Daw'r ffilm dan lach y rhan fwyaf o'r adolygwyr seriws:
 • "Dychrynllyd o neis neis" yw barn y Guardian sy'n dweud fod gwylio'r ffilm yn teimlo fel rhywun yn gwthio'ch hwyneb i bowlen o pot-pourri mewn lle gwely a brecwast yn Cumbria am 90 munud!
  Mae hefyd yn cyhuddo Zellweger o wneud i Beatrix ymddangos yn "glinigol wallgof" ar adegau.
  "Mae'r perfformiadau yn gwneud i'ch bodiau gyrlio," meddir.
 • Cyhuddo'r ffilm o beidio â chymryd yr hanes o ddifrif mae'r Observer ac o wneud i fywyd anghyffredin ymddangos yn un cyffredin iawn.
 • Cafodd colofnydd y Spectator fwy o flas ar y ffilm:
  "Gallai fod wedi bod yn fwy herfeiddiol, yn fwy gwleidyddol ac fe allai fod wedi dadorchuddio mwy," meddai cyn ychwanegu ei bod yn rhamant sy'n cael ei dweud yn dda.
  "A phan ddaw y tro trist fe fyddwch yn wylo," meddai.
 • Mae gwefan Saesneg y BBC yn sôn amdani fel stori swynol ac ysbrydoledig merch sy'n cicio yn erbyn safonau staeslyd ei chyfnod.

  Darnau gorau
 • Mae'r golygfeydd yn y cartref gyda Mrs Potter yn hyfryd a'i hymdriniaeth o'r llu morynion sydd ganddi.
  Mewn un olygfa mae'n stwffio blows sydd wedi'i staenio i arffed un ohonyn nhw gan ddweyd: "Mae wedi'i difetha, rho hi i'r tlodion."
 • Mae lluniau gwych o Cumbria.
 • Ar y cychwyn mae'r modd y mae lluniau Beatrix yn neidio'n fyw o flaen ei llygaid yn drawiadol ond mae hyn yn cael ei wneud unwaith yn ormod gwaetha'r modd.

  Gwerth ei gweld?
  Heb os - er gwaetha'r ffaith ei bod yn edrych fwy fel ffilm deledu na ffilm sinema.
  Ac mae'r Spectator yn gwbl gywir wrth ein rhybuddio y byddwn yn wylo.
  Bydd sawl un yn cael llawer iawn mwy o fwynhad nag a ddywed y beirniaid.

 • Cysylltiadau Perthnasol
 • Beatrix Potter yng Nghymru


 • cyfannwch


  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Enw a lleoliad:

  Sylw:  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

  Cymraeg
  A Way of Life
  Big Nothing (2006)
  Cannes
  Cwcw (2008)
  Cymru Ddu - y gyfres deledu
  Cymru Fach (2008)
  Ffilmiau Cymru ddoe
  Ffilmiau Steddfod
  Gavin and Stacey
  Gwobr i ffilm ganpunt
  Gwyl Fflics 2007
  Gŵyl Cymru Ddu
  Gŵyl Ffilm Caerdydd 2006
  Hope Eternal
  Martha Jac a Sianco - y ffilm
  Mela
  Milltir sgwar arwyr ffilm
  Oed yr Addewid
  Pictiwrs yn y Pyb yn gafael
  Pobl ifainc yn mentro
  Powerless
  Powerless
  Shorts in Colour
  Siôn a Siân
  Sleep Furiously
  Snow Cake
  Spiderman Cymraeg
  The Edge of Love
  The Edge of Love
  Y Lleill
  Yr Ymwelydd
  Zan Boko
  £500,000 i animeiddio
  cyffro
  '1408' (2007)
  'Rush Hour 3' (2007)
  'We Own The Night' (2007)
  Die Hard 4.0 (2007)
  Déjà Vu (2006)
  30 Days of Night (2007)
  4: Rise of the Silver Surfer (2007)
  Aliens Vs Predator: Requiem (2008)
  Around the World in 80 Days
  Assault on Precinct 13
  Australia
  Batman Begins
  Beowulf
  Blood Diamond
  Casino Royale
  Casino Royale
  Casino Royale (2006)
  Casino Royale 2006
  Cellular
  Changeling (2008)
  Children of Men (2006)
  Derailed
  Eastern Promises
  Eastern Promises (2007)
  Fantastic Four
  Fracture (2007)
  Harry Potter and The Order of the Phoenix (2007)
  Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
  Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
  History of Violence
  Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
  Iron Man (2008)
  King Arthur
  King Kong - 2005
  Mission Impossible III (2006)
  National Treasure
  No Country for Old Men (2008)
  No Country for Old Men (2008)
  Ocean's 13
  Ocean's 13 (2007)
  Ocean's Twelve
  Pirates of the Caribbean - Dead Man's Chest (2006)
  Rambo (2008)
  Red Eye
  Sahara
  Saw II
  Serenity
  Severance (2006)
  Shooter (2007)
  Spider-Man 2
  Spider-Man 3 (2007)
  Star Wars III
  Stormbreaker (2006)
  Superman Returns (2006)
  The Bourne Ultimatum
  The Da Vinci Code (2006)
  The Dark Knight
  The Day After Tomorrow
  The Departed (2006)
  The Golden Compass (2007)
  The Golden Compass (2007)
  The Incredible Hulk (2008)
  The Incredibles
  The Interpreter
  The Kingdom (2007)
  The Legend of Zorro
  The Matador
  The Omen 2006
  Thunderbirds
  Transformers (2007)
  Van Helsing
  Walking Tall
  War (2007)
  White Noise
  comedi
  'Mr Woodcock' (2007)
  Fred Claus (2007)
  St Trinian's (2008)
  A Good Year (2006)
  Bee Movie (2007)
  Bewitched
  Borat:
  Bridget Jones - The Edge of Reason
  Charlie and the Chocolate Factory
  Choke (2008)
  Christmas with the Kranks
  Evan Almighty (2007)
  Evan Almighty(2007)
  Forgetting Sarah Marshall (2008)
  Four Christmases - 2008
  Good Luck Chuck (2007)
  Hairspray
  Herbie: Fully Loaded
  Hitch
  Hot Fuzz (2007)
  I Now Pronounce You Chuck And Larry (2007)
  Just Like Heaven (2005)
  Just My Luck (2006)
  Knocked Up (2007)
  Mean Girls
  Meet the Fockers
  Miss Congeniality 2 - Armed and fabulous
  Monster in Law
  Mr & Mrs Smith
  Mr Bean 2007
  Mr Magnoruim's Wonder Emporuim' (2007)
  Nacho Libre (2006)
  Night at the Museum (Rhagfyr 2006)
  PS I Love You (2008)
  Prime (2006)
  RV: Runaway Vacation (2006)
  Ratatouille
  Robots
  Run, Fat Boy, Run (2007)
  Scooby Doo 2 :
  Shark Tale
  Shrek 2
  Shrek 3
  Slither (2006)
  St Trinian's
  St Trinian's (2008)
  Superbad (2007)
  Talladego Nights: : The Ballad of Ricky Bobby (2006)
  The Devil Wears Prada
  The Dukes of Hazzard
  The Good Night (2008)
  The Hitchhiker's Guide to the Galaxy
  The Nanny Diaries (2007)
  The Simpsons Movie
  The Simpsons Movie
  The Simpsons Movie (2007)
  The Simpsons Movie (2007)
  Wallace and Gromit - The Curse Of The Were-Rabbit
  Wedding Crashers
  Wedding Crashers
  Wedding Date
  Wild Hogs (2007)
  You, Me and Dupree (2006)
  drama
  Abraham's Point (2008)
  Alexander
  Alfie
  Alpha Dog (2007)
  Amazing Grace (2007)
  American Gangster (2007)
  Apocalypto (2007)
  Atonement (2007)
  August Rush
  Babel (2007)
  Basic Instinct 2 (2006)
  Bullet Boy
  Burn After Reading
  Charlie Wilson's War (2008)
  Charlie Wilson's War (2008)
  Che: Part One - 2008
  Collateral
  Crash
  Down in the Valley
  Dreamgirls (2007)
  Elizabeth: The Golden Age (2007)
  Fahrenheit 9/11
  Finding Neverland
  Five Children and It
  Gandhi My Father (2007)
  Good Bye Lenin (2003)
  Harsh Times (2006)
  Howl's Moving Castle
  Hunger (2008)
  I Am Legend (2007)
  I am Legend
  In Bruges (2008)
  In Good Company
  In Prison My Whole Life
  In the Valley of Elah (2008)
  Into the Wild
  Jarhead (2006)
  Jindabyne (2007)
  Kingdom of Heaven
  La Vie en Rose
  Ladies in Lavender
  Lassie (2005)
  Layer Cake
  Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events
  Lions For Lambs (2007)
  Lost in Translation
  Lust, Caution (2008)
  Lust, Caution (2008)
  Maria Full of Grace
  Million Dollar Baby
  Miss Potter (2007)
  Munich (2006)
  Oliver Twist
  Open Water
  PS I Love You (2008)
  Premonition (2007)
  Rendition
  Rescue Dawn (2007)
  Rocky Balboa (2007)
  Snowcake (2006)
  Spanglish
  Take the Lead (2006)
  Taliesin Jones
  The Assassination of Jesse James
  The Bourne Supremacy
  The Boy in the Striped Pyjamas (2008)
  The Chronicles Of Narnia (2005)
  The Constant Gardener
  The Duchess
  The Edge of Love (2008)
  The Exorcism of Emily Rose
  The Illusionist (2007)
  The Lake House
  The Lake House (2006)
  The Last King of Scotland (2007)
  The Libertine
  The Motorcycle Diaries
  The Only Clown in the Village
  The Painted Veil
  The Phantom of the Opera
  The Polar Express
  The Terminal
  The Village
  The Wicker Man (2006)
  United 93 (2006)
  V for Vendetta
  Vera Drake
  W (2008)
  War of the Worlds
  Zodiac
  erthyglau
  'Tad' y Phantom
  Academi Sgrîn Cymru
  Alex Rose
  Cymru Wyddelig Ford
  Der Untergang
  Ffilmio da Demi
  Gwobr i briodferch
  Gŵyl Ffilmiau Ryngwladol Dulyn
  Gŵyl ffilmiau myfyrwyr
  Harry Potter and the Order of the Phoenix
  Holi Matthew Rhys
  Hope Eternal (2008)
  Ioan Gruffudd
  Ioan Gruffudd
  John Roberts Williams - y dyn ffilmiau
  Miss Potter - y cysylltiad Cymreig
  Prinder ffilmiau Cymraeg
  Tystysgrifau ffilm
  Yn yr Oscars


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy