BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
ffilm

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 


Martha Jac a Sianco - y ffilm
Teyrnged deilwng i gampwaith o nofel

Pum seren allan o bump

Y Sêr
Sharon Morgan, Ifan Huw Dafydd, Geraint Lewis, Carol Harrison.

Cyfarwyddo
Paul Jones.

Sgwennu
Addasiad Caryl Lewis o'i nofel ei hun

Hyd
110 munud

 • Lowri Haf Cooke yn adolygu ffilm Nadolig S4C 2008

  Mae Martha Jac a Sianco yn dilyn hanes dau frawd a chwaer sy'n gaeth i'w gilydd yn dilyn marwolaeth eu mam.

  Ond er ei bod yn ffilm am rwystredigaeth, chwalu breuddwydion a'r ochor dywyll i fywyd cefn gwlad, ceir eiliadau o hiwmor, pathos, a thynerwch ingol.

  Oedd, roedd y ffilm hon yn ddewis rhyfedd fel prif raglen S4C nos Nadolig 2008 ond i mi, Martha Jac a Sianco oedd uchafbwynt darlledu'r Nadolig- ar unrhyw sianel.

  Haenau dwfn
  Y brif feirniadaeth am amseriad y darlledu oedd ei bod hi'n ffilm mor "depressing" ac, yn wir, ar un wedd mae hi yn ffilm dywyll sy'n addasiad o lyfr tywyllach!

  Ond annheilwng iawn fyddai diystyru'r ffilm ar sail mor arwynebol gan fod y stori reit syml yn cuddio haenau dwfn ac fe ddylai unrhyw un gyda brawd neu chwaer fedru uniaethu ag o leiaf elfen o'r berthynas glostraffobig o fewn y teulu dan sylw.

  Angladd Mami
  Mae'n agor ar achlysur angladd Mami, penteulu fferm Graig Ddu yn ne Ceredigion, ac yn dilyn y cynhebrwng deallwn iddi adael y fferm yng ngofal cyfartal y tri "plentyn"; Martha (Sharon Morgan), Jac (Ifan Huw Dafydd) a Sianco (Geraint Lewis).

  Mae Jac, y brawd hŷn, yn gandryll. Ag yntau'n nesau am ei drigain oed mae e'n ddyn caled sydd wedi cyfaddawdu erioed dan yr argraff y byddai'n cael ei haeddiant.

  Bu'n rhaid i Martha hefyd wynebu penderfyniadau anodd gan dalu'n ddrud dros y blynyddoedd, a Sianco'r brawd bach ar goll ym meddwl plentyn - yr unig un i alaru'n agored am fam sydd yn dal i daflu cysgod trostynt oll o'r tu hwnt i'r bedd.

  Dynes ddwad
  Ymddengys mai stalemate yw'r sefyllfa nes y daw Judy (Carol Harrison) - dynes ddwad, a chariad Jac- i fyw atynt a'i phresenoldeb hi yn troi sefyllfa arteithiol yn un ganmil gwaeth.

  Ar un pwynt, cynigir achubiaeth i Martha wrth i Gwynfor (Dafydd Hywel) ofyn iddi ei briodi - ond ai dihangfa o'r Graig Ddu fyddai'r ateb i'w phroblemau hi, a'u problemau oll?

  Nid dyma unig gyfyng gyngor Martha - a'r gwyliwr hefyd! Yn wir, er mai'r Martha gadarn gyda'i hurddas dawel sydd yn ennyn ein cydymdeimlad mwyaf i dechrau, erbyn diwedd y ffilm gallwn uniaethu'n llwyr â'r pedwar prif gymeriad.

  Ie, hyd yn oed â Judy, y slapar o Gocni gartwnaidd o sbeitlyd, oherwydd erbyn diwedd y ffilm, daw'n amlwg mai hi yw'r unig un o'r creaduriaid ymylol hyn sydd yn ddigon cyfrifol i ofalu amdani hi ei hun.

  Cyfrifoldeb i'w gilydd
  Os yw Judy yn ymgorfforiad o'r hunlle ôl-Thatcheraidd, yna mae tranc y tri arall yn deillio o'u gwreiddiau dwfn, a'u hannallu i ymwrthod â'u cynefin a'u cyfrifoldeb i'w gilydd, a dyna sydd yn gwneud y stori drasig hon mor amserol.

  Ag ystyried mai stori llawn tensiynau ac emosiynau byw yw Martha Jac a Sianco, mae'n ffilm hynod lonydd.

  Mae pob un olygfa wedi'i goleuo a'i fframio'n berffaith gan roi cyfle euraidd i'r gwyliwr ystyried pob un manylyn, o ddodrefn y parlwr di-rodres, i'r deisen hufen ar blât Martha ar ymweliad i'r dre. Rhaid canmol Richard Wyn Huws am waith camera ysgubol.

  Mae'r actio hefyd yn rhagorol, ac wrth ystyried perfformiad y tri phrif gymeriad nid yw'r un yn rhagori ar y llall gan i dri actor dawnus ddarganfod gwir galon pob cymeriad a'm darbwyllo'n llwyr - ac nid yn aml y gallwch chi ddweud hynny am berfformwyr Cymraeg gor-gyfarwydd.

  O gyfrwng i gyfrwng
  Os oes gwendid, nid bai'r ffilm yw hynny ond bai'r darllenwyr hynny sydd am gymharu dau gyfrwng gwahanol iawn.

  Mawredd nofel wreiddiol Caryl Lewis oedd i'w thudalennau dasgu o dafodiaith De Ceredigion, gan lwyddo i lunio stori fywiog allan o sefyllfa gymharol statig.

  Yn naturiol, collwyd rhywfaint o hynny yn y "cyfieithiad" ffilm gan mai yn y bôn, stori am deulu sy'n methu â chyfathrebu yw Martha Jac a Sianco - ond diolch i dîm cynhyrchu amldalentog, llwyddwyd i dalu teyrnged i gampwaith o nofel trwy greu clasur o ffilm Gymraeg.

 • Cysylltiadau Perthnasol
 • Martha Jac a Sianco - y llyfr

 • Caryl Lewis yn siarad am ei gwaith

 • Gwefan S4C

 • Cymraeg
  A Way of Life
  Big Nothing (2006)
  Cannes
  Cwcw (2008)
  Cymru Ddu - y gyfres deledu
  Cymru Fach (2008)
  Ffilmiau Cymru ddoe
  Ffilmiau Steddfod
  Gavin and Stacey
  Gwobr i ffilm ganpunt
  Gwyl Fflics 2007
  Gŵyl Cymru Ddu
  Gŵyl Ffilm Caerdydd 2006
  Hope Eternal
  Martha Jac a Sianco - y ffilm
  Mela
  Milltir sgwar arwyr ffilm
  Oed yr Addewid
  Pictiwrs yn y Pyb yn gafael
  Pobl ifainc yn mentro
  Powerless
  Powerless
  Shorts in Colour
  Siôn a Siân
  Sleep Furiously
  Snow Cake
  Spiderman Cymraeg
  The Edge of Love
  The Edge of Love
  Y Lleill
  Yr Ymwelydd
  Zan Boko
  £500,000 i animeiddio
  cyffro
  '1408' (2007)
  'Rush Hour 3' (2007)
  'We Own The Night' (2007)
  Die Hard 4.0 (2007)
  Déjà Vu (2006)
  30 Days of Night (2007)
  4: Rise of the Silver Surfer (2007)
  Aliens Vs Predator: Requiem (2008)
  Around the World in 80 Days
  Assault on Precinct 13
  Australia
  Batman Begins
  Beowulf
  Blood Diamond
  Casino Royale
  Casino Royale
  Casino Royale (2006)
  Casino Royale 2006
  Cellular
  Changeling (2008)
  Children of Men (2006)
  Derailed
  Eastern Promises
  Eastern Promises (2007)
  Fantastic Four
  Fracture (2007)
  Harry Potter and The Order of the Phoenix (2007)
  Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
  Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
  History of Violence
  Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
  Iron Man (2008)
  King Arthur
  King Kong - 2005
  Mission Impossible III (2006)
  National Treasure
  No Country for Old Men (2008)
  No Country for Old Men (2008)
  Ocean's 13
  Ocean's 13 (2007)
  Ocean's Twelve
  Pirates of the Caribbean - Dead Man's Chest (2006)
  Rambo (2008)
  Red Eye
  Sahara
  Saw II
  Serenity
  Severance (2006)
  Shooter (2007)
  Spider-Man 2
  Spider-Man 3 (2007)
  Star Wars III
  Stormbreaker (2006)
  Superman Returns (2006)
  The Bourne Ultimatum
  The Da Vinci Code (2006)
  The Dark Knight
  The Day After Tomorrow
  The Departed (2006)
  The Golden Compass (2007)
  The Golden Compass (2007)
  The Incredible Hulk (2008)
  The Incredibles
  The Interpreter
  The Kingdom (2007)
  The Legend of Zorro
  The Matador
  The Omen 2006
  Thunderbirds
  Transformers (2007)
  Van Helsing
  Walking Tall
  War (2007)
  White Noise
  comedi
  'Mr Woodcock' (2007)
  Fred Claus (2007)
  St Trinian's (2008)
  A Good Year (2006)
  Bee Movie (2007)
  Bewitched
  Borat:
  Bridget Jones - The Edge of Reason
  Charlie and the Chocolate Factory
  Choke (2008)
  Christmas with the Kranks
  Evan Almighty (2007)
  Evan Almighty(2007)
  Forgetting Sarah Marshall (2008)
  Four Christmases - 2008
  Good Luck Chuck (2007)
  Hairspray
  Herbie: Fully Loaded
  Hitch
  Hot Fuzz (2007)
  I Now Pronounce You Chuck And Larry (2007)
  Just Like Heaven (2005)
  Just My Luck (2006)
  Knocked Up (2007)
  Mean Girls
  Meet the Fockers
  Miss Congeniality 2 - Armed and fabulous
  Monster in Law
  Mr & Mrs Smith
  Mr Bean 2007
  Mr Magnoruim's Wonder Emporuim' (2007)
  Nacho Libre (2006)
  Night at the Museum (Rhagfyr 2006)
  PS I Love You (2008)
  Prime (2006)
  RV: Runaway Vacation (2006)
  Ratatouille
  Robots
  Run, Fat Boy, Run (2007)
  Scooby Doo 2 :
  Shark Tale
  Shrek 2
  Shrek 3
  Slither (2006)
  St Trinian's
  St Trinian's (2008)
  Superbad (2007)
  Talladego Nights: : The Ballad of Ricky Bobby (2006)
  The Devil Wears Prada
  The Dukes of Hazzard
  The Good Night (2008)
  The Hitchhiker's Guide to the Galaxy
  The Nanny Diaries (2007)
  The Simpsons Movie
  The Simpsons Movie
  The Simpsons Movie (2007)
  The Simpsons Movie (2007)
  Wallace and Gromit - The Curse Of The Were-Rabbit
  Wedding Crashers
  Wedding Crashers
  Wedding Date
  Wild Hogs (2007)
  You, Me and Dupree (2006)
  drama
  Abraham's Point (2008)
  Alexander
  Alfie
  Alpha Dog (2007)
  Amazing Grace (2007)
  American Gangster (2007)
  Apocalypto (2007)
  Atonement (2007)
  August Rush
  Babel (2007)
  Basic Instinct 2 (2006)
  Bullet Boy
  Burn After Reading
  Charlie Wilson's War (2008)
  Charlie Wilson's War (2008)
  Che: Part One - 2008
  Collateral
  Crash
  Down in the Valley
  Dreamgirls (2007)
  Elizabeth: The Golden Age (2007)
  Fahrenheit 9/11
  Finding Neverland
  Five Children and It
  Gandhi My Father (2007)
  Good Bye Lenin (2003)
  Harsh Times (2006)
  Howl's Moving Castle
  Hunger (2008)
  I Am Legend (2007)
  I am Legend
  In Bruges (2008)
  In Good Company
  In Prison My Whole Life
  In the Valley of Elah (2008)
  Into the Wild
  Jarhead (2006)
  Jindabyne (2007)
  Kingdom of Heaven
  La Vie en Rose
  Ladies in Lavender
  Lassie (2005)
  Layer Cake
  Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events
  Lions For Lambs (2007)
  Lost in Translation
  Lust, Caution (2008)
  Lust, Caution (2008)
  Maria Full of Grace
  Million Dollar Baby
  Miss Potter (2007)
  Munich (2006)
  Oliver Twist
  Open Water
  PS I Love You (2008)
  Premonition (2007)
  Rendition
  Rescue Dawn (2007)
  Rocky Balboa (2007)
  Snowcake (2006)
  Spanglish
  Take the Lead (2006)
  Taliesin Jones
  The Assassination of Jesse James
  The Bourne Supremacy
  The Boy in the Striped Pyjamas (2008)
  The Chronicles Of Narnia (2005)
  The Constant Gardener
  The Duchess
  The Edge of Love (2008)
  The Exorcism of Emily Rose
  The Illusionist (2007)
  The Lake House
  The Lake House (2006)
  The Last King of Scotland (2007)
  The Libertine
  The Motorcycle Diaries
  The Only Clown in the Village
  The Painted Veil
  The Phantom of the Opera
  The Polar Express
  The Terminal
  The Village
  The Wicker Man (2006)
  United 93 (2006)
  V for Vendetta
  Vera Drake
  W (2008)
  War of the Worlds
  Zodiac
  erthyglau
  'Tad' y Phantom
  Academi Sgrîn Cymru
  Alex Rose
  Cymru Wyddelig Ford
  Der Untergang
  Ffilmio da Demi
  Gwobr i briodferch
  Gŵyl Ffilmiau Ryngwladol Dulyn
  Gŵyl ffilmiau myfyrwyr
  Harry Potter and the Order of the Phoenix
  Holi Matthew Rhys
  Hope Eternal (2008)
  Ioan Gruffudd
  Ioan Gruffudd
  John Roberts Williams - y dyn ffilmiau
  Miss Potter - y cysylltiad Cymreig
  Prinder ffilmiau Cymraeg
  Tystysgrifau ffilm
  Yn yr Oscars


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy