BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
ffilm

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 


The Libertine
Colli ei enaid, ei galon a'i gorff

18

Pedair seren allan o bump

Y sêr
Johnny Depp, Samantha Morton, John Malkovich, Rosamund Pike, Tom Hollander, Johnny Vegas

Cyfarwyddwr
Laurence Dunmore

Sgrifennu
Stephen Jeffreys - ar sail ei ddrama lwyfan ei hun.

Hyd
115 munud

Sut ffilm
Un o berfformiadau gorau erioed Johnny Depp meddai rhai - ac y mae hynny'n ddweud go fawr am seren Neverland, Charlie and the Chocolate Factory ac yn y blaen.

Yn sicr ei ddehongliad trawiadol a grymus ef o'r brawychus John Wilmot, Ail Iarll Rochester, yw angor The Libertine.

Y stori
Byddai'n fuddiol gwybod dipyn am gefndir Libertine y teitl cyn mynd i'r sinema.

Mae John Wilmot, Ail Iarll Rochester, yn un o gymeriadau mwyaf lliwgar a dadleuol llenyddiaeth Saesneg. Yn cael ei adnabod fel Yr Iarll Drwg - "The Wicked Earl" - oherwydd ei fercheta a'i fywyd afradlon, ei farddoniaeth a'i ddramâu anllad a'i anffyddiaeth ronc nid oedd ond yn 32 oed pan fu farw o effeithiau haint rhywiol ac llymeitian yn 1680.

Dim ond ar ei wely angau y ceisiodd edifeirwch.

Ei ddarn enwocaf o farddoniaeth oedd A Satyr [satire] Against Mankind , ymosodiad crafog ar ddynol ryw.

Yr oedd yn gymeradwy ac yn wrthun bob yn ail yng ngolwg y Brenin Charles yr ail ac wedi ei alltudio fwy nag unwaith ganddo o'i lys.

Dywedodd Horace Wapole amdano ei fod yn ddyn yr oedd yr awen yn ei chwennych ar y naill law ond yn cywilyddio rhagddo ar y llaw arall.

Am ei waith, dywedodd hefyd bod yna fwy o anlladrwydd nag o ffraethineb yn ei gerddi.
Mwy o ffraethineb nag o farddoniaeth - a mwy o farddoniaeth nag o foneddigeiddrwydd.

Er yn noddwr beirdd a dramodwyr yr oedd yn casáu y bardd Dryden ac y mae hanes iddo dalu i dri dyn ymosod ar hwnnw liw nos yn Covent Garden.

Pan fo'r ffilm yn cychwyn mae Rochester (Johnny Depp) newydd gwblhau tri mis o alltudiaeth blwyddyn a Charles ( John Malkovich) yn maddau iddo a'i wahodd eto i'w lys.

Bwriad Charles, sydd ym merw pob math o drafferthion cyfansoddiadol, yw perswadio Rochester i siarad ar ei ran yn Nhŷ'r Arglwyddi - "You could make great speeches that influence events." - a chreu perfformiad llwyfan i greu argraff ar Lysgennad newydd Ffrainc yn Llundain.

Ei ymateb yw llwyfannu cynhyrchiad gyda'r mwyaf beiddgar ac anllad.

Blynyddoedd olaf Rochester .sydd dan sylw yma a chyflwynir darlun brawychus o eithafrwydd ffiaidd ei ddarostyngiad moesol a chorfforol wrth i'w gorff hagru a dadfeilio y tu draw i adnabyddiaeth dan chwip y ddiod a'r frech fawr, siffilis.

Mae pedair merch allweddol yn ei fywyd.

 • Ei wraig Elizabeth (Rosamund Pike) a gipiwyd oddi ar ei rhieni yn ferch ifanc ac a erys yn ffyddlon iddo, er gwaethaf ei fercheta. Hi sy'n ei ymgeleddu ar ei wrely angau.
 • Perthynas elyniaethus yw'r un â'i fam, oeraidd, hunangyfiawn (Francesca Annis) "Yr ydym ni sydd yn y bendefigaeth yn codi uwchlaw gwendidau'r cnawd," meddai.
 • Ei hoff butain (Kelly Reilly)
 • Yr actores Lizze Barry (Samantha Moreton) y mae'n hyrwyddo ei ffordd i fod yn un o actoresau mwyaf blaenllaw y dydd ar adeg pan oedd gwrthwynebiad hyglyw i ymddangosiad merched ar lwyfan.

  Y canlyniad
  Perfformiad theatraidd ar ffilm yn darlunio dyn sydd, meddir, yn colli yn eu tro, ei enaid, ei galon ac wedyn ei gorff.

  O ran strwythur ac o ran deialog dewiswyd cadw at naws theatraidd drama wreiddiol Jeffreys gyda deialogi llenyddol a llu o frawddegu a dywediadau ffraeth a bachog.

  Peryg y bydd rhai yn cael hon yn ormod o bwdin i'w dreulio'n hawdd o'i chymharu â natur arferol ffilmiau y dyddiau hyn.

  Ond mae'n werth aros gyda hi pe na byddai ond er mwyn edmygu mawredd perfformiad Depp.

  Y darnau gorau
  Mae sawl rhan ysgytwol gan gynnwys:
 • Dirywiad corfforol Rochester ac yn enwedig ei anerchiad yn Nhŷ'r Arglwyddi.
 • Y ddrama lwyfan lle mae Charles yn cael ei ddarlunio fel cala coeg enfawr.
 • Ymateb huawdl y gynulleidfa i berfformiad sâl mewn theatr.

  Perfformiadau
  Er mai ffilm Depp yw hon mae'n bwysig dweud nad oes yna yr un perfformiad sâl.

  Mae John Malkovich - a chwaraeodd ran Rochester ar y llwyfan yn yr Unol Daleithiau - yn benigamp fel y brenin a'r cyd chwarae rhyngddo a Depp am wledd.

  Gwyliwch hefyd am Johnny Vegas fel Sackville, cyfaill seimllyd Rochester.

  Ond mae'r cyfan yn troi o amgylch Depp.

  Gystal â'r trelar?
  Heb weld un.

  Ambell i farn
  Does dim pall ar y ganmoliaeth i Depp.
 • Dyma un o berfformiadau gorau ei yrfa yn ôl gwefan y BBC.
 • "Perfformiad grymus" oedd dyfarniad yr Observer sydd hefyd yn canmol perfformiad teimladwy Samantha Morton fel yr actores Lizzie Barry.
 • Ond gwelwyd perfformiad Depp yn cael ei ddisgrifio hefyd fel un trymaidd ac undonog. Pawb a'i farn!
 • Wrth gydnabod nad yw hon yn ffilm 'hawdd' gyda'i phwyslais ar y llenyddol a'r theatraidd dywedodd beirniad arall: "Mae'r wobr yn un sylweddol i'r sawl a all ddal ati i wylio." .

  Rhai geiriau
 • Geiriau agoriadol Rochester gyda'r mwyaf trawiadol, yn syth at y gynulleidfa: "Wnewch chi mo'n hoffi i," meddai.
 • Dos i dreulio'r nos gyda hwren - un fawr a seimllyd.
 • Wnes ti fy ngholli i?
  Mi wnes i golli'r arian.
  "Dai awn - does gen id dim i'w ddweud wrth butain sentimental."
 • Byddai pob dyn yn llwfr pe byddai'n ddigon dewr.
 • Yr wyf yn dy gondemnio i fod yn ti dy hun am weddill dy ddyddiau!.

  Gwerth mynd i'w gweld?
  Ydi'n wir - os yn chwilio am gig yn hytrach na bwyd llwy! • cyfannwch


  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Enw a lleoliad:

  Sylw:  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

  Cymraeg
  A Way of Life
  Big Nothing (2006)
  Cannes
  Cwcw (2008)
  Cymru Ddu - y gyfres deledu
  Cymru Fach (2008)
  Ffilmiau Cymru ddoe
  Ffilmiau Steddfod
  Gavin and Stacey
  Gwobr i ffilm ganpunt
  Gwyl Fflics 2007
  Gŵyl Cymru Ddu
  Gŵyl Ffilm Caerdydd 2006
  Hope Eternal
  Martha Jac a Sianco - y ffilm
  Mela
  Milltir sgwar arwyr ffilm
  Oed yr Addewid
  Pictiwrs yn y Pyb yn gafael
  Pobl ifainc yn mentro
  Powerless
  Powerless
  Shorts in Colour
  Siôn a Siân
  Sleep Furiously
  Snow Cake
  Spiderman Cymraeg
  The Edge of Love
  The Edge of Love
  Y Lleill
  Yr Ymwelydd
  Zan Boko
  £500,000 i animeiddio
  cyffro
  '1408' (2007)
  'Rush Hour 3' (2007)
  'We Own The Night' (2007)
  Die Hard 4.0 (2007)
  Déjà Vu (2006)
  30 Days of Night (2007)
  4: Rise of the Silver Surfer (2007)
  Aliens Vs Predator: Requiem (2008)
  Around the World in 80 Days
  Assault on Precinct 13
  Australia
  Batman Begins
  Beowulf
  Blood Diamond
  Casino Royale
  Casino Royale
  Casino Royale (2006)
  Casino Royale 2006
  Cellular
  Changeling (2008)
  Children of Men (2006)
  Derailed
  Eastern Promises
  Eastern Promises (2007)
  Fantastic Four
  Fracture (2007)
  Harry Potter and The Order of the Phoenix (2007)
  Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
  Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
  History of Violence
  Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
  Iron Man (2008)
  King Arthur
  King Kong - 2005
  Mission Impossible III (2006)
  National Treasure
  No Country for Old Men (2008)
  No Country for Old Men (2008)
  Ocean's 13
  Ocean's 13 (2007)
  Ocean's Twelve
  Pirates of the Caribbean - Dead Man's Chest (2006)
  Rambo (2008)
  Red Eye
  Sahara
  Saw II
  Serenity
  Severance (2006)
  Shooter (2007)
  Spider-Man 2
  Spider-Man 3 (2007)
  Star Wars III
  Stormbreaker (2006)
  Superman Returns (2006)
  The Bourne Ultimatum
  The Da Vinci Code (2006)
  The Dark Knight
  The Day After Tomorrow
  The Departed (2006)
  The Golden Compass (2007)
  The Golden Compass (2007)
  The Incredible Hulk (2008)
  The Incredibles
  The Interpreter
  The Kingdom (2007)
  The Legend of Zorro
  The Matador
  The Omen 2006
  Thunderbirds
  Transformers (2007)
  Van Helsing
  Walking Tall
  War (2007)
  White Noise
  comedi
  'Mr Woodcock' (2007)
  Fred Claus (2007)
  St Trinian's (2008)
  A Good Year (2006)
  Bee Movie (2007)
  Bewitched
  Borat:
  Bridget Jones - The Edge of Reason
  Charlie and the Chocolate Factory
  Choke (2008)
  Christmas with the Kranks
  Evan Almighty (2007)
  Evan Almighty(2007)
  Forgetting Sarah Marshall (2008)
  Four Christmases - 2008
  Good Luck Chuck (2007)
  Hairspray
  Herbie: Fully Loaded
  Hitch
  Hot Fuzz (2007)
  I Now Pronounce You Chuck And Larry (2007)
  Just Like Heaven (2005)
  Just My Luck (2006)
  Knocked Up (2007)
  Mean Girls
  Meet the Fockers
  Miss Congeniality 2 - Armed and fabulous
  Monster in Law
  Mr & Mrs Smith
  Mr Bean 2007
  Mr Magnoruim's Wonder Emporuim' (2007)
  Nacho Libre (2006)
  Night at the Museum (Rhagfyr 2006)
  PS I Love You (2008)
  Prime (2006)
  RV: Runaway Vacation (2006)
  Ratatouille
  Robots
  Run, Fat Boy, Run (2007)
  Scooby Doo 2 :
  Shark Tale
  Shrek 2
  Shrek 3
  Slither (2006)
  St Trinian's
  St Trinian's (2008)
  Superbad (2007)
  Talladego Nights: : The Ballad of Ricky Bobby (2006)
  The Devil Wears Prada
  The Dukes of Hazzard
  The Good Night (2008)
  The Hitchhiker's Guide to the Galaxy
  The Nanny Diaries (2007)
  The Simpsons Movie
  The Simpsons Movie
  The Simpsons Movie (2007)
  The Simpsons Movie (2007)
  Wallace and Gromit - The Curse Of The Were-Rabbit
  Wedding Crashers
  Wedding Crashers
  Wedding Date
  Wild Hogs (2007)
  You, Me and Dupree (2006)
  drama
  Abraham's Point (2008)
  Alexander
  Alfie
  Alpha Dog (2007)
  Amazing Grace (2007)
  American Gangster (2007)
  Apocalypto (2007)
  Atonement (2007)
  August Rush
  Babel (2007)
  Basic Instinct 2 (2006)
  Bullet Boy
  Burn After Reading
  Charlie Wilson's War (2008)
  Charlie Wilson's War (2008)
  Che: Part One - 2008
  Collateral
  Crash
  Down in the Valley
  Dreamgirls (2007)
  Elizabeth: The Golden Age (2007)
  Fahrenheit 9/11
  Finding Neverland
  Five Children and It
  Gandhi My Father (2007)
  Good Bye Lenin (2003)
  Harsh Times (2006)
  Howl's Moving Castle
  Hunger (2008)
  I Am Legend (2007)
  I am Legend
  In Bruges (2008)
  In Good Company
  In Prison My Whole Life
  In the Valley of Elah (2008)
  Into the Wild
  Jarhead (2006)
  Jindabyne (2007)
  Kingdom of Heaven
  La Vie en Rose
  Ladies in Lavender
  Lassie (2005)
  Layer Cake
  Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events
  Lions For Lambs (2007)
  Lost in Translation
  Lust, Caution (2008)
  Lust, Caution (2008)
  Maria Full of Grace
  Million Dollar Baby
  Miss Potter (2007)
  Munich (2006)
  Oliver Twist
  Open Water
  PS I Love You (2008)
  Premonition (2007)
  Rendition
  Rescue Dawn (2007)
  Rocky Balboa (2007)
  Snowcake (2006)
  Spanglish
  Take the Lead (2006)
  Taliesin Jones
  The Assassination of Jesse James
  The Bourne Supremacy
  The Boy in the Striped Pyjamas (2008)
  The Chronicles Of Narnia (2005)
  The Constant Gardener
  The Duchess
  The Edge of Love (2008)
  The Exorcism of Emily Rose
  The Illusionist (2007)
  The Lake House
  The Lake House (2006)
  The Last King of Scotland (2007)
  The Libertine
  The Motorcycle Diaries
  The Only Clown in the Village
  The Painted Veil
  The Phantom of the Opera
  The Polar Express
  The Terminal
  The Village
  The Wicker Man (2006)
  United 93 (2006)
  V for Vendetta
  Vera Drake
  W (2008)
  War of the Worlds
  Zodiac
  erthyglau
  'Tad' y Phantom
  Academi Sgrîn Cymru
  Alex Rose
  Cymru Wyddelig Ford
  Der Untergang
  Ffilmio da Demi
  Gwobr i briodferch
  Gŵyl Ffilmiau Ryngwladol Dulyn
  Gŵyl ffilmiau myfyrwyr
  Harry Potter and the Order of the Phoenix
  Holi Matthew Rhys
  Hope Eternal (2008)
  Ioan Gruffudd
  Ioan Gruffudd
  John Roberts Williams - y dyn ffilmiau
  Miss Potter - y cysylltiad Cymreig
  Prinder ffilmiau Cymraeg
  Tystysgrifau ffilm
  Yn yr Oscars


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy